Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

"Меми – інструмент інформаційної війни"

This list contains 15 titles

Humanitarian vision = Гуманітарні візії : [науковий журнал] ; Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Ihor Karivets', Volume 5, Number 1Set Level: 490644.0, 21.0, Lviv, Founder and publisher Lviv Polytechnic National University, Humanitarian vision, 1030325, Гуманітарні візіїї, 2411-8060 = 2015, [науковий журнал]Lviv Polytechnic National UniversityPublication: Lviv : Founder and publisher Lviv Polytechnic National University, 2019Description: 86 сторінок : таблиці ; 29 смAvailability:
Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика = Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism : [науковий журнал] ; Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Mariana Kitsa, Number 1Set Level: Lviv, Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University, 1133232 = 2021, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика, Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism, 0321-0499, [науковий журнал]Lviv Polytechnic National UniversityPublication: Lviv : Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University, 2022Description: 98 сторінок : ілюстрації ; 29 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15213 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 070(06)/В535 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 070(06)/В535 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 070(06)/В535 (1).
Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика = Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism : [науковий журнал] ; Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Mariana Kitsa, Number 2 (6)Set Level: Lviv, Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University, 1133232 = 2021-, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика, Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism, 0321-0499, [науковий журнал]Lviv Polytechnic National UniversityPublication: Lviv : Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University, 2023Description: 104, [2] сторінки : ілюстрації ; 29 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15733 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 070(06)/В535 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 070(06)/В535 (1).
Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика = Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism : [науковий журнал] ; Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Mariana Kitsa, Number 1 (5)Set Level: Lviv, Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University, 1133232 = 2021-, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика, Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism, 0321-0499, [науковий журнал]Lviv Polytechnic National UniversityPublication: Lviv : Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University, 2023Description: 90 сторінок : ілюстрації ; 29 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15639 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 070(06)/В535 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 070(06)/В535 (1).
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Журналістські науки : збірник наукових праць ; Національний університет "Львівська політехніка" ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай, [редакційна колегія: О. Д. Кузнецова (відповідальний редактор) та ін.], Випуск 3Set Level: 1139490Національний університет "Львівська політехніка", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Журналістські науки, збірник наукових праць, Видавництво Львівської політехніки, Львів, 0321-0499Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019Description: 171 сторінка ; 29 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: Ж91 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 070(06)/Л89 (3).
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал ; Класичний приватний університет ; головний редактор: О. В. Богуславський, № 3-4 (15-16)Set Level: 1147186Класичний приватний університет, Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, науково-виробничий журнал, Класичний приватний університет, Запоріжжя = 2010-, 2219-8741Piece-Analytic Level: 918053, Публіцистичний текст як фактор соціального управління, С. 93-96 / М. В. Комова, № 3/4 = 2013, Приховувати в ЕК • 952286 / Мудра І. М., С. 107-112, Особливості маркетингового просування газет в Інтернеті, № 3/4 = 2013 • 952282 / Кіца М. О., С. 174-179, Вплив патогенної реклами на світосприйняття дітей: український та світовий досвід, № 3/4 = 2013 • 918054 / Ржеуський А. В., Кунанець Н. Е., С. 184-188, Соціальні мережі як компонента віртуальної комунікації, № 3/4 = 2013Publication: Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013Description: 194 сторінки : таблиці, діаграми ; 29,5 смAvailability: No items available :
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 316.77(477.64-25)(05) + 070(477.64-25)(05)/Д362 (1).
Забезпечення інформаційної безпеки держави : навчальний посібник / В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський, П. І. Гаранюк, В. С. Зачепило, А. І. Партика ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017Description: 204 сторінки : ілюстрації, таблиціAvailability:
Інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни : монографія / Наталія СеменPublication: Львів : ЗУКЦ, 2020Description: 211 сторінок ; 20 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 316.776.23/ С301 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 070/С30 (1).
Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління : навчальний посібник / Н. О. Химиця ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014Description: 148 сторінок : таблиці, схемиAvailability:
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики ; [редакційна колегія: Кравченко С. І. (головний редактор) та ін.], № 7-8 (6)Set Level: 1147210, Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи, Луцьк = 2012- ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, науково-практичний журнал, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Не приховувати в ЕК, 2226-8669Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,, Інститут філології та журналістикиPublication: Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015Description: 169 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 29 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 070(477.82-25)(05)/М319 (1).
Практична психологія: вступ до спеціальності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Дуткевич Тетяна Вікторівна, Савицька Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки УкраїниPublication: Київ : Центр учб. літ., 2010Description: 256 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 159.938 /Д848 (1).
Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : II Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 жовтня 2021 року ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти [та ін.] ; [упорядники: Свідерська О. І., Клименко М. Р.]Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 94, [1] сторінка : таблиці ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15186 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 159.9/П86 (1).
Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : [навчальний посібник]Publication: Львів : ПАІС, 2011Description: 285 сторінок : таблиці ; 20,5 смAvailability: No items available :
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 316.77/Х73 (1).
Теоретичні напрями соціальної психології : навчальний посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 103 сторінки : таблиця ; 22 смAvailability:
Книгосховище № 4 (KSH4) на виставціCall number: 316.6/С498 (1).
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць ; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Національний університет "Львівська політехніка" ; [редакційна колегія: Павлюк Степан (голова) та ін.], Випуск 27Set Level: 1146644Національна академія наук України,, Інститут народознавства,, Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, [збірник наукових праць], Видавництво Львівської політехніки, Львів = 1998-2015, 966-553-325-8, https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2129Piece-Analytic Level: 974629, Католицька Церква про джерела сучасної кризи цінностей / Волинець О., С. 3–8, Вип. 27 = 2015 • 974628, С. 9–14 / Демчишак Р., Наукові підходи до розуміння сутності поняття «політичний інститут», Вип. 27 = 2015 • 974627 / Кукарцев О., С. 28–32, Варіативність дефініювання терміна «імперія» у науковому дискурсі, Вип. 27 = 2015 • 974626 / Тишкун Ю., С. 41–47, Специфіка концептуалізації поняття «глобальна політика», Вип. 27 = 2015 • 974625, Особливості дотримання демократичних принципів виборів під час позачергових президентських та парламентських виборів 2014 р. в Україні / Бучин М., С. 48–54, Вип. 27 = 2015 • 974624, С. 61–68 / Забавська Х., Бучин М., Система стримувань і противаг як атрибут демократії: порівняльний аналіз особливостей функціонування у різних формах правління, Вип. 27 = 2015 • 974622, С. 75–81 / Ямельницький О., Видова специфіка політичної мобілізації, Вип. 27 = 2015 • 974621 / Горбач О., С. 82–88, Спецслужби у системі міжнародних відносин, Вип. 27 = 2015 • 974620, Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування України та Польщі, С. 89–94 / Гулай В., Вип. 27 = 2015 • 974619, Новітній пріоритет співпраці України та США: союзні відносини / Дорош Л., С. 95–101, Вип. 27 = 2015 • 974618, Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій у сучасних міжнародних відносинах / Здоровега М., С. 102–107, Вип. 27 = 2015 • 974617, Членство Польщі в Європейському Союзі: військово-політичний вимір, С. 108–114 / Івасечко О., Вип. 27 = 2015 • 974616, С. 115–121 / Ільницька У., Україна–ОБСЄ: активізація співробітництва у формуванні європейської системи безпеки та стабільності, Вип. 27 = 2015 • 974615, С. 122–128 / Матлай Л., Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011–2014 рр.), Вип. 27 = 2015 • 974614, Співробітництво ЄС та МЕРКОСУР як приклад для подальшої інтеграції України / Олійник Ю., С. 129–135, Вип. 27 = 2015 • 974613 / Сухорольська І., С. 136–143, Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації у сучасних умовах, Вип. 27 = 2015 • 974611, Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів, С. 144–152 / Турчин Я., Вип. 27 = 2015 • 974610 / Луцишин Г., С. 153–158, Проблема націоналізму у контексті розширення ЄС, Вип. 27 = 2015Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015Description: 167 сторінок ; 29 смAvailability: Click here to access online

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha