Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Сучасні досягнення в галузі геології

This list contains 20 titles

 Книга Книга Uncertainties in greenhouse gas inventories: expanding our perspective / Ometto Jean P., Bun Rostyslav, Jonas Matthias, Nahorski ZbigniewPublication: [S. p.] : Springer, 2015Description: 240 p. : ill., fig., tab.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01347872] (1).
 Книга Книга Геодезія у природокористуванні : навч. посіб. для студентів напряму "Геодезія та землеустрій" вищ. навч. закл. / Волосецький Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008Description: 285 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST13765] (1).
 Книга Книга Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію Українського щита / В. О. Привалов, Л. С. Осьмачко, О. М. Пономаренко ; Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. СемененкаPublication: Київ : Наукова думка, 2020Description: 173, [2] сторінки : фото, карти, схеми ; 24 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01354212] (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/П75] (1).
 Книга Книга Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ : навчальний посібник / Рудько Г. І., Михайлів І. Р. ; Державна комісія України по запасах корисних копалин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуPublication: Київ ; Чернівці : Букрек, 2021Description: 127 сторінок : схеми, таблиці ; 24 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/Р836] (1).
 Книга Книга Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров'я : [монографія] / Степанюк Леонід Михайлович, Курило Сергій Ігоревич ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. СемененкаPublication: Київ : Наук. думка, 2019Description: 208 с. : іл., табл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/С794] (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01352962] (1).
 Книга Книга Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України : [монографія] / Кендзера Олександр Володимирович, Омельченко Віктор Данилович, Лисинчук Дмитро Володимирович, Легостаєва О. В., Гринь Д. М., Коломієць К. В., Толкунов А. П., Чулков С. С. ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. СубботінаPublication: Київ : Наук. думка, 2019Description: 198, [2] с. : іл., картиAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01353597] (2).
 Книга Книга Горючі корисні копалини України та їхня геолого-економічна оцінка : підручник / В. А. Михайлов, О. М. Карпенко, М. М. Курило [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018Description: 591 сторінка : фотоілюстрації, геологічні карти, схеми, графіки, таблиці ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/Г715] (1).
 Книга Книга Динаміка аномального магнітного поля Землі / Максимчук Валентин Юхимович, Городиський Юрій Михайлович, Кузнєцова Валентина Георгіївна ; НАН України, Карпат. від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. СубботінаPublication: Львів : Євросвіт, 2001Description: 308 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01323403] (3).
 Книга Книга Екологічна геологія : підруч. для екол., геол., геогр. спец. ВНЗ / Адаменко Олег Максимович, Рудько Георгій Ілліч ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу, Каф. екологіїPublication: Київ : Манускрипт, 1997Description: 348 c. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01316688] (1).
 Книга Книга Картографічне забезпечення мореплавства : виробн.-практ. посіб. / Симоненко Сергій Валентинович, Голодов Микола Феодосійович, Борис Олександр МиколайовичPublication: Київ : ДУ "Держгідрографія", 2013Description: 216 с. : іл., табл., картиAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01342451] (3).
 Книга Книга Кримська геологознімальна практика : навч. посіб. для студентів геол. спец. ВНЗ / Манюк Володимир Васильович, Шевчук Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "КПІ", 2014Description: 152 с. : іл., фот.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01350086] (1).
 Книга Книга Математичне моделювання в задачах сейсмології : [монографія] / Малицький Дмитро Васильович ; [ред. О. І. Калашникова] ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суботіна, Карпат. від-няPublication: Київ : Наук. думка, 2016Description: 243 с. : ил.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01350610] (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/М193] (1).
 Книга Книга Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита : [монографія] / Верховцев Валентин Геннадійович та ін. ; [Відповідальний редактор В. Г. Верховцев]Publication: Київ : Наукова думка, 2019Description: 157, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці ; 24,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/М54] (2), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01353600] (1).
 Книга Книга Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення : [монографія] / Возняк Дмитро Костянтинович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворенняPublication: Київ : Наук. думка, 2007Description: 280 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01335081] (2).
 Книга Книга Основи геології : підруч. для втузів / Куровець Михайло, Гунька НесторPublication: Львів : [б. в.], 1997Description: 693 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01316328] (1).
 Книга Книга Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики) : підруч. для студентів геол. спец. ВНЗ / Толстой Михайло Іванович, Гожик Андрій Петрович, Рева Микола Васильович, Степанюк Василь Петрович, Сухорада Анатолій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2006Description: 446 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01334179] (1).
 Книга Книга Основи картографії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Мельник Володимр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. УкраїнкиPublication: Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т, 2012Description: 212 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01350084] (1).
 Книга Книга Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел : монографія / Михайлов В. А. та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021Description: 335 сторінок : ілюстрації, графіки, таблиці, карти ; 25 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/П26] (1).
 Книга Книга Словник-довідник з курсу "Геологія з основами геоморфології" : навч. посіб. / Василега Владислав Дмитрович ; Сум. держ. ун-т, Ф-т техн. систем та енергоефект. технологійPublication: Суми : Вид-во СумДУ, 2009Description: 195 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01337915] (1).
 Книга Книга Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах : [монографія] / Булат Анатолій Федорович, Лукінов Вячеслав Володимирович, Безручко Костянтин Андрійович ; [ред. О. А. Микитенко] ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. ПоляковаPublication: Київ : Наук. думка, 2017Description: 251 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[55/Б907] (1).

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha