Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

"Розмова з Богданою Стельмах про 8 березня"

This list contains 19 titles

Humanitarian vision = Гуманітарні візії : [науковий журнал] ; Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn, Volume 2, Number 2Set Level: 490644.0, 21.0, Lviv, Founder and publisher Lviv Polytechnic National University, Humanitarian vision, 1030325 = 2015Lviv Polytechnic National University, 2411-8060, Гуманітарні візіїї, [науковий журнал]Piece-Analytic Level: 1071419, P. 127-129., Симпозіум "Філософія Казимира Твардовського: історія і сучасні інтерпретації" (до 150-річчя з дня народження) / Карівець Ігор, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071410, P. 37-42, Формування нової лівої ідентичності в Іспанії (2011-2016 рр.) / Матлай Любава, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071406, P. 1-6, Правовий статус виборчих комісій в Україні / Бучин Микола, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071409 / Івасечко Ольга, Дорош Леся, SWOT-аналіз енергетичної безпеки України, P. 25-30, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071413, P. 55-61 / Турчин Ярина, Енергетична дипломатія як важлива складова зовнішньої політики держави: європейський досвід для України, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071411 / Танчин Ігор, Луцишин Галина, Українські праві радикальні партії після Революції гідності, P. 43-48, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071414 / Червінка Ірина, Перспективи реформування ООН у контексті обрання нового Генерального Секретаря, P. 69-74, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071418, P. 125-126. / Бучин Микола, Нові підхоли до вивчення проблемного популізму, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071412, P. 49-54 / Тишкун Юрій, Глобальна політика і глобальний розвиток: співвідношення понять, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071408, P. 19-23, Американська ідентичність: глобальний вимір / Зазуляк Зоряна, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071416 / Петрушенко Віктор, Проблема виправданості позитивних екзистенційних суджень, P. 99-104, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071417, Феномен фотографії в контексті методології постструктуралізму / Повторева Світлана, Чурсінова Оксана, P. 111-116, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071407, Етапи становлення та засадничі принципи функціонування організації Транстихоокеанського партнерства / Демчишак Руслан, P. 13-18, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016 • 1071415, P. 87-92, Аналіз ідей добра і зла Августина Блаженного російськими релігійними мислителями наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Мазурик Марія, Vol. 2, Не приховувати в ЕК = 2016Publication: Lviv : Founder and publisher Lviv Polytechnic National University, 2016Description: 129, [2] сторінки ; 29 смAvailability:
Гендер і державна політика : навч. посіб. : пер. з англ. ; упоряд. П. РенкінPublication: Київ : Основи / Соломії Павличко, 2004Description: 394 с. : іл., табл.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2(06)/Г34 (1).
Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-13 груд. 2003, Київ ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]Publication: Київ : Фоліант, 2004Description: 70 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2(063)/Г34 (1).
Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи : [словник-довідник] / Лазар Ірина Геннадіївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Західноукр. центр "Жіночі перспективи"Publication: Львів : Ліга-Прес, 2005Description: 142 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2(038)/Л171 (2).
Дух часу : оповідання, повість / Кобринська Наталія Іванівна ; [ред. О. М. Козакевич ; вступ. ст. М. Й. Шалати ; худож. І. Г. Пеник]Publication: Львів : Каменяр, 1990Description: 350 с. : іл., портр.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 821.161.2/К557 (2), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 821.161.2/К557 (1).
Насильство проти жінок. Що про це думають молоді люди? Оновлене дослідження : [доповідь] ; Британ. Рада в Україні, [Київ. Центр соц. і гендер. дослідж. "Нове життя"] ; [ред. В. Лакхумалані]Publication: К. : [б. в.], 2005Description: 48 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2-055.2/Н312 (1).
Незалежність України: права людини та національна безпека : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2023 року ; [упорядники Л. В. Ярмол, О. І. Баскакова] ; Національний університет "Львівська політехніка", Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра теорії права та конституціоналізмуPublication: Львів : СПД ФОП Марусич М. М., 2023Description: 189 сторінок ; 20 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 34/Н44 (1).
Нова хата : журн. для плекання домаш. культури, Рік 8, Ч. 10Set Level: 393154.0, 21.0, 936173Publication: Львів : 1932Availability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6) (1).
Основи гендерного права України : підруч для студ. вищ. навч. закл. / Аніщук Ніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."Publication: О. : Фенікс, 2013Description: 208 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 34:316.346.2(477)(075.8)/А676 (1).
Пам'яті друга : вірші в прозі, статті, спогади, листи / Кравченко Уляна Юліївна ; [ред. О. М. Козакевич ; упоряд., вступ. ст., прим. Г. І. Огриза ; худож. Б. Р. Пікулицький]Publication: Львів : Каменяр, 1996Description: 247 с. : іл., портр.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 821.161.2/К772 (3).
Подолання гендерної та вікової дискримінації на ринку праці в Україні: реалії та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 20-21 січ. 2006 р. ; Західноукр. центр "Жіночі перспективи", The European CommissionPublication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2006Description: 143 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 349.22(06)/П444 (4).
Поезії. Поеми / Українка Леся ; [упоряд., передм., прим. Р. П. Радишевського, О. Ф. Ставицького ; худож. В. В. Василенко]Publication: К. : Дніпро, 1989Description: 501 с. : іл., портр.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 821.161.2/У45 (1).
Пошуки гендерної паритетності: український контекст : [монографія] ; [Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка ; упоряд. та заг. ред. І. М. Грабовської]Publication: Ніжин : Milanik, 2007Description: 204 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2/П667 (1).
Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні : монографія / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Шевченко Я.М., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Кормич Л.І., Бобровник С.В., Бошицький Ю.Л., Богініч О.Л., Тарахонич Т.І., Львова О.Л., Макаренко Л.О., Мельничук Н.О., Ярош О.Б., Васецький В.Ю., Демічева В.В., Дербін О.П. ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. КорецькогоPublication: Київ : Юрид. думка, 2010Description: 352 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 34:316.346.2/П685 (1).
Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Мельник Тамара Михайлівна ; [ред. О. Кузьміна]Publication: Київ : Стилос, 2010Description: 440 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2/М482 (1).
Твори / Попович Климентина Карлівна ; [упоряд., вступ. ст., прим. П. Г. Баб'яка ; худож. Л. В. Прийма]Publication: Львів : Каменяр, 1990Description: 213 с. : портр.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 821.161.2/П581 (2).
Твори / Пчілка Олена ; [упоряд., передм., прим. Н. О. Вишневської ; худож. І. М. Гаврилюк]Publication: Київ : Дніпро, 1988Description: 582 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6)Call number: 821.161.2/П929 (2).
Українські жінки у горнилі модернізації ; НАН України, Ін-т народознавства ; [авт. кол.: М. Байдак, О. Бежук, М. Вороніна та ін. ; під заг. ред. О. Кісь]Publication: Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017Description: 304 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 94(477)/У455 (1).
Чому не варто боятися фемінізму : [наук.-попул. вид.] / Марценюк ТамараPublication: Київ : ВД "Комора", 2018Description: 326 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.346.2-055.2/М299 (1).

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha