Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Альтернативні джерела енергетики

This list contains 21 titles

Використання сонячної енергії у промисловості : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Озарків І. М., Мисак Й. С., Копинець З. П. ; [за редакцією І. М. Озарківа] ; Міністерство освіти і науки України, Національний лісотехнічний університет України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : НВФ "‘Українські технології", 2008Description: 273 сторінки : ілюстраціїAvailability:
Виробництво енергії з біомаси в Україні: технології, розвиток, перспективи ; Національна Академія Наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України ; за редакцією Георгія ГелетухиPublication: Київ : Академперіодика, 2022Description: 371, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці ; 20 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 620/В52 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01355689 (2).
Відновлювальні джерела енергії : (досвід Польщі для України) / Титко Ришард, Калініченко Володимир ; Об-ня шк. електр. №1, м. Краків (Польща), Полтав. держ. аграр. акад., м. Полтава (Україна)Publication: Варшава ; Краків ; Полтава : [б. в.], 2010Description: 533 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01341497 (1).
Відновлювана енергетика ХХІ століття : матеріали VI Міжнар. конф., АР Крим, смт. Миколаївка, 19-23 верес. 2005 р. ; [НАН України, Держ. ком. енергозбереження України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" та ін.]Publication: Миколаївка (Крим) : [б. в.], 2005Description: 242 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01339342 (1).
Восьма Міжнародна науково-практична конференція (2-3 квітня 2015 р.) "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні" : збірник наукових праць ; Міністерство освіти і науки, Львівська обласна адміністрація, Національний університет "Львівська політехніка" та ін.; [редакційна колегія: Й. Мисак (відповідальний редактор) та ін.]Piece-Analytic Level: 1008315, Розвиток поновлюваних джерел енергії в західному регіоні України шляхом впровадження міні-ГЕС / Кравець Т. Ю., Юрасова О. Г., С. 23-25 = 2015 • 1008316, Особливості реконструкції ТЦ "Південна" м. Львова / Мисак Й. С., Кравець Т. Ю., Коваленко Т. П., Пакіж С. П., Лозинський Р. Я., С. 35-36 = 2015 • 1008317, Розвиток вітрової енергетики в контексті євроінтеграції України / Погребенник В. Д., Шибанова А. М., Войціховська А. С., С. 41-43 = 2015 • 1008318, Перспективи виробництва біогазу в Україні з органічних відходів тваринництва / Коваленко Т. П., Коваленко П. П., С. 69-72 = 2015 • 1008319, С. 127-131 / Корендій В. М., Кузьо І. В., Вергелес В. В., Розроблення тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з парусними лопатями = 2015 • 1008320, Особливості функціонування комбінованих механізмів повороту лопатей і виведення вітроколеса з-під вітру / Корендій В. М., Кузьо І. В., Вергелес В. В., С. 132-136 = 2015 • 1008321 / Кузик М. П., Мисак Й. С., Римар Т. І., Сонячно-вітрова енергетична установка, С. 137-140 = 2015 • 1008322, С. 141-144, Гібридна паливно-вітрова електростанція / Кузик М. П., Павліш А. М. = 2015 • 1008323, С. 145-147 / Покровський К. Б., Маврін О. І., Особливості вітроенергетики в карпатському регіоні = 2015 • 1008324, Ефективність потужних ВЕС в карпатському регіоні / Покровський К. Б., Маврін О. І., Олійник В. П., Яворський М. С., С. 148-150 = 2015 • 1008325, С. 169-172, Зміна ефективності геліопокрівлі в активній системі теплопостачання при впливі на неї вітру / Пона О. М., Гулай Б. І. = 2015 • 1007787 / Желих В. М., Шаповал С. П., Венгрин І. І., Вплив термічного опору зовнішнього захищення на кількість тепла від сонячної радіації, що надходить в приміщення, С. 178-181 = 2015 • 1008326, Аналіз результатів роботи геліопокрівлі без захисного покриття у гравітаційній геліосистемі / Шаповал С. П., С. 182-185 = 2015 • 1008327 / Галянчук І. Р., Кузнецова М. Я., Використання теплової помпи для утилізації тепла компресорної установки зрідження повітря, С. 218-222 = 2015 • 1008328, С. 223-226, Структурно-функціональний аналіз теплоенергетичних установок / Галянчук І. Р., Мисак Й. С. = 2015 • 1008769, Плазмохімічне одержання водню як екологічно чистого палива / Знак З. О., Яворський В. Т., Оленич Р. Р., С. 231. = 2015 • 1008770 / Кравець Т. Ю., Мисак С. Й., Визначення бінарного кульового довантаження млина типу КБМ, С. 240-242 = 2015 • 1008771, Підвищення ефективності роботикотлів за рахунок модернізації РПП / Мисак Й. С., Заяць М. Ф., С. 255-258 = 2015 • 1008772 / Мисак Й. С., Мартиняк М. А., Ворончак Т. О., Енергоефективні системи теплопостачання побутових та промислових об'єктів, С. 259-262 = 2015 • 1008773, Залежність основних факторів на втрати тепла у навколишнє середовище водогрійними котлами / Мисак Й. С., Івасик Я. Ф., Лашковська Н. М., Павліш А. М., С. 263-266 = 2015 • 1008774 / Саницький М., Русин Б., Войцікевич М., Екологічні аспекти енергозбереження, С. 277-278 = 2015 • 1007895, Вплив на довкілля використання альтернативного палива з відходів / Хруник С. Я., С. 279-281 = 2015 • 1008775, С. 282-285 / Юрасова О. Г., Мисак Й. С., Теплові дослідження котла ТПП-210А при згоранні твердого палива = 2015 • 1008776, С. 286-288, Енергоощадні процеси у технологіях кондиціювання природних і стічних вод / Яворський В. Т., Знак З. О., Мних Р. В., Гнатишин Н. М., Винявська Г. Ф., Сухацький Ю. В. = 2015Publication: Львів : 2015, ЛвДЦНІІDescription: 294, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці, графіки ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15104 (1).
Електроінформ. Серія. Енергетика. Електротехніка. Електроніка = ELEKTROinform ; Укр. асоц. інж.-електриків, № 1Set Level: 8170.0, 21.0, Львів, ЕКОінформ, Електроінформ. Серія. Енергетика. Електротехніка. Електроніка, 572256Piece-Analytic Level: 894015, Нанотехнології - перспективний напрям розвитку кабельної промисловості, С. 6-7 = 2009 • 695744 / Журахівський А. В., Яцейко А. Я., Масляк Р. Я., С. 8-11, Режими роботи трансформаторів напруги в електромережах із ізольованою нейтраллю = 2009 • 728381, Автоматизована система технічного обслуговування і ремонту електричних мереж, С. 23-24 / Данилюк О.В., Саєвич Р.В., Міркевич Я.Д., Рибак В.Я., Бахор З.М., Дьяченко С.В., Кравець М.Д. = 2009Publication: Львів : ЕКОінформ, 2009Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) (1).
Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс : навчальний посібник / Сабадаш Віра Василівна, Петрушка Ігор Михайлович, Мальований Мирослав Степанович, Нагурський Олег Антонович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014Description: 296 сторінок : ілюстраціїAvailability: Click here to access online
Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ; [головний редактор Ю. І. Якименко], № 2 (68)Set Level: 176997.0, 21.0, Київ, Видавництво "Політехніка" КПІ ім. Ігоря Сікорського, Енергетика: економіка, технології, екологія, 728938Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", науковий журнал, 1813-5420 = 2000-Publication: Київ : Видавництво "Політехніка" КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022Description: 139 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 29 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: Е627 (1).
Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Бевз С.М., Бондаренко Б.І., Буткевич О.Ф., Васько П.Ф., Віхорєв Ю.О., Вороновський Г.К., Головко В.М., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Забарний Г.М., Карп І.М., Ковалко М.П., Кудря С.О., Кулик М.М., Морозов Ю.П., Півняк Г.Г., Рєзцов В.Ф., Рибіна О.Б. ; під заг. ред. А. К. Шидловського ; НАН України, Підприємство "Укренергозбереження"Publication: Київ : Укр. енцикопед. знання", 2007Description: 560 с. : іл., табл., граф., схемиAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01349167 (2).
Енергоощадність та альтернативні джерела енергії : навчальний посібник / М. Й. Олійник, В. Г. Лисяк, О. Б. Дудурич ; за загальною редакцією М. С. Сегеди ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020Description: 182 сторінки : таблиці, схеми, діаграми ; 24 смAvailability:
Зелена енергетика = Green Energy ; ЕКОінформ, № 4Set Level: 1814.0, 21.0, Львів, ЕКОінформ, Зелена енергетика, 567074Piece-Analytic Level: 972330 / Респондек Пітер, С. 4-6, Програма енергоощадності й енергоефективності у Євросоюзі до 2020 року = 2010Publication: Львів : ЕКОінформ, 2010Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) (1).
Зелена енергетика = Green Energy ; ЕКОінформ, № 1Set Level: 1814.0, 21.0, Львів, ЕКОінформ, Зелена енергетика, 567074Publication: Львів : ЕКОінформ, 2010Availability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK) (1).
Моторні палива з альтернативної сировини : навчальний посібник / М. М. Братичак, Л. В. Баб'як ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017Description: 144 сторінки : ілюстрації, таблиці, схемиAvailability:
Нетрадиційні джерела енергії : конспект лекцій для студентів Ін-ту буд-ва та інженерії довкілля / Желих Василь Михайлович, Возняк Орест Тарасович, Юркевич Юрій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009Description: 84 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 620.97(075.8)/Ж517 (3), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST07745 (2).
Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика : монографія / Мисак Йосиф Степанович, Озарків І. М., Адамовський М. Г., Максимів В. М., Туниця Т. Ю., Соколовський І. А., Озарків О. І., Козар В. С., Гродзік В. С., Івасик Я. Ф., Якимів Є. М., Шаповал С. П. ; за ред. Й. С. Мисака, І. М. Озарківа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. лісотехн. ун-т УкраїниPublication: Львів : Укр. технології, 2013Description: 356 с. : іл., табл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01342455 (3), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 620.97/Н573 (4), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 620/Н573 (2).
Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : матеріали 1-ої наук.-практ. конф. (Львів, 31.05-01.06. 2001 р.) : зб. наук. ст.Publication: Львів : ЛвЦНТЕІ, 2001Description: 329, [10] с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01345748 (1).
Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : зб. наук. ст. [за матеріалами конф., 4-5 квіт. 2007 р., м. Львів] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т європ. інтегр. - Польща [та ін.] ; [редкол.: Т. Федак (відп. ред.) та ін.]Publication: Л. : [б. в.], 2007Description: 262 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01335020 (1).
Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : [матеріали] Сьомої міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2013 р., Львів : зб. наук. ст. ; Львів. обл. адмін., Львів. міська рада, Нац. ун-т "Львів. політехніка, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації, Львів. нац. аграр. ун-т ; [редкол.: Й. Мисак (відп. ред.) та ін.]Piece-Analytic Level: 888932, Вибір оптимального варіанту структури вітроенергоустановки, С. 64-66 / Маврін О. І., Покровський К. Б., Дудурич О. Б., Муха О. В. = 2013 • 888933, Аналіз характерних режимів роботи вітрових турбін / Корендій В. М., С. 67-70 = 2013 • 888934, Експериментальне дослідження аеродинамічних характеристик вітрової турбіни / Корендій В. М., С. 71-74 = 2013 • 888935, С. 76-79 / Возняк О. Т., Омельчук О. В., Шаповал С. П., Генсецький М. П., Данчук М. І., Математичне моделювання роботи комбінованого геліонагрівника = 2013 • 888936, Дослідження процесу горіння низькосортних палив / Мисак Й., Дулюк В., Яворський М., С. 127-128 = 2013 • 888937, С. 136-137 / Кравець Т. Ю., Корпин О. С., ГЕС для розвитку поновлювальних джерел енергії Львівщини = 2013 • 888938, С. 140-143 / Кузик М. П., Мисак Й. С., Римар Т. І., Підвищення ефективності використання геотермальної теплоти = 2013 • 888939, Оцінка ефективності використання геотермальної енергетики в Україні, С. 144-146 / Мисак Й. С., Коваленко Т. П., Ногаль Ю. О. = 2013 • 888940 / Ягольник С. Г., Леськів В. М., С. 151-153, Глауконіт та інші природні сорбенти в процесах водопідготовки та водоочищення на ТЕЦ = 2013 • 888941, Зниження викидів SО2 котлами теплоенергетичних підприємств / Баранович Д. С., Івасик Я. Ф., С. 155-157 = 2013 • 888942, С. 158 / Берлінг О. Ю., Застосування альтернативних джерел енергії при транспортуванні газу магістральними газопроводами = 2013 • 888943, С. 176-178 / Заяць М. Ф., Аналіз схем зниження перетоків повітря в регенеративному повітропідігрівнику котлів потужних енергоблоків = 2013 • 888944 / Кузик М. П., Мисак Й. С., С. 187-189, Підвищення ефективності ТЕС шляхом використання теплових помп = 2013 • 888947 / Кузнецова М. Я., Якимів Є. М., Мисак С. Й., С. 190-191, Методи захисту поверхонь нагріву котлів під час простоювання = 2013 • 888955, С. 192-194 / Кузнецова М. Я., Галянчук І. Р., Онисько В. М., Енергозберігаюча технологія одержання корозійностійких покрить на пакетах холодної набивки обертових регенеративних повітропідігрівників ТЕС = 2013 • 888956, С. 195 / Матківська І. Я., Атаманюк В. М., Фільтраційний метод сушіння зерна пшениці = 2013 • 888957 / Мисак Й. С., Івасик Я. Ф., Лашковська Н. М., С. 196-199, Захист низькотемпературних поверхонь нагріву від корозії під час простоювання блоків у резерві = 2013 • 888958 / Павліш А. М., Мартиняк М. А., С. 200-202, Підвищення ефективності роботи невеликих водогрійних котлів = 2013 • 888959 / Паньків Н. О., Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., С. 208-210, Шляхи ресурсозбереження в технології спиртової бражки = 2013 • 889398, Корозія низькотемпературних поверхонь нагріву під час простоювання котлів у резерві, С. 211-213 / Римар Т. І., Заяць М. Ф., Мисак С. Й. = 2013 • 889399, Способи захисту від корозії низькотемпературних поверхонь нагріву під час простоювання блоків у резерві, С. 219-222 / Якимів Є. М., Мисак Й. С., Заяць М. Ф., Мисак С. Й. = 2013 • 889400, Досвід використання сонячної енергії у міжнародній та світовій практиці / Погребенник В. Д., Савчин М. С., С. 223-226. = 2013Publication: Львів : ЛвДЦНІІ, 2013Description: 230 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01343875 (2).
Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії : навчальний посібник / Сегеда Михайло Станкович, Олійник Михайло Йосипович, Дудурич Олександра Борисівна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019Description: 201, [3] сторінки : ілюстраціїAvailability:
Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії України : навч. посіб. [для студентів, аспірантів і викл. ВНЗ] / Ковальов Ігор Олександрович, Ратушний Олександр Валерійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-тPublication: Суми : Сум. держ. ун-т, 2016Description: 201 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01350655 (1).
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha