Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Наука України в інформаційному просторі

This list contains 21 titles

AutoCAD в комп'ютерному інжинірингу : навчальний посібник / Тетяна Стефанович, Сергій ЩербовськихPublication: Львів : СПОЛОМ, 2021Description: 191 сторінка : ілюстрації, креслення, таблиці ; 21 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 004/С79 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15028 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 004/С793 (1).
Аналіз вимог до програмного забезпечення : навчальний посібник / Ю. І. Грицюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018Description: 453 сторінки : ілюстрації, схеми, таблиці ; 24,5 смAvailability:
Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін. ; відп. за вип. О. М. Василенко]Publication: Київ : НБУВ, 2016Description: 640 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 02/Б594 (1).
Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листоп. 2018 р.) ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів Акад. наук - членів МААН ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін. ; ред. О. М. Василенко]Publication: Київ : НБУВ, 2018Description: 823 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 02/Б594 (1).
Електронний сервіс сучасної бібліотеки : монографія / Желай Оксана ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; [науковий редактор В. М. Горовий]Publication: Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2021Description: 204, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці, схеми ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01355194 (1).
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", 26 травня 2022 р. ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра журналістики та засобів масової комунікації ; [упорядник Казімова Ю. Р. ; редакційна колегія: Галаджун З. В. (голова) та ін.], англійська = Innovations and peculiarities of functioning of mass media in democratic societyPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022Description: 131 сторінка : ілюстрації ; 29 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15332 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 070(477)/І-665 (1).
ЗМІ та демократичний розвиток України : зб. матеріалів IIІ Всеукр. [наук.-практ.] конф. студентів та молодих дослідників, 20 берез. 2018 р. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права і психології, Каф. журналістики та засобів мас. комунікації ; [редкол.: О. Д. Кузнецова (голова) та ін. ; упоряд. Ю. Р. Казімова]Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018Description: 220 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 070/З-692 (1).
Інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни : монографія / Наталія СеменPublication: Львів : ЗУКЦ, 2020Description: 211 сторінок ; 20 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 316.776.23/ С301 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 070/С30 (1).
Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні : монографія / Вікторія Добровольська ; Міністерство культури та інформаційної політи України, Національна академя керівних кадрів культури і мистецтвPublication: Київ : НАКККіМ, 2020Description: 351 сторінка ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 316/Д56 (1).
Людино-машинна взаємодія в системах штучного інтелекту : навч. посіб. для студентів спец. 122 "Комп'ютер. науки" ВНЗ III-IVрівнів акредитації / Бойко Наталія Іванівна, Вовк Олена Борисівна, Шаховська Наталія Богданівна, Мельникова Наталія Іванівна, Кривенчук Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2018Description: 248 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 004/Л937 (1).
Наука та наукознавство = Scince and science of science : міжнародний науковий журнал ; Національна академія наук України, Державна установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України" ; [редакційна колегія: О. С. Попович (головний редактор) та ін.], № 3 (117)Set Level: 117277.0, 21.0, Київ, Наука та наукознавство, 671355, Видавничий дім "Академперіодика" НАН України = 1993Publication: Київ : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2022Description: 143, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці ; 24 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: Н34/001(06) (1).
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Випуск 63 ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України ; відповідальний редактор С. Закірова ; [редакційна колегія: В. Горовий (головний редактор) та ін.] Set Level: 1134840, Київ = 1998-, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2224-9516, http://www.nbuviap.gov.uaНаціональна академія наук УкраїниPublication: Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2022Description: 355, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: H34/.02(477)(06) (1).
Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : у 2 частинах, Частина 2, Соціогуманітарні науки ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; [упорядники: Неділько С. Г. та ін. ; за загальною редакцією Григорука В. І.]Set Level: 1136038, Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "Київський університет", 2009Description: 144 сторінки : ілюстрації ; 23 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01354757 (1).
Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / Онищенко Олексій Семенович, Горовий Валерій Микитович, Попик Володимир Іванович, Рябоконь О. Д., Половинчак Ю. М., Вітушко Н. С., Горова С. В., Дубровіна Л. А., Матвійчук А. В., Чуприна Л. А., Індиченко Г. В., Бондаренко Д. В., Шубенок С. П. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. ВернадськогоPublication: Київ : НБУВ, 2014Description: 218 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01326624 (3).
Основи інформаційної безпеки : навчальний посібник / Дудикевич Валерій Богданович, Хорошко Володимир Олексійович, Яремчук Юрій Євгенович ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний техніний університетPublication: Вінниця : ВНТУ, 2018Description: 315 сторінок : ілюстрації ; 21 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 004/Д812 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 004/Д812 (2), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST13522 (1).
Персональні суперкомп'ютери: архітектура, проектування, застосування : монографія / А. О. Мельник, В. А. Мельник ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013Description: 513 сторінок : ілюстрації, таблиці, схеми ; 24,5 смAvailability: Click here to access online
Програмування комп'ютерної графіки та мультимедійні засоби : навчальний посібник / Журавчак Любов Михайлівна, Левченко Олександр Миколайович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019Description: 274 cторінки : ілюстраціїAvailability:
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Половинчак Юлія Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоPublication: Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017Description: 368, [1] с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 316/П52 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01327022 (1).
Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали [1-ої] Наук.-практ. конф. : до 165-річчя Нац. ун-ту "Львів. політехніка", Львів, 12 листоп. 2009 р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]Piece-Analytic Level: 717827, Основні засади інноваційного розвитку бібліотеки університету, С. 5-12 / Бєлоус Ірина Олександрівна = 2009 • 717828 / Кунанець Наталія Едуардівна, С. 13-21, Наукова робота бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка": історія, концептуальні засади та перспективи = 2009 • 731408, С. 22-26., Науково-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: стан та перспективи / Кулаковська Тетяна Леонтіївна = 2009 • 593400, С. 27-36, 1939 рік в історіографії Львова / Шишка Олександр Володимирович = 2009 • 717829, С. 37-48, Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" / Андрухів Андрій Ігорович, Тарасов Дмитро Олександрович, С. 37-48 = 2009 • 731409 / Рева Ніна Максимівна, Рева Лариса Григорівна, Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства, С. 54-59 = 2009 • 717830 / Назаровець Сергій Андрійович, С. 63-71, Віртуальний методичний супровід роботи бібліотеки = 2009 • 731410 / Грищенко Тамара Борисівна, Етенко Наталія Юріївна, Унікальний словниковий проект для освіти та науки у контексті реалізації державної мовної політики, С. 72-75. = 2009 • 717831, Консолідований інформаційний ресурс - шлях до формування суспільного авторитету вищого навчального закладу в інформаційному просторі, С. 84-91 / Пелещишин Андрій Миколайович = 2009 • 731411 / Шелестова Анна Миколаївна, Питання нормативно-правової бази університетського електронного документообігу, С.92-98. = 2009 • 717832, С. 108-116, Енциклопедичні видання XIX - початку XX століття у фонді бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" / Оробчук Олександра Михайлівна = 2009 • 717833, Нові форми популяризації літератури в бібліотеці: організація віртуальних виставок, С. 117-121 / Найда Людмила В'ячеславівна = 2009 • 717834 / Карташева Марія Нестерівна, С. 122-128., Література про ремісництво у фондах основного книгосховища НТБ НУ "Львівська політехніка" = 2009 • 717835 / Бєлоус Ірина Олександрівна, Ретроспективні дослідження колекції праць вчених-математиків Львівської політехніки (видання 1849-1939 рр.), С. 129-136 = 2009 • 717863, С. 168-173, Інформаційні технології бібліотек для людей з вадами зору / Лозицький Олександр Анатолійович, Пасічник Оксана Володимирівна = 2009 • 717864 / Самотий Рената Степанівна, Маркетингова стратегія бібліотеки - шлях до успіху, С. 174-182 = 2009 • 731412 / Дитинник Людмила Вікторівна, С. 183-185., Впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії = 2009 • 717865, Інформаційно-пошукова система бібліотеки вищого навчального закладу та її ефективність очима читачів (результати соціологічного дослідження), С. 199-209 / Кривошия Тетяна Петрівна = 2009 • 731413, Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів, С. 210-213. / Остапчук Юлія Анатоліївна = 2009 • 732857 / Романуха Зоя Василівна, Групове та індивідуальне бібліографічне інформування споживачів (на прикладі Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету), С. 225-228. = 2009 • 732859, Інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки: минуле, теперішнє, майбутнє, С. 229-231. / Льода Любов Мирославівна, Дзендзелюк Леся Степанівна = 2009 • 732858 / Коваль Тетяна Миколаївна, С. 232-236., Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти України = 2009 • 717866 / Войтович Ірина Остапівна, Видавнича діяльність відділу наукової бібліографії, С. 242-248 = 2009 • 717867 / Белявська Галина Костянтинівна, С. 249-257, Бібліографічний покажчик до ювілею університету: особливості формування = 2009Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009Description: 267, [4] с.Availability: Items available for loan: Відділ наукової бібліографії (VNB)Call number: 027.021(063)/С916 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01337639 (2).
Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни "3D-Графіка" : навчальний посібник / Н. Д. Лотошинська, І. В. Ізонін ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 214 сторінок : ілюстрації, деякі кольорові ; 21,5 смAvailability:
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha