Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Поліграфія та видавнича справа сьогодні

This list contains 23 titles

Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Бем Г., Вернер Й., Гардт Г., Шульц Г. ; [пер. з нім. Г. Лозинської, К. Шахової]Publication: Київ : Основи, 1994Description: 174 с. : іл.Availability: No items available :
Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : монографія / Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В., Угрин Я. М. ; Укр. акад. друкарстваPublication: Л. : Вид-во УАД, 2009Description: 150 с. : іл.Availability: No items available :
Видавнича справа та редагування в Україні. Постаті і джерела (XIX-перша третина XX ст.) : навч. посіб. ; [авт.-упоряд.: Н. Зелінська, Н. Черниш, Е. Огар, Л. Івасенко, І. Капраль ; за ред. Н. Зелінської]Publication: Л. : Світ, 2003Description: 612 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 3 (KSH3)Call number: 655/В42 (9).
Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник ; Книжкова палата України ; [редакційна колегія: Микола Сенченко (головний редактор) та ін.], № 3 (224), березеньSet Level: 144571.0, 21.0, Київ, Книжкова палата України, Вісник Книжкової палати, 696576Piece-Analytic Level: 987936, Виступ на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження 26.03.2015 року, С. 3-4 / Афонін О. = 2015 • 1004417 / Шатрова Марина, Нове видання з історії книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства, С.16-17 = 2015 • 1004418 / Мілясевич Ірина, Якісний продукт міжнародної бібліографічної співпраці, С. 18-20 = 2015 • 1004419 / Рябцева Лідія, бібліографія видань Миколаївської гражданської друкарні, С. 20-24 = 2015 • 984722 / Туровська Л., Смоляр І., С. 29-31, Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки = 2015 • 987932, С. 32-35, Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Бачинська Н. = 2015 • 987933, Електронно-бібліотечні системи у цифровій дистрибуції навчальних видань, С. 35-37 / Женченко М. = 2015 • 987934, Бібліотечно-інформаційний ресурс України у сфері інтелектуальної власності, С. 38-40 / Макаренко П. = 2015 • 987935 / Федотова О., С. 43-45, Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою = 2015 • 1004422 / Моісєєва Наталія, Соціально-комунікаційний підхід до розуміння медіаосвіти, С. 48-51 = 2015 • 1004421, Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми, С. 48 / Варенко Володимир = 2015 • 984719, С. 5-8, Детермінанти інноваційних змін у сучасній українській видавничій практиці = 2015 / Водолазька Світлана • 984720 / Мураховський А., Буряк С. = 2015, Книговидавнича діяльність в Україні аналітичний огляд за підсумками 2014 року, С. 8-16 • 984721 = 2015 / Колесникова Т., Миргородська А., Науково-видавнича модель "Library Publishing" в університетських бібліотеках України та світу, С. 24-28Publication: Київ : Книжкова палата України, 2015Description: 51, [1] сторінка : ілюстрації ; 28 смAvailability: Items available for loan: Методичний відділ (VNM) (1).
Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник ; Книжкова палата України ; [редакційна колегія: Микола Сенченко (головний редактор) та ін.], № 9 (230), вересеньSet Level: 144571.0, 21.0, Київ, Книжкова палата України, Вісник Книжкової палати, 696576Piece-Analytic Level: 990423, Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2014 р.), С. 3-13. / Кучеренко Л. = 2015 • 990424, Перші бібліографічні пам'ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини, С. 14-15. / Геращенко М., Добровольська Л. = 2015 • 990425 / Романуха З., Швецова-Водка Г., С. 16-19., Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування = 2015 • 990426 / Lopatovska Irene, Reflections on the state of Ukrainian libraries and information institutions, C. 19-22. = 2015 • 990427 / Блажкевич А., Гах І., С. 22-25., Роль електронних юридичних бібліотек та правових порталів у формуванні правової культури громадськості = 2015 • 991879, Наукометрія: методологія та інструментарій, С. 25-29. / Костенко Л., Жабін О., Кузнєцов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. = 2015 • 991880, С. 29-34., Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Зоріна Наталія = 2015 • 991881, Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення, С. 38-40. / Киричок Т., Фіголь Н., Лоза Г. = 2015 • 991882 / Фіялка Світлана, С. 47-48., Інтернет-коментарі в системі масової комунікації = 2015 • 992017, С. 51-52., Електронні періодичні видання зі славістики / Лисенко О. = 2015Publication: Київ : Книжкова палата України, 2015Description: 51, [1] сторінка : ілюстрації ; 28 смAvailability: Items available for loan: Методичний відділ (VNM) (1).
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: 015:061.1](477)(06)/В53 (1).
Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник ; Книжкова палата України ; [редакційна колегія: Микола Сенченко (головний редактор) та ін.], № 10 (231), жовтеньSet Level: 144571.0, 21.0, Київ, Книжкова палата України, Вісник Книжкової палати, 696576Piece-Analytic Level: 996070, Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2014 р.), С. 3-8. / Устіннікова Ольга = 2015 • 989108 / Антоніна Зоряна, Статистичний аналіз потоку перекладів України за 1986-2013 рр.: загальна характеристика (за матеріалами державного статистичного збірника "Друк України"), С. 8-18. = 2015 • 993797, С. 23-25., Інформаційно-комунікаційні технології у практиці бібліотечної діяльності / Медведєва Валентина = 2015 • 989119 / Грипич Світлана, Семенюк Галина, Науково-дослідницька діяльність:історія, здобутки (до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету), С. 34-37. = 2015 • 993798 / Киричок Андрій, С. 37-40., Оцінка стану освіти у сфері зв'язків з громадкістю. Етична освіта як складова процесу = 2015 • 994238 / Семесько Валентина, С. 50-52., Національна Бібліотека Білорусі: зарубіжний досвід та правовий аспект = 2015Publication: Київ : Книжкова палата України, 2015Description: 51, [1] сторінка : ілюстрації ; 28 смAvailability: Items available for loan: Методичний відділ (VNM) (1).
Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник ; Книжкова палата України ; [редакційна колегія: Микола Сенченко (головний редактор) та ін.], № 12 (233), груденьSet Level: 144571.0, 21.0, Київ, Книжкова палата України, Вісник Книжкової палати, 696576Piece-Analytic Level: 1014801 / Буряк Світлана, Поточна статистика випуску книг і брошур В Україні в 2015 році, С. 3-9 = 2015 • 1014802 / Клюшніченко Олена, Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.), С. 16-20 = 2015 • 1014804 / Букшина Тамара, Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009-2013 рр.), С. 22-26 = 2015 • 1014805, С. 27-31, Етапи розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина ХІХ - сучасний стан) / Сидоренко Тетяна = 2015 • 1014806, Діяльність Київської міської публічної бібліотеки у 1914-1917 роках, С. 32-35 / Соколов Віктор = 2015 • 1014807 / Черняк Ірина, С. 36-37, Внесок О. Сокальського у розбудову структурних підрозділів Харківського державного інституту культури = 2015 • 1014808 / Кобєлєв Олексій, Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціокомунікаційної сфери, С. 38-41 = 2015 • 1014809, Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у ХІХ столітті, С. 42-45 / Іванюк Ірина = 2015 • 1001379 / Киричок Андрій, Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнародний досвід та українські реалії, С. 45-48. = 2015Publication: Київ : Книжкова палата України, 2015Description: 51, [1] сторінка : ілюстрації ; 28 смAvailability: Items available for loan: Методичний відділ (VNM) (1).
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: 015:061.1](477)(06)/В53 (1).
Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758-1844 : [монографія] / Ірина Ціборовська-Римарович ; [науковий редактор Г. І. Ковальчук ; фото О. Петренка] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. ВернадськогоPublication: Київ : Академперіодика, 2019Description: 648, [3] сторінки : ілюстрації, фотоілюстрації, гравюри, портрети ; 26,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01353656 (2).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 655/Ц568 (1).
Засоби штучного інтелекту : навчальний посібник / Р. о. Ткаченко, Н. О. Кустра, О. М. Павлюк, У. В. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014Description: 204 сторінки : ілюстрації, таблиціAvailability:
Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV науково-практичної інтернет-конференції (Ужгород, 15-16 листопада 2022 р.) ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Наукова бібліотека ; [редакційна колегія Медведь М. М. (головна редакторка) та ін.] = Intellectual and spiritual life of society through the prism of biographical research of library, book and publishing figuresPublication: Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2022Description: 314 сторінок : портрети ; 20 смAvailability: No items available :
Книгарі та книгарні в минулому Львова / Ірина КотлобулатоваPublication: Львів : Аверс, 2005Description: 239 сторінок : ілюстрації ; 24 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 655.421/К73 (1).
Маркетинг у видавничій справі - фантазія чи дійсність? : пер. з пол. / Влодарчик ЯцекPublication: Львів : Кальварія, 2002Description: 144 с.Availability: No items available :
Михайло Таранько - редактор і видавець літератури для дітей та молоді : монографія / Леся Кусий ; [відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук] ; Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. СтефаникаPublication: Львів : ТзОВ "Простір-М", 2020Description: 252 сторінки, [9] окремих аркушів фотоілюстрацій : фотоілюстрації, портрети ; 20,5 смAvailability: No items available :
Науково-технічний збірник "Поліграфія і видавнича справа" : сист. покажч. матеріалів, опублікованих в 1964-2004 рр. ; Укр. акад. друкарства ; [уклад.: Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин]Publication: Львів : Вид-во УАД, 2009Description: 240 с.Availability: No items available :
Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows : навчальний посібник / Б. А. Демида, К. М. Обельовська, В. С. Яковина ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013Description: 485 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 24 смAvailability: Click here to access online
Основи дизайну та моделювання сучасних друкованих газет і журналів : навчальний посібник / Божена ІваницькаPublication: Львів : Піраміда, 2022Description: 155 сторінок : ілюстрації, схеми ; 20,5 смAvailability: No items available :
Основи комп'ютерної графіки : курс лекцій / О. Я. Різник ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012Description: 218 сторінок : ілюстрації, графіки, таблиці ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище № 3 (KSH3)Call number: 004/Р498 (34), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 004.92(075.8)/Р498 (7), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 004/Р498 (3), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST09799 (1).
Основи редагування : у 2 книгах / З. В. Партико ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Книга 1, ПідручникSet Level: 1145568, Основи редагуванняPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017Description: 332 сторінки : ілюстрації, таблиціAvailability:
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 655/П187 (1).
Поліграфія і видавнича справа ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Д. В. Дурняк, № 1 (77)Set Level: 403583.0, 21.0, Львів, Укр. акад. друкарства, Поліграфія і видавнича справа, 946860Publication: Львів : Укр. акад. друкарства, 2019Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставці (1).
Реалії та перспективи українського книжкового ринку (Про інформаційний маркетинг. І не лише про нього...) ; Українська академія друкарства, Кафедра видавничої справи і редагування; [упорядник Е. І. Огар]Publication: Львів : Аз-Арт, 1997Description: 143, [1] сторінка : ілюстрації, портрети ; 20 смAvailability: No items available :
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha