Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University

Проблеми екології та захисту довкілля під час військових дій

This list contains 22 titles

Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : [монографія] : у 2 т. ; [Б. М. Данилишин, А. В. Степаненко, О. М. Ральчук та ін.] ; за ред. Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України, Т.1Publication: К. : Наук. думка, 2008Description: 389 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01336686 (3).
Біоіндикація життєвої придатності довкілля та біотестування шкідливих речовин : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни "Екол. біотехнологія" для студентів спец. 7.04010601, 8.04010601 "Екологія та охорона навколиш. середовища" ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. Р. Попович, О. В. Люта, Н. Ю. Воронська]Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014Description: 12 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01346376 (2), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 502.13(076.5)/Б679 (3).
Визначення якості води методами біоіндикації : метод. вказівки до практ. заняття з дисципліни "Застосування методів біоіндикації в дослідженнях довкілля" для студентів спец. 101 "Екологія" усіх форм навчання ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. В. Люта, В. В. Сабадаш]Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020Description: 12 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 502.51(076.5)/В428 (3), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST14505 (2).
Вплив екологічних чинників довкілля на живі організми : метод. вказівки до лаб. занять з дисципліни "Екол. біотехнологія" для студентів другого (магіст.) рівня вищ. освіти спеціалізацій "Екологія та охорона навколиш. середовиша" і "Екол. контроль та аудит" ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. З. Ковальчук, О. Р. Попович, Н. Ю. Вронська]Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018Description: 12 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 502(076.5)/В803 (3), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST13567 (2).
Екологічна безпека : навчальний посібник / О. І. Мороз, І. М. Петрушка, О. Н. Кузь, М. В. Руда, Н. С. Ріпак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021Description: 290 сторінок : ілюстрації, таблиці ; 24,5 смAvailability: Click here to access online
Екологічні основи природокористування : навчальний посібник / Т. А. СафрановPublication: Львів : Новий Світ-2000, 2003Description: 247 сторінок : таблиці ; 20,5 смAvailability:
Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів / Кривов Володимир МиколайовичPublication: Київ : Урожай, 2008Description: 304 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01336783 (1).
Екологія геологічного середовища. Забруднення нафтопродуктами. Основні терміни та поняття ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / А. Л. Брикс, М. С. Огняник, Д. Ф. Чомко : словникPublication: Київ : ВПЦ "Київський університет", 2020Description: 107 сторінок : ілюстрації, таблиці, схеми ; 24 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 502/Б87 (1).
Екологія і безпека життєдіяльності : термінол. словник-довідник / Дуднікова Ірина ІгорівнаPublication: К. : Вища шк., 2005Description: 247 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 502/Д815 (12), Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)Call number: 502/Д815 (2), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01332728 (1).
Екологія людини. Українсько-російський тлумачний словник / Микитюк Олександр Миколайович, Злотін Олександр Зіновійович, Бровдій Василь Михайлович ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. СковородиPublication: Харків : ОВС, 2000Description: 164 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01323407 (2).
Екологія поверхневих вод : навчальний посібник / І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, А. М. Гивлюд, А. М. Шибанова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019Description: 154 сторінки : ілюстрації, таблиці ; 20 смAvailability:
Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Джигирей Віктор Степанович ; М-во освіти і науки УкраїниPublication: Київ : Знання, 2002Description: 422 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01323105 (1), Книгосховище № 5 (KSH5)Call number: 504(075.8)/Д412 (3).
Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля : монографія / Івашура Андрій Анатолійович, Добрунова Людмила Едуардівна ; Харк. нац. екон. ун-тPublication: Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011Description: 152 с.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01340608 (1).
Заповідна справа : навчальний посібник / Чайка Оксана Григорівна, Мокрий Володимир Іванович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017Description: 144 сторінки : ілюстраціїAvailability:
Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : навчальний посібник / П. І. КовальчукPublication: Київ : Либідь, 2003Description: 206, [1] сторінка : ілюстрації ; 20 смAvailability:
Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ : [монографія] / Пшинко Галина Миколаївна, Гончарук Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. ДуманськогоPublication: Київ : Наук. думка, 2019Description: 407, [1] с. : схеми, граф., табл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01353607 (2), Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 504/П935 (1).
Основи екології виробництва, пересилання та використання електричної енергії : навчальний посібник / Олійник Михайло Йосипович, Лисяк Владислав Георгійович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018Description: 192 сторінки : ілюстраціяAvailability:
Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Лисиченко Георгій Віталійович, Забулонов Юрій Леонідович, Хміль Ганна Антонівна ; НАН України, Ін-т геохімії навколиш. середовищаPublication: Київ : Наук. думка, 2008Description: 543 с. : іл.Availability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01336898 (1).
Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек : навчальний посібник / О. А. Нагурський, О. М. Вахула, О. І. Козій, М. П. Петрук, Н. М. Параняк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Растр-7, 2020Description: 172 сторінки : ілюстрації, схеми, графіки, таблиці ; 24 смAvailability: Items available for loan: Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)Call number: 504/П77 (1), Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: IST14675 (1).
Промислова екологія : навчальний посібник / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І. А. Соколовський [та ін.]Publication: Київ : Знання, 2012Description: 430, [2] сторінки : таблиці, схеми ; 22 смAvailability: Items available for loan: Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)Call number: 01354062 (1).
 <<  <  1  2    >>

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha