Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Мова-доля нашого народу

This list contains 22 titles

Болять мені загублені слова...: мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Пилипчук Дмитро ПилиповичPublication: Біла Церква : Білоцерк. книжк. ф-ка, 2013Description: 856 с.Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/П324 (1).
Збірник тестових завдань з української літератури : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету "Львівська політехніка" / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, Л. М. Василишин, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Н. З. Дрівко, Т. Я. Конівіцька, З. Й. Куньч, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, С. О. Руденко, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; укладачі: Г. Л. Вознюк, І. П. Василишин, І. Б. МентинськаPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015Description: 188 сторінокAvailability: :
Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету "Львівська політехніка" / З. Й. Куньч, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, Л. М. Василишин, Г. Л. Вознюк, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Г. І. Кирик, С. В. Ковалів, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, С. О. Руденко, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська, ; за редакцією З. Й. Куньч, І. П. Василишина ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 581 сторінка : таблиці ; 20 смAvailability: :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/З-415 (1).
Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : навчальний посібник / Оксана Микитюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017Description: 236 сторінок : ілюстрації, таблиціAvailability:
Культура фахового мовлення : навч. посіб. для студентів ВНЗ ; [уклад.: Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, А. А. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. Д. Бабич]Publication: Чернівці : Книги-XXI, 2014Description: 556 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 811.161.2/К906 (1).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/К906 (1).
Мова - краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в XI - середині XIX ст. / Ірина Фаріон : монографіяPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 221 сторінка : карта ; 20 смAvailability: No items available :
Мова: класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових статей ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. ред. В. М. Ожоган], Вип.1Publication: Київ : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2014Description: 206 с.Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/М741 (1).
Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія / Фаріон Ірина ДмитрівнаPublication: Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013Description: 332 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 811.161.2/Ф245 (12), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 811.161.2/Ф245 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST11264 (1).
Нариси з української синтакси (у зв'язку з фразеологією та стилістикою) / Сергій Смеречинський ; [редакційна рада: Л. О. Богуславська та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні, Інститут української мовиPublication: Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021Description: 282, [1] с. ; 25 смAvailability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/С50 (1).
Наука своєю мовою - нездоланна твердиня. Збірник матеріялів відкритих Пулюївських читань ; [за наук. ред. І. Д. Фаріон ; відп. секр. Л. В. Харчук]Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019Description: 216 с. : іл.Availability: No items available :
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Шевченко Лариса Іванівна, Сизонов Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017Description: 113 с.Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/Ш379 (1).
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива : монографія / Фаріон Ірина Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015Description: 656 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST11468 (3), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 811.161.2/Ф245 (7).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/Ф245 (1).
Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навчальний посібник / Оксана Микитюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015Description: 436, [2] сторінки : ілюстрації, таблиці ; 24,5 смAvailability:
Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм : монографія / Куньч Зоряна Йосипівна, Наконечна Галина Василівна, Микитюк Оксана Романівна, Булик-Верхола Софія Зіновіївна, Теглівець Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Галиц. Видавн. Спілка, 2018Description: 180 с. : схеми, табл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01353486 (2).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/Т338 (1).
Термінна та діалектна лексикографія: контекст сьогодення : монографія / О. Г. Литвин, М. В. Комова, Л. В. Харчук, М. І. Кухарчишин, М. В. Гнатюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022Description: 207 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15459 (3), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 811.161.2/Т35 (2), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 811.161.2/Т35 (3), Відділ наукового опрацювання (VNO)Call number: 81'374/Т35 (1).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/Т35 (1).
Термінологічна актуалізація української мовної дійсності : монографія / Фаріон І. Д., Куньч З. Й., Василишин І. П., Микитюк О. Р., Ментинська І. Б. ; Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020Description: 231 сторінка : ілюстрації, портрети, схеми, таблиці ; 20 смAvailability: No items available :
Українська мова у світі : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2016 р., Львів, Україна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою [та ін.] ; [редкол.: О. Винницька-Юсипович, І. М. Ключковська, І. М. Кочан та ін.]Piece-Analytic Level: 1061638, С. 12. / Бобало Юрій, Виступ ректора Юрія Бобала = 2016 • 1061639, Навчання української мови як другої дітей віком 6-8 років в іншомовному середовищі / Бойко Галина, С. 56-63 = 2016 • 1071349, С. 128-134, Державна мова в Україні: суспільно-політичний контекст / Куньч Зоряна, Куньч Мар'яна = 2016 • 1061640, Про перспективи оновлення мовного законодавства України / Марковський Володимир, С. 160-166 = 2016 • 1061637, С. 167-169, Організація навчального процесу в українських суботніх та недільних школах за кордоном: проблеми та виклики / Мартинишин Наталія = 2016 • 1061641, С. 178-184 / Медведєва Олена, Шляхи мовної адаптації внутрішньо переміщених осіб = 2016 • 1061643, С. 201-207, На перехресті культур: засвоєння другої культури в курсі вивчення мови як іноземної / другої / Палінська Олеся = 2016 • 1061644, Лексика західноукраїнського варіанта літературної мови в мовлення діаспорян Канади (за матеріалами книги "Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття") / Процик Ірина, Сковрон Ядвіга, С. 228-234 = 2016 • 1061645, С. 235-239 / П'ятковська Оксана, Міграційна політика ЄС у сфері мовної інтеграції врегульованих іммігрантів = 2016 • 1061647, С. 274-281 / Темник Галина, Освітній портал "Крок до України" як навчально-методичний ресурс = 2016 • 1061648, С. 315-319, Лексична інтерференція під час навчання українськоїмови як іноземної в тюркомовній аудиторії та типологія вправ для її подолання / Юзвяк Ірина = 2016 • 1061649, С. 320-326, Тексти для самостійного читання в процесі позааудиторної роботи студентів-іноземців під час навчання української мови як іноземної в технічному ВНЗ / Яремчук Сергій = 2016Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016Description: 330 с. : іл.Availability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/У455 (1).
Українська реальність крізь призму терміна : монографія / З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, О. Р. Микитюк, Л. В. Харчук, Г. П. Городиловська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019Description: 231 сторінка, [14] окремих аркушів фотоілюстрацій, портретів : ілюстрації, схеми, портрети ; 20 смAvailability:
Український науковий термін: діахронний контекст : монографія / Куньч Зоряна Йосипівна, Фаріон Ірина Дмитрівна, Василишин Ігор Петрович, Литвин Оксана Григорівна, Ментинська Ірина Богданівна ; Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2019Description: 225 сторінок : фотоілюстрації, портрет ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01355781 (1).
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 8/У455 (1).
Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII- початку XIX століття (з етимологічним словником) : монографія / Фаріон Ірина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т народознавстваPublication: Львів : Літопис, 2001Description: 371 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01323050 (1).
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha