Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Карикатурою проти війни

This list contains 12 titles

 Книга Книга Das Vierte Reich / Louis MitelbergPublication: Berlin : Eulenspiegel Verlag, [1955]Description: 63, [2] сторінки : ілюстрації ; 29,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00365693/IF2-3] (1).
 Книга Книга Dreamland Japan: writings on modern manga / Schodt Frederik L.Publication: Berkeley : Stone Bridge Press, 2011Description: 375 p. : ill.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01352223/IF2-3] (1).
 Книга Книга Satyra orezem rewolucji: katalog wystawy ; Muzeum Lenina w Warszawie, T-wo Przyjazni polsko-radzieckiejPublication: Warszawa : Muzeum Lenina w Warszawie, 1962Description: 47 s. : il.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00640405/IF2-3] (1).
 Книга Книга Wystawa Rewolucja 1905-1907 w satyrze politycznej ; Muzeum Lenina w WarszawiePublication: Warszawa : Muzeum Lenina w Warszawie, 1961Description: 24 s., [13] reprod.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00640404/IF2-3] (1).
Номер журналу Номер журналу Zycie Technickie : organ Stow. Asystentow T-wa Bratniej Pomocy Kol i Zwiazkow Nauk. Stud. Politechniki Lwowskiej ; Red.:nacz. Z. Rzepecki, zas. red. J. Rogowski, Rocz. 6 (1927), № 1-9Set Level: 248463.0, 21.0, Lwow ; Organ Stow. Asyst. T-wa Bratniej Pomocy, Kol i Zwiazkow Nauk. Stud. Polichniki Lwowskiej, Nakl. Kom. Red."Zycia Techn.", Zycie Technickie, 793254Piece-Analytic Level: 801277, Spoldzielnia studentow Politechniki we Lwowie, S. 1, 65, 85, 105, 129, Rocz. 6 (1927), [reklama] = 1927 • 801278, S. 19-21., Wycieczki wydzialu inzynierji ladowej i wodnej na Kresy Wschodnie / Zaczynski Eugeniusz, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 802278, S. 27., S. p. Rudolf Indruch inzynier-architekt, Rocz. 6 (1927), [nekrolog] = 1927 • 802279, Z wystawy prac szkolnych studentow wydzialu architekton z r. n. 25/26, S. 34-37, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 802280 / Zaczynski Eugeniusz, S. 38-39., Wycieczka wydzialu inzynierji ladowqej i wodnej na Kresy Wschodnie (ciag dalszy), Rocz. 6 (1927) = 1927 • 802281, Dzialalnosc wydzialu a ostatnie walne zebranie czlonkow Tow. Bratniej Pomocy stud. Politechniki Lwowskiej, S. 39-40. / Grubecki Jan, wiceprezes Tow. Br. Pom., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 802282, S. 41, Roczna Premija" dla asystentow i studentow Politechniki lwowskiej stalych czytelnikow "Zycia Technickiego, Rocz. 6 (1927), [про премії для постійних читачів журн. "Zycia Technickiego".] = 1927 • 802732, Uchwaly VII. Zjazdu Delegatow Stowarzyszenia Asystentow, S. 42, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 802733, Ze Zwiazku Studentow Inzynierji, S. 42, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801216, S. 47-48., S. p. prof. dr. inz. Stanislaw Anczyc, Rocz. 6 (1927), [nekrolog] = 1927 • 801217, S. 48-49., S. p. prof. inz. Wiktor Syniewski, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801218 / Bac Stanislaw, S. 49-51., Nieporozumienie, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801219 / Krzysik Franciszek, S. 52-53., Zagadnienia wyzszego szkolnictwa lesnego, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801220, S. 53-55, Z wystawy prac szkolnych studentow wydzialu architekton z r. n. 1925|26, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801221, Wycieczka wydzialu inzyniefji ladowej i wodnej na Kresy Wschodnie (Сiag dalszy), S. 55-57. / Zaczynski Eugenjusz, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801222, Wycieczka wydzialu mechanicznego do Warszawy, S. 57-58., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801223 / Grubecki Jan, Z Kola radjowego przy Towarzystwie. Bratniej Pomocy studentow Politechniki Lwowskiej, S. 58-59., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 801224, S. 60., Odznaczenie lwowskiej placowki naukowej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800647, S. 62., Zarzad bibljoteki kola studentow inzynierji lasowej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800646, Wycieczka do Czechoslowacji, S. 62., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800645, S. 62, Z konkursu na pomnik J. Slowackiego we Lwowie, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799486, Egzamin dyplomowy na wydziale mechanicznym, S. 63., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799485, Dyplom inzyniera-lesnika, S. 63, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799487 / Krzysik Franciszek, Zagadnienia wyzszego szkolnictwa lesnego, S. 67-69., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799488, Z wystawy prac szkolnych studentow wydzialu architekton z r. n. 1925/26. Projekty z architektury I, S. 74-78., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799489 / Zaczynski Eugeniusz, S. 78-79, Wycieczka wydzialu inzynierji ladowej i wodnej na Kresy Wschodnie (dokonczenie), Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799490, S. 82, Ze Stowarzyszenia Asystentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799491, Zjazd Zwiazku Kol Lesnikow, S. 82-83, Rocz. 6 (1927), [про делегатів від Спілки студентів Львів. політехніки Ф. Кшисіка та Р. Гесінга] = 1927 • 799492, S. 83., Z dzialalnosci komisji wycieczkowej "Kola Mechanikow", Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799493, S. 83., Egzamin dyplomowy na wydziale chemicznym, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799494, S. 96-97., Wycieczka Z. S. I. do Stacji pomp w Woli Dobrostanskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799495, Konkurs na projekt nagrobka s. p. prof. K. Skibinskiego, S. 100., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799497, S. 102., Dyplom inz.-architekta na wydziale architektonicznym Politechniki Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799496, S. 102., Dyplom inz.-lesnika na odddziale lasowym Politechniki Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799499, S. p. Marjan Ignatowicz, S. 107, Rocz. 6 (1927), [nekrolog] = 1927 • 799498 / Krzysik Franciszek, S. 107, Zagadnienia wyzszego szkolnictwa lesnego. (Dokonczenie), Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799500, S. 124., Z dziennika wycieczki do Wloch, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799503, Z wycieczki studentow III roku oddzialu lasowego do Zarzadu lasow dobr zywieckich, S. 126., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799502, Dwudziestopieciolecie kola mechanikow, S.126., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799501, Z reprezentacyjnego rautu Politechniki, S. 126., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799504, Wycieczka studentow inzynierji lasowej do Rumunji, S. 127., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799505, S. 127., Z kola chemikow, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 799955, Uroczyste wreczenie naukowych dyplomow doktorow nauk technicznych, S. 127., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 802671, S. p. Inz. Michal Zawojski, S.131-132, Rocz. 6 (1927), [nekrolog] = 1927 • 802672, S. p. inz. dr. Urban Wareg Massalski, S. 132., Rocz. 6 (1927), [nekrolog] = 1927 • 802673, S. 132., Inauguracja roku naukowego 1927/28 w Politechnice Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803122, Stowarzyszenie asystentow Politechniki Lwowskiej, S. 133., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803125, S. 133., Bratnia Pomoc studentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796873, Zwiazek awiatyczny studentow Politechniki Lwowskiej, S. 134., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796869, Spoldzielnia studentow Politechniki Lwowskiej, S. 134., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796875, S. 134-135., Ze zwiazku studentow inzynierji, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796877, Zwiazek studentow architektury (Z. S. A.), S. 135., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796881, S. 136., Kolo gorniczo-naftowe studentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796883, S.136-137., Kolo chemikow, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796878, S. 136., Kolo mechanikow studentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 796885, Zwiazek studentow inzynierji mierniczej, S. 137., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803165, S.137., Kolo studentow inzynierji lasowej, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803166, Wycieczka studentow inzynierji lasowej do lasow firmy "Oikos" w Sielcu, S. 143-144., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803167, Z. S. A. na wycieczce naukowej, S. 148., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803168, Sprawozdanie z wycieczki naukowej wydzialu inzynierji ladowej i wodnej do Danji, Szwecji i Lotwy, S. 153-157., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803169, S. 161-162., Sprawozdanie Legji Akademickiej na Politechnice, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803170, Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy studentow Politechniki Lwowskiej, S. 167-168., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 803171, Doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Asystentow Politechniki Lwowskiej, S. 170., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800437, Wystawa prac rysunkowych studentow wydzialu inzynierji ladowej i wodnej, S. 170., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800438, S. 171., Wycieczka studentow architektury do Brzezan, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800439, Wystawa prac szkolnych studentow wydzialu mechanicznego, S. 171., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800440, S. 175-179., Sprawozdanie z wycieczki naukowej wydzialu inzynierji ladowej i wodnej do Danji, Szwecji i Lotwy, Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800441, Walne zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy studentow Politechniki Lwowskiej (Dokonczenie), S.182-183., Rocz. 6 (1927) = 1927 • 800870, Na temat wycieczki kola chemikow do Czechoslowacji, S. 188., Rocz. 6 (1927) = 1927Publication: Lwow : Red."Zycia Techn.", 1927Description: 188 s.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[Z25371-2] (1).
Номер журналу Номер журналу Zycie Technickie : organ Stow. Asystentow T-wa Bratniej Pomocy Kol i Zwiazkow Nauk. Stud. Politechniki Lwowskiej ; Red.: J. Nechay (as. P. L.), K. Wojewski (as. P. L.), Rocz. 4 (1925), № 1-9Set Level: 248463.0, 21.0, Lwow ; Organ Stow. Asyst. T-wa Bratniej Pomocy, Kol i Zwiazkow Nauk. Stud. Polichniki Lwowskiej, Nakl. Kom. Red."Zycia Techn.", Zycie Technickie, 793254Piece-Analytic Level: 795349, S 102., Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia asystentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793254, Zycie Technickie • 793699, Echa z wycieczki absolwentow inzynierii lasowej w Gorgany, S. 14 / Staszkiewicz S., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793701, S. 15-16., Problemy grupy lotniczej na Politechnice Lwowskiej / Malecki Eugeniusz, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793702, S. 17., Z pierwszego zjazdu inzynierow i absolwentow oddzialu naftowego Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793705, S. 23., Sprawozdanie wydzialu Towarzystwa Bratniej Pomocy studentow Politechniki lwowskiej za rok administracyjny 1923/24, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793706, S. 24., II. Dom technikow, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793707, Stan budowy II Domu Technikow, S. 25, foto, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793708, Z sekretarjatu zwiazku awiatycznego studentow Politechniki Lwowskiej, S. 40., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 793709, S. 59., Do wszystkich kolegow, studentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 796468 / Nalborczyk J., Z przeszlosci zwiazku awiatycznego studentow Politechniki Lwowskiej, S. 60-62., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 796469, S. 62-63., Z dzialalnosci zwiazku awiatycznego / Malecki Eugeniusz, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 796470, Sprawozdanie ze Zjazdu w Warszawie w sprawie praktyk wakacyjnych, S. 66-67. / Jugendfein S., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789254, Z sekretariatu zwiazku awiatycznego stowarzyszenia Politechniki Lwowskiej, S. 68., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789304, Stowarzyszenie Asystentow Politechniki Lwowskiej, S. 74., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789305, S. 75., Komisja praktyk "Kola mechanikow" studentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789308 / Matakiewicz M., S. 96-98., Pomocnicze sily naukowe na Politechnice, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789310 / Nechay J., Z historji i zadan Stowarzyszenia asystentow, S. 98-100., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795788, S. 102., Do wydzialu Stowarzyszenia Asystentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795348, Regulamin czytelni Stowarzyszenia Asystentow Politechniki Lwowskiej, S. 102, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795789, Wycieczka do Boryslawia, S. 105, Rocz. 4 (1925), [про наук. екскурсію студентів нафт. ф-ту] = 1925 • 795791, Tydzien lotniczy na Politechnice, S. 106-107., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795792, Zwiazek awiatyczny Politechniki Lwowskiej w karykaturze, S. 108., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795793, S. 110., Z przedstawicielstwa mlodziezy Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795794 / Rzepecki Zbigniew, Zadanie asystentow na wydziale architektonicznym, S. 116-117., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795795, Zwiazek awiatyczny Politechniki Lwowskiej w karykaturze, S. 125., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795797, Egzamin dyplomowy na oddziale lasowym Politechniki Lwowskiej, S. 132., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795796, S. 132., Zwiazek inzynierow lesnikow wychowankow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795798 / Zlowodzki Mieczyslaw, Praktyki wakacyjne na wydziale mechanicznym, S. 138-140., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795799, Biblioteka Politechniki Lwowskiej, S. 141., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 795802, S. 145-146., S. p. profesor Leon Syroczynski, Rocz. 4 (1925), [nekrolog] = 1925 • 789230, S. 150-152., Redukcja wsrod Asystentow Politechniki / Hozer Leszek, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789240, Wycieczka studentow wydzialu chemicznego Politechniki lwowskiej do Boryslswia i Drohobycza, S. 158-159. / Girzejowski Janusz, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 788930, Zwiazek Kol Chemicznych Studentow Wyzszych Uczelni w Polsce, S. 159-160., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 788934, S. 160., Kolo chemikow studentow Politechniki lwowskiej. Wycieczki, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 788938, S. 165., Wycieczki..., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 788940, Zwiazek inzynierow-lesnikow wychowankow Politechniki Lwowskiej, S. 165., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789422 / Jamroz S., Zasadniczy problem, S. 171., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789428, Nadzwyczajne posiedzenie wydzialu kola gornictwa naftowego, S. 173., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789436, S. 173., Egzamin dyplomowy na oddziale naftowym, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789440, Wycieczki studentow III i IV r. oddzialu naftowego, S. 173., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 789447, II Dom technikow, S. 174., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 788949, S. p. prof. Artur Antoni Kuhnel, S. 176., Rocz. 4 (1925), [nekrolog] = 1925 • 788948, S. 177, foto., S. p. dr. Stefan Pobog Niementowski, Rocz. 4 (1925), [nekrolog] = 1925 • 797281 / Stozecki Dobroslaw, S. 179-181., Reforma studjow na wydziale inzynierji, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797282, Stan budowy II Domu technikow, S. 185-186, foto, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797283, Praca przy budowie II Domu technikow, S. 186., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797284, S. 186-187., Spoldzielnia studentow Politechniki we Lwowie, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797286, Kolo mechanikow studentow Politechniki Lwowskiej, S. 187., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797287, Kolo chemikow, S. 187., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797288, S. 187-188., Zwiazek studentow architektury, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797285, S. 187., Zwiazek studentow inzynierji (Z. S. I.), Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797290, S. 188-189., Zwiazek Zydowskich studentow Politechniki we Lwowie, Rocz. 4 (1925), wyciag ze statutu = 1925 • 797289, S. 188., Kolo gorniczo- naftowe studentow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797291, Technicki klub szachowy, S. 189., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797292, S. 194., "Scitia" Polska korporacja studentow Politechniki we Lwowie, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797293, W 25- rocznice smierci S. p. inz. Stanislawa Szczepanowskiego, S. 198-199. / Sulimirski Stefan, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797294, Rozwoj oddzialu naftowego, S. 199., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797295, S. 199., Miedzynarodowy kongres inzynierow i technikow wiertniczych, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797102 / Rosner Witold, S. 200-203., O sluzbie wojskowej inzynierow, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797101, Dzial lotniczy, S. 200., Rocz. 4 (1925), [звернення Спілки Авіагуртка Студентів Львівської політехніки до студентів, активізувати навчання у авіа справі] = 1925 • 797103, S. p. prof. dr. Gustaw Bisanz, S. 210., Rocz. 4 (1925), [nekrolog] = 1925 • 797106, Nasze organizacje. Komunikat kierownictwa technikow druzyn robotniczych przy budowie II Domu technikow we Lwowie, S. 210., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797104, S. 210-211., Inauguracja na Politechnice Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797105, [Zmiany w redakcji "Zycia Technickiego], S. 212., Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797107, S. 228., Kolo studentow inzynierji lasowej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797108, S. 231., Ze Zwiazku inzynierow-lesnikow Wychowankow Politechniki Lwowskiej, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797109 / Zaczynski Eugeniusz, S. 239-240., O kontroli efektu pracy studentow Politechniki, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797110, S. 246., Wycieczka Z. S. A. do Krzemienca, Rocz. 4 (1925) = 1925 • 797111, Universum, S. 264., Rocz. 4 (1925), [staraniem zalozycieli "Universum" rozpocznie sie na Politechnice cykl wykladow z roznych dziedzin wiedzy,wyglaszanych przez profesorow lwowskich uczelni] = 1925Publication: Lwow : Red."Zycia Techn.", 1925Description: 264 s.Availability: No items available
 Книга Книга Бидструп ХерлуфPublication: Львов : Изд-во ЛГУ, 1960Description: 120 с. : ил.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00548971] (1).
 Книга Книга Иван Иванович Теребенев (1780-1815) / Варшавский Лев РомановичPublication: М. : Искусство, 1950Description: 35 с. : ил.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00194116] (2).
 Книга Книга Іван Іванець (1893 - 1946) : стрілецькі мемуари, творча спадщина ; автори-упорядники Роман та Андрій Яціви ; Міністерство освіти і науки України, Львівська національна академія мистецтв [та ін.]Publication: Львів : Видавництво ТзОВ "Колір ПРО", 2019Description: 474 сторінки : фотоілюстрації ; 28 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01355471] (1).
 Книга Книга Людина. Комп'ютер. Комунікація : збірник наукових праць ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [за ред.О. П. Левченко]Piece-Analytic Level: 872436 / Федоришин Мирон, С. 33-38, Конфіґуративна модель мовлення: інструмент для аналізу мовних явищ = 2013 • 872437, Importance of the tourism information quality monitoring / Zhezhnych Pavlo, Soprunyuk Oksana, C. 39 = 2013 • 872438, Теоретичні аспекти розуміння природної мови в контексті систем автоматизованого опрацювання природної мови, С. 40-41 / Буньо Галина = 2013 • 872439 / Веретеннікова Наталія, Кунанець Наталія, С. 42-43, Спеціальні бібліотеки в США = 2013 • 872628 / Данчевська Юлія, С. 44-46, Мова творів В. С. Стефаника: сучасний стан та перспективи дослідження = 2013 • 872629, Природа лінгвістичних даних та вимоги до обчислювального середовища для лінгвістичних досліджень, С. 47-49 / Лисейко Ярина = 2013 • 872630 / Мудрак Євгенія, С. 50-51, Дослідження текстів та їхніх перекладів на базі корпусів = 2013 • 872631, С. 52-53 / Назарчук Роксолана, Формалізована мова семантичного запису для референтно спеціалізованих дієслів: спроба опрацювання = 2013 • 872632, Корпусна лінгвістика: досягнення та перспективи, С. 54-57 / Похильчук Мар'яна = 2013 • 872633 / Предко Ольга, С. 58-59, Корпусний аналіз та доступ до даних корпусу = 2013 • 872634 / Чернова Олександра, С. 60-62, Особливості вживання зорових і слухових образів в японських соціальних мережах = 2013 • 872635 / Bordyuk Lyudmyla, C. 70-74, Background knowledge in the translation practice = 2013 • 872636, Функціональні особливості термінів-омонімів в економічній термінології англійської та німецької мов / Дружбяк Світлана, Бардах Олена, Фурдас Наталя, С. 75-76 = 2013 • 872637 / Levyk Zoryana, C. 77-78, Synsemantic English verb 'have' and Ukrainian verb 'мати' : contrastive analysis = 2013 • 872638 / Cherkhava Olesya, C. 79-83, Language parallels in English - into-German translation = 2013 • 872639 / Bondarchuk Julia, C. 84-85, Different and similar features of the folktales "The gingerbread boy", ''Johnny-Cake" and "Kolobok" = 2013 • 872640, Засоби автоматизованого перекладу: огляд основних програм та їх оспбливості, С. 86-87 / Мороз Ольга, Балашова Тетяна = 2013 • 872641, Національно-культурна специфіка порівнянь із компонентом-колоративом в українській та англійській мовах, С. 88-90 / Галайко Олена = 2013 • 873101, С. 91-93 / Коник Віра, Експресивність ділового німецькомовного тексту. Проблеми перекладу = 2013 • 873102, Особливості термінотворення в галузі інформаційних технологій в українській та англійській мовах / Щербата Софія, С. 94-96 = 2013 • 873103 / Яворська Олена, С. 97, Особливості використання особових займенників в японській мові в контексті проблеми машинного перекладу = 2013 • 873115 / Андрейчук Надія, С. 109-110, Використання методу критичного дискурс-аналізу для інтерпретації лінгвокультурного кодування дискурсу = 2013 • 873116, Дискурсні інтенції ненадійного наратора у сучасній британській художній прозі, С. 111-112 / Бехта Марія = 2013 • 873117 / Ділай Маріанна, Маляр Маріанна, С. 113-116, Прагматизація граматичних засобів у мовленнєвому жанрі англійських протестанських прповідей = 2013 • 873118, Метафорична репрезентація художнього концепту "любов" в поетичному дискурсі Сільвії Плат, С. 117-120 / Заболотна Ольга = 2013 • 873119 / Нахлік Ярослав, С. 135-139, Поняття топос і неоднозначність його трактування у системі сучасних гуманітарних дисциплін = 2013 • 873120, Наративна природа національної ідентичності / Романишин Наталія, Шерстньова Ольга, С. 140-144 = 2013 • 873121, Передвиборчі програми політичних партій України : комп'ютерний контент-аналіз, С. 146-147 / Семотюк Орест = 2013 • 873122 / Денисюк Мар'яна, Сабан Олеся, С. 148-150, Гендерний аспект реалізації принципу толерантності в англійській мові = 2013 • 872252, Жанр політичної карикатури: стилістика та функції / Лучечко Мар'яна, С. 151-153 = 2013 • 872253, Лінгвогендерні дослідження в Україні, С. 154-155 / Пірська Христина = 2013 • 872254, Політична лінгвістика: історія формування і сучасний стан / Равлик Оляна, С. 156-157 = 2013 • 872255, C. 158-160 / Holtvian Valentyna, Approaches to applying the NLP universals as instruments of lingual suggestion identification = 2013 • 874009, Linguistic and social factors of bilingual structural borrowing / Haiduk Martha, C. 162-163 = 2013 • 875011, C. 164-165 / Ishchuk Myroslava, Gurska Olena, Analysis of structure and semantic relationships between the constituents of compound floristic names in the English language = 2013 • 872274, Топоніми як компресовані носії прецедентної інформації в ономастичній фразеології англійської мови / Матковська Олена, С. 169-171 = 2013 • 873955 / Severenchuk Iryna, C. 175-176, Set expressions in computer sciences, programming and internet = 2013 • 874104, Специфіка фонематичного вираження мовної картини світу в поемі Дж. Г. Байрона "Шильйонський в'язень", С. 181-184 / Хомицька Ірина = 2013 • 874105 / Альбота Соломія, С. 185, Символ як багатозначне поняття = 2013 • 874106, С. 186-187 / Король Тетяна, Інтертекстема та інтертекстуальність: підходи до вивчення = 2013 • 874107, З'ясувальне речення як об'єкт дослідження у мовознавстві / Стасів Марія, С. 188-193 = 2013 • 874110, С. 195-199 / Антонюк Галина, Раціоналізація етичних вчень у вітчизняному освітньому просторі XVII - XVIII ст. = 2013 • 874130, Interactive lecture as effective teaching strategy / Bryha Tetiana, C. 200-201 = 2013 • 873962, Особливості методики викладання латинської мови, С. 202-205 / Винничук Світлана, Кошлань Марія = 2013 • 873963, С. 206-208 / Голуб Іванна, Формування соціокультурної перекладацької компетенції студентів у процесі вивчення курсу "Міжкультурна комунікація" = 2013 • 873964, С. 209-210 / Голубінська Мар'яна, Рашкевич Юрій, Архітектура системи комп'ютерної підтримки вивчення іноземних мов = 2013 • 873967 / Дишель Ярина, С. 211, Використання англомовних рекламних текстів як додаткового матеріалу у викладанні англійської мови = 2013 • 873970 / Дужа-Задорожна Мирослава, С. 212-216, Професійна підготовка соціально-педагогічних фахівців дошкільної сфери до роботи з сім'єю у вищих навчальних закладах Німеччини = 2013 • 873972, Використання відео на заняттях англійської мови для студентів факультетів комп'ютерних наук та інформаційних технологій / Кулина Ольга, С. 217-219 = 2013 • 874037 / Перхач Роксолана-Юстина, С. 220-221, Впровадження інноваційних технологій на заняттях з німецької мови = 2013 • 874038, Глобалізація мультикультурної освіти / Шийка Юлія, Балацька Любов, Олексів Галина, С. 224-226 = 2013 • 874929, С. 227-229 / Янісів Михайло, Формування іншомовної дискусійної компетенції у студентів-філологів мовних спеціальностей на старшому ступені навчання = 2013 • 1011268, 290 с. / Дужа-Задорожна Мирослава Петрівна, Швед Марія Степанівна, Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з сім'єю: досвід Німеччини = 2016Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013Description: 232 с.Availability: Items available for loan: Відділ наукової бібліографії (VNB)[81'3(06)/Л937] (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01345208] (3).
 Книга Книга Революционная карикатура Парижской Коммуны : март - май 1871 г. ; Авторы альбома Е. Тепер, А. Алексеева, С. МаневичPublication: М. ; Л. : Изогиз, 1961Description: 84 с. : ил. + прилож.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00594550] (2).
 Книга Книга Сатира и юмор Херлуфа Бидструпа / Бидструп Херлуф ; пер. с дат. М. КосоваPublication: М. : Искусство, 1962Description: 170 с. : ил.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00660146] (2).

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha