Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем [Текст] : навчальний посібник / Дорожовець Михайло Миронович, Івахів Орест Васильович, Мокрицький Володимир Олексійович ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"

Автори: Дорожовець Михайло Миронович; Івахів Орест Васильович ; Мокрицький Володимир ОлексійовичВторинна відповідальність: Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009Description: 306 сторінок : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 978-966-553-834-9.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 621.317(075.8) + 681.586(075.8)
Зміст:
→ Передмова.......7
    Частина 1......9
    Розділ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗБИРАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ....9
    1.1. Принципи побудови сучасних систем збирання вимірювальних даних, їхні різновиди
    та призначення складових елементів......9
    1.2. Вимірювальні канали систем збирання даних та основні складові їхні....17
    1.3. Основні функції уніфікуючих перетворювачів у системах збирання вимірювальних даних….25
    1.4. Програмне забезпечення систем збирання вимірювальних даних .......29
    Контрольні питання до розділу 1......35
    Розділ 2. ОСНОВНІ ТИПИ УНІФІКУЮЧИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ.......36
    2.1. Вхідні уніфікуючі перетворювачі вихідних сигналів сенсорів......36
          2.1.1. Загальні відомості та основні поняття.....36
          2.1.2. Вимірювальні кола сенсорів........38
          2.1.2.1. Вимірювальні кола генераторних перетворювачів електричних величин…38
          2.1.2.2. Вимірювальні кола параметричних перетворювачів електричних величин....45
    2.2. Уніфікуючі перетворювачі для підсилення сигналів......60
          2.2.1. Загальні відомості про вимірювальні (інструментальні) підсилювачі....60
          2.2.2. Операційний підсилювач як базовий елемент інструментального підсилювача....62
          2.2.3. Програмовані вимірювальні (інструментальні) підсилювачі…70
          2.2.4. Основні параметри інструментальних підсилювачів......78
    2.3. Ізолюючі уніфікуючі перетворювачі.......80
          2.3.1. Загальні відомості про гальванічну ізоляцію (гальванічне розділення) в електронних пристроях.......80
          2.3.2. Структура і принцип роботи ізолюючого підсилювача........82
    2.4. Мультиплексори і демультиплексори сигналів.....89
          2.4.1. Загальні відомості про мультиплексування і демультиплексування вимірювальних сигналів.....89
          2.4.2. Принципи побудови мультиплексорів аналогових сигналів…90
          2.4.3. Елементна база мультиплексорів і демультиплексорів аналогових сигналів....95
          2.4.4. Основні параметри аналогових комутаторів.......98
          2.4.5. Застосування мультиплексорів і демультиплексорів у каналах систем збирання вимірювальних даних......100
    2.5. Фільтрувальні уніфікуючі перетворювачі.....101
          2.5.1. Загальні відомості про фільтрування сигналів......101
          2.5.2. Практична реалізація фільтрувальних уніфікуючих перетворювачів......104
    2.6. Приклади практичної реалізації вхідних уніфікуючих перетворювачів для найпоширеніших типів сенсорів......107
          2.6.1. Вхідні уніфікуючі перетворювачі для мостових схем із тензоперетворювачами…..107
          2.6.2. Вхідні уніфікуючі перетворювачі
    для температурних сенсорів.......111
          2.6.2.1. Термоелектричні перетворювачі (ТЕП).....111
          2.6.2.2. Резистивні перетворювачі температури.......117
          2.6.2.3. Лінеаризація мостових схем з резистивними перетворювачами температури.....120
          2.6.2.4. Уніфікуючі перетворювачі з безпосереднім перетворенням опору терморезистивних перетворювачів......124
          2.6.3. Вхідні уніфікуючі перетворювачі сигналів ємнісних та п’єзоелектричних вимірювальних перетворювачів.......127
          2.6.4. Вхідні уніфікуючі перетворювачі сигналів трансформаторних перетворювачів лінійних переміщень......134
    2.7. Апаратурне забезпечення системи кондиціювання сигналів......140
          2.7.1. SСХІ система кондиціювання сигналів.....141
          2.7.2. SСС-серія.....142
          2.7.3. Серія 5В.....143
          2.7.4. Серія SС-204Х....144
          2.7.5. Пристрої кондиціювання цифрових сигналів.....145
    Контрольні питання до розділу 2.....146
    Розділ 3. ПРИСТРОЇ ЗБИРАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ ТА АНАЛОГО-ЦИФРОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ......151
    3.1. Будова і вимоги до пристроїв збирання вимірювальних даних ....151
          3.1.1. Структура і функції карти збирання вимірювальних даних (карти DAQ)......151
          3.1.2. Практична оцінка метрологічних властивостей карт DAQ......162
          3.1.3. Приклад практичної реалізації карти DAQ.....167
    3.2. Аналого-цифрові перетворювачі.......169
          3.2.1. Принципи аналого-цифрового перетворення.......169
          3.2.2. Основні характеристики та показники точності АЦП......175
          3.2.3. Основні типи аналого-цифрових перетворювачів.......177
          3.2.3.1. АЦП з паралельним порівнянням.......178
          3.2.3.2. АЦП послідовного типу з розгортальним зрівноважуванням......180
          3.2.3.3. АЦП послідовного типу з відслідковувальним зрівноважуванням.......182
          3.2.3.4. АЦП послідовного типу з порозрядним зрівноважуванням......184
          3.2.3.5. АЦП з двотактним інтегруванням.....186
          3.2.3.6. АЦП із сигма-дельта перетворенням......190
    Контрольні питання до розділу 3 ......193
    Розділ 4. УЗГОДЖЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З КОМП’ЮТЕРОМ.......195
    4.1. З’єднання вимірювальних карт з шинами комп’ютера РС.......195
          4.1.1. Архітектура комп’ютера РС.....195
          4.1.2. Шини РСІ та ІSА.....197
          4.1.3. Система РХІ.....198
          4.1.4. Шина РСМСІА.....201
    4.2. Інтерфейси вимірювальної апаратури.......202
          4.2.1. Види інтерфейсів у вимірювальних приладах.....202
          4.2.2. Послідовні інтерфейси RS-232, RS-422А, RS-423А, RS-485.......205
          4.2.3. Універсальна послідовна шина USB.......213
          4.2.4. Послідовна шина ІЕЕЕ-1394 FireWire.....214
          4.2.5. Паралельний інтерфейс Centronics......215
          4.2.6. Інтерфейс ІЕС-625 ......216
          4.2.7. З’єднання вимірювального обладнання через Ethernet....226
          4.2.8. Модулі FieldPoint.....227
          4.2.9. Інтерфейс VХІ......230
          4.2.10. Вимірювальні прилади в системах реального часу......234
          4.2.11. Інтерфейс САN......237
          4.2.12. Стандарт PROFIBUS......238
    Контрольні питання до розділу 4......241
    Частина 2
    Розділ 5. ФІЛЬТРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ
    КОНДИЦІЮВАННЯ СИГНАЛІВ ......243
    5.1. Загальні відомості про фільтрування вимірювальних сигналів......243
    5.2. Математична модель фільтра......246
    5.3. Різновиди фільтрів та їхні основні характеристики.......252
    5.4. Синтезування активних аналогових фільтрів.....258
          5.4.1. Загальні положення.....258
          5.4.2. Практичні рекомендації до розрахунку активних фільтрів......270
          5.4.2.1. Використання керованого джерела напруги......270
          5.4.2.2. Фільтри з комутованими конденсаторами.....273
    5.5. Синтезування цифрових фільтрів......275
          5.5.1. Форми структур цифрових фільтрів........275
          5.5.2. Практичні рекомендації до розрахунку цифрових фільтрів......279
          5.5.2.1. Загальні рекомендації......279
          5.5.2.2. Узагальнена структура цифрового опрацювання сигналів….280
          5.5.2.3. Методи відбивання передавальної функції.......282
          5.5.2.4. Білінійне перетворення передавальної функції.....287
          5.5.2.5. Приклади розрахунку фільтрів.....289
    Контрольні питання до розділу 5......294
    Список літератури......296
    Предметний покажчик.....298
   
   
Анотація:
    Формування гнучких за структурою та функціями систем, здешевлення та прискорення їхнього проектування та виготовлення забезпечує сучасна ідеологія побудови систем, що грунтується на використанні завершених стандартизованих блоків, з яких, як з “цеглинок”, збирають системи різноманітного призначення, зокрема й вимірювальні та мехатронні. Отримання інформації від об’єкта дослідження, її аналізування та підготовка відповідного рішення покладені на підсистему інформаційного забезпечення. Основою цієї підсистеми є перетворювачі з уніфікованим аналоговим вихідним сигналом, багатоканальні карти збирання вимірювальної інформації (разом із аналого-цифровим перетворювачем) та пристрої спряження вимірювальної підсистеми інформаційного забезпечення з обчислювальними засобами. Розглянуто принципи побудови елементів підсистеми інформаційного забезпечення, приклади їхньої практичної реалізації провідними світовими фірмами, засади їхнього проектування.
   
   
Bibliography: Бібліографія: с. 296-297 (29 назв).Subject - Topical Name: Електрика. Електротехнiка -- Навчальні посібники -- Електричні вимірювання | Автоматика -- Навчальні посібники -- Перетворювачі -- Навчальні посібники -- Мехатронні системи УДК-теми: 621.317 Електричні вимірювання [методи та прилади] « 621.31 Вироблення, постачання, розподіл та регулювання електричної енергії. Електричнi машини та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування магнетизму. Технічне застосування електростатики « 621.3 Електрика. Електротехнiка « 621 Загальне машинобудування. Ядерна технологiя. Електротехнiка. Машинобудування в цілому « 62 Машинобудування. Техніка в цілому « 6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя681.586 Перетворювачі. Датчики « 681.5 Автоматика. Технiка автоматичного керування і контролю. Високі технології « 681 Точна механіка та автоматика « 68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію « 6 Прикладнi науки. Медицина. ТехнологiяOnline Resources:LibraryGo Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0619324
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0619325
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576375
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576377
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576378
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576379
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576380
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576381
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576382
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576385
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576386
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576387
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576388
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576390
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576391
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576392
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576393
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576395
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576396
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576397
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576399
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576400
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576401
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576402
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576403
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576404
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576405
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576406
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576407
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576408
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576410
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576411
Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576412
Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576389
Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576394
Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01338142 (Browse shelf(Opens below)) Available 01338142
Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання IST08147 (Browse shelf(Opens below)) Available IST08147
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576376
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576383
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.317/Д692 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576384

Бібліографія: с. 296-297 (29 назв)

Передмова.......7
Частина 1......9
Розділ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗБИРАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ....9
1.1. Принципи побудови сучасних систем збирання вимірювальних даних, їхні різновиди
та призначення складових елементів......9
1.2. Вимірювальні канали систем збирання даних та основні складові їхні....17
1.3. Основні функції уніфікуючих перетворювачів у системах збирання вимірювальних даних….25
1.4. Програмне забезпечення систем збирання вимірювальних даних .......29
Контрольні питання до розділу 1......35
Розділ 2. ОСНОВНІ ТИПИ УНІФІКУЮЧИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ.......36
2.1. Вхідні уніфікуючі перетворювачі вихідних сигналів сенсорів......36
2.1.1. Загальні відомості та основні поняття.....36
2.1.2. Вимірювальні кола сенсорів........38
2.1.2.1. Вимірювальні кола генераторних перетворювачів електричних величин…38
2.1.2.2. Вимірювальні кола параметричних перетворювачів електричних величин....45
2.2. Уніфікуючі перетворювачі для підсилення сигналів......60
2.2.1. Загальні відомості про вимірювальні (інструментальні) підсилювачі....60
2.2.2. Операційний підсилювач як базовий елемент інструментального підсилювача....62
2.2.3. Програмовані вимірювальні (інструментальні) підсилювачі…70
2.2.4. Основні параметри інструментальних підсилювачів......78
2.3. Ізолюючі уніфікуючі перетворювачі.......80
2.3.1. Загальні відомості про гальванічну ізоляцію (гальванічне розділення) в електронних пристроях.......80
2.3.2. Структура і принцип роботи ізолюючого підсилювача........82
2.4. Мультиплексори і демультиплексори сигналів.....89
2.4.1. Загальні відомості про мультиплексування і демультиплексування вимірювальних сигналів.....89
2.4.2. Принципи побудови мультиплексорів аналогових сигналів…90
2.4.3. Елементна база мультиплексорів і демультиплексорів аналогових сигналів....95
2.4.4. Основні параметри аналогових комутаторів.......98
2.4.5. Застосування мультиплексорів і демультиплексорів у каналах систем збирання вимірювальних даних......100
2.5. Фільтрувальні уніфікуючі перетворювачі.....101
2.5.1. Загальні відомості про фільтрування сигналів......101
2.5.2. Практична реалізація фільтрувальних уніфікуючих перетворювачів......104
2.6. Приклади практичної реалізації вхідних уніфікуючих перетворювачів для найпоширеніших типів сенсорів......107
2.6.1. Вхідні уніфікуючі перетворювачі для мостових схем із тензоперетворювачами…..107
2.6.2. Вхідні уніфікуючі перетворювачі
для температурних сенсорів.......111
2.6.2.1. Термоелектричні перетворювачі (ТЕП).....111
2.6.2.2. Резистивні перетворювачі температури.......117
2.6.2.3. Лінеаризація мостових схем з резистивними перетворювачами температури.....120
2.6.2.4. Уніфікуючі перетворювачі з безпосереднім перетворенням опору терморезистивних перетворювачів......124
2.6.3. Вхідні уніфікуючі перетворювачі сигналів ємнісних та п’єзоелектричних вимірювальних перетворювачів.......127
2.6.4. Вхідні уніфікуючі перетворювачі сигналів трансформаторних перетворювачів лінійних переміщень......134
2.7. Апаратурне забезпечення системи кондиціювання сигналів......140
2.7.1. SСХІ система кондиціювання сигналів.....141
2.7.2. SСС-серія.....142
2.7.3. Серія 5В.....143
2.7.4. Серія SС-204Х....144
2.7.5. Пристрої кондиціювання цифрових сигналів.....145
Контрольні питання до розділу 2.....146
Розділ 3. ПРИСТРОЇ ЗБИРАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ ТА АНАЛОГО-ЦИФРОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ......151
3.1. Будова і вимоги до пристроїв збирання вимірювальних даних ....151
3.1.1. Структура і функції карти збирання вимірювальних даних (карти DAQ)......151
3.1.2. Практична оцінка метрологічних властивостей карт DAQ......162
3.1.3. Приклад практичної реалізації карти DAQ.....167
3.2. Аналого-цифрові перетворювачі.......169
3.2.1. Принципи аналого-цифрового перетворення.......169
3.2.2. Основні характеристики та показники точності АЦП......175
3.2.3. Основні типи аналого-цифрових перетворювачів.......177
3.2.3.1. АЦП з паралельним порівнянням.......178
3.2.3.2. АЦП послідовного типу з розгортальним зрівноважуванням......180
3.2.3.3. АЦП послідовного типу з відслідковувальним зрівноважуванням.......182
3.2.3.4. АЦП послідовного типу з порозрядним зрівноважуванням......184
3.2.3.5. АЦП з двотактним інтегруванням.....186
3.2.3.6. АЦП із сигма-дельта перетворенням......190
Контрольні питання до розділу 3 ......193
Розділ 4. УЗГОДЖЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З КОМП’ЮТЕРОМ.......195
4.1. З’єднання вимірювальних карт з шинами комп’ютера РС.......195
4.1.1. Архітектура комп’ютера РС.....195
4.1.2. Шини РСІ та ІSА.....197
4.1.3. Система РХІ.....198
4.1.4. Шина РСМСІА.....201
4.2. Інтерфейси вимірювальної апаратури.......202
4.2.1. Види інтерфейсів у вимірювальних приладах.....202
4.2.2. Послідовні інтерфейси RS-232, RS-422А, RS-423А, RS-485.......205
4.2.3. Універсальна послідовна шина USB.......213
4.2.4. Послідовна шина ІЕЕЕ-1394 FireWire.....214
4.2.5. Паралельний інтерфейс Centronics......215
4.2.6. Інтерфейс ІЕС-625 ......216
4.2.7. З’єднання вимірювального обладнання через Ethernet....226
4.2.8. Модулі FieldPoint.....227
4.2.9. Інтерфейс VХІ......230
4.2.10. Вимірювальні прилади в системах реального часу......234
4.2.11. Інтерфейс САN......237
4.2.12. Стандарт PROFIBUS......238
Контрольні питання до розділу 4......241
Частина 2
Розділ 5. ФІЛЬТРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ
КОНДИЦІЮВАННЯ СИГНАЛІВ ......243
5.1. Загальні відомості про фільтрування вимірювальних сигналів......243
5.2. Математична модель фільтра......246
5.3. Різновиди фільтрів та їхні основні характеристики.......252
5.4. Синтезування активних аналогових фільтрів.....258
5.4.1. Загальні положення.....258
5.4.2. Практичні рекомендації до розрахунку активних фільтрів......270
5.4.2.1. Використання керованого джерела напруги......270
5.4.2.2. Фільтри з комутованими конденсаторами.....273
5.5. Синтезування цифрових фільтрів......275
5.5.1. Форми структур цифрових фільтрів........275
5.5.2. Практичні рекомендації до розрахунку цифрових фільтрів......279
5.5.2.1. Загальні рекомендації......279
5.5.2.2. Узагальнена структура цифрового опрацювання сигналів….280
5.5.2.3. Методи відбивання передавальної функції.......282
5.5.2.4. Білінійне перетворення передавальної функції.....287
5.5.2.5. Приклади розрахунку фільтрів.....289
Контрольні питання до розділу 5......294
Список літератури......296
Предметний покажчик.....298

Формування гнучких за структурою та функціями систем, здешевлення та прискорення їхнього проектування та виготовлення забезпечує сучасна ідеологія побудови систем, що грунтується на використанні завершених стандартизованих блоків, з яких, як з “цеглинок”, збирають системи різноманітного призначення, зокрема й вимірювальні та мехатронні. Отримання інформації від об’єкта дослідження, її аналізування та підготовка відповідного рішення покладені на підсистему інформаційного забезпечення. Основою цієї підсистеми є перетворювачі з уніфікованим аналоговим вихідним сигналом, багатоканальні карти збирання вимірювальної інформації (разом із аналого-цифровим перетворювачем) та пристрої спряження вимірювальної підсистеми інформаційного забезпечення з обчислювальними засобами. Розглянуто принципи побудови елементів підсистеми інформаційного забезпечення, приклади їхньої практичної реалізації провідними світовими фірмами, засади їхнього проектування.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha