Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

«Ландшафтні основи архітектурної творчості»

This list contains 12 titles

Архітектурна екологія та світлове середовище садибного житла : навч. посіб. для архітектур. спец. / Казаков Геннадій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2001Description: 100 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01322772 (2), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 72/К14 (27), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/К14 (1).
Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань : навч. посіб. з практ. занять та завдань для студентів ВНЗ / Обідняк Микола Миколайович, Білінська Оксана Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011Description: 152 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/О-15 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 72/О-15 (33), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 72.012(075.8)/О-15 (5), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST09117 (2).
Архітектурне проектування громадських будівель і споруд : навч. посіб. для студентів баз. напряму 6.1201 "Архітектура" спец. 7.120101 та 8.120101 "Архітектура будівель і споруд" / Лінда Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010Description: 608 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 72/Л59 (114), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 725.01(075.8)/Л59 (5), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/Л59 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 72/Л59 (1), Відділ наукової бібліографії (VNB)Call number: 725.01(075.8)/Л59 (1).
Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об'єктів: композиція та естетичні засади : навчальний посібник / В. В. Дідик, Т. М. Максим'юк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012Description: 244 сторінки : ілюстрації, таблиціAvailability: Click here to access online
Євген Манишин. АльбомPublication: Київ : Оранта, 2006Description: 149, [1] с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/М234 (1), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 72/М234 (9), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01333793 (10).
Інтер'єр : альб.-посіб. до лекц. курсів "Сучасні оздоблюв. матеріали та аксесуари в інтер'єрі", "Проектування елементів інтер'єру" / Грицюк Леся Степанівна, Пекарчук Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ч. 2Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011Description: 76 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 747/Г858 (5), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST08722 (2), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 72/Г858 (10), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/Г858 (1).
Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці : монографія ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; за загальною редакцією: Богдана Черкеса та Галини ПетришинPiece-Analytic Level: 980935, Хронологія кафедри, С. 17-20. / Посацький Богдан, [каф. містобудування Львів. політехніки] = 2014 • 1040353, Ignacy Drexler, professor of the Lviv Polytechnic (1878-1930), S. 21-30. / Sadowska Ewa Janina = 2014 • 980936, C. 47-52, 116. / Cherkes Bohdan, Search for and transformation of the socialist city. The model of Sykhiv district in the city of Lviv = 2014 • 980937, С. 53-58 / Криворучко Юрій, Творчість у містобудуванні: між профанним і сакральним = 2014 • 980938, Реконструкція мережі розселення України як об'єктивність цивілізаційного розвитку / Петришин Галина, С. 59-66 = 2014 • 980939 / Hoblyk Anna, C. 72-77, 119, Development of the quantitative methods of urban research based on the concept of potential = 2014 • 981806 / Kryvoruchko Yuriy, C. 117-118., Creativity in urban development: between sacred and profane = 2014 • 981807 / Petryshyn Halyna, C. 118., Reconstruction of the Ukraine settlement network as civilized development objectivity = 2014 • 981808, Сучасні тенденції розвитку урбанізаційних процесів у Львівській області / Русанова Ірина, С. 140-145, 209 = 2014 • 983924 / Дубина Віталій, Склярова Інеса, С. 169-172., Новітня історія практичного містобудування (на досвіді архітектурно-планувальної майстерні інституту "Містопроект") = 2014 • 983925, The latest history of practical urban planning (on experience of the architectural plan wokshop of the ''Mistoproekt'' Institute) / Dubyna Vitalyy, Sklyarova Inessa, С. 169-172. = 2014 • 981809, Транснаціональне та транскордонне планування в контексті розвитку урбаністики та ревалоризації архітектурних ансамблів магнатських резиденцій, С. 177-182, 212 / Ремешило-Рибчинська Ореста, Галицький Ярослав = 2014 • 981810 / Rusanova Iryna, С. 209., Modern tendencies of yrbanization processes in Lviv region = 2014 • 981811, С. 212 / Remeshylo-Rybchyn'ska Oresta, Halytskyy Yaroslav, Transnational and cross-border planning in the context of urban development and valorization of the architectural ensembles of the magnate residences = 2014 • 981812, Креативний урбанізм та історичний міський ландшафт / Черняк Ігор, С. 217-222 = 2014 • 981813, С. 223-228 / Посацький Богдан, Культурна функція міста (на початку ХХІ ст.) = 2014 • 981814 / Гнесь Людмила, Черевко Надія, С. 253-258, Університет як містоутворювальний чинник (на прикладі Львівського національного аграрного університету м. Дубляни) = 2014 • 981815, С. 265-270 / Березко Олена, Мол та сучасне місто: ефективна організація торговельного простору у містобудівній структурі = 2014 • 981817 / Posatskyy Bohdan, С. 286, Cultural functions of the city (at the beginning of the XXI century) = 2014 • 981816 / Cherniak Ihor, C. 287., Creative urbanism and the historical city landscape = 2014 • 981818 / Hnes Ludmyla, Cherevko Nadiya, С. 290., University as a town-developing factor (on the example of Lviv National Agrarian University in Dubliany) = 2014 • 981819 / Berezko Olena, C. 291., Mall and the modern city: effective organization of retail space in the urban structure = 2014 • 981820, С. 317-323 / Криворучко Ольга, Макро- і мікроурбаністичні засоби на прикладі Києва і Нью-Йорка = 2014 • 981821 / Воронич Євген, С. 324-327, Редукція простору міста = 2014 • 981822 / Казаков Геннадій, С. 328-333, Роль інсоляційного чинника у формуванні містобудівельного середовища = 2014 • 984109, Середовище і поведінка. Теоретичні основи та методи дослідження зв'язку між просторовою організацією будованого середовища та якістю соціальної взаємодії, С. 335-340 / Бєляєв Тарас = 2014 • 984110, Розвиток громадських просторів у місті Львові, С. 359-366 / Соснова Надія, Герман Анна = 2014 • 984111, С. 367-372 / Мазур Тамара, Король Євгенія, Пішоходні простори як метод удосконалення середовища центру історичного міста = 2014 • 984112, С. 379-382 / Коломєйцев Антон, Роль відкритих громадських просторів у теорії та практиці містобудування колишньої Австро-Угорської імперії = 2014 • 984113, C. 398. / Kryvoruchko Olga, Macro- and micro urban methods on the example of Kyiv and New York = 2014 • 984114, C. 398. / Voronych Yevhen, Reduction of the urban space = 2014 • 984548, C. 398-399. / Kazakov Hennadiy, Role of the insolation factor in formation of the urban environment = 2014 • 984549, Environment and behavior. Relation between spatial organization of built environment and its social qualities. Theoretical background and methods of socio-spatial research, C. 399. / Belayev Taras = 2014 • 984551, Pedestrian space as a method of improvement of the environment of the historical city centre, C. 401. / Mazur Tamara, Korol Eugenia = 2014 • 984550, C. 401. / Sosnowa Nadiya, German Anna, The development of the public spaces in the city of Lviv = 2014 • 984552, The role of open public spaces in theory and practice of urban planning in the former Austro-Hungarian empire, C. 402. / Kolomyeytsev Anton = 2014 • 984553, Державні житлові програми: перспективи та умови реалізації, С. 407-412 / Гнесь Ігор = 2014 • 984555, С. 419-424 / Баб'як Володимир, Соціальні проблеми інтеграції житла для іммігрантів у структуру міських житлових утворень = 2014 • 984557, С. 425-430 / Вербицька Уляна, Особливості проектування житла у сформованій забудові центрів великих міст = 2014 • 984559, Сучасні тенденції диференціації типологічної структури сільських садиб, С. 431-436 / Гнесь Людмила = 2014 • 984561, С. 437-442 / Гнат Галина, Особливості розпланувальної організації малометражних квартир: європейський досвід та українські реалії = 2014 • 984554, The state housing programs: prospects and conditions of realization / Hnes' Ihor, С. 443. = 2014 • 984556, С. 443-444. / Babyak Volodymyr, Social integration problems of housing for immigrants in urban habitation structures = 2014 • 984560 / Hnes' Ludmyla, С. 444., Modern tendencies in the farmsteads' typological structures differentiations = 2014 • 984558, Features of house designing in the generated constructions of the centers of large cities / Verbytska Ulyana, С. 444. = 2014 • 984562 / Gnat Galyna, С. 444., Compact apartment plan arrangement and design features: european experience and the Ukrainian design practice = 2014 • 984563, Проблеми збереження і регенерації історичних міст Західної України / Бевз Микола, С. 447-454 = 2014 • 980942, Природоландшафтні чинники як засіб повернення архітектурному середовищу українських міст його традиційних особливостей, С. 459-464 / Дида Ірина = 2014 • 980944 / Базилевич Вікторія, Довгалюк Тарас, С. 510-516, Дослідження архітектурного середовища міста Рудки Самбірського району Львівської області = 2014 • 980947, Концепція вибору пріоритетних напрямів архітектурної діяльності для підвищення атрактивності малого міста, C. 529-534 / Дида Олександра = 2014 • 984564, С. 555-556. / Bevz Mykola, The problems of preservation and regeneration of the historical towns of the West Ukraine = 2014 • 980943, Natural landscape factors as a means of return of the traditional peculiarities tothe architectural environment of the Ukrainian cities, С. 556-557. / Dyda Iryna = 2014 • 980945 / Bazylevych Victoriya, Dovgaliuk Taras, С. 561., The architectural environmental research in the town of Rudky, Sambir district, Lviv region = 2014 • 980946 / Dyda Oleksandra, C. 562-563., The concept of selection of the priority directions for improvement of the architectural attractiveness of a small town = 2014 • 980948 / Кліщ Оксана, С. 594-600, Роль світла у формуванні образу міста = 2014 • 980950, У пошуках креативних ідей / Ідак Юлія, С. 623-630 = 2014 • 980949, The role of light in the creation of the city image, С. 634. / Klishch Oksana = 2014 • 980951 / Idak Yuliya, С. 636., In search of creative ideas = 2014 • 983482, Європейський досвід реструктуризації промислових територій / Сеньковська Ярина, С. 665-670 = 2014 • 980952, С. 671-676 / Ганець Соломія, Зміна образу міста в контексті реурбанізації постпромислових територій = 2014 • 981386, Реновація, реконструкція та ревалоризація пам'яток містобудування з метою формування реабілітаційних центрів, C. 683-687 / Ремишило-Рибчинська Ореста, Баєв Андрій = 2014 • 981387, Містобудівельні аспекти реконструкції багатоквартирних будинків кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Пекарчук Оксана, С. 688-693 = 2014 • 983483, The european experience of the restructure of industrial areas / Senkovska Yaryna, С. 703. = 2014 • 981384 / Hanets Solomiya, С. 703-704., Transformation of the city image as a result of redevelopment of post industrial areas = 2014 • 981385 / Remeshylo-Rybchyn'ska Oresta, Bayev Andrii, C. 704-705., Renovation, reconstruction and revalorization of the valuable historical and architectural objects in order to create the rehabilitation centers = 2014 • 981388, The urban planning aspects of renovation of the apartment buildings constructed at the end of the XIXth and the beginning of the XXth centuries, С. 705. / Pekarchuk Oksana = 2014 • 983476, С. 721-727 / Дідик Володимир, Максим'юк Тетяна, Тупісь Степан, Вода в архітектурі виднокраю міста Львова: минуле-сучасне-майбутнє = 2014 • 983478, Сучасний стан та проблеми експлуатації гірсько-рекреаційних комплексів в Українських Карпатах / Шульга Геннадій, Онуфрів Ярина, С. 755-760 = 2014 • 983480 / Данилко Наталія, С. 771-777, Розвиток рекреаційно-відпочинкових територій з використанням водойм у межах приміської зони великого міста (на прикладі Польщі) = 2014 • 983477, Water in the cityscape of Lviv: past-present-future, С. 779. / Didyk Volodymyr, Maksymiuk Tetiana, Tupis' Stepan = 2014 • 983479, С. 782. / Shulga Hennadyy, Onufriv Yaryna, The current status and exploitation problems of mountain resorts in the Ukrainian Carpathians = 2014 • 983481, С. 783. / Danylko Nataliya, The development of recreational areas with the use of water bodies within large city suburbs (on the examples of Poland) = 2014Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014Description: 796 сторінок : ілюстраціїAvailability:
Креслення, рисунок, композиція : навчальний посібник / Клименюк Тетяна Михайлівна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018Description: 300 строінок : ілюстраціїAvailability:
Ландшафтна архітектура : підручник / Кучерявий Володимир ПанасовичPublication: Львів : Новий Світ-2000, 2018Description: 520 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 72/К959 (12), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/К959 (1), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 712(075)/К959 (5), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 71/К959 (1).
Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі : монографія / Кайдановська Олена Олександрівна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013Description: 366, [2] столрінки : ілюстраціїAvailability: Click here to access online
Основи об'ємно-просторової композиції : навчальний посібник / Ідак Юлія Володимирівна, Клименюк Тетяна Михайлівна, Лясковський Олег Йосипович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 212 сторінок : ілюстраціїAvailability:
Українська архітектура і природа. Роль і місце природи в українській архітектурі : навч. посіб. для студентів та аспірантів баз. напрямів "Архітектура" і "Мистецтво" / Дида Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007Description: 128 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 72/Д444 (33), Книгосховище № 7 (KSH7)Call number: 711(075.8)/Д444 (4), Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 711(075.8)/Д444 (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 72/Д444 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 71/Д444 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST07084 (1).

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha