Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Реакційно-дифузійні процеси в системах "метал-газ" [Текст] : [монографія] / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, Б. М. Маркович, В. В. Ігнатюк, Б. В. Гнатів ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"

Автор(и): Костробій Петро Петрович (1949-) ; Токарчук Михайло Васильович (1956-) ; Маркович Богдан Михайлович (1977-) ; Ігнатюк Василь Васильович ; Гнатів Богдан Васильович (1949-)Вторинна відповідальність: Організація, під егідою якої видано Національний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009Description: 208 сторінок : графіки, таблиціLanguage: українська.Country: Україна, UA.Форматний номер: 3 формат (висота > 23-31 см)ISBN: 978-966-553-879-0.Вид літератури за цільовим призначенням: НауковіУДК: 669.017 + 539.2Bibliography: Бібліографія: сторінки 190-207 (298 назв).Subject - Topical Name: Системи "метал-газ" -- Реакційно-дифузійні процеси -- Теорія УДК-теми: 669.017 Металознавство « 669.0 Металургiя. Металоведення « 669 Металургія « 66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі « 6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя539.2 Властивості та структура молекулярних систем « 539 Фізична природа матерії « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Розвинуто квантово-статистичну теорію опису рекреаційно-дифузійних процесів у системі “метал–адсорбат–газ” на основі методів нерівноважного статистичного оператора Д. Зубарєва та функціонального інтегрування. У межах узгодженого опису отримано узагальнені рівняння перенесення, що описують перебіг рекреаційно-дифузійних атомних процесів у системі “метал–адсорбат–газ” з урахуванням бімолекулярних реакцій між адсорбованими атомами через амплітуди хімічних реакцій, які входять у середні значення операторів швидкостей реакцій та ядра перенесення.
    Розвинуто нерівноважну квантово-статистичну теорію процесів перенесення для напівобмеженого металу з урахуванням в’язко-теплових та електромагнітних процесів. Запропоновано квантово-статистичний опис реакційно-дифузійних процесів у системі атомів, які адсорбовані на поверхні металу, з врахуванням хімічних реакцій в рамках узагальненої моделі Хаббарда.
Зміст:
ПЕРЕДМОВА.....5
РОЗДIЛ 1. Статистичний опис реакцiйно-дифузiйних процесiв класичних систем, що хiмiчно реагують. Метод нерiвноважного статистичного оператора Д. Зубарєва.....14
1.1. Вступ.....14
1.2. Метод нерiвноважного статистичного оператора Д. Зубарєва.....15
1.3. Рiвняння Лiувiлля для нерiвноважної функцiї розподiлу частинок системи, що хiмiчно реагує. Гамiльтонiан системи.....26
1.3.1. Вибiр параметрiв скороченого опису реакцiйно-дифузiйних процесiв.....26
1.3.2. Квазiрiвноважна функцiя розподiлу, узагальненi термодинамiчнi спiввiдношення, ентропiя.....27
1.3.3. Нерiвноважна функцiя розподiлу частинок системи, що хiмiчно реагує з урахуванням процедури проектування.....29
1.4. Узагальненi рiвняння перенесення реакцiйно-дифузiйних процесiв.....30
1.4.1. Узагальненi коефiцiєнти дифузiї та функцiї реакцiй.....31
1.5.Слабконерiвноважнi реакцiйно-дифузiйнi процеси.....33
1.5.1. Динамiчнi структурнi фактори систем, що хiмiчно реагують.....40
1.6. Вивiд узагальнених рiвнянь хiмiчної кiнетики для систем, що хiмiчно реагують.....43
РОЗДIЛ 2. Статистична теорiя реакцiйно-дифузiйних процесiв у системi “метал–адсорбат–газ”.....50
2.1. Вступ.....50
2.2. Гамiльтонiан системи.....50
2.3. Нерiвноважний статистичний оператор для системи “метал–адсорбат–газ”. Вибiр параметрiв скороченого опису реакцiйно-дифузiйних процесiв..... . 56
2.4. Узагальненi рiвняння перенесення узгодженого опису кiнетики електронiв та дифузiйних процесiв атомiв газу в системi “метал–адсорбат–газ–вiстря”.....61
2.4.1. Рiвняння перенесення для слабконерiвноважних електронних кiнетичних та атомних дифузiйних процесiв.....64
2.4.2. Узагальненi рiвняння перенесення реакцiйно-дифузiйних процесiв для системи “метал–адсорбат–газ”.....72
2.4.3. Слабконерiвноважнi процеси в системi “метал–адсорбат–газ” . . . 83
2.4.4. Наближення Маркова для рiвнянь реакцiйно-дифузiйних процесiв каталiтичного синтезу речовин.....90
РОЗДIЛ 3. Квантово-статистична теорiя електродифузiйних та в’язко-теплових процесiв електронної пiдсистеми напiвобмеженого металу.....96
3.1. Вступ.....96
3.2. Модель узагальненого “желе”. Розрахунок великої статистичної суми.....98
3.2.1. Гамiльтонiан моделi узагальненого “желе”.....98
3.3. Узагальнене рiвняння дифузiї неоднорiдного електронного газу поверхнi металу.....104
3.4. Розрахунок квазiрiвноважної статистичної суми моделi узагальненого “желе”.....106
3.5. Нерiвноважний статистичний оператор просторово неоднорiдної електронної пiдсистеми з урахуванням в’язко-теплових та електромагнiтних процесiв.....112
3.5.1. Часовi кореляцiйнi функцiї та функцiї Грiна слабконерiвноважного неоднорiдного електронного газу.....119
РОЗДIЛ 4. Статистичне обгрунтування рiвнянь хiмiчної кiнетики каталiтичних реакцiй у моделi раткового газу на поверхнi металу.....128
4.1. Вступ....128
4.2. Узагальнений гамiльтонiан Хаббарда для системи “адсорбат–поверхня металу”.....129
4.3. Нерiвноважний статистичний оператор для системи “метал–адсорбат” . 130
4.4. Узагальненi квантовi рiвняння реакцiйно-дифузiйних процесiв . . . . . . 132
4.4.1. Слабконерiвноважнi реакцiйно-дифузiйнi процеси для системи “метал–адсорбат”.....134
4.4.2. Узагальненi потоки та ядра перенесення на основi моделi Хаббарда для системи “метал–адсорбат”.....137
4.5. Виведення квантових рiвнянь хiмiчної кiнетики згiдно з моделлю Хаббарда для системи “метал–адсорбат”.....140
4.6. Моделi хiмiчної кiнетики процесiв оксидацiї CO та синтезу амiаку.....144
4.6.1. Модель хiмiчної кiнетики каталiтичної оксидацiї CO на платинi Pt(100) з адсорбованими домiшками та десорбцiєю CO2.....146
4.6.2. Модель поверхневого покриття хiмiчної кiнетики каталiтичного синтезу амiаку.....155
РОЗДIЛ 5. Дослiдження квантової дифузiї для адсорбованих атомiв на поверхнi металу.....163
5.1. Всту.....163
5.2. Гамiльтонiан системи адсорбованих частинок, що хiмiчно реагують на поверхнi металу.....164
5.3. Кiнетичнi рiвняння для нерiвноважних одночастинкових функцiй розподiлу адсорбату.....167
5.4. Квантова дифузiя адсорбованих атомiв на поверхнi металу. Гамiльтонiан системи.....172
5.5. Система кiнетичних рiвнянь для опису поверхневої дифузiї адсорбованої частинки.....175
5.6. Коефiцiєнт дифузiї адсорбованої частинки у марковськiй границi.....177
5.7. Узагальнений коефiцiєнт дифузiї адсорбованої частинки у випадку сильного зв’язку.....179
5.8. Узагальнений коефiцiєнт дифузiї адсорбованої частинки у випадку слабкого зв’язку.....181
ВИСНОВКИ.....186
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ.....190
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0656094
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576043
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576044
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576045
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576046
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576047
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576048
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576049
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576050
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576051
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576052
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576053
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576054
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576055
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576056
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576058
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576059
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576060
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576061
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576062
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576063
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576064
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576065
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576066
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576067
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576068
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576069
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576070
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576071
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576072
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576073
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576074
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576075
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576076
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576077
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576078
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576079
 Книга Книга Книгосховище № 3 (KSH3) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576080
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01341488 (Browse shelf(Opens below)) Available 01341488
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання IST08098 (Browse shelf(Opens below)) Available IST08098
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01338023 (Browse shelf(Opens below)) Available 01338023
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 669/Р31 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0576057

Бібліографія: сторінки 190-207 (298 назв)

ПЕРЕДМОВА.....5
РОЗДIЛ 1. Статистичний опис реакцiйно-дифузiйних процесiв класичних систем, що хiмiчно реагують. Метод нерiвноважного статистичного оператора Д. Зубарєва.....14
1.1. Вступ.....14
1.2. Метод нерiвноважного статистичного оператора Д. Зубарєва.....15
1.3. Рiвняння Лiувiлля для нерiвноважної функцiї розподiлу частинок системи, що хiмiчно реагує. Гамiльтонiан системи.....26
1.3.1. Вибiр параметрiв скороченого опису реакцiйно-дифузiйних процесiв.....26
1.3.2. Квазiрiвноважна функцiя розподiлу, узагальненi термодинамiчнi спiввiдношення, ентропiя.....27
1.3.3. Нерiвноважна функцiя розподiлу частинок системи, що хiмiчно реагує з урахуванням процедури проектування.....29
1.4. Узагальненi рiвняння перенесення реакцiйно-дифузiйних процесiв.....30
1.4.1. Узагальненi коефiцiєнти дифузiї та функцiї реакцiй.....31
1.5.Слабконерiвноважнi реакцiйно-дифузiйнi процеси.....33
1.5.1. Динамiчнi структурнi фактори систем, що хiмiчно реагують.....40
1.6. Вивiд узагальнених рiвнянь хiмiчної кiнетики для систем, що хiмiчно реагують.....43
РОЗДIЛ 2. Статистична теорiя реакцiйно-дифузiйних процесiв у системi “метал–адсорбат–газ”.....50
2.1. Вступ.....50
2.2. Гамiльтонiан системи.....50
2.3. Нерiвноважний статистичний оператор для системи “метал–адсорбат–газ”. Вибiр параметрiв скороченого опису реакцiйно-дифузiйних процесiв..... . 56
2.4. Узагальненi рiвняння перенесення узгодженого опису кiнетики електронiв та дифузiйних процесiв атомiв газу в системi “метал–адсорбат–газ–вiстря”.....61
2.4.1. Рiвняння перенесення для слабконерiвноважних електронних кiнетичних та атомних дифузiйних процесiв.....64
2.4.2. Узагальненi рiвняння перенесення реакцiйно-дифузiйних процесiв для системи “метал–адсорбат–газ”.....72
2.4.3. Слабконерiвноважнi процеси в системi “метал–адсорбат–газ” . . . 83
2.4.4. Наближення Маркова для рiвнянь реакцiйно-дифузiйних процесiв каталiтичного синтезу речовин.....90
РОЗДIЛ 3. Квантово-статистична теорiя електродифузiйних та в’язко-теплових процесiв електронної пiдсистеми напiвобмеженого металу.....96
3.1. Вступ.....96
3.2. Модель узагальненого “желе”. Розрахунок великої статистичної суми.....98
3.2.1. Гамiльтонiан моделi узагальненого “желе”.....98
3.3. Узагальнене рiвняння дифузiї неоднорiдного електронного газу поверхнi металу.....104
3.4. Розрахунок квазiрiвноважної статистичної суми моделi узагальненого “желе”.....106
3.5. Нерiвноважний статистичний оператор просторово неоднорiдної електронної пiдсистеми з урахуванням в’язко-теплових та електромагнiтних процесiв.....112
3.5.1. Часовi кореляцiйнi функцiї та функцiї Грiна слабконерiвноважного неоднорiдного електронного газу.....119
РОЗДIЛ 4. Статистичне обгрунтування рiвнянь хiмiчної кiнетики каталiтичних реакцiй у моделi раткового газу на поверхнi металу.....128
4.1. Вступ....128
4.2. Узагальнений гамiльтонiан Хаббарда для системи “адсорбат–поверхня металу”.....129
4.3. Нерiвноважний статистичний оператор для системи “метал–адсорбат” . 130
4.4. Узагальненi квантовi рiвняння реакцiйно-дифузiйних процесiв . . . . . . 132
4.4.1. Слабконерiвноважнi реакцiйно-дифузiйнi процеси для системи “метал–адсорбат”.....134
4.4.2. Узагальненi потоки та ядра перенесення на основi моделi Хаббарда для системи “метал–адсорбат”.....137
4.5. Виведення квантових рiвнянь хiмiчної кiнетики згiдно з моделлю Хаббарда для системи “метал–адсорбат”.....140
4.6. Моделi хiмiчної кiнетики процесiв оксидацiї CO та синтезу амiаку.....144
4.6.1. Модель хiмiчної кiнетики каталiтичної оксидацiї CO на платинi Pt(100) з адсорбованими домiшками та десорбцiєю CO2.....146
4.6.2. Модель поверхневого покриття хiмiчної кiнетики каталiтичного синтезу амiаку.....155
РОЗДIЛ 5. Дослiдження квантової дифузiї для адсорбованих атомiв на поверхнi металу.....163
5.1. Всту.....163
5.2. Гамiльтонiан системи адсорбованих частинок, що хiмiчно реагують на поверхнi металу.....164
5.3. Кiнетичнi рiвняння для нерiвноважних одночастинкових функцiй розподiлу адсорбату.....167
5.4. Квантова дифузiя адсорбованих атомiв на поверхнi металу. Гамiльтонiан системи.....172
5.5. Система кiнетичних рiвнянь для опису поверхневої дифузiї адсорбованої частинки.....175
5.6. Коефiцiєнт дифузiї адсорбованої частинки у марковськiй границi.....177
5.7. Узагальнений коефiцiєнт дифузiї адсорбованої частинки у випадку сильного зв’язку.....179
5.8. Узагальнений коефiцiєнт дифузiї адсорбованої частинки у випадку слабкого зв’язку.....181
ВИСНОВКИ.....186
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ.....190

Розвинуто квантово-статистичну теорію опису рекреаційно-дифузійних процесів у системі “метал–адсорбат–газ” на основі методів нерівноважного статистичного оператора Д. Зубарєва та функціонального інтегрування. У межах узгодженого опису отримано узагальнені рівняння перенесення, що описують перебіг рекреаційно-дифузійних атомних процесів у системі “метал–адсорбат–газ” з урахуванням бімолекулярних реакцій між адсорбованими атомами через амплітуди хімічних реакцій, які входять у середні значення операторів швидкостей реакцій та ядра перенесення.
Розвинуто нерівноважну квантово-статистичну теорію процесів перенесення для напівобмеженого металу з урахуванням в’язко-теплових та електромагнітних процесів. Запропоновано квантово-статистичний опис реакційно-дифузійних процесів у системі атомів, які адсорбовані на поверхні металу, з врахуванням хімічних реакцій в рамках узагальненої моделі Хаббарда.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha