Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Психологічна служба у системі освіти України

This list contains 17 titles

 Книга Книга 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. КовіPublication: Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021Description: 382 сторінки : ілюстрації ; 20 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.6/К56 (1).
 Книга Книга Аксіологічна психологія особистості : монографія / Зиновія КарпенкоPublication: Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2018Description: 717 сторінок ; 21 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 159.923/К26 (1).
 Книга Книга Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Поліщук Валерій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. ДовженкаPublication: Суми : Унів. книга, 2017Description: 352 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 159.922.6/7(075.8)/П509 (6), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 159.922.6/7(075.8)/П509 (1), Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL)Call number: 159.922.6/7(075.8)/П509 (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 1/П509 (1).
Книгосховище № 4 (KSH4) на виставціCall number: 159.922.6/7(075.8)/П509 (1).
 Книга Книга Діяльність вищих навчальних закладів України: гармонійний розвиток, державне регулювання та інвестиційно-інноваційне забезпечення : монографія / М. Я. Яструбський ; [науковий редактор О. Є. Кузьмін] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018Description: 194 сторінки : схеми, таблиці, графіки ; 24,5 смAvailability:
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) на виставціCall number: 378(477)/Я858 (1).
 Книга Книга Енциклопедія психологічних тестів : практикум з курсу "Заг. психологія" : навч. посіб. / Іванюта Ольга Володимирівна, Яницька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту УкраїниPublication: Львів : Новий Світ-2000, 2011Description: 293 с. : табл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 159.9(075.8)/І-234 (18), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 159.9(075.8)/І-234 (1).
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 159.9(075.8)/І-234 (1).
 Книга Книга Індивідуальні ресурси психологічного благополуччя особистості : монографія / Варій Мирон Йосипович, Лещинська Олена Альбертівна, Березовська Лариса Іванівна, Олійник Алла Вікторівна, Закалик Галина Михайлівна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018Description: 168 сторінок : таблиціAvailability:
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 159.923/І-602 (1).
 Книга Книга Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект : монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015Description: 284 сторінки : ілюстрації, таблиціAvailability:
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 005.32/З-382 (1).
 Книга Книга Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ортинський Володимр Львович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справPublication: Київ : Центр учб. л-ри, 2009Description: 472 с.Availability: No items available :
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) на виставціCall number: 378/О-702 (1).
 Книга Книга Професійна педагогіка : навчальний посібник ; за редакцією Наталії Мукан ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" / Любов Дольнікова, Наталія МуканPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 321 сторінка : ілюстрації, таблиці, схеми ; 25 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST15071 (1), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 37.013/Д65 (3), Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 37.013/Д65 (53).
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 37.013/Д65 (1).
 Книга Книга Психологія вищої школи : підруч для студентів ВНЗ / Подоляк Людмила Григорівна, Юрченко Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. ГрінченкаPublication: Київ : Каравела, 2015Description: 360 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 159.9(075.8)/П444 (1).
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 159.9(075.8)/П444 (1).
 Книга Книга Психологія соціального впливу : навч. посіб. / Москаленко Валентина ВолодимирівнаPublication: Київ : Центр учб. літ., 2007Description: 448 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.6(075.8)/М82 (1).
 Книга Книга Соціальна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ануфрієва Наталія Михайлівна, Зелінська Тетяна Миколаївна, Єрмакова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки УкраїниPublication: Київ : Каравела, 2016Description: 370 с.Availability: Items available for loan: Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 316.6/А733 (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.6/А733 (1).
 Книга Книга Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Джонсон Девід В. ; пер. з англ. В. ХомикаPublication: Київ : ВД "КМ Академія", 2003Description: 288 с. : іл.Availability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 316.6/Д424 (1).
 Книга Книга Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / Козловський Ю. М., Ортинський В. Л., Вихрущ В. О., Сікорський П. І., Сушенцева Л. Л., Швай Р. І., Колодій І. С., Горохівська Т. М., Дольнікова Л. В., Ієвлєв О. М., Мищишин М. М., Шевчук Г. Й., Ключковська І. М., Медведєва О. І., Сливка Б. С., Шаргун Т. О ; за редакцією Юрія Козловського ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017Description: 336 сторінок : ілюстрації, таблиціAvailability:
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 37.015.31/Т338 (1).
 Книга Книга Управління персоналом : навч. посіб. / Захарчин Галина Миронівна, Струтинська Леся Романівна, Любомудрова Надія Петрівна, Винничук Роксолана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013Description: 260 с. : схеми, табл.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 4 (KSH4)Call number: 005.95(075.8)/У677 (17), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 005.95/У677 (1).
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) на виставціCall number: 005.95(075.8)/У677 (1).
 Книга Книга Формування та оцінювання мотивації управлінського персоналу підприємств і організацій : монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015Description: 188 сторінок : ілюстраціїAvailability:
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) на виставціCall number: 005.32:331.101.3/З-382 (1).
 Книга Книга Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця ; Авторський колектив: В. Є. Єрмаченко, О. Г. Зима, Д. Ю. Михайличенко та ін.; за загальною редакцією В .С. ПономаренкаPublication: Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020Description: 550 сторінок ; 23,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)Call number: 378.4(477)/Х21 (1).

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha