Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Загальна та неорганічна хімія. Практикум [Текст] : навчальний посібник / Слободяник М. С., Улько Н. В., Бойко К. М., Самойленко В. М. ; за редакцією М. С. Слободяника

Автори: Слободяник М. С.; Улько Н. В. ; Бойко К. М. ; Самойленко В. М.Вторинна відповідальність: редактор Слободяник М. С.Publication: Київ : Либідь, 2004Description: 336 сторінок : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0314-2.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 54(076.5) + 546(076.5)Bibliography: Бібліографія: с. 329 (10 назв).Subject - Topical Name: Хімія -- Навчальні посібники -- Неорганічна хімія УДК-теми: 54 Хімія. Кристалографiя. Мiнералогiя « 5 Математика. Природничi науки546 Неорганiчна хiмiя « 54 Хімія. Кристалографiя. Мiнералогiя « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Посібник містить опис лабораторних робіт практикуму із загальної та неорганічної хімії.
    Досліди з хімії елементів та їх найважливіших сполук наведено в порядку зростання складності. Особливу увагу приділено опису синтезів сполук, які не потребують складного апаратурного оформлення.
    Кожна тема завершується переліком контрольних запитань та завдань, які дають змогу визначити рівень засвоєння матеріалу. До практикуму з неорганічної хімії вперше внесено низку інструментальних робіт (визначення окремого порядку та константи швидкості реакцій, коефіцієнта розподілу, спектрофотометричне визначення складу комплексів та інші).
    Для студентів хімічних та нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
   
Зміст:
Передмова.......З
РОЗДІЛ 1. РОБОТА В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ТА ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ........5
Мета та загальні правила виконання лабораторного практикуму.......6
Робоче місце студента .......7
Правила техніки безпеки ....... 8
Хімічні реактиви, їх зберігання та робота з ними ......10
Обладнання лабораторії .......12
Лабораторія....... 12
Нагрівальні прилади ....... 13
Лабораторний посуд...... 18
Прийоми та операції хімічного експерименту.......24
Фільтрування та декантація......24
Зважування .......30
Перекристалізація .......32
Одержання та осушення газів ......34
Перегонка (дистиляція) рідин ......37
Сублімація...... 40
Робота зі склом ....... 40
Контрольні запитання та завдання ........43
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ....... 45
Хімічний еквівалент. Молекулярна маса. Хімічна формула ……46
Визначення хімічного еквівалента металу........46
Найважливіші класи неорганічних сполук .....59
Оксиди. Одержання та властивості ......59
Одержання та властивості розчинних і нерозчинних основ ......... 61
Амфотерні гідроксиди ........ 62
Одержання та властивості кислот........63
Одержання середніх солей .......64
Кислі солі ...... 66
Основні солі ....... 66
Комплексні та змішані солі........67
Контрольні запитання та завдання .......68
Кінетика хімічних реакцій та хімічна рівновага...... 69
Кінетика гомогенних хімічних реакцій......69
Хімічна рівновага........ 74
Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин .......75
Каталізатор (інгібітор) і швидкість реакції...... 77
Вплив концентрації реагуючих речовин на хімічну рівновагу.....78
Вплив температури на хімічну рівновагу .......79
Контрольні запитання та завдання ........ 81
Розчини......82
Перекристалізація калій дихромату ......85
Приготування розчину сульфатної кислоти та визначення його нормальності.......86
Екстракція йоду толуолом та визначення коефіцієнта розподілу йоду в системі йод—толуол— вода....... 88
Контрольні запитання та завдання ......90
Електролітична дисоціація. Гідроліз солей .......91
Визначення константи дисоціації оцтової кислоти рН-метричним методом......93
Гідроліз солей ...... 97
Контрольні запитання та завдання ......101
Електроліз водних розчинів електролітів. Корозія металів ….103
Контрольні запитання та завдання .....................107
РОЗДІЛ 3. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК........109
Водень. Гідроген пероксид.......110
Синтез пероксидних сполук.......113
Контрольні запитання та завдання .....115
Галогени...... 115
Одержання та властивості галогенів......116
Сполуки галогенів з гідрогеном ....... 119
Оксигеновмісні сполуки галогенів ......121
Синтез сполук галогенів........122
Контрольні запитання та завдання ......125
Манган.......127
Сполуки мангану (VII) ...... .130
Синтез сполук мангану ........131
Контрольні запитання та завдання ......133
Сірка (Сульфур) ......134
Сульфур(ІV) оксид. Сульфітна кислота .......139
Сполуки сульфуру(VІ) ........142
Синтез деяких сполук сірки .....146
Контрольні запитання та завдання .......155
Хром. Молібден. Вольфрам....... 156
Хром .......156
Сполуки хрому(ІІ) ..... 156
Сполуки хрому(III)......158
Сполуки хрому(VI)....... 160
Молібден. Вольфрам ........ 161
Синтез сполук хрому, молібдену та вольфраму........165
Контрольні запитання та завдання ......170 Нітроген......171
Азот. Сполуки нітрогену з гідрогеном .......171
Синтез деяких сполук амоніаку, гідразину та гідроксиламіну........ 176
Контрольні запитання та завдання .......178
Оксигенові сполуки нітрогену .......180
Синтез оксигеновмісних сполук нітрогену.......185
Контрольні запитання та завдання......187
Фосфор та його сполуки........ 189
Синтез сполук фосфору.......194
Контрольні запитання та завдання........197
Підгрупа арсену .......199
Арсен та його сполуки ....... 199
Стибій та його сполуки .....201
Вісмут і його сполуки ........203
Синтез сполук елементів підгрупи арсену........ 205
Контрольні запитання та завдання .......207
Ванадій.......208
Синтез сполук ванадію......212
Контрольні запитання та завдання........214
Карбон і силіцій .......216
Карбон...... 216
Силіцій ....... 220
Синтез деяких сполук, що містять карбон і силіцій …223
Контрольні запитання та завдання.........226
Германій. Станум. Плюмбум .......227
Германій ......227
Станум.....229
Плюмбум........232
Синтез сполук елементів підгрупи германію...... 236
Контрольні запитання та завдання....... 241
Титан і цирконій.....242
Титан .....242
Цирконій.......245
Контрольні запитання та завдання........ 247
Бор. Алюміній. Галій. Індій. Талій ........ 248
Бор ...... 248
Алюміній.......250
Галій. Індій. Талій .......253
Контрольні запитання та завдання......255
Лантаноїди та актиноїди .....256
Контрольні запитання та завдання......260
Берилій та магній. Лужноземельні метали ....261
Берилій та магній.... 261
Лужноземельні метали ....... 264
Синтез сполук магнію та лужноземельних металів......267
Контрольні запитання та завдання......270
Цинк. Кадмій. Меркурій..... 272
Цинк і кадмій ......272
Меркурій........274
Синтез сполук елементів підгрупи цинку ..... 276
Контрольні запитання та завдання.........279
Лужні метали ........280
Синтез сполук лужних металів........283
Контрольні запитання та завдання ......284
Купрум. Аргентум .....285
Купрум......285
Сполуки купруму (II) ..... 286
Сполуки купруму(І).....289
Аргентум ...... 290
Синтез сполук аргентуму та купрум у.........292
Контрольні запитання та завдання...... 294
Ферум. Кобальт. Нікель ........295
Ферум .......295
Кобальт .......298
Нікель ........300
Синтез сполук феруму, кобальту та нікелю ......302
Контрольні запитання та завдання.....307
Координаційні (комплексні) сполуки....... 308
Визначення складу комплексних іонів у розчині спектрофотометричним методом ...... 312
Визначення складу і константи утворення комплексу при спектрофотометричному дослідженні розчинів методом зсуву рівноваги...... 314
Синтез координаційних (комплексних) сполук ...... 316
Контрольні запитання та завдання ..... 319
Додатки ......320
Список рекомендованої літератури .......329
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0596820
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523710
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523711
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523718
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523700
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523702
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523704
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523705
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523706
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523707
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523708
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523709
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523712
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523713
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523716
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523717
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01329519 (Browse shelf(Opens below)) Available 01329519
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523701
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523703
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/З-14 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523715

Бібліографія: с. 329 (10 назв)

Передмова.......З
РОЗДІЛ 1. РОБОТА В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ТА ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ........5
Мета та загальні правила виконання лабораторного практикуму.......6
Робоче місце студента .......7
Правила техніки безпеки ....... 8
Хімічні реактиви, їх зберігання та робота з ними ......10
Обладнання лабораторії .......12
Лабораторія....... 12
Нагрівальні прилади ....... 13
Лабораторний посуд...... 18
Прийоми та операції хімічного експерименту.......24
Фільтрування та декантація......24
Зважування .......30
Перекристалізація .......32
Одержання та осушення газів ......34
Перегонка (дистиляція) рідин ......37
Сублімація...... 40
Робота зі склом ....... 40
Контрольні запитання та завдання ........43
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ....... 45
Хімічний еквівалент. Молекулярна маса. Хімічна формула ……46
Визначення хімічного еквівалента металу........46
Найважливіші класи неорганічних сполук .....59
Оксиди. Одержання та властивості ......59
Одержання та властивості розчинних і нерозчинних основ ......... 61
Амфотерні гідроксиди ........ 62
Одержання та властивості кислот........63
Одержання середніх солей .......64
Кислі солі ...... 66
Основні солі ....... 66
Комплексні та змішані солі........67
Контрольні запитання та завдання .......68
Кінетика хімічних реакцій та хімічна рівновага...... 69
Кінетика гомогенних хімічних реакцій......69
Хімічна рівновага........ 74
Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин .......75
Каталізатор (інгібітор) і швидкість реакції...... 77
Вплив концентрації реагуючих речовин на хімічну рівновагу.....78
Вплив температури на хімічну рівновагу .......79
Контрольні запитання та завдання ........ 81
Розчини......82
Перекристалізація калій дихромату ......85
Приготування розчину сульфатної кислоти та визначення його нормальності.......86
Екстракція йоду толуолом та визначення коефіцієнта розподілу йоду в системі йод—толуол— вода....... 88
Контрольні запитання та завдання ......90
Електролітична дисоціація. Гідроліз солей .......91
Визначення константи дисоціації оцтової кислоти рН-метричним методом......93
Гідроліз солей ...... 97
Контрольні запитання та завдання ......101
Електроліз водних розчинів електролітів. Корозія металів ….103
Контрольні запитання та завдання .....................107
РОЗДІЛ 3. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК........109
Водень. Гідроген пероксид.......110
Синтез пероксидних сполук.......113
Контрольні запитання та завдання .....115
Галогени...... 115
Одержання та властивості галогенів......116
Сполуки галогенів з гідрогеном ....... 119
Оксигеновмісні сполуки галогенів ......121
Синтез сполук галогенів........122
Контрольні запитання та завдання ......125
Манган.......127
Сполуки мангану (VII) ...... .130
Синтез сполук мангану ........131
Контрольні запитання та завдання ......133
Сірка (Сульфур) ......134
Сульфур(ІV) оксид. Сульфітна кислота .......139
Сполуки сульфуру(VІ) ........142
Синтез деяких сполук сірки .....146
Контрольні запитання та завдання .......155
Хром. Молібден. Вольфрам....... 156
Хром .......156
Сполуки хрому(ІІ) ..... 156
Сполуки хрому(III)......158
Сполуки хрому(VI)....... 160
Молібден. Вольфрам ........ 161
Синтез сполук хрому, молібдену та вольфраму........165
Контрольні запитання та завдання ......170 Нітроген......171
Азот. Сполуки нітрогену з гідрогеном .......171
Синтез деяких сполук амоніаку, гідразину та гідроксиламіну........ 176
Контрольні запитання та завдання .......178
Оксигенові сполуки нітрогену .......180
Синтез оксигеновмісних сполук нітрогену.......185
Контрольні запитання та завдання......187
Фосфор та його сполуки........ 189
Синтез сполук фосфору.......194
Контрольні запитання та завдання........197
Підгрупа арсену .......199
Арсен та його сполуки ....... 199
Стибій та його сполуки .....201
Вісмут і його сполуки ........203
Синтез сполук елементів підгрупи арсену........ 205
Контрольні запитання та завдання .......207
Ванадій.......208
Синтез сполук ванадію......212
Контрольні запитання та завдання........214
Карбон і силіцій .......216
Карбон...... 216
Силіцій ....... 220
Синтез деяких сполук, що містять карбон і силіцій …223
Контрольні запитання та завдання.........226
Германій. Станум. Плюмбум .......227
Германій ......227
Станум.....229
Плюмбум........232
Синтез сполук елементів підгрупи германію...... 236
Контрольні запитання та завдання....... 241
Титан і цирконій.....242
Титан .....242
Цирконій.......245
Контрольні запитання та завдання........ 247
Бор. Алюміній. Галій. Індій. Талій ........ 248
Бор ...... 248
Алюміній.......250
Галій. Індій. Талій .......253
Контрольні запитання та завдання......255
Лантаноїди та актиноїди .....256
Контрольні запитання та завдання......260
Берилій та магній. Лужноземельні метали ....261
Берилій та магній.... 261
Лужноземельні метали ....... 264
Синтез сполук магнію та лужноземельних металів......267
Контрольні запитання та завдання......270
Цинк. Кадмій. Меркурій..... 272
Цинк і кадмій ......272
Меркурій........274
Синтез сполук елементів підгрупи цинку ..... 276
Контрольні запитання та завдання.........279
Лужні метали ........280
Синтез сполук лужних металів........283
Контрольні запитання та завдання ......284
Купрум. Аргентум .....285
Купрум......285
Сполуки купруму (II) ..... 286
Сполуки купруму(І).....289
Аргентум ...... 290
Синтез сполук аргентуму та купрум у.........292
Контрольні запитання та завдання...... 294
Ферум. Кобальт. Нікель ........295
Ферум .......295
Кобальт .......298
Нікель ........300
Синтез сполук феруму, кобальту та нікелю ......302
Контрольні запитання та завдання.....307
Координаційні (комплексні) сполуки....... 308
Визначення складу комплексних іонів у розчині спектрофотометричним методом ...... 312
Визначення складу і константи утворення комплексу при спектрофотометричному дослідженні розчинів методом зсуву рівноваги...... 314
Синтез координаційних (комплексних) сполук ...... 316
Контрольні запитання та завдання ..... 319
Додатки ......320
Список рекомендованої літератури .......329

Посібник містить опис лабораторних робіт практикуму із загальної та неорганічної хімії.
Досліди з хімії елементів та їх найважливіших сполук наведено в порядку зростання складності. Особливу увагу приділено опису синтезів сполук, які не потребують складного апаратурного оформлення.
Кожна тема завершується переліком контрольних запитань та завдань, які дають змогу визначити рівень засвоєння матеріалу. До практикуму з неорганічної хімії вперше внесено низку інструментальних робіт (визначення окремого порядку та константи швидкості реакцій, коефіцієнта розподілу, спектрофотометричне визначення складу комплексів та інші).
Для студентів хімічних та нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha