Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

«Хімія в сучасному світі» (До дня хіміка)

This list contains 27 titles

MathCAD в теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів : навч. посіб. для студ. напрямку "Електроніка" / Буджак Ярослав Степанович, Лопатинський Іван Євстахович ; НУ "Львів. політехніка"Publication: Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002Description: 188 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01323266 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/Б903 (5), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 548:539(075.8)/Б903 (9), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/Б903 (2).
Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функційними групами: синтез, властивості, застосування : монографія / М. М. Братичак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016Description: 124 сторінки : ілюстраціїAvailability:
Вступ до теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів : навч. посіб. для студентів напрямку "Електроніка" / Буджак Ярослав Степанович, Бурий Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2000Description: 152 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01321702 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/Б903 (4), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 548:539(075.8)/Б903 (13), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/Б903 (2).
Детермінований хаос в хімії : монографія / Стрижак Петро Євгенович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. ПисаржевськогоPublication: Київ : Академперіодика, 2002Description: 287 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01323418 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/С852 (3), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/С852 (1).
Електрохімія та морфологія дисперсних металів : [монографія] / Кунтий Орест Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008Description: 208 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/К917 (14), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 541.13/К917 (4), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/К917 (2), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST07335 (3).
Загальна хімія : навч.-метод. посіб. та приклади розв'язування типових задач з найважливіших розд. курсу для студентів дистанц. форми навчання ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання ; за ред. М. В. НикипанчукаPublication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004Description: 156 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01332039 (1), Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 54(075.8)/З-14 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/З-14 (105), Відділ наукової бібліографії (VNB)Call number: 54(075.8)/З-14 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/З-14 (3).
Інститут хімії та хімічних технологій Львівської політехніки. Погляд на півторастолітню історію : монографія ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" / К. Блажівський,В. Атаманюк, М. Братичак,Я. Вахула, О. Гринишин,Б. Дзіняк, В. Дончак, З. Знак, В. Левицький, В. Лубенець, В. Сергеєв, В. Скорохода, В. Старчевський, П. ШаповалPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023Description: 291 сторінка : фотоілюстрації, портрети ; 24 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15644 (3), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: ІстЛП/І-71 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 378/І-71 (7), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/І-71 (3).
Історія хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці (1844-1991) : монографія : 170-річчю Нац. ун-ту "Львів. політехніка" присвяч. / Яворський Віктор Теофілович, Блажівський Костянтин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015Description: 184 с. : іл.Availability: Items available for loan: Відділ наукової бібліографії (VNB)Call number: 54(09)/Я226 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01348456 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/Я226 (3), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 54/Я226 (3).
Зал Ю. Захарієвича (ZUZ) постійна виставка (214 кабінет)Call number: 01348457 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) замовленоCall number: ІстЛП/Я226 (1).
Квантова хімія : підруч. для студентів ВНЗ / Стрижак Петро Євгенович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."Publication: Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2009Description: 460 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01340426 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/С852 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/С852 (4).
Колоїдна хімія : навчальний посібник для студентів спеціальності "Хімічні технології та інженерія" ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" / Сергеєв В. В., Дібрівний В. М., Мельник Г. В.Publication: Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2022Description: 166, [1] сторінка : ілюстрації ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15202 (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/С32 (1).
Курс колоїдної хімії (поверхневі явища та дисперсні системи) : навчальний посібник / Дібрівний Володимир Миколайович, Сергеєв Валентин Вікторович, Ван-Чин-Сян Юрій ЯковичPublication: Львів : Інтелект-Захід, 2008Description: 160 строрінок : ілюстрації ; 20 смAvailability:
Моделювання фізичних процесів у кристалах : навч.-наук. посіб. для вищ. закл. освіти / Кособуцький Петро Сидорович, Лобур Михайло Васильович, Лопатинський Іван Євстахович, Прокопчук Олександр Леонідович, Рудавський Юрій Кирилович ; за ред. Ю. К. Рудавського ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002Description: 192 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01323176 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/М744 (43), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 548:53(075.8)/М744 (10), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/М744 (2).
Начала хімії гетероциклічних сполук : навчальний посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх ; Національна академія наук України, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Інститут органічної хімії НАН України, Донецький національний університет ім. В. СтусаPublication: Київ : Академперіодика, 2020Description: 190, [3] сторінки : ілюстрації, формули, схеми ; 21,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/Ш33 (2), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 547/Ш33 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/Ш33 (1).
Неорганічна хімія : підручник / Віктор Яворський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016Description: 322 сторінки : ілюстрації, таблиці ; 22 смAvailability:
Окремі розділи хімії. Конспект лекцій : навч. посіб. для студентів дистанц. форми навчання вищ. техн. навч. закл. / Пиріг Ігор Юрійович, Трач Юрій Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчанняPublication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003Description: 200 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01328865 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/П331 (52), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/П331 (3), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 54/П331 (5).
Органічна хімія : підручник / С. А. Воронов, В. А. Дончак, А. М. Когут ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 486 сторінок : ілюстрації ; 24,5 смAvailability: Click here to access online
Органічна хімія : навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. вищ. навч. закл. / Глубіш Петро Андрійович ; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Київ. Нац. ун-т технологій та дизайну, Ч. 1, Аліфатичні і ароматичні вуглеводніPublication: Київ : НМЦВО, 2002Description: 296 с. : іл., табл., схемиAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01327817 (1), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 547/Г55 (23), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/Г55 (3).
Основи теоретичної хімії : підручник / Віктор Яворський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016Description: 376 сторінок : ілюстрації, портрети, таблиці, графіки ; 22 смAvailability:
Пероксидовмісні макромолекули на межі розділу фаз : монографія / С. А. Воронов, С. М. Варваренко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011Description: 310 сторінок : ілюстрації ; 22,5 смAvailability: Click here to access online
Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів: конструкції, технології, управління : навч. посіб. для студентів хім. спец. і спец. "Охорона навколиш. середовища і раціон. використання природ. ресурсів" / Устянич ЄвгенPublication: Львів : Укр. акад. друкарства, 2008Description: 400 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01336559 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 54/У832 (15), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 544.77(075.8)/У832 (8), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 54/У832 (3).
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha