Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Захист населення(До Всесвітнього дня цивільної оборони)

This list contains 18 titles

 Книга Книга Безпека життєдіяльності : конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Петрук М. П., Гіщак Х. Я., Карп'як Н. М., Вахула О. М., Мохняк С. М., Гончарук В. Є., Васійчук В. О., Дацько О. С., Козій О. І., Качан С. І., Романів А. С., Скіра В. В., Гельжинський І. І. ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; [за редакцією С. М. Мохняка] Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011Description: 223 сторінки : ілюстрації, таблиці ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST09071] (1), Книгосховище № 3 (KSH3)[614.8/Б402] (57), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[614.8(075.8)/Б402] (1). Checked out (1).
 Книга Книга Дії людини у надзвичайних ситуаціях та надання першої (долікарської) допомоги : практ. посіб. / Ляхов Володимир Володимирович, Мирошниченко Світлана Михайлівна, Наконечний Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Штаб цивіл. оборониPublication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2014Description: 104 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[355.588(075.8)/Л985] (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST11332] (1).
Збірник Збірник Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез VI Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 30 трав. 2017 р. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології ; [відп. за вип. Т. З. Гарасимів]Piece-Analytic Level: 1062640 / Ортинський В., Дотримання прав і свобод людини у процесі протидії злочинності, С. 3-4 = 2017 • 1062641, С. 5-7 / Гарасимів Т., Філософсько-правовий вимір біологізаторської концепції сутності поведінки людини = 2017 • 1062642, С. 7-9. / Варій М., Функціонування особистості у психосоціальному вимірі = 2017 • 1062643, С. 9-11 / Гумін О., Аналіз деяких елементів методики розслідування крадіжок особистого майна пасажирів на залізничному транспорті України як засіб забезпечення прав та свобод громадян = 2017 • 1062644, С. 12-15, Права людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади / Ковальчук В. = 2017 • 1062645, С. 16-18 / Кузнецова О., Обмеження свободи ЗМІ в окупованому Криму і на Донбасі = 2017 • 1069339, С. 18-21 / Макарчук В., Питання військової дисципліни у "добровільному" формуванні австрійського Січового Стрілецтва (1914- 1918 рр.) і сучасні аналогії = 2017 • 1069341, С. 21-23 / Остапенко О., Про деякі принципи в діяльності Національної поліції України = 2017 • 1069342, Філософсько-правові труднощі конотації ментальної мови колективу / Сливка С., С.23-24. = 2017 • 1069343, С. 25-26 / Бортник Н., Єсімов С., Гармонізація законодавства України і Європейського Союзу у сфері трудової міграції = 2017 • 1069344, С. 28-30, Адміністративно-правовий статус тимчасово окупованих територій / Баранишин М., Тацишин І. = 2017 • 1069345, С. 32-34, До питання про перспективи покращення правового статусу Українських трудових мігрантів / Волоско Я. = 2017 • 1069346, С. 38-39 / Данилюк О., Тацишин І., Повноваження Президента України при проведені анти терористичної операції = 2017 • 1069347, С. 43-44, Звернення громадян до органів державної влади: актуальні проблеми та способи вирішення / Ірод Н., Тацишин І. = 2017 • 1069348 / Лесько Н., Класифікація суб’єктів попередження насильства в сім’ї, С. 50-51 = 2017 • 1069792 / Малюта В., Тацишин І., Повноваження РНБО щодо проведення антитерористичної операції, С. 53-54 = 2017 • 1069793, С. 59-60, Адміністративно-правові аспекти правового статусу внутрішньо переміщених осіб / Панасюк В., Тацишин І. = 2017 • 1069794 / Парпан У., Особливості американської системи юридичної освіти, С. 60-62 = 2017 • 1069795, Особливості захисту персональних даних у соціальній мережі Расеbоок / Радейко Р., С. 63-64 = 2017 • 1069796 / Стельмащук П., Генеза розвитку законодавства у сфері виконавчого провадження, С. 67-68 = 2017 • 1069797, Особливості врахування правових позицій Верховного Суду України у справах про пенсійне забезпечення громадян України / Тацишин І., С. 68-70 = 2017 • 1069798 / Тацишин І., Мазур А., Особливості та проблематика судового захисту права на відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, С. 70-73 = 2017 • 1069799 / Тишкевич О., Тацишин І., Адміністративно-правові аспекти соціального забезпечення військовослужбовців з зони АТО, С. 73-75 = 2017 • 1069800, С. 75-78, Основні завдання та напрями діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти / Хомишин І. = 2017 • 1069801, С. 81-83, Юридична відповідальність за порушення встановленого порядку при здійсненні інвестиційної діяльності / Бліхар М. = 2017 • 1069803, С. 83-86, Вплив правосвідомості на реалізацію таких форм безпосередньої демократії як вибори та референдум / Богів Я. = 2017 • 1069805, С. 86-88 / Ковальчук О., Питання вдосконалення Закону України «Про місцеві вибори» = 2017 • 1069806, Законодавство ЄС щодо імміграції з третіх країн / Сірант М., С. 88-90 = 2017 • 1069807, Захист права власності: загальна характеристика / Цебенко С., С. 92-94 = 2017 • 1069808, Проблема меж державного втручання у права людини в контексті праворозуміння / Яремчук С., С. 94-96 = 2017 • 1069809, С. 99-101, До питання про понятгя посткримінальної поведінки / Барабаш О. = 2017 • 1069810, Проблема співвідношення держави і громадянського суспільства: реалії та шляхи / Дашо Т., С. 105-108 = 2017 • 1069811, До питання процедури легітимізації державної влади / Жаровська І., С. 109-110 = 2017 • 1069813, Фрагментарність сувернітету: осмислення проблеми / Кельман М., С. 111-114 = 2017 • 1069815, С. 114-115, Принцип реальності правового менталітету / Коваль І. = 2017 • 1069816, Філософсько-правові ідеї представників полемічної течії щодо організації церковно-правових відносин в Україні у ХVІ-ХVІІ ст. / Колич О., С. 116-118 = 2017 • 1069817, С. 119-121, Правове забезпечення соціокультурних цінностей у житті суспільства / Левицька О. = 2017 • 1069818, Правомірна поведінка - повага до природних прав людини / Романова А., С. 125-126 = 2017 • 1069819, С. 126-127. / Смірнова І., Понягтя «громадянського суспільства» в сучасній українській юридичній науці = 2017 • 1069820, Аналоги європейського права в українській правничій науці / Токарська А., С. 133 = 2017 • 1069821, С. 134-135 / Гишка Ю., Токарська А., Проблема сучасної правової комунікації влади із суспільством = 2017 • 1069822, Протистояння тиску ворожих ЗМІ засобами правової комунікації / Барабані М., Токарська А., С. 136-138 = 2017 • 1062646 / Чорнобай О., Право на інформацію: аргументативні аспекти користування та захисту, С. 138-139 = 2017 • 1062647, С. 140-141 / Чорнописька В., Роль о. Кирила Селецького у поширенні християнсько-правових ідей ГКЦ наприкінці XIX - початку XX ст. = 2017 • 1062648, С. 142-143, Перспективи зміцнення правопорядку в Україні / Шай Р. = 2017 • 1062672, С. 144-149 / Бойсан М., Особистість неповнолітнього, зловживаючого наркотичними засобами: кримінологічний аспект = 2017 • 1062649, «Погляди» та «уявлення» людини: окремі теоретико-правові аспекти / Ярмол Л., С. 144-145 = 2017 • 1062671, С. 146-147, Експертиза мікрооб’єктів як джерела доказової інформації / Бараняк В. = 2017 • 1062673, С. 149-151, Правові основи діяльності оперативних підрозділів з виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів / Грень Р. = 2017 • 1062688, С. 153-154, Організаційні питання проведення судових експертиз / Гула Л. = 2017 • 1067957, Соціальний захист бездомних осіб в Україні / Зеленюх О., С. 156-158 = 2017 • 1062689, С. 158-160, Особливості призначення покарання за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди / Канцір В., Желік М. = 2017 • 1062690, С. 160-162 / Коваль М., Роль спеціальних знань при розслідуванні катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції = 2017 • 1062691, С. 162-164, Лікар як суб’єкт освідування / Кушпіт В., Цилюрик І. = 2017 • 1062692, Самодетермінація злочинності / Марисюк К., С. 164-165 = 2017 • 1062693, С. 166-167 / Несімко О., Договір про надання правової допомоги, як спосіб забезпечення прав людини у судочинстві = 2017 • 1062694 / Палюх А., Форми участі прокурора в доказуванні під час досудового розслідування, С. 168-169 = 2017 • 1067955, С. 171-172 / Рудницький І., Визначення основних обставин, що підлягають встановленню при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами: методичні основи = 2017 • 1062695, С. 173-174 / Савка І., Судово-експертне дослідження кумулятивного фізіологічного афекту = 2017 • 1062696, С. 175-176, Соціальний захист декласованих осіб / Сибірна Р. = 2017 • 1066509, Щодо забезпечення додаткових гарантій законності при проведенні обшуку / Сорока С., Марко С., С. 179-181 = 2017 • 1067954 / Шишко В., Шишко В., Права людини в умовах реформування Українського суспільства, С. 183-184 = 2017 • 1066510, С. 184-186, Кримінально-правова класифікація злочинів представників релігійних організацій / Якимова С. = 2017 • 1066511 / Баїк О., Декларування майнового стану та доходів як конституційний обов'язок громадян України, С. 187-189 = 2017 • 1066512, С. 190-192 / Бек У., Проблеми правового регулювання мінімальної заробітної плати в Україні = 2017 • 1066513 / Бльок Н., Про поняття «працюючий мігрант», С. 192-193 = 2017 • 1066514 / Буряк Я., Право особи на безоплатну вторинну правову допомогу у цивільному процесі, С. 193-195 = 2017 • 1066515 / Василів С., Галаджун М., Зародження та розвиток поняття «права людини», С. 195-196 = 2017 • 1066516 / Дембіцька С., Механізм реалізації захисту прав людини і громадянин, С. 196-198 = 2017 • 1066517 / Долинська М., До питання зародження нотаріального процесу в Стародавній Індії, С. 198-199 = 2017 • 1066518, С. 200-201, Правова природа та перспективи запровадження інституту медіації в цивільному судочинстві України / Дутко А. = 2017 • 1066989, С. 201-202, Шлюбний договір: поняття та особливості / Зварич Р., Дембіцька С. = 2017 • 1066990, С. 203-205 / Личенко І., Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні = 2017 • 1066991 / Марич Х., Якість і безпечність харчової сільськогосподарської продукції: законодавче регулювання, С. 205-207 = 2017 • 1066992, Визначення моменту, з якого нотаріальна дія вважається вчиненою / Німак М., С. 207-209 = 2017 • 1066993, Правова природа та витоки походження юридичної особи / Римарчук Р., Римарчук Г., С. 209-211 = 2017 • 1063162 / Тарнавська М., Аналіз практики застосування норм орхуської конвенції адміністративними судами України, С. 211-214 = 2017 • 1063164, Мораль та етика Української журналістики в умовах війни / Бохурська X., Кузнецова О., С. 215-216 = 2017 • 1063167, С. 216-218 / Галаджун З., Моделі розуміння природи права на свободу слова (юридичний аспект) = 2017 • 1063168, Журналістські стандарти в матеріалах про перебіг АТО / Галаджун З., Гуцол О., С. 218-219 = 2017 • 1063170 / Галаджун З., Юзефович Д., Всеукраїнське дитяче видання "Пізнайко": жанрово-тематичні особливості (за 2016-й рік), С. 219-220 = 2017 • 1063172, Розуміння безпеки особистості: психологічні аспекти / Гоза В., Баранюк Н., С. 220-222 = 2017 • 1063173, С. 222-224 / Закалик Г., Шлях від індивіда до індивідуальності: соціально-психологічний та правовий аспекти в умовах сьогодення = 2017 • 1063175, Формування професійної мобільності як складова професійної орієнтації населення / Ієвлєв О., С. 224-225 = 2017 • 1063176, С. 225-227 / Кіца М., Нативна реклама в інтернет-змі: поняття, суть, особливості = 2017 • 1063179, Законодавчо-нормативне врегулювання відносин у сфері управління вищої освіти України / Колодій І., С. 227-229 = 2017 • 1063181, Історичні аспекти соціально-правового захисту особистості / Легендзевич Г., С. 229-230 = 2017 • 1063184, Труднощі забезпечення права осіб з особливостями в розвитку на здобуття освіти / Малинович Л., С. 230-231 = 2017 • 1063186, Психотерапевтичний потенціал віри в Бога у протидії аугодеструктивності / Олійник А., С. 231-234 = 2017 • 1063187, Стандарти журналістської роботи в умовах інформаційної війни / Партико З., С. 234-236. = 2017 • 1063189, С. 237-238, Сучасний медіапростір на Українському телеринку / Рак О. = 2017 • 1067489, С. 238-239 / Семенів Н., Етнічна толерантність як необхідна умова формування правової держави = 2017 • 1067490, С. 239-241 / Терлецька Ю., Підвиди психосоціальної депривації людини = 2017 • 1067492, С. 242 / Ткач З., Підходи до освіти в області прав людини = 2017Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017Description: 248 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[342.7(06)/З-386] (2).
 Книга Книга Збірник документів із питань підготовки і проведення спеціальних об'єктових тренувань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними підрозділами університету : [норм.-довідк. вид.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [уклад.: О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв] ; за заг. ред. В. С. ПономаренкаPublication: Харків : ХНЕУ, 2018Description: 164 с. : іл., табл.Availability: No items available
 Книга Книга Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [уклад.: О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв] ; за заг. ред. В. С. ПономаренкаPublication: Харків : ХНЕУ, 2017Description: 219 с.Availability: No items available
 Книга Книга Об'єкт "Укриття" в умовах нового безпечного конфайнмента : [монографія] / В. О. Краснов, А. В. Носовський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько ; під загальною редакцією А. В. Носовського ; Національна академія наук України, Інститут проблем безпеки атомних електростанційPublication: Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2021Description: 344 сторінки : фотоілюстрації, схеми, таблиці, портрети ; 21,5 смAvailability: No items available In transit (1).
 Книга Книга Організація пожежно-профілактичної роботи : навч. посіб. / Міллер Олег Васильович, Парубок Олександр Миколайович, Харчук Андрій Іванович ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльностіPublication: Л. : ЛДУ БЖД, 2009Description: 392 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 3 (KSH3)[614.8/М604] (4).
 Книга Книга Основи цивільного захисту : навч. посіб. / Васійчук Віктор Олексійович, Гончарук Володимир Євтихієвич, Качан Степан Іванович, Мохняк Сильвестр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010Description: 384 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST08404] (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[355.58/О-751] (2), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[355.58/О-751] (3), Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL)[355.58/О-751] (6).
 Книга Книга Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях : навч. посіб. для підготов. студ. вищ. навч. закл. з усіх напрямів усіх спец. / Гончарук Володимир Євтихійович, Качан Степан Іванович, Орел Сергій Михайлович, Пуцило Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004Description: 184 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL)[355.58/О-932] (185), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST06285] (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[355.58/О-932] (3), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[355.58/О-932] (2). In transit (1).
 Книга Книга Практичний посібник з пожежної тактики / Бут Віталій Петрович, Куціщий Леонід Борисович, Болібрух Борис Васильович ; М-во з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. ін-т пожеж. безпекиPublication: Л. : Вид-во "Сполом", 2003Description: 122 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[01332091] (1), Книгосховище № 3 (KSH3)[614.8/Б93] (4).
 Книга Книга Ракеты и проблема антиракет / Гончаренко Михаил НиколаевичPublication: М. : ДОСААФ, 1962Description: 260 с. : ил.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[00635112] (1).
 Книга Книга Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доп. / Пилипчук Володимир Григорович, Будаков Максим Олександрович, Гірич Віталій Максимович ; Нац. ін-т стратег. дослідж.Publication: К. : НІСД, 2012Description: 53 с.Availability: No items available
Збірник Збірник Соціологія, соціальна робота та соціальне забезпечення: сучасні практики соціального регулювання : збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету "Львівська політехніка", присвячений 20-річчю кафедри ; [за редакції В. М. Пічі та ін. ; укладачі: Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, В. Є. Савка та ін.]Publication: Львів : Новий Світ-2000, 2021Description: 196 сторінок : ілюстрації, графіки, таблиці, схеми ; 20 смAvailability: No items available
 Книга Книга Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Новицький Г. В. ; Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони УкраїниPublication: К. : Інтертехнологія, 2008Description: 496 с.Availability: No items available
 Книга Книга Технології адаптації до змін клімату : навчальний посібник ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" / О. І. Мороз, І. М. Петрушка, О. Н. Кузь, М. В. РудаPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022Description: 449 сторінок : таблиці, графіки ; 22 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище № 2 (KSH2)[502/504/Т38 ] (7), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[502/504/Т38 ] (3).
 Книга Книга Цивільна оборона : навч. посіб. / Депутат Олексій Павлович, Коваленко Іван Вікторович, Мужик Іван Степанович ; за ред. В. С. ФранчукаPublication: Львів : Афіша, 2000Description: 336 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL)[355.58/Д359] (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[355.58/Д359] (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[355.58/Д359] (3), Книгосховище № 4 (KSH4)[355.58/Д359] (4).
 Книга Книга Цивільна оборона : підручник / Стеблюк Микола ІллічPublication: Київ : Знання, 2006Description: 488 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL)[355.58/С79] (91), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[355.58/С79] (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[355.58/С79] (3), Книгосховище № 4 (KSH4)[355.58/С79] (49).
 Книга Книга Цивільний захист : конспект лекцій для студентів всіх спец. і форм навчання / Васійчук Віктор Олексійович, Гончарук Володимир Євтихієвич, Дацько Олександра Сергіївна, Качан Степан Іванович, Козій Оксана Іванівна, Ляхов Володимир Володимирович, Мохняк Сильвестр Михайлович, Петрук Марія Петрівна, Романів Анна Степан, Скіра В. В. ; [за ред. В. Є. Гончарука] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011Description: 208 с. : табл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST09072] (1), Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL)[355.58/Ц58] (46), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[355.58/Ц58] (3), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[355.58/Ц58] (3). Checked out (2).

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha