Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Островський А. Л. (1923-2008)

This list contains 14 titles

Номер журналу Номер журналу Вісник геодезії та картографії : наук.-техн. журн. ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.], № 4 (27)Set Level: 100647.0, 21.0, Київ ; Головне управління геодезії, картографії та кадастру України ; Українське тов - ство геодезії, аерокосмічн. зйомок і картографії, Укргеодезкартографія, наук.- техн. журн., Вісник геодезії та картографії, 657329Publication: Київ : Укргеодезкартографія, 2002Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) (1).
 Книга Книга Геодезичні роботи в будівництві, Частина 2 ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Львівський техніко-економічний коледж / Клим С. А.. Островська О. А., Островський А. В.Set Level: 1139513, Геодезичні роботи в будівництві / Клим С. А.. Островська О. А., Островський А. В. ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : ФОП "Стадник С. О.", 2020Description: 153 сторінки : ілюстрації ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[52/К49] (1).
 Книга Книга Геодезичні роботи в будівництві / Клим С. А., Островська О. А., Островський А. В. ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут геодезіїSet Level: 1139513, Геодезичні роботи в будівництві / Клим С. А.. Островська О. А., Островський А. В. ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Євросвіт, 2015Description: 164 сторінки : ілюстрації, таблиці ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST15255] (1).
 Книга Книга Геодезія : навч. посіб. [для студентів, що навчаються за баз. напрямом 080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"] / Островський Аполлінарій Львович, Мороз Олександр Іванович, Тартачинська Зоряна Романівна, Гарасимчук Ігор Фловіянович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ч. 1, ТопографіяPublication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011Description: 440 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01339819] (2), Книгосховище № 2 (KSH2)[528/Г355] (91), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[528/Г355] (3). Checked out (38).
 Книга Книга Геодезія : підруч. для студентів напряму "Геодезія, картографія та землеустрій" ВНЗ / Островський Аполінарій Львович, Мороз Олександр Іванович, Тарнавський Володимир Левкович ; за заг. ред. А. Л. Островського ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ч. 2Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007Description: 507 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01334399] (2), Книгосховище № 7 (KSH7)[528(075.8)/О-778] (10), Книгосховище № 2 (KSH2)[528/О-778] (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[528(075.8)/О-778] (1).
 Книга Книга Геодезія, картографія і аерофотознімання : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. : присвяч. 85-річчю від дня народж. проф. Островського Аполлінарія Львовича ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. ред. К. Р. Третяк], Вип. 69Piece-Analytic Level: 734736, Аполлінарію Львовичу Островському - 85, С. 3-5. / Мороз О.І., Вип. 69 = 2007 • 1020931, Технічні, законодавчі, нормативні та кадрові проблеми кадастру, С. 3–6 / Перович Л., Вип. 69 = 2007 • 1020937, Дослідження та аналіз коефіцієнтів коригування в методичному підході, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, С. 17–24 / Губар Ю., Михальчук Р., Вип. 69 = 2007 • 1020929, Геоінформаційні технології в реалізації завдань муніципальної влади і рекреаційної діяльності, С. 60–65 / Дорожинський О., Колб І., Дорожинська О., Вип. 69 = 2007 • 1020930 / Москаль Н., Поліщук Б., Методика створення карт вулиць у спеціальному форматі STREETINFO, С. 65–75, Вип. 69 = 2007 • 1020932 / Кузьо І. В., Шевченко Т. Г., Мороз О. І., Кубрак О. Д., С. 96–104, Контроль положення опорних роликів обертової печі електронними тахеометрами, Вип. 69 = 2007 • 1020939 / Двуліт П., Заяць О., Голубінка Ю., Обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних і GPS - вимірів, С. 124–132, Вип. 69 = 2007 • 1020936, До питання визначення функції передавання модуляції аерознімальних систем, С. 163–171 / Бурштинська Х., Береза О., Поліщук Б., Вип. 69 = 2007 • 1020934 / Дорожинський О., Почкін С., С. 172–177, Критерії оцінки аерокосмічних зображень для кадастрових робіт, Вип. 69 = 2007 • 1020933, С. 177–183, Аналіз технології створення фронтальних та інтер’єрних планів при проектуванні реставраційних робіт архітектурних пам’яток / Глотов В., Дубик Ю., Чижевський В., Вип. 69 = 2007 • 1020935 / Кузик З., Основні принципи утворення та моделювання об’єктів у наземному лазерному скануванні, С. 217–220, Вип. 69 = 2007 • 1020940 / Глотов В. М., Кульчицький А. Я., Третяк К. Р., Моніторинг проявів карстових явищ у бетонній конструкції греблі водосховища Теребля–Рікської ГЕС, С. 229–234, Вип. 69 = 2007 • 1020938 / Беляков О., Колєнніков А., Корольов В., Макаревич В., Оцінка точносних вимог до систем навігації наземних рухомих обєктів при визначенні координат точок місцевості електронно-оптичним комплексом спостереження, С. 280–286, Вип. 69 = 2007Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007Description: 184 с. : іл.Availability: Items available for loan: Відділ наукової бібліографії (VNB)[528(06)/Г355] (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01334716] (3).
Збірник Збірник Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : [зб. матеріалів] XIII міжнар. наук.-техн. симп., 9-14 верес. 2008 р., Алушта (Крим) ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Львів. астрон.-геодез. т-во [та ін.]Piece-Analytic Level: 655908, С. 1-3., Перспективи науково-технічної співпраці між державною службою геодезії і картографії України і Національним університетом "Львівська політехніка" та реалізація проекту побудови української мережі... / Ткаліч В., Третяк К., Тревого І., Романишин І., Серебряний Ю., Волчко П. = 2008 • 655909 / Островський А., Мороз О., Покотило І., С. 4-7., Дослідження закономірності дії вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання над водними поверхнями = 2008 • 655910, Аналіз результатів GPS-спостережень на Яворівському еталонному науковому геодизичному полігоні за 2008 р., С. 8-10 / Тревого І., Савчук С., Цюпак І., Денисов О., Волчко П., Пащетник В. = 2008 • 655911, С. 24-26, Розв'язання деяких інженерно-геодезичних задач електронними тахеометрами / Мороз О., Петлюк І., Шевченко Т. = 2008 • 655912 / Фис М., Волос В., Покотило І., Про один варіант побудови функції розподілу мас еліпсоїдальної планети, узгодженої з стоксовими сталими до четвертого порядку, С. 31-33 = 2008 • 655916, Колокація ГПС та ЛЛС спостережень у астрономічній обсерваторії ЛНУ в Брюховичах, С. 34-35. / Апуневич С., Благодир Я., Логвиненко О., Дульцев А., Цюпак І., Білінський А., Вовчик Е., Вірун Н., Мартинюк-Лотоцький К. = 2008 • 655917 / Третяк Н., С. 38-45, Про моделювання топографії в Антарктиці = 2008 • 655918 / Торопа І., Заяць О., С. 46-48, Точність визначення координат GPS навігатором = 2008 • 655919 / Третяк К., Кульчицький А., Грицюк Т., Дослідження деформацій напірного трубопроводу Теребля-Рікської ГЕС з врахуванням інженерно геологічних умов, С. 49-53 = 2008 • 657105, С. 99-111, Гравітаційне поле та топографія планет Земної групи і Місяця / Церклевич А. = 2008 • 657005 / Голубінка Ю., Сучасна кінематична модель Антарктичної тектонічної плити за даними GPS-спостережень, С. 112-113. = 2008 • 657006, Застосування цифрового стереофотограмметричного методу для кадастрового знімання, С. 122-125 / Глотов В., Кордуба Ю. = 2008 • 657007 / Глотов В., Пащетник О., С. 126-129, Вплив похибок елементів зовнішнього орієнтування на координати при цифровому фототеодолітному зніманні = 2008 • 657009, Визначення та аналіз об'ємів карстових натічних форм у верхній патерні Теребля-Рікської ГЕС, С. 130-134 / Глотов В., Кульчицький А. = 2008 • 657107 / Шевчук В., До питання побудови цифрової моделі рельєфу на ЦФС "Дельта" для визначення площ затоплених земель, С. 151-155 = 2008 • 657110 / Корольов В. М., Руденко К. В., Беляков В. Ф., Аналіз та вплив похибок на роботу системи зовнішнього цілевказування з використанням додаткового виміру відстані, С. 156-157 = 2008 • 657054, С. 158-163, Визначення параметрів, які характеризують підвищення оперативності при застосуванні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) оснащених навігаційною апаратурою / Бусяк Ю., Беляков В., Корольов В., Григоренко Р. = 2008 • 657155 / Боженко В., Бродський М., Кондратов П., Системи комплексного сприйняття об'єктів при двохспектральному моніторингу, С. 169-173 = 2008 • 657163 / Третяк К., Серант О., Смірнова О., С. 215-217, Розробка інтегрованої бази даних перманентних GPS вимірів у Карпатському регіоні = 2008 • 656951, С. 223-224., Аналіз методів врахування впливу атмосфери при GPS спостереженнях в реальному часі / Каблак Н. = 2008Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008Description: 235 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01336549] (2).
 Книга Книга Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : [зб. матеріалів] V міжнар. наук.-техн. симп., 4-10 верес. 2000 р., Алушта (Крим) ; Держ. ун-т "Львів. політехніка", Львів. астрон.-геодез. т-во, Н.-д. ін-т геодез., топографії та картогр. (Чехія) ; [редкол.: А. Л. Островський та ін.]Publication: Л. : [б. в.], 2000Description: 97 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01328573] (2).
Збірник Збірник Комплексні дослідження сучасної геодинаміки земної кори : тези доп. I Укр. наук. конф., 20-26 верес., 1993 р., Алушта ; Львів. політехн. ін-т, Львів. астрон.-геодез. т-во [та ін.] ; [редкол.: А. Л. Островський (відп. ред.) та ін.]Publication: Львів : ЛПІ, 1993Description: 72 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01315781] (5).
 Книга Книга Моє життя в геодезії : спогади / Островський Аполлінарій ЛьвовичPublication: Львів : ЛАГТ, 2001Description: 198 сторінок : ілюстрації ; 21 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01323437] (4).
 Книга Книга Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - європейський досвід : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 трав. 2007 р., Чернігів ; Черніг. держ. ін-т економіки упр., Інж.-буд. ф-т ; [відп. ред. О. І. Терещук], Вип. 3Publication: Чернігів : [б. в.], 2007Description: 224 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01334740] (1).
 Книга Книга Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК : присвяч. 10-ій річниці проф. свята працівників геології, геодез. і картогр. України та 60-річчю Ін-ту геодез. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" ; Зах. геодез. т-во УТГК ; редкол.: І. С. Тревого (голов. ред.) та ін.Piece-Analytic Level: 734429 / Зазуляк П., С. 14-17., Геодезична освіта в Національному університеті "Львівська політехніка" = 2005 • 826835 / Дрбал А., Коцаб М., С. 18-23., Чеські геодезисти і картографи у Західній Україні (1772-1938 рр.), [про Д. Зброжека, С. Відта, В. Ласку] = 2005Publication: Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005Description: 428 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01332592] (3). In transit (1).
 Книга Книга Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; редкол.: І. С. Тревого (відп. ред.) та ін.Publication: Львів : Ліга-Прес, 2003Description: 328 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01328607] (1), Відділ наукової бібліографії (VNB)[528(06)/С916] (1).
 Книга Книга Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва : зб. наук. пр. наук.-техн. конф., присвяч. проф. святу працівників геології, геодез. та картогр., 1-3 квіт. 1999 р., Львів ; Держ. ун-т "Львів. політехніка", Каф. геодез. ; [редкол.: А. Л. Островський та ін.]Publication: Л. : [б. в.], 1999Description: 218 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01317150] (3).

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha