Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Опір матеріалів [Текст] : підручник / Писаренко Георгій Степанович, Квітка Олександр Львович, Уманський Еммануїл Соломонович ; за редакцією Г. С. Писаренка

Автори: Писаренко Георгій Степанович; Львович Квітка Олександр ; Уманський Еммануїл СоломоновичВторинна відповідальність: редактор Писаренко Г. С.Edition Statement: 2-ге видання, доповнене і переробленеPublication: Київ : Вища школа, 2004Description: 655 сторінок : ілюстрації ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-642-056-2.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 539.3/8(075.8)Subject - Topical Name: Фізика -- Навчальні посібники -- Опір матеріалів Online Resources:LibraryGoАнотація:
    Викладено основні питання опору матеріалів, що відображують сучасний рівень науки і техніки. Наведено загальні методи визначення переміщень і метод сил, питання пружних коливань, розрахунки при повторно-змінних та ударних навантаженнях. Висвітлено елементи теорії тонкостінних оболонок, основи механіки руйнування, подано докладно проаналізовані приклади.
    У другому виданні (1-ше вид. — 1993 р.) введено нові нормативно затверджені терміни.
   
Зміст:
Передмова.....8
Розділ 1. Вступ
§ 1. Наука про опір матеріалів. Об’єкти вивчення.....9
§ 2. Види деформацій стрижня. Поняття про деформований стан матеріалу......12
§ 3. Основні гіпотези науки про опір матеріалів.....15
Розділ 2. Геометричні характеристики плоских перерізів
§ 4. Статичні моменти площі. Центр ваги перерізу.....17
§ 5. Моменти інерції плоских фігур.....19
§ 6. Моменти інерції складних перерізів....23
§ 7. Моменти інерції відносно паралельних осей.....24
§ 8. Залежність між моментами інерції при повороті координатних осей.....26
§ 9. Визначення напряму головних осей інерції. Головні моменти інерції.....27
§ 10. Графічне зображування моментів інерції.....30
§11. Поняття про радіус і еліпс інерції.....33
§ 12. Порядок розрахунку.....34
Розділ 3. Зовнішні й внутрішні сили. Метод перерізів.
Епюри внутрішніх сил
§ 13. Класифікація зовнішніх сил.....37
§ 14. Внутрішні сили. Метод перерізів. Епюри....38
§ 15. Епюри поздовжніх сил... ..42
§ 16. Епюри крутних моментів......44
§ 17. Балки та їхні опори.....46
§ 18. Визначення реакцій......47
§ 19. Поперечні сили і моменти в перерізах балки.....49
§ 20. Побудова епюр £) і М у балках.....50
§ 21. Диференціальні залежності при згинанні. Деякі особливості епюр () і М.....55
§ 22. Побудова епюр внутрішніх зусиль для рам....62
§ 23. Побудова епюр внутрішніх зусиль для криволінійних стрижнів....67
§ 24. Диференціальні залежності при згинанні плоских
криволінійних стрижнів .....71
§ 25. Побудова епюр внутрішніх зусиль для просторових рам.....76
§ 26. Напруження в перерізі .....80
Розділ 4. Розтяг і стиск. Механічні характеристики матеріалів
§ 27. Напруження і деформації при розтягані.
Розрахунок на міцність і жорсткість.....83
§ 28. Умови міцності і жорсткості. Види розрахунків.....87
§ 29. Випробування матеріалів на розтягання.....88
§ ЗО. Деякі інші види механічних випробувань.....97
§31. Поняття про механізм утворення деформацій....100
§ 32. Поняття про концентрацію напружень....103
§ 33. Вплив різних факторів на механічні властивості матеріалів.....106
§ 34. Допустимі напруження ......112
Розділ 3. Розрахунок на міцність і жорсткість при розтяганні й стисканні
§ 35. Приклади розрахунків при дії зосереджених сил.....115
§ 36. Урахування власної ваги і сил інерції .....123
§ 37. Статично невизначувані конструкції......130
§ 38. Розрахунок гнучких ниток.....140
Розділ 6. Основи теорії напруженого і деформованого стану
§ 39. Напруження в точці.....152
§ 40. Закон парності дотичних напружень. Головні площадки
і головні напруження.....154
§ 41. Лінійний напружений стан...155
§ 42. Плоский напружений стан.....158
§ 43. Пряма задача в плоскому напруженому стані. Круг напружень....161
§ 44. Обернена задача в плоскому напруженому стані....164
§ 45. Об’ємний напружений стан. Напруження на довільній площадці.....167
§ j!6. Деформації при об’ємному напруженому стані.
Узагальнений закон Гука.....174
§ 47. Потенціальна енергія деформації.....177
Розділ 7. Критерії міцності
§ 48. Завдання теорій міцностіє.....180
§ 49. Класичні критерії міцності (теорії міцності).....181
§ 50. Поняття про нові теорії міцності......188
Розділ 8. Зсув
§51. Зсув. Розрахунок на зріз.....193
§ 52. Чистий зсув.....194
§65. Концентрація напружень при згинанні.....261
§ 66. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки.....265
§ 67. Приклади визначення переміщень інтегруванням диференціального
рівняння зігнутої осі балки.....269
§ 68. Визначення переміщень у балках за методом початкових параметрів....276
§ 69. Розрахунок балок змінного перерізу на міцність і жорсткість....290
§ 70. Розрахунок на дію сил інерції при згинанні...302
Розділ 11. Додаткові питання теорії згинання
§ 71. Про розрахунок складених балок.....305
§ 72. Дотичні напруження при згинанні балок тонкостінного профілю.
Центр згинання....308
§ 73. Розрахунок балок на пружній основі ...314
§ 74. Згинання балок, матеріал яких не відповідає закону Гука....319
Розділ 12. Складний опір
§ 75. Складне і косе згинання.... 325
§ 76. Згинання з розтяганням (стисканням)....332
§ 77. Згинання з крученням .....338
Розділ 13. Загальні теореми про пружні системи.
Загальні методи визначення переміщень
§ 78. Узагальнені сили і переміщення.....354
§ 79. Робота зовнішніх сил.....357
§ 80. Робота внутрішніх сил....358
§ 81. Застосування принципу початку можливих переміщень
до пружних систем....362
§ 82. Теореми про взаємність робіт і переміщень...365
§ 83. Загальна формула для визначення переміщень. Метод Мора....367
§ 84. Переміщення, спричинені дією температури....371
§ 85. Обчислення інтегралів Мора способом Верещагіна...373
§ 86. Застосування способу Верещагіна до стрижнів змінного
поперечного перерізу...378
§ 87. Потенціальна енергія деформації...379
§ 88. Теорема Кастільяно. Теорема Лагранжа....381
§ 89. Теорема про мінімум потенціальної енергії....384
Розділ 14. Статично невизначувані системи
§ 90. Основні поняття та визначення. Етапи розрахунку статично
невизначуваної системи.....386
§ 91. Розрахунок простих статично невизначуваних балок....389
§ 92. Канонічні рівняння методу сил...392
§ 93. Багатопрогонові нерозрізні балки. Рівняння трьох моментів...404
§94. Вплив неточного розміщення опор по висоті....412
§ 95. Розрахунок статично невизначуваних криволінійних стрижнів.....413
§ 96. Визначення переміщень у статично невизначуваних системах....416
§ 97. Контроль правильності розв’язання статично невизначуваної системи.....418
§ 98. Про розрахунок просторових рамних систем....420
Розділ 15. Розрахунок плоских кривих брусів
§ 99. Визначення напружень у кривих брусах...424
§ 100. Розрахунок на міцність кривих брусів ....432
§ 101. Визначення переміщень у кривих стрижнях ....434
Розділ 16. Розрахунок товстостінних циліндрів і обертових дисків
§ 102. Товстостінний циліндр, що зазнає дії внутрішнього
і зовнішнього тисків....437
§ 103. Розрахунок складених циліндрів...443
§ 104. Температурні напруження в товстостінних циліндрах...445
§ 105. Приклади розрахунку товстостінних циліндрів....449
§ 106. Розрахунок обертових дисків...453
Розділ 17. Елементи теорії тонкостінних оболонок
§ 107. Вступ.....460
§ 108. Напруження у вісесиметричній оболонці...461
§ 109. Розпірні кільця в оболонках....467
§ 110. Крайова задача для тонкостінної циліндричної оболонки...469
§111. Приклади врахування згинальних напружень в оболонках....477
Розділ 18. Розрахунок конструкцій за граничними станами
§ 112. Основні відомості про граничний стан...479
§ 113. Розрахунки при розтяганні й стисканні...481
§ 114. Розрахунки при крученні....484
§ 115. Розрахунки при згинанні....488
Розділ 19. Стійкість стиснутих стрижнів
§ 116. Стійка та нестійка пружна рівновага....492
§ 117. Формула Ейлера для визначення критичної сили стиснутого стрижня...493
§ 118. Вплив умов закріплення кінців стрижня на значення критичної сили...496
§ 119. Поняття про втрату стійкості при напруженнях, що перевищують
границю пропорційності...499
§ 120. Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення
основного допустимого напруження....502
§ 121. Про добір матеріалу і раціональних форм поперечних перерізів
для стиснутих стрижнів..507
§ 122. Поздовжньо-поперечне згинання...508
Розділ 20. Пружні коливання
§123. Вступ. Класифікація механічних коливань....516
§ 124. Власні гармонічні коливання пружної системи з одним ступенем
вільності....521
§ 125. Змушені коливання пружних систем з одним ступенем вільності....527
§ 126. Власні коливання з в’язким демпфуванням...531
§ 127. Змушені коливання механічної системи з в’язким демпфуванням....534
§ 128. Критична швидкість обертання вала...538
§ 129. Власні коливання системи з двома або кількома ступенями вільності....541
§ 1 ЗО. Крутильні коливання валів і систем передач...546
§131. Поперечні коливання стрижнів із зосередженими масами...549
§ 132. Коливання пружних тіл з розподіленими масами...552
§ 133. Поперечні коливання призматичних стрижнів....559
Розділ 21. Опір матеріалів дії повторно-змінних напружень
§ 134. Явище утоми матеріалів ....562
§ 135. Методи визначення границі витривалості. Діаграма утоми...568
§ 136. Вплив конструктивно-технологічних факторів на границю витривалості... 573 § 137. Розрахунок на міцність при повторно-змінних навантаженнях 581
Розділ 22. Розрахунки при ударних навантаженнях
§ 138. Розрахунок при осьовій дії ударного навантаження...590
§ 139. Напруження при скручувальному ударі...603
§ 140. Напруження і деформації при згинальному ударі...605
§ 141. Механічні властивості матеріалів при ударі....611
Розділ 23. Контактні напруження
§ 142. Основні поняття....613
§ 143. Формули для визначення контактних напружень....613
§ 144. Перевірка міцності при контактних напруженнях..... 617
Розділ 24. Основи механіки руйнування
§ 145. Загальні поняття...622
§ 146. Крихке руйнування. Теорія Гріффітса...623
§ 147. Силові критерії руйнування....627
§ 148. Оцінювання розмірів пластичної зони вздовж тріщини...632
§ 149. Методика експериментального визначення тріщиностійкості
конструкційних матеріалів...634
Додатки...639
Список використаної та рекомендованої літератури....655
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 29/02/2024 K4183-00001
 Книга Книга Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 29/02/2024 K4183-00002
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00003
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00004
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2022 K4183-00005
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2017 00:00 K4183-00006
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00007
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2022 K4183-00008
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2014 00:00 K4183-00009
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00010
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2022 K4183-00011
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00014
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 K4183-00015
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00016
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 K4183-00018
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00020
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2022 K4183-00021
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00022
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2022 K4183-00023
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2020 00:00 K4183-00024
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00025
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2022 K4183-00026
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00027
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2024 K4183-00028
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 29/02/2024 K4183-00029
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 K4183-00030
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00031
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00032
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00033
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 K4183-00034
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00035
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00036
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00037
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00038
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00039
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00040
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00041
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00042
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00043
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00044
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00045
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00046
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00047
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00048
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539/3/6/П34 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00049
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01331960 (Browse shelf(Opens below)) Available 01331960
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.4/О-567 (Browse shelf(Opens below)) Available K4183-00017

Передмова.....8
Розділ 1. Вступ
§ 1. Наука про опір матеріалів. Об’єкти вивчення.....9
§ 2. Види деформацій стрижня. Поняття про деформований стан матеріалу......12
§ 3. Основні гіпотези науки про опір матеріалів.....15
Розділ 2. Геометричні характеристики плоских перерізів
§ 4. Статичні моменти площі. Центр ваги перерізу.....17
§ 5. Моменти інерції плоских фігур.....19
§ 6. Моменти інерції складних перерізів....23
§ 7. Моменти інерції відносно паралельних осей.....24
§ 8. Залежність між моментами інерції при повороті координатних осей.....26
§ 9. Визначення напряму головних осей інерції. Головні моменти інерції.....27
§ 10. Графічне зображування моментів інерції.....30
§11. Поняття про радіус і еліпс інерції.....33
§ 12. Порядок розрахунку.....34
Розділ 3. Зовнішні й внутрішні сили. Метод перерізів.
Епюри внутрішніх сил
§ 13. Класифікація зовнішніх сил.....37
§ 14. Внутрішні сили. Метод перерізів. Епюри....38
§ 15. Епюри поздовжніх сил... ..42
§ 16. Епюри крутних моментів......44
§ 17. Балки та їхні опори.....46
§ 18. Визначення реакцій......47
§ 19. Поперечні сили і моменти в перерізах балки.....49
§ 20. Побудова епюр £) і М у балках.....50
§ 21. Диференціальні залежності при згинанні. Деякі особливості епюр () і М.....55
§ 22. Побудова епюр внутрішніх зусиль для рам....62
§ 23. Побудова епюр внутрішніх зусиль для криволінійних стрижнів....67
§ 24. Диференціальні залежності при згинанні плоских
криволінійних стрижнів .....71
§ 25. Побудова епюр внутрішніх зусиль для просторових рам.....76
§ 26. Напруження в перерізі .....80
Розділ 4. Розтяг і стиск. Механічні характеристики матеріалів
§ 27. Напруження і деформації при розтягані.
Розрахунок на міцність і жорсткість.....83
§ 28. Умови міцності і жорсткості. Види розрахунків.....87
§ 29. Випробування матеріалів на розтягання.....88
§ ЗО. Деякі інші види механічних випробувань.....97
§31. Поняття про механізм утворення деформацій....100
§ 32. Поняття про концентрацію напружень....103
§ 33. Вплив різних факторів на механічні властивості матеріалів.....106
§ 34. Допустимі напруження ......112
Розділ 3. Розрахунок на міцність і жорсткість при розтяганні й стисканні
§ 35. Приклади розрахунків при дії зосереджених сил.....115
§ 36. Урахування власної ваги і сил інерції .....123
§ 37. Статично невизначувані конструкції......130
§ 38. Розрахунок гнучких ниток.....140
Розділ 6. Основи теорії напруженого і деформованого стану
§ 39. Напруження в точці.....152
§ 40. Закон парності дотичних напружень. Головні площадки
і головні напруження.....154
§ 41. Лінійний напружений стан...155
§ 42. Плоский напружений стан.....158
§ 43. Пряма задача в плоскому напруженому стані. Круг напружень....161
§ 44. Обернена задача в плоскому напруженому стані....164
§ 45. Об’ємний напружений стан. Напруження на довільній площадці.....167
§ j!6. Деформації при об’ємному напруженому стані.
Узагальнений закон Гука.....174
§ 47. Потенціальна енергія деформації.....177
Розділ 7. Критерії міцності
§ 48. Завдання теорій міцностіє.....180
§ 49. Класичні критерії міцності (теорії міцності).....181
§ 50. Поняття про нові теорії міцності......188
Розділ 8. Зсув
§51. Зсув. Розрахунок на зріз.....193
§ 52. Чистий зсув.....194
§65. Концентрація напружень при згинанні.....261
§ 66. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки.....265
§ 67. Приклади визначення переміщень інтегруванням диференціального
рівняння зігнутої осі балки.....269
§ 68. Визначення переміщень у балках за методом початкових параметрів....276
§ 69. Розрахунок балок змінного перерізу на міцність і жорсткість....290
§ 70. Розрахунок на дію сил інерції при згинанні...302
Розділ 11. Додаткові питання теорії згинання
§ 71. Про розрахунок складених балок.....305
§ 72. Дотичні напруження при згинанні балок тонкостінного профілю.
Центр згинання....308
§ 73. Розрахунок балок на пружній основі ...314
§ 74. Згинання балок, матеріал яких не відповідає закону Гука....319
Розділ 12. Складний опір
§ 75. Складне і косе згинання.... 325
§ 76. Згинання з розтяганням (стисканням)....332
§ 77. Згинання з крученням .....338
Розділ 13. Загальні теореми про пружні системи.
Загальні методи визначення переміщень
§ 78. Узагальнені сили і переміщення.....354
§ 79. Робота зовнішніх сил.....357
§ 80. Робота внутрішніх сил....358
§ 81. Застосування принципу початку можливих переміщень
до пружних систем....362
§ 82. Теореми про взаємність робіт і переміщень...365
§ 83. Загальна формула для визначення переміщень. Метод Мора....367
§ 84. Переміщення, спричинені дією температури....371
§ 85. Обчислення інтегралів Мора способом Верещагіна...373
§ 86. Застосування способу Верещагіна до стрижнів змінного
поперечного перерізу...378
§ 87. Потенціальна енергія деформації...379
§ 88. Теорема Кастільяно. Теорема Лагранжа....381
§ 89. Теорема про мінімум потенціальної енергії....384
Розділ 14. Статично невизначувані системи
§ 90. Основні поняття та визначення. Етапи розрахунку статично
невизначуваної системи.....386
§ 91. Розрахунок простих статично невизначуваних балок....389
§ 92. Канонічні рівняння методу сил...392
§ 93. Багатопрогонові нерозрізні балки. Рівняння трьох моментів...404
§94. Вплив неточного розміщення опор по висоті....412
§ 95. Розрахунок статично невизначуваних криволінійних стрижнів.....413
§ 96. Визначення переміщень у статично невизначуваних системах....416
§ 97. Контроль правильності розв’язання статично невизначуваної системи.....418
§ 98. Про розрахунок просторових рамних систем....420
Розділ 15. Розрахунок плоских кривих брусів
§ 99. Визначення напружень у кривих брусах...424
§ 100. Розрахунок на міцність кривих брусів ....432
§ 101. Визначення переміщень у кривих стрижнях ....434
Розділ 16. Розрахунок товстостінних циліндрів і обертових дисків
§ 102. Товстостінний циліндр, що зазнає дії внутрішнього
і зовнішнього тисків....437
§ 103. Розрахунок складених циліндрів...443
§ 104. Температурні напруження в товстостінних циліндрах...445
§ 105. Приклади розрахунку товстостінних циліндрів....449
§ 106. Розрахунок обертових дисків...453
Розділ 17. Елементи теорії тонкостінних оболонок
§ 107. Вступ.....460
§ 108. Напруження у вісесиметричній оболонці...461
§ 109. Розпірні кільця в оболонках....467
§ 110. Крайова задача для тонкостінної циліндричної оболонки...469
§111. Приклади врахування згинальних напружень в оболонках....477
Розділ 18. Розрахунок конструкцій за граничними станами
§ 112. Основні відомості про граничний стан...479
§ 113. Розрахунки при розтяганні й стисканні...481
§ 114. Розрахунки при крученні....484
§ 115. Розрахунки при згинанні....488
Розділ 19. Стійкість стиснутих стрижнів
§ 116. Стійка та нестійка пружна рівновага....492
§ 117. Формула Ейлера для визначення критичної сили стиснутого стрижня...493
§ 118. Вплив умов закріплення кінців стрижня на значення критичної сили...496
§ 119. Поняття про втрату стійкості при напруженнях, що перевищують
границю пропорційності...499
§ 120. Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення
основного допустимого напруження....502
§ 121. Про добір матеріалу і раціональних форм поперечних перерізів
для стиснутих стрижнів..507
§ 122. Поздовжньо-поперечне згинання...508
Розділ 20. Пружні коливання
§123. Вступ. Класифікація механічних коливань....516
§ 124. Власні гармонічні коливання пружної системи з одним ступенем
вільності....521
§ 125. Змушені коливання пружних систем з одним ступенем вільності....527
§ 126. Власні коливання з в’язким демпфуванням...531
§ 127. Змушені коливання механічної системи з в’язким демпфуванням....534
§ 128. Критична швидкість обертання вала...538
§ 129. Власні коливання системи з двома або кількома ступенями вільності....541
§ 1 ЗО. Крутильні коливання валів і систем передач...546
§131. Поперечні коливання стрижнів із зосередженими масами...549
§ 132. Коливання пружних тіл з розподіленими масами...552
§ 133. Поперечні коливання призматичних стрижнів....559
Розділ 21. Опір матеріалів дії повторно-змінних напружень
§ 134. Явище утоми матеріалів ....562
§ 135. Методи визначення границі витривалості. Діаграма утоми...568
§ 136. Вплив конструктивно-технологічних факторів на границю витривалості... 573 § 137. Розрахунок на міцність при повторно-змінних навантаженнях 581
Розділ 22. Розрахунки при ударних навантаженнях
§ 138. Розрахунок при осьовій дії ударного навантаження...590
§ 139. Напруження при скручувальному ударі...603
§ 140. Напруження і деформації при згинальному ударі...605
§ 141. Механічні властивості матеріалів при ударі....611
Розділ 23. Контактні напруження
§ 142. Основні поняття....613
§ 143. Формули для визначення контактних напружень....613
§ 144. Перевірка міцності при контактних напруженнях..... 617
Розділ 24. Основи механіки руйнування
§ 145. Загальні поняття...622
§ 146. Крихке руйнування. Теорія Гріффітса...623
§ 147. Силові критерії руйнування....627
§ 148. Оцінювання розмірів пластичної зони вздовж тріщини...632
§ 149. Методика експериментального визначення тріщиностійкості
конструкційних матеріалів...634
Додатки...639
Список використаної та рекомендованої літератури....655

Викладено основні питання опору матеріалів, що відображують сучасний рівень науки і техніки. Наведено загальні методи визначення переміщень і метод сил, питання пружних коливань, розрахунки при повторно-змінних та ударних навантаженнях. Висвітлено елементи теорії тонкостінних оболонок, основи механіки руйнування, подано докладно проаналізовані приклади.
У другому виданні (1-ше вид. — 1993 р.) введено нові нормативно затверджені терміни.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha