Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Знайомтесь новинка! 08.11.2022

This list contains 22 titles

Книга Книга Axiological personology in Ukraine / Zinoviia KarpenkoPublication: Krakow : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021Description: 142, [1] сторінка ; 21 смAvailability: No items available
Книга Книга Аксіологічна психологія особистості : монографія / Зиновія КарпенкоPublication: Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2018Description: 717 сторінок ; 21 смAvailability: No items available
Книга Книга Гартовані болем: спогади учасників визвольного руху : спогади ; Львівський історичний музей ; упорядник В. БойкоPublication: Львів : Апріорі, 2015Description: 190, [2] сторінокAvailability: No items available
Книга Книга Господарське судочинство: в таблицях і схемах : навчально-методичний посібник / Паньонко Ігор Михайлович, Фартушок Тарас Богданович, Буряк Ярослав Ярославович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Растр-7, 2018Description: 221 сторінка : ілюстрації, таблиці, схеми ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)[IST13825] (1).
Книга Книга Другий Зимовий похід, або Листопадовий рейд ; редактор і упорядник О. ВеремійчикPublication: Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2006Description: 246 сторінок ; 24 смAvailability: No items available
Збірник Збірник Дружини провідників: до 90-річчя створення ОУН ; Жіноче товариство імені Ольги Бесараб та Олени Теліги, Організація українських націоналістів / Надія Бугай, Ольга Бежук, Наталя Іщук-Пазуняк, Надія Стрішенець ; за загальною редакцією Надії СтрішенецьPublication: Київ : ТОВ "Видавничий дім "Українська культура", 2019Description: 48 сторінок : фотоілюстрації ; 21 смAvailability: No items available
Книга Книга Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність / Андрій Сова ; Національна академія наук України, Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, Центр незалежних історичних студійPublication: Львів, 2019Description: 511 сторінок ; 24 смAvailability: No items available
Книга Книга Історія української літератури : у 12 т., Том сьомий, Література 80-90-х років XIX століття, Книга друга ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редколегія: М. Сулима [та ін.] , науковий редактор Л. Мороз / Л. Мороз,О. Камінчук, М. Легкий, Н. Левчик [та ін.]Set Level: 1140287, Історія української літератури, у 12 т.Publication: Київ : Наукова думка, 2021Description: 501, [2] сторінка : ілюстрації ; 23 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище № 6 (KSH6)[821.161.2.09/М80] (1).
Книга Книга Катехизис Петра Могили ; Наукове товариство ім. Шевченка в Європі ; упорядкував Аркадій ЖуковськийPublication: Київ , Париж : Воскресіння, 1996Description: 285, [2] сторінки ; 23 смAvailability: No items available
Книга Книга Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації. Розвідки і доповіді / Наталія Іщук-ПазунякPublication: Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008Description: 430 сторінок : ілюстрації ; 20,5 смAvailability: No items available
Книга Книга Людський розвиток в Україні. Пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці ; Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України / авторський колектив: О. І. Цимбал (керівник) та ін.Publication: Київ : Академперіодика, 2021Description: 204, [4] сторінки : таблиці ; 23,5 смAvailability: No items available
Книга Книга Нанотехнології в медицині та біології : навчальний посібник ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" / Д. М. ЗаячукPublication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022Description: 301 сторінка : ілюстрації ; 25 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) (1), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)[61:620.3(075.8)/З-40] (1), Книгосховище № 2 (KSH2)[61/З-40] (9), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)[61/З-40] (1).
Книга Книга Наслідуючи Христа: віруючий у Бога Тарас Шевченко : присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка / Дмитро СтеповикPublication: Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2013Description: 446, [1] сторінок : ілюстрації ; 22 смAvailability: No items available
Книга Книга Патогенна реклама у друкованих газетах України : монографія / Кіца Мар'яна ; Міністерство освіти та науки України, Львівський національний університет ім. І. ФранкаPublication: Львів : ПАІС, 2014Description: 207 сторінок ; 20 смAvailability: No items available
Книга Книга Професійна підготовка майбутніх викладачів права : підручник / Мирослав Криштанович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : СПОЛОМ, 2022Description: 139 сторінок ; 20 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) (1), Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[378/К82] (1).
Книга Книга Степан Витвицький - президент Української Народної Республіки в екзилі ; Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія), Центральний державний архів вищих органів влади України ; упорядник О. Кучерук : документи і матеріалиPublication: Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2007Description: 247 сторінок ; 25смAvailability: No items available
Книга Книга Технології впливу на виборців / Філь П. І.Publication: Київ : ПП "Панмедія", 2020Description: 90 сторінок ; 20 смAvailability: No items available
Книга Книга Україна та українці в Другій світовій війні: сучасний погляд історика / Гаврилів ІгорPublication: Львів : Літературна агенція "Піраміда", 2020Description: 255 сторінок ; 20 смAvailability: No items available
Книга Книга Україна у Другій світовій війні: погляд з XXI ст. Документи і матеріали : у двох частинах, Частина 2 ; Національна академія наук України, Інститут історії України ; редколегія: В. А. Смолій (голова) та ін. ; упорядники: І. Азарх та ін.Publication: Київ : Наукова думка, 2021Description: 1153, [2] сторінки : ілюстрації ; 24,5 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)[94(477)"1939/1945"/У45] (2).
Книга Книга Українська народна казка: національна своєрідність тексту : [монографія] / Марина Демедюк ; Національна Академія Наук України, Інститут народознавства НАН України Publication: Київ : Наукова думка, 2021Description: 163, [4] сторінки ; 24?5 смAvailability: No items available
 <<  <  1  2    >>

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha