Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Фізико-математичні науки

This list contains 23 titles

Аналітичні функції - розв'язки диференціальних рівнянь : монографія ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" / А. З. Мохонько, І. Е. ЧижиковPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 522 сторінки ; 25 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST14653 (3), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/М86 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 517/М86 (1).
Базисний підхід в теорії багатоелектронних систем : [монографія] / Ваврух Маркіян, Костробій Петро, Маркович Богдан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Растр-7, 2017Description: 512 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 538/В123 (1).
Випадкові процеси: теорія, статистика, застосування : підручник / Мішура Юлія Степанівна, Ральченко Костянтин Володимирович, Сахно Людмила Михайлівна, Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. ШевченкаPublication: Київ : ВПЦ "Київський ун-т", 2018Description: 480 с. : граф.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/В51 (1).
Дискретна математика : навчальний посібник / Б. В. Гнатів, В. Р. Гладун, Л. Б. Гнатів ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 398 сторінок : схеми, таблиці ; 20,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15030 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Г56 (1), Книгосховище № 2 (KSH2)Call number: 519.8/Г56 (31), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 519.8/Г56 (3), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 519.8/Г56 (1).
Дискретна математика для програмістів : навчальний посібник / Л. М. Журавчак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019Description: 417 cторінок : ілюстрації, таблиці ; 20,5 смAvailability:
Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних : навчальний посібник / Н. В. Пабирівська, О. З. Слюсарчук, З. М. Нитребич, У. В. Жидик, Л. І. Коляса, І. Б. Симовоник ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : СПОЛОМ, 2021Description: 187 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 20 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Д50 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15031 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 519/Д50 (1).
Задачі з нелокальними за виділеною змінною умовами для рівнянь з частинними похідними у комплексних областях / В. Ільків, Н. Страп, І. Волянська : монографіяPublication: Львів : Растр-7, 2022Description: 157 сторінок ; 24,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/І-47 (1).
Комп'ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень ; Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова / В. К. Задірака, А. М. ТерещенкоPublication: Київ : Наукова думка, 2021Description: 134, [1] сторінка : схеми, графіки, таблиці ; 21,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/З-15 (1).
Лінійні інтегральні задачі для рівнянь із частинними похідними : монографія / П. І. Каленюк, З. М. Нитребич, В. С. Ільків, М. М. Симотюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Національна Академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. ПідстригачаPublication: Київ : Наукова думка, 2020Description: 213, [2] сторінки : фото ; 22 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01354488 (2), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Л59 (1).
Математичне та комп'ютерне моделювання в задачах гідрогеоміграційної динаміки ; Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова / В. О. Богаєнко, В. М. Булавацький, О. М. ХімічPublication: Київ : Наукова думка, 2022Description: 249, [1] сторінка : графіки ; 22,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 55/Б73 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01355585 (1).
Моделі та міри у вимірюваннях : [монографія] / Бабак Віталій Павлович, Єременко Володимир Станіславович, Куц Юрій Васильович, Мислович Михайло Володимирович, Щербак Леонід Миколайович ; за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техн. теплофізикиPublication: Київ : Наук. думка, 2019Description: 206, [2] с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 53/М744 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01353307 (2).
Моделювання дифузійних процесів у стохастично неоднорідних шаруватих структурах : [монографія] / Чернуха Ольга Юріївна, Білущак Юрій Ігорович, Чучвара Анастасія Євгенівна ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. ПідстригачаPublication: Львів : Растр-7, 2016Description: 262 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Ч-495 (1).
Моделювання та ідентифікація складних систем : [монографія] / Губарев Вячеслав Федорович ; НАН України, Держ. косміч. агентство України, Ін-т косміч. дослідж.Publication: Київ : Наук. думка, 2019Description: 248 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Г93 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01352953 (2).
Нелінійні динамічні системи : підруч. для студентів фіз. спец. / Трохимчук Петро Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. УкраїнкиPublication: Луцьк : Вежа-Друк, 2020Description: 314, [2] с. : іл., схеми, граф.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Т763 (1).
Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності : [монографія] / Н. П. Процах, Б. Й. Пташник ; НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача ; [редактор О. А. Микитенко]Publication: Киев : Наукова думка, 2017Description: 278, [1] сторінка ; 24,5 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01351027 (2), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/П845 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 517/П845 (1).
Новітні термочутливі матеріали та перетворювачі температури : монографія / В. А. Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, Л. П. Ромака ,О. П. Гук, В. В. Ромака, М. М. Микийчук, А. М. Горинь ; за редакцією В. А. Ромаки ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" [та ін.]Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 609 сторінок : ілюстрації, таблиці, схеми, графіки ; 24,5 смAvailability:
Основи комп'ютерної алгебри та алгебраїчних обчислень : навч. посіб. для студентів ун-тів комп'ютер. та мат. спец. / Львов Михайло Сергійович ; [Херсон. держ. ун-т]Publication: Херсон : ТОВ "ВКФ "СТАР" ЛТД", 2018Description: 236, [2] с. : схеми, діагр.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/Л891 (1).
Практикум з комп'ютерної дискретної математики : навчальний посібник / Журавчак Любов Михайлівна, Мельникова Наталія Іванівна, Сердюк Павло Віталійович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 313, [3] сторінки : ілюстраціїAvailability:
Розклад матричних многочленів на множники : монографія / Казімірський Петро Степанович ; [відп. ред. Д. О. Супруненко] ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. ПідстригачаPublication: Львів : ІППММ, 2015Description: 282 с. : 1 арк. портр.Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 51/К147 (1).
Фізика і будівництво : підручник / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022Description: 349 сторінок : ілюстрації, графіки, таблиці ; 24 смAvailability: No items available :
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) на виставціCall number: 53/З-39 (1).
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha