Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Обмінський Тадеуш (до 150-річчя від дня народження)

This list contains 11 titles

Czasopismo Techniczne : organ Min. Robot Publ. i T-wa Politechn. we Lwowie ; odpowiedzialny red. . Inz. E. Bratro, Rocz.50, № 1-24Set Level: 157255.0, 21.0, Lwow, 1-24, Nakl obydwoch T-w, Organ T-wa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego T-wa technicznego, Czasopismo Techniczne, Rocz.10, 710271Piece-Analytic Level: 750588, S. 16, Wykaz dziel nabytych przez Bibljoteke Politechniki w IV kwartale r. 1929 (C. d.) . VI. Rolnictwo i lesnictwo, Rocz.50 = 1932 • 748229, S. 31-32, [Recenzja] / Rozanski A., Rocz.50 = 1932 • 750590, S. 32, Wykaz dziel nabytych przez Bibljoteke Politechniki w IV kwartale r. 1929 (C.d.). VII. Nauki gospodarcze, spoleczne i prawnicze. Statystyka, skorowidze, Rocz.50 = 1932 • 750589, Wykaz dziel nabytych przez Bibljoteke Politechniki w IV kwartale r. 1929 (C. d.) . VII. Nauki gospodarcze, spoleczne i prawnicze. Statystyka, skorowidze, S. 32, Rocz.50 = 1932 • 748512, Kongres Mostow i konstrukcyj inzynierskich, S. 47-48, Rocz.50 = 1932 • 748230, S. 63., [ Recenzja], Rocz.50 = 1932 • 910787, O zaleznosci ksztaltu maszyny od jej wielkosci / Aulich Witold, S. 105-109, Rocz.50 = 1932 • 750591, Wykaz dziel nabytych przez Bibljoteke Politechniki w IV kwartale r. 1929 (С.d.). VII. Nauki gospodarcze, spoleczne i prawnicze. Statystyka, skorowidze, S. 120, Rocz.50 = 1932 • 748231, S. 167-168, [Recenzja] / Watorek K., Rocz.50 = 1932 • 748621, Uczczenie dzialalnosci prof. dr. Maksymiljana Thulliego / Parenski A., S. 169-170., Rocz.50 = 1932 • 751076, S. p. dr. Tadeusz Obminski, S. 244 ; S. 318-319., Rocz.50, [nekrolog] = 1932Publication: Lwow : Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, 1932Description: 356 s. + Z 341 rys. w tekscie iAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: Z03790-49 (1).
Czasopismo Techniczne : organ T-wa Politechn. we Lwowie ; odpowiedzialny red. S. Swiezawski, Rocz. 23, № 1-24Set Level: 157255.0, 21.0, Lwow, 1-24, Nakl obydwoch T-w, Organ T-wa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego T-wa technicznego, Czasopismo Techniczne, Rocz.10, 710271Piece-Analytic Level: 754046, S. 8-12., O turbinach parowych / Hauswald E., Rocz. 23, : wyklad wstepny Prof. E. Hauswalda, wygloszony w Szkole Politechnicznej, dnia 12 pazdziernika 1904 = 1905 • 754049, Oplatek w Oddziale lwowskim odbyl sie 11 stycznia b.r. przy udzale 70 czlonkow Tow. Pol. i kilkunastu sluchaczow Szkoly Politechnicznej, S. 37, Rocz. 23 = 1905 • 753752, S. 186., Stopnie doktorow nauk technicznych na Politechnice lwowskiej, uzyskali..., Rocz. 23 = 1905 • 753751, S. 186., Zlota honorowa odznaka "pro Ecclesia et Pontifice" otrzymal M. Thullie..., Rocz. 23 = 1905 • 753753, Rektorem Szkoly Politechnicznej we Lwowie na rok 1905/6 wybrany zostal dnia 7 b.m. kol. Seweryn Widt, profesor geodezyi, S. 202, Rocz. 23 = 1905 • 753755, S. 203-204, Konkurs fundacyi im. R.br. Gostkowskiego, Rocz. 23 = 1905 • 753754, S. 203, Konkursy. Rektorat Szkoly Politechnicznej we Lwowie oglasza konkursy celem obsadzenia posad asystentow przy katedrach budowy maszyn, Rocz. 23 = 1905 • 753758, Cesarz zamianowal kol. Tadeusza Fiedlera prof. Politechniki Lwowskiej czlonkiem galicyjskiej Rady szkolnej krajowej na najblizszy okres urzedowania, S. 232., Rocz. 23 = 1905 • 753759, Dziekanami lwowskiej Szkoly Politechnicznej..., S. 250., Rocz. 23 = 1905 • 753760, Konkurs. Celem obsadzenia posady docenta nauk rolniczych (encyklopedyi rolnictwa, bonitacyi gleby i wybranych dzialow z nauki rolnictwa w c.k. Szkole Politechnicznej we Lwowie), S. 252, Rocz. 23 = 1905 • 753761 / Marcichowski M. A., Z wycieczki do Wegier, S. 293-300., Rocz. 23 = 1905 • 753762, O oswietleniu elektrycznem wozow i pociagow drog zelaznych pisze prof. Politechniki we Lwowie E. Hauswald w Przegladzie Technicznym z r. 1905, zesz. 17 i nastepne / Hauswald E., S.301., Rocz. 23 = 1905 • 753763, S. 305-312., Z wycieczki do Wegier. Dokonczenie / Marcichowski M. A., Rocz. 23 = 1905 • 753764, Krytyka / Anczyc S., S. 352-353., Rocz. 23 = 1905 • 753765, Przemowienie Prorektora Szkoly Politechnicznej prof. Leona Syroczynskiego przy otwarciu roku szkolnego 1905/6, S. 370-372, Rocz. 23 = 1905 • 752954, S. p. Stanislaw Horoszkiewicz, S. 394, Rocz. 23, [nekrolog] = 1905 • 752953, S. 394., Cesarz nadal docentowi prywatnemu Politechniki lwowskiej kol. Dr. Janowi Blauthowi tytul nadzwyczajnego profesora, Rocz. 23 = 1905 • 752957 / Huber M.T., Krytyka, S. 418., Rocz. 23 = 1905Publication: Lwow : Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, 1905Description: 436 s. + Z 32 tab. i 188 rys. w tekscieAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: Z03790-22 (1).
Czasopismo Techniczne : organ T-wa Politechn. we Lwowie ; odpowiedzialny red. S. Anczyc, Rocz. 31, № 1-35Set Level: 157255.0, 21.0, Lwow, 1-24, Nakl obydwoch T-w, Organ T-wa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego T-wa technicznego, Czasopismo Techniczne, Rocz.10, 710271Piece-Analytic Level: 758694, S. 35., [Mianowania], Rocz. 31 = 1913 • 758697, S. 70, S. p. Wincenty Karpinski, Rocz. 31, [nekrolog] = 1913 • 758700, S. 107, Konkursy nastepujace oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej we Lwowie; [katedra architektury i katedra budownictwa wodnego (wodociagi i kanalizacya miast)], Rocz. 31 = 1913 • 758699, S. 107., [Mianowania], Rocz. 31 = 1913 • 758703, Nowe wydawnictwo architektoniczne. W najblizszym czasie ukaze sie w druku pierwszy "Rocznik Architektoniczny", zawierajacy szereg prac uczniow V roku Politechniki lwowskiej, pracujacych pod kierownictwem prof. A. Szyszko- Bohusza., S. 127, Rocz. 31 = 1913 • 759239, S. 149-150., [Recenzya] / Herzberg Edward, Rocz. 31 = 1913 • 759238, Redakcya otrzymala nastepujace pismo, S. 149, Rocz. 31 = 1913 • 759240, Jubileuszowa uroczystosc :[Towarzystwo Bratniej Pomocy Sluchaczow Politechniki we Lwowie obchodzi w dniu 24-go czerwca b.r. jubileusz polwiekowego istnienia}, S. 161, Rocz. 31 = 1913 • 758526, Celem obsadzenia platnej docentury "Technologii mechanicznej metali i drewna" w Szkole politechnicznej we Lwowie rozpisuje Rektorat konkurs, S. 175, Rocz. 31 = 1913 • 758541, Konkurs oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej: [celem obsadzenia posad asystentow przy katedrze budowy mostow a takze przy katedrze rysunkow], S. 175, Rocz. 31 = 1913 • 759112, Konkurs rozpisuje Rektorat Szkoly Politechnicznej we Lwowie na posade Sekretarza Szkoly..., S. 187, Rocz. 31 = 1913 • 759113, S. 202, Program obchodu Jubileuszowego Tow. Bratniej Pomocy, Rocz. 31 = 1913 • 759114, S. 226-227, Nowy Rektor Politechniki, Rocz. 31 = 1913 • 758655, Dziekanem Wydzialu Inzynieryi wodnej wybrany zostal dr. Zdzislaw Krygowski, profesor matematyki, S. 227, Rocz. 31 = 1913 • 758660, S. 227., Jubileusz Bratniej Pomocy sluchaczy Politechniki, Rocz. 31 = 1913 • 758664, S. 227, II Dom technikow, Rocz. 31 = 1913 • 758755, S. 240., Promocye, Rocz. 31 = 1913 • 758772, S. 264, W dniu 18 z.m. odbyla sie w Szkole politechnicznej promocya na doktora nauk technicznych p. Stefana Junskiego, Rocz. 31 = 1913 • 758774, S. 264., [Towarzystwo Bratniej Pomocy sluchaczow Рolitechniki], Rocz. 31 = 1913 • 758762, Promocye. W dniu 2 czerwca b.r. otrzymal w szkole politechnicznej w Budapeswzcie stopien doktora nauk technicznych kol. Jan Bartel, byly sluchacz Szkoly politechnicznej lwowskiej (1881-1885), S. 264, Rocz. 31 = 1913 • 758868 / Stefanowski Bohdan, Projekt laboratoryum maszynowego Politechniki we Lwowie, S. 325-330., Rocz. 31 = 1913 • 758870, Konkurs oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej we Lwowie celem obsadzenia posady asystenta przy katedrze elektrotechniki konstrukcyjnej, S. 336, Rocz. 31 = 1913 • 758876, S. 337-338, S. p. Kazimierz Obrebowicz, Rocz. 31, ; wspomnienia posmiertne = 1913 • 761467, Konkurs oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej we Lwowie celem obsadzenia posady asystenta przy katedrze budowy kolei zelaznych i tunelow, S. 347, Rocz. 31 = 1913 • 761468, S. 349., Przemowienie wstepne na otwarciu sezonu odczytowego "Polskiego Towarzystwa Politechnicznego" we Lwowie, dnia 15-go pazdziernika / Hauswald Edwin, Rocz. 31 = 1913 • 761469, Znaczenie praktyki inzynierskiej w rozwoju geologii : wyklad inauguracyjny na otwarciu roku szkolnego 1913/14 w Szkole politechnicznej we Lwowie / Wisniowski Tadeusz, S. 351-353., Rocz. 31 = 1913 • 761470, S. 373-376., Znaczenie praktyki inzynierskiej w rozwoju geologii : wyklad inauguracyjny na otwarciu roku szkolnego 1913/14 w Szkole politechnicznej we Lwowie. (Dokoczenie) / Wisniowski Tadeusz, Rocz. 31 = 1913 • 761471, S. 376-377, Przemowienie J.M. Rektora Szkoly politechnicznej prof. K. Olearskiego na otwarcie roku naukowego 1913/14, Rocz. 31 = 1913 • 761472, S. 382, Stypendyum. Rektorat c.k. Szkoly politechnicznej we Lwowie oglasza niniejszem konkurs w celu nadania stypendyum w rocznej kwocie 750 K, Rocz. 31 = 1913 • 761473, Dwaj jubilaci, S. 397-399., Rocz. 31 = 1913 • 761474, Jubileusz, S. 407., Rocz. 31 = 1913 • 761072, Wiec sluchaczow wydzialu budowy maszyn, S. 407., Rocz. 31 = 1913 • 761071, S. 407., Inauguracya w Towarzystwie Bratniej Pomocy sluchaczow Politechniki, Rocz. 31 = 1913 • 761073, S. 409-411. / Hauswald Edwin, Wnioski Towarzystwa austryackiego inzynierow i architektow w sprawie reform politechnik w Austryi, Rocz. 31 = 1913 • 761074 / Anczyc S., Laboratoryum maszynowe Szkoly Politechnicznej we Lwowie, S. 416-417., Rocz. 31 = 1913 • 761075, Jubileusz prof. Skibinskiego i Thulliego, S. 420., Rocz. 31 = 1913 • 761076, S. 421-423., Wnioski Towarzystwa austryackiego inzynierow i architektow w sprawie reform politechnik w Austryi. (Dokonczenie) / Hauswald Edwin, prof., Rocz. 31 = 1913 • 761078, S. 431, Konkurs oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej celem obsadzenia posady asystenta przy katedrze melioracyi, Rocz. 31 = 1913 • 761077, S. 431, Drugi Dom technikow, Rocz. 31 = 1913Publication: Lwow : Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, 1913Description: 432 s. + Z 47 tab. i 288 rys. w tekscieAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: Z03790-30 (1).
Czasopismo Techniczne : organ T-wa Politechn. we Lwowie ; odpowiedzialny red. S. Swiezawski, Rocz. 20, № 1-24Set Level: 157255.0, 21.0, Lwow, 1-24, Nakl obydwoch T-w, Organ T-wa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego T-wa technicznego, Czasopismo Techniczne, Rocz.10, 710271Piece-Analytic Level: 751712, S. 31,47, 63, 75, 91,106, 123,138-139,149-150,163,, Bibliografia : wymienione tu dziela nabyte zostaly na wlasnosc Biblioteki Szkoly Politechnicznej, Rocz. 20 = 1902 • 751713, S. 38-39 / Lewinski J., O budownictwie utylitarnem. Wyklad wstepny prof. Jana Lewinskiego, wygloszony dnia 14 listopada 1901 w Szkole Politechnicznej, Rocz. 20 = 1902 • 751714, S. 48., Jubileusz prof. Maryniaka, Rocz. 20 = 1902 • 751715, O budownictwie utylitarnem. Wyklad wstepny prof. Jana Lewinskiego, wygloszony dnia 14 listopada 1901 w Szkole Politechnicznej. (Dokonczenie) / Lewinski J., S. 54-56., Rocz. 20 = 1902 • 751716, Konkurs. Rektorat Szkoly Politechnicznej rozpisuje konkurs do 15 kwietnia 1902 na zwyczajna (druga) katedre budowy maszyn, S. 64., Rocz. 20 = 1902 • 751720, Doktoraty techniczne. Dnia 22 b.m. odbylo sie publiczne kolokwium w przepelnionej sali wykladowej matematyki w Szkole Politechnicznej. Kandydatami byli: J. Blauth i M. Kornella, S. 91-92, Rocz. 20 = 1902 • 751722, Obchod jubileuszowy Towarzystwa Politechnicznego, S. 123, Rocz. 20 = 1902 • 751724, S. 139., C.k. Minister oswiaty i wyznan zamianowal kol. Karola Skibinskiego, profesora Szkoly Politechnicznej we Lwowie, prezesem komisyi egzaminacyjnej dla drugiego egzaminu panstwowego w zakresie nauk inzynierskich, Rocz. 20 = 1902 • 751726, S. 187, Rektorem Szkoly Politechnicznej na rok naukowy 1902/1903 zostal wybrany zwyczajny profesor mechaniki i teoryi maszyn Tadeusz Fiedler, Rocz. 20 = 1902 • 751625, Pierwsi polscy doktorzy nauk technicznych, S.196-197, Rocz. 20, [dnia 5 lipca b.r. odbyla sie w auli Szkoly Politechnicznej niezwykla uroczystosc promocyi pierwszych polskich doktorow nauk technicznych] = 1902 • 753825, S. 200., Frekwencya szkol politechnicznych w Austryi, Rocz. 20 = 1902 • 753824, Pierwsi polscy doktorzy nauk technicznych, S. 211-213, Rocz. 20, [dnia 5 lipca b.r. odbyla sie auli Szkoly Politechnicznejie zwykla uroczystosc promocyi pierwszych polskich doktorow nauk technicznych] = 1902 • 753826, S. 227., Kol. Maksymilian Thullie..., Rocz. 20 = 1902 • 753827, Cesarz zamianowal..., S. 250., Rocz. 20 = 1902 • 753828, Uroczysta inauguracya roku naukowego 1902/3 w lwowskiej Szkole Politechnicznej, S. 265-267., Rocz. 20 = 1902 • 753829, Kol. Jozef Kubala, b. asystent Szkoly Politechnicznej we Lwowie, zlozyl przepisana przysiege jako rzadowo upowazniony geometra z siedziba urzedowa w Zakopanem, S. 287, Rocz. 20 = 1902 • 753772, Kol. Eugeniusz Malisz, rodem ze Lwowa na podstawie rozprawy " O mierzeniu i obliczaniu objetosci odplywu" i po odbyciu egzaminu scislego, otrzymal na Politechnice lwowskiej tytul i godnosc doktora nauk technicznych, S. 311., Rocz. 20 = 1902 • 753773, S. 332, Wykaz nagrod przyznanych na Wystawie jubileuszowej Towarzystwa Politechnicznego: [Zaszczytne uznanie. Szkola Politechniczna we Lwowie za wydawnictwo Biblioteki politechnicznej], Rocz. 20 = 1902Publication: Lwow : Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, 1902Description: 346 s. + Z 34 tab. i 75 rys. w tekscieAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: Z03790-19 (1).
Miedzy tradycja a nowoczesnoscia. Architektura Lwowa lat 1893-1918 / Lewicki Jakub ; T-wo Opieki nad ZabytkamiPublication: Warszawa : Wydaw. Neriton, 2005Description: 590 s. : il.Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 72/L63 (1).
Будуємо інакше : будівництво, архітектура, технології, № 4Set Level: 328365.0, 21.0, Львів, будівництво, архітектура, технологія ; наук.-попул. журн., Будуємо інакше, 872385Piece-Analytic Level: 1062761, Костел Св. Анни. Матеріали до історії споруди., С. 33-35 = 2000 • 1070264, С. 38, Декілька слів про дерев'яні церкви в Галичині / Обмінський Т. = 2000Publication: Львів : 2000Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: Б90 (1).
Львів = Lemberg = Lwów = Lviv = Львов = Leopolis : handbuch Architektur und Stadt : путівник по місту та архітектурі ; редактори: Андреас Гофер, Елізабет Лейтнер, Богдан Черкес ; переклад Ольга Сендецька , німецька, польська, англійська, російська, латинськаPublication: Leobersdorf : [s. n.], 2010Description: 122 сторінки : плани, карти, фотоілюстрації ; 15 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 72(438.32)(036) + 72(438.32)(036)/H 73 (2).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 72/Л89 (1).
Львівська політехніка на фотографіях : альбом ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Ю. Я. Бобала ; [укладачі: О. В. Шишка, Л. В. Жук ; редколегія: А. Г. Загородній (голова) та ін.], Частина 1, (1844-1990)Piece-Analytic Level: 966812, Слово ректора, С. 5. / Бобало Ю. Я. = 2014 • 1016130, Кароль Машковський, С. 17. = 2014 • 1016129, С. 19., Юліан Захарієвич = 2014 • 1016128, С. 23., Леонардо Марконі = 2014 • 1016126, С. 37., Владислав Зайончковський = 2014 • 1016127, Плацид Дзівінський, С. 37. = 2014 • 1016122, Роман Гостковський, С. 38. = 2014 • 1016123, С. 38., Стефан Нементовський = 2014 • 1016125, С. 39., Станіслав Кемпінський = 2014 • 1016124, С. 39., Роман Дзеслевський = 2014 • 1016120, С. 41., Едгар Ковач = 2014 • 1016121, С. 41., Едвін Гаусвальд = 2014 • 1016118, Максиміліян Туллє, С. 42. = 2014 • 1016119, С. 42., Здзіслав Криговський = 2014 • 1016117, Густав Бізанц, С. 43. = 2014 • 1016116, С. 44., Кароль Скібінський = 2014 • 1016115, Фелікс Стжелецький, С. 45. = 2014 • 1016114, Бруно Абданк-Абаканович, С. 47. = 2014 • 1016113, С. 50., Северин Відт = 2014 • 1016112, С. 51., Юліан Медведський = 2014 • 1016111, Леон Сирочинський, С. 53. = 2014 • 1016110, С. 54., Богдан Мариняк = 2014 • 1016109, С. 55., Станіслав Анчиц = 2014 • 1016108, Ян Франке, С. 56 = 2014 • 1016107, С. 57., Тадеуш Фідлер = 2014 • 1015662, Броніслав Павлевський, С. 61. = 2014 • 1015661, С. 93., Тадеуш Годлевський = 2014 • 1015660, С. 94., Каспер Вайгель = 2014 • 1015659, С. 96., Ян Лопушанський = 2014 • 1015658, Максиміліан Матакевич, С. 97. = 2014 • 1015657, Едвард Сухарда, С. 98. = 2014 • 1015656, Адольф Йошт, С. 101. = 2014 • 1015655, Ігнацій Мосціцький, С. 103. = 2014 • 1015654, Габріель Сокольницький, С. 108. = 2014 • 1015653, Тадеуш Малярський, С. 109. = 2014 • 1015652, С. 111., Отто Надольський = 2014 • 1015651, Максиміліан Губер, С. 117. = 2014 • 1015650, С. 124., Тадеуш Обмінський = 2014 • 1006116, С. 167., Реорганізація Львівської політехніки у львівський політехнічний інститут, [про М. Садовського] = 2014 • 1014916, Стефан Ямпольський, С. 175. = 2014 • 1014914, С. 187., Микола Максимович = 2014 • 1014913, Григорій Денисенко, С. 202 = 2014 • 1014912, Михайло Гаврилюк, С. 228 = 2014Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014Description: 272 сторінки : ілюстрації, фото ; 30 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01347250 (7), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: ІстЛП/Л89 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 378.4(477.83)/Л89 (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 378/Л89 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 378/Л89 (1), Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 378.4(477.83)/Л89 (1), Відділ наукової бібліографії (VNB)Call number: 378:62(477.82)(084.12)/Л89 (1), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 378:62(477.82)(084.12)/Л89 (1).
Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" : [монографія] / Бєлоус Ірина Олександрівна, Шишка Олександр Володимирович, Тарасов Дмитро Олександрович ; за редакцією А. Г. Загороднього ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Piece-Analytic Level: 892715, С. 34-41., Архітектор Обмінський і корпус бібліотеки на вул. Професорській = 2009 • 967403, С. 142-143., Шишка Олександр Володимирович - директор Науково-технічної бібліотеки = 2009 • 892717, С. 153-154., Кругляков Сергій Іванович = 2009 • 892716, С. 153., Ляскевич Тит Карлович = 2009 • 892718, С. 154., Кирилов Йоасаф Мамантович = 2009 • 892719, С. 155., Іванова Надія Павлівна, [про неї] = 2009 • 892720, Вдовенко Дмитро Омелянович, С. 156. = 2009 • 892721, С. 157., Овдіна Євдокія Олександрівна = 2009 • 892722, С. 158., Поздняков Василь Іванович = 2009Publication: Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009Description: 196 сторінок : фотографії ; 22 смAvailability: Click here to access online
Національний університет "Львівська політехніка" ; [редколегія: Ю. Я. Бобало (голова) та ін.]Piece-Analytic Level: 790248, С. 28., Фелікс Стжелецький = 2009 • 790246, Флоріан Шиндлер, С. 28. = 2009 • 790247, Александр Райзінгер, С. 28. = 2009 • 790249, Ян Франке, С. 28. = 2009 • 790398, Владислав Заянчковський, С. 29. = 2009 • 790251, С. 29., Август Фройнд = 2009 • 790250, С. 29., Кароль Машковський, [проф. нарис. геометрії, ректор (1875-1876 рр.)] = 2009 • 790397, С. 29., Юліан Захарієвич = 2009 • 790401, Богдан Мариняк, С. 30. = 2009 • 790399, С. 30., Юліан Медведський = 2009 • 790400, Юліюш Биковський, С. 30., [проф., інженер, ректор (1883-1884 рр.)] = 2009 • 790404, С. 31., Кароль Скібінський = 2009 • 790403, С. 31., Густав Бізанц = 2009 • 790402, Домінік Зброжек, С. 31. = 2009 • 790405, Юзеф Ріхтер, С. 32. = 2009 • 790406, С. 32., Плацид Дзівінський = 2009 • 790407, Максиміліян Туллє, С. 32. = 2009 • 790408, Броніслав Павлевський, С. 33. = 2009 • 790410, С. 33., Роман Гостковський = 2009 • 790411, С. 33., Стефан Нементовський = 2009 • 790409, Мечислав Лазарський, С. 33. = 2009 • 790212, С. 34., Станислав Кемпінський = 2009 • 790211, С. 34., Тадеуш Фідлер = 2009 • 790210, Роман Дзеславський, С. 34. = 2009 • 790214, С. 35., Северин Відт = 2009 • 790215, С. 35., Едгард Ковач = 2009 • 790213, Леон Сирочинський, С. 35. = 2009 • 790415, С. 36., Станіслав Анчиц = 2009 • 790414, С. 36., Казимир Олеарський = 2009 • 790413, С. 36., Едвін Гаусвальд = 2009 • 790216, Віктор Синевський, С. 36. = 2009 • 790417, Здіслав Криговський, С. 37., [проф. математики, ректор (1917-1918 рр.)] = 2009 • 790418, Тадеуш Годлевський, С. 37. = 2009 • 790416, С. 37., Тадеуш Обмінський = 2009 • 790420, С. 38., Стефан Павлік = 2009 • 790419, С. 38., Максиміліян Матакевич = 2009 • 790421, С. 38., Максиміліян Губер = 2009 • 790423, Кароль Вонторек, С. 39. = 2009 • 790424, Ігнацій Мосціцький, С. 39. = 2009 • 790422, С. 39., Юліан Фабіанський = 2009 • 790427, Юліан Токарський, С. 40., [проф. мінералогії та петрографії, ректор (1927-1928 рр.)] = 2009 • 790425, Ян Лопушанський, С. 40. = 2009 • 790426, С. 40., Отто Надольський = 2009 • 790428, С. 40., Казимир Зіпсер = 2009 • 790431, Вітольд Мінкевич, С. 41. = 2009 • 790429, С. 41., Каспер Вайгель = 2009 • 790430, Казимир Бартель, С. 41. = 2009 • 790432, Габріель Сокольницький, С. 42. = 2009 • 790434, Едвард Сухарда, С. 42. = 2009 • 790435, Антон Верещинський, С. 42. = 2009 • 790433, С. 42., Адольф Йошт = 2009 • 790502, Стефан Ямпольський, С. 43 = 2009 • 790503, С. 43., Микола Максимович = 2009 • 790505, С. 44., Михайло Гаврилюк = 2009 • 790504, Григорій Денисенко, С. 44. = 2009 • 790506, С. 45., Юрій Рудавський = 2009 • 790507, Бобало Юрій Ярославович, С. 46-47. = 2009 • 789898, С. 48., Павлиш Володимир Андрійович, [перший проректор] = 2009 • 789899, Загородній Анатолій Григорович, С. 49. = 2009 • 789900, Федасюк Дмитро Васильович, С. 50. = 2009 • 789901, Піх Зорян Григорович, С. 51., [проректор з наук. роботи] = 2009 • 789902, Рашкевич Юрій Михайлович, С. 52., [проректор з наук.-пед. роботи та міжнар. зв'язків] = 2009 • 789903, Мороз Анатолій Степанович, С. 53. = 2009 • 789904, Моркляник Богдан Васильович, С. 54., [проректор з наук.-пед. роботи та соц. розвитку] = 2009 • 789905, С. 55., Павлище Володимир Теодорович = 2009 • 789907, Черкес Богдан Степанович, С. 62., [дир. Ін-ту архіт.] = 2009 • 789906, Інститут архітектури, С. 62-73. = 2009 • 789909, Бліхарський Зіновій Ярославович, С. 74. = 2009 • 789908, Інститут будівництва та інженерії довкілля, С. 75-85. = 2009 • 789911, С. 86., Третяк Корнилій Романович = 2009 • 789910, С. 87-97., Інститут геодезії = 2009 • 790591, С. 100., Карий Ігор Петрович = 2009 • 790590, Інститут гуманітарних і соціальних наук, С. 101-109. = 2009 • 790266, С. 112., Кузьмін Олег Євгенович = 2009 • 789746, Інститут економіки і менеджменту, С. 113-123. = 2009 • 790267, С. 126., Лозинський Орест Юліанович, [дир. Ін-ту енергетики та систем керування] = 2009 • 790268, С. 127-137., Інститут енергетики та систем керування = 2009 • 961565, Стоцько Зіновій Антонович, C. 140. = 2009 • 790269, Інститут інженерної мехаіки та транспорту, С. 141-151. = 2009 • 790270, С. 154., Медиковський Микола Олександрович, [проф., дир. Ін-ту комп'ютер. наук та інформ. технологій] = 2009 • 790746, Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, С. 155-165. = 2009 • 790747, Стадник Богдан Іванович, С. 168. = 2009 • 790748, С. 169-177., Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології = 2009 • 790749, С. 180., Каленюк Петро Іванович = 2009 • 790750, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, С. 181-187. = 2009 • 790751, С. 190., Прудиус Іван Никифорович = 2009 • 790752, С. 191-201., Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки = 2009 • 791145, Ятчишин Йосип Йосипович, С. 204. = 2009 • 791146, С. 205-211., Інститут хімії та хімічних технологій = 2009 • 791147, С. 213-217, Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного = 2009 • 791148, Романишин Борис Михайлович, С. 218., [дир. Ін-ту дистанц. навчання] = 2009 • 791149, С. 219-221., Інститут дистанційного навчання = 2009 • 791150, С. 222., Якубенко Василь Миколайович, [дир. Ін-ту післядиплом. освіти] = 2009 • 791151, С. 223., Інститут післядипломної освіти = 2009 • 960965, Сиротяк Роман Михайлович, C. 224. = 2009 • 791152, С. 225-228. = 2009, Львівський техніко-економічний коледж • 791153, Ключковська Ірина Михайлівна, С. 229. = 2009 • 791154, С. 230-234., Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою = 2009 • 791156, С. 235., Лозинський Андрій Орестович = 2009 • 791155, С. 236-240., Науково- дослідна частина = 2009 • 789765, С. 241., Подольчак Назар Юрійович = 2009 • 789766, Лабораторія управління вищим навчальним закладом, С. 242. = 2009 • 789767, Шишка Олександр Володимирович, С. 243. = 2009 • 789768, С. 244-248., Науково-технічна бібліотека = 2009 • 789769, Паров'як Іван Павлович, С. 249. = 2009 • 789770, Видавництво Львівської політехніки, С. 250-251. = 2009 • 789771, С. 252., Величко Ярослава Осипівна = 2009 • 789772, С. 253-256., Студентський тижневик "Аудиторія" = 2009 • 790767, Кос Анна Іванівна, С. 256. = 2009 • 790768, С. 257-263., Музей історії Львівської політехніки = 2009 • 790769, Шалата Степан Йосипович, С. 264. = 2009 • 790770, Народний дім "Просвіта", С. 265-269. = 2009Publication: Київ : Логос Україна, 2009Description: 447 сторінок : ілюстрації, фотографії ; 31 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01336584 (4), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 378.4(477.83)/Н355 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 378.4(477.83)/Н355 (3), Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 378.4(477.83)/Н355 (1), Відділ комплектування (COMPLEKT)Call number: 62(091)(477.32)/Н355 (176), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 378.4:62(477.83-25)(091)(092)"1844/2009"Львівська політехніка/Н355 (1).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: ІстЛП/Н354 (1).
Національний університет "Львівська політехніка" = Lviv Politechnic National University. Architectural atlas : архітектурний атлас / Черкес Богдан Степанович, Лінда Світлана Миколаївна, Богданова Юлія ЛьвівнаPiece-Analytic Level: 1041551, С. 8-11., Слово ректора / Бобало Юрій = 2016Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016Description: 404 сторінки : ілюстрації ; 16 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 378.4/Ч-484 (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 378.4/Ч-484 (2), Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 72(091)(084.4)/Ч-484 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 72/Ч-484 (5), Відділ наукової бібліографії (VNB)Call number: 72(091)(084.4)/Ч-484 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01349821 (1), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 72(091)(084.4)/Ч-484 (1).
Зал Ю. Захарієвича (ZUZ) постійна виставка (214 кабінет)Call number: 01349822 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: ІстЛП/Ч-484 (1).

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha