Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Актуальність роботи бібліотек

This list contains 27 titles

 Книга Книга Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи : монографія / Валерія Струнгар ; відповідальний редактор Ю. М. Половинчак ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. ВернадськогоPublication: Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021Description: 247, [1] сторінка : ілюстрації, схеми ; 20,5 смAvailability: No items available :
Збірник Збірник Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів Акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін. ; відп. за вип. О. М. Василенко]Publication: Київ : НБУВ, 2017Description: 639 с.Availability: No items available :
Збірник Збірник Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Секція унів. б-к Укр. бібл. асоц., Електрон. б-ка України "ELibUKR" ; [редкол.: Л. Г. Бакуменко та ін.; наук. ред. О. О. Сербін]Publication: Одеса : ОНУ, 2018Description: 258 с. : іл., 11 с. фот.Availability: No items available :
 Книга Книга Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства : [Монографія] / В. Горовий та ін. ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; [науковий редактор В. Горовий]Publication: Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2021Description: 248, [1] сторінка : ілюстрації ; 24,5 смAvailability: No items available :
Номер журналу Номер журналу Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Rekord studies. Informology : науковий журнал ; Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; [головний редактор: Добровольська В. В.], № 1Set Level: 691999Міністерство культури та інформаційної політики України, Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, науковий журнал, Library science. Rekord studies. Informology, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ = 2004, 2409-9805Publication: Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2022Description: 130, [3] сторінки : ілюстрації, таблиці ; 28,5 смAvailability: No items available :
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: 02(06) + 002(06) + 001.102(06)/Б594 (1).
Номер журналу Номер журналу Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого ; [редакційна колегія: Олег Сербін (головний редактор) та ін.], № 4 (98)Set Level: 569002, 4052.0, 21.0, Київ, Бібліотечна планета, Національна бібліотека України імені Ярослава МудрогоНаціональна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, щоквартальний науково-виробничий журнал = 1998Publication: Київ : Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, 2022Description: 42 сторінки : ілюстрації ; 29 смAvailability: No items available :
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: 02(06)/Б595 (1).
 Книга Книга Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія / Бондаренко Вікторія Іванівна ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоPublication: Київ : НБУВ, 2016Description: 276 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01326857 (1).
Номер журналу Номер журналу Бібліотечний вісник = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редакційна колегія: Любов Андріївна Дубровіна (головний редактор) [та ін.], № 4 (268)Set Level: 1537.0, 21.0, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України, Бібліотечний вісник, 566818, Bibliotechnyi visnykНаціональна академія наук України = 1993-, науково-теоретичний та практичний журнал, 1029-7200Publication: Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2022Description: 119, [1] сторінка : ілюстрації ; 24 смAvailability: No items available :
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: Б59 (1).
Номер журналу Номер журналу Бібліотечний Меркурій = Library Mercury : науковий журнал ; Міністерство освіти і науки України ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Наукова бібліотека ; [редакційна колегія: Д. В. Кіосак (головний редактор) та ін.], Випуск 2 (28)Set Level: 597268.0, 21.0, 1131582, Library Mercury, 2707-3335, Бібліотечний Меркурій = 2019, Одеса, ОНУ, науковий журналPublication: Одеса : ОНУ, 2022Description: 140 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 26 смAvailability: No items available :
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: Б594 (1).
Номер журналу Номер журналу Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал ; Українська бібліотечна асоціація ; головний редактор О. В. Башун, № 4 (30)Set Level: 461096.0, 21.0, Київ, Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 1001645 = 2015, УБАPublication: Київ : О. В. Башун, 2022Description: 64 сторінки : ілюстрації, таблиці ; 29 смAvailability: No items available :
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: 02(06)/Б594 (1).
 Книга Книга Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність : науково-методичний посібник ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; [укладачі: О. Яковенко, А. Венідиктова ; відповідальний редактор О. Василенко]Publication: Київ : НБУВ, 2019Description: 131 сторінка : таблиці ; 20,5 смAvailability: No items available :
Збірник Збірник Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Ужгород, 18-25 червня 2019 р.) ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Наукова бібліотека ; [редколегія: М. М. Медведь (головний редактор) та ін.]Publication: Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019Description: 202 сторінки : ілюстрації, портрети ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01354723 (1).
Номер журналу Номер журналу Вісник Книжкової палати = Bulletin of the Book сhamber : науково-практичний журнал : щомісячник ; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [редакційна колегія: Давидова І. (головний редактор) та ін.], № 5 (322) , травеньSet Level: 144571.0, 21.0, Київ, Книжкова палата України, Вісник Книжкової палати, 696576 = 1996, науково-практичний журнал, Bulletin of the Book сhamberДержавна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" , 2076-9326Publication: Київ : Книжкова палата України, 2023Description: 51, [1] сторінка : ілюстрації ; 29,5 смAvailability: No items available :
Читальний зал інф.-бібліогр. видань та реферат. журналів (CHZNAUKR) на виставціCall number: В535 (1).
 Книга Книга Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Добко Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоPublication: Київ : [б. в.], 2013Description: 376 с.Availability: Items available for loan: Методичний відділ (VNM)Call number: 025.5(477)/Д552 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01326369 (1).
 Книга Книга Електронний сервіс сучасної бібліотеки : монографія / Желай Оксана ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; [науковий редактор В. М. Горовий]Publication: Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2021Description: 204, [1] сторінка : ілюстрації, таблиці, схеми ; 20,5 смAvailability: No items available :
 Книга Книга Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Долбенко Тетяна Олексіївна, Горбань Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтвPublication: Київ : Вид-во Ліра-К, 2017Description: 288 с.Availability: No items available :
 Книга Книга Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Галицька видавнича спілка, 2013Description: 439 сторінок : ілюстрації, портрети, таблиці, фотоілюстрації ; 21 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 027.08-056.26/К91 (1).
 Книга Книга Львівська обласна книгозбірня у світлинах ; Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна універсальна наукова бібліотека" ; [упорядник і відповідальний за випуск І. Сварник]Publication: Львів : Растр-7, 2020Description: 55 сторінок : фотоілюстрації ; 24,5 смAvailability: No items available :
 Книга Книга Наукова бібліотека Ужгородського національного університету: від джерел до сучасності : монографія ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Наукова бібліотека ; [редколегія: М. М. Медведь (голова) та ін]Publication: Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2021Description: 570 сторінок, [7] окремих аркушів кольорових фотоілюстрацій : портрети, фотоілюстрації ; 24,5 смAvailability: No items available :
 Книга Книга Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського ; НАН України, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.], Вип. 39Publication: Київ : НБУВ, 2014Description: 488 с. : іл.Availability: Items available for loan: Методичний відділ (VNM)Call number: 027.021(477)(06)/Н354 (1).
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha