Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : підручник : у 2 часчтинах, 5 книгах. Частина 1, Книга 2 : Опір бруса / Піскунов В. Г., Федоренко Ю. М., Шевченко В. Д., Сіпетов В. С. ; за редакцією В. Г. Піскунова

Автор(и): Федоренко Ю. М. ; Піскунов В. Г. ; Шевченко В. Д. ; Сіпетов В. С.Вторинна відповідальність: редактор Піскунова В. Г.Publication: Київ : Вища школа, 1994Description: 335 сторінок : ілюстрації ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 5-11-004301-9.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 539.3/8(075.8)Subject - Topical Name: Фізика -- Навчальні посібники -- Опір матеріалів УДК-теми: 539.3 Пружність.Деформація.Механіка деформівних тіл « 539 Фізична природа матерії « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Викладено положення курсу щодо опору одновимірного тіла — бруса. Наведено методи розрахунку на міцність і жорсткість при простому та складному опорі, а також при динамічних навантаженнях. Розглянуто питання стійкості, пластичного деформування. Застосовано математичні аналогії для силових та деформаційних факторів. Розглянуто розрахунки композитних і тонкостінних стержнів.
    Для студентів будівельних і транспортних спеціальностей вузів.
   
Зміст:
Передмова....7
Глава 7. Геометричні характеристики плоских перерізів бруса...9
7.1. Види геометричних характеристик плоских перерізів ...9
7.2. Залежності між моментами площ при перетворенні координат....13
7.3. Головні осі інерції й головні моменти інерції...18
7.4. Графічні побудови геометричних характеристик перерізів....22
7.5. Визначення моментів інерції й відцентрових моментів для про¬стих перерізів .....23
Глава 8. Внутрішні зусилля в брусі....26
8.1. Визначення зусиль у перерізі бруса....27
8.2. Епюри внутрішніх зусиль....31
8.3. Диференціальні рівняння рівноваги бруса...38
8.4. Інтегральні залежності для зусиль.....41
Глава 9. Розтягання і стискання ....45
9.1. Поздовжні сили ....45
9.2. Диференціальні й інтегральні залежності...48
9.3. Метод початкових параметрів при розтяганні або стисканні....51
9.4. Урахування власної ваги в розрахунках на розтягання або
стискання...54
9.5. Брус однакового опору.....56
9.6. Розрахунки статично невизначуваних систем при розтяганні
й стисканні....59
9.7. Розрахунок гнучких ниток ....64
Глава 10. Зсув .....67
10.1. Напруження і деформації при зсуві. Закон Гука при зсуві....67
10.2. Диференціальні залежності при зсуві....68
10.3. Потенціальна енергія деформації при чистому зсуві. Модуль зсуву ...71
10.4. Практичні розрахунки на зріз, зминання і розрив .... 73
Глава 11. Згинання. Задачі про міцність....77
11.1. Плоске згинання балок, навантажування їх. Опори й опорні
реакції...77
11.2. Внутрішні зусилля в балках....81
11.3. Диференціальні й інтегральні залежності в епюрах зусиль
при згинанні .....84
11.4. Побудова епюр внутрішніх зусиль методом початкових
параметрів 90
11.5. Нормальні напруження при згинанні ....93
11.6. Дотичні напруження при згинанні...100
11.7. Головні напруження при поперечному згинанні....106
11.8. Розрахунок балки на міцність....110
11.9. Потенціальна енергія деформації згинання ....114
Глава 12. Згинання. Задачі про жорсткість...115
12.1. Переміщення при згинанні...116
12.2. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки....117
12.3. Безпосереднє інтегрування диференціального рівняння зігнутої осі ....119
12.4. Визначення переміщень при згинанні методом початкових параметрів ......122
12.5. Визначення переміщень при згинанні методом фіктивного
навантаження ...125
12.6. Визначення переміщень у балках змінного перерізу.....129
12.7- Система диференціальних і інтегральних залежностей при згинанні бруса ....135
Глава 13. Статично невизначувані балки .....137
13.1. Розрахунок статично невизначуваної балки методом сил....138
13.2. Нерозрізні балки. Рівняння трьох моментів ...142
13.3. Рівняння трьох моментів при наявності консолей і затиснення ...149
13.4. Вплив нерівномірної осадки опор нерозрізної балки ..154
13.5. Перехресні балки.....157
Глава 14. Кручення....158
14.1. Внутрішні силові фактори при крученні валів.....158
14.2. Напруження при крученні вала. Умова міцності...160
14.3. Деформації при крученні. Умова жорсткості....165
14.4. Кручення стержнів некруглих перерізів...172
14.5. Статично невизначувані задачі при крученні....177
14.6. Диференціальне рівняння при крученні...178
14.7. Розрахунок циліндричних пружин з малим кроком ...180
Глава 15. Аналогії силових І деформаційних факторів.....184
15.1. Диференціальні залежності й аналогії....184
15.2. Приклади застосування аналогій....189
15.3. Інтегральні залежності й аналогії .....192
Глава 16. Складний опір ....199
16.1. Косе згинання....200
16.2. Згинання з розтяганням (стисканням) .....206
16.3. Згинання з крученням.... 217
16.4. Згинання з розтяганням (стисканням) плоского кривого їруса ....223
Глава 17. Кручення і згинання тонкостінних стержнів .....229
17.1. Секторіальні характеристики поперечних перерізів.....229
17.2. Центр кручення і секторіальна нульова точка....233
17.3. Нормальні й дотичні напруження при обмеженому крученні
стержнів відкритого профілю....237
17.4. Диференціальне рівняння обмеженого кручення .....242
17.5. Опір тонкостінних стержнів при інших навантаженнях....243
Глава 18. Розрахунок композитних брусів....244
18.1. Залежності між напруженнями і деформаціями для середовища з порами ....244
18.2. Шаруваті бруси симетричного поперечного перерізу.....246
18.3. Шаруваті бруси несиметричного за висотою поперечного перерізу .....261
Глава 19. Стійкість стиснутих стержнів і поздовжньо-поперечне вгинання .....267
19.1. Стійка і нестійка пружна рівновага....267
19.2. Задача Ейлера про стійкість стиснутих стержнів у пружній стадії .....269
19.3. Вплив умов закріплення стержня на значення критичної
сили ....271
19.4. Критичні напруження ....273
19.5. Практичні методи розрахунку стиснутих стержнів на стійкість ....276
19.6. Розрахунок на стійкість складених стержнів....285
19.7. Поздовжнє згинання стиснутого стержня при наявності
евсцентриситета....287
19.8. Енергетичний метод визначення критичної сили....289
19.9. Поздовжньо-поперечне згинання .....290
Глава 20. Динамічні задачі ....291
20.1. Піднімання вантажу з прискоренням ....292
20.2. Напруження в обертових тілах ....294
20.3. Розрахунки при ударних навантаженнях....296
20.4. Коливання механічних систем...302
Глава 21. Розрахунки на МІЦНІСТЬ при напруженнях, що змінюються в часі....308
21.1. Цикли напружень і їхні характеристики....309
21.2. Границя витривалості. Крива втомленості ....310
21.3. Діаграми граничних напружень....312
21.4. Фактори, що впливають на границю витривалості ...314
21.5. Розрахунки на міцність при циклічній зміні напружень...317
Глава 22. Розрахунок конструкцій з урахуванням пластичних деформацій ....320
22.1. Основні поняття...320
22.2. Розрахунки при розтяганні й стисканні ...322
22.3. Розрахунки стержнів круглого перерізу при крученні....324
22.4. Розрахунки при плоскому згинанні....328
Список рекомендованої літератури.....333
Item type: Книга

This record has many physical items (169). View all the physical items.

Передмова....7
Глава 7. Геометричні характеристики плоских перерізів бруса...9
7.1. Види геометричних характеристик плоских перерізів ...9
7.2. Залежності між моментами площ при перетворенні координат....13
7.3. Головні осі інерції й головні моменти інерції...18
7.4. Графічні побудови геометричних характеристик перерізів....22
7.5. Визначення моментів інерції й відцентрових моментів для про¬стих перерізів .....23
Глава 8. Внутрішні зусилля в брусі....26
8.1. Визначення зусиль у перерізі бруса....27
8.2. Епюри внутрішніх зусиль....31
8.3. Диференціальні рівняння рівноваги бруса...38
8.4. Інтегральні залежності для зусиль.....41
Глава 9. Розтягання і стискання ....45
9.1. Поздовжні сили ....45
9.2. Диференціальні й інтегральні залежності...48
9.3. Метод початкових параметрів при розтяганні або стисканні....51
9.4. Урахування власної ваги в розрахунках на розтягання або
стискання...54
9.5. Брус однакового опору.....56
9.6. Розрахунки статично невизначуваних систем при розтяганні
й стисканні....59
9.7. Розрахунок гнучких ниток ....64
Глава 10. Зсув .....67
10.1. Напруження і деформації при зсуві. Закон Гука при зсуві....67
10.2. Диференціальні залежності при зсуві....68
10.3. Потенціальна енергія деформації при чистому зсуві. Модуль зсуву ...71
10.4. Практичні розрахунки на зріз, зминання і розрив .... 73
Глава 11. Згинання. Задачі про міцність....77
11.1. Плоске згинання балок, навантажування їх. Опори й опорні
реакції...77
11.2. Внутрішні зусилля в балках....81
11.3. Диференціальні й інтегральні залежності в епюрах зусиль
при згинанні .....84
11.4. Побудова епюр внутрішніх зусиль методом початкових
параметрів 90
11.5. Нормальні напруження при згинанні ....93
11.6. Дотичні напруження при згинанні...100
11.7. Головні напруження при поперечному згинанні....106
11.8. Розрахунок балки на міцність....110
11.9. Потенціальна енергія деформації згинання ....114
Глава 12. Згинання. Задачі про жорсткість...115
12.1. Переміщення при згинанні...116
12.2. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки....117
12.3. Безпосереднє інтегрування диференціального рівняння зігнутої осі ....119
12.4. Визначення переміщень при згинанні методом початкових параметрів ......122
12.5. Визначення переміщень при згинанні методом фіктивного
навантаження ...125
12.6. Визначення переміщень у балках змінного перерізу.....129
12.7- Система диференціальних і інтегральних залежностей при згинанні бруса ....135
Глава 13. Статично невизначувані балки .....137
13.1. Розрахунок статично невизначуваної балки методом сил....138
13.2. Нерозрізні балки. Рівняння трьох моментів ...142
13.3. Рівняння трьох моментів при наявності консолей і затиснення ...149
13.4. Вплив нерівномірної осадки опор нерозрізної балки ..154
13.5. Перехресні балки.....157
Глава 14. Кручення....158
14.1. Внутрішні силові фактори при крученні валів.....158
14.2. Напруження при крученні вала. Умова міцності...160
14.3. Деформації при крученні. Умова жорсткості....165
14.4. Кручення стержнів некруглих перерізів...172
14.5. Статично невизначувані задачі при крученні....177
14.6. Диференціальне рівняння при крученні...178
14.7. Розрахунок циліндричних пружин з малим кроком ...180
Глава 15. Аналогії силових І деформаційних факторів.....184
15.1. Диференціальні залежності й аналогії....184
15.2. Приклади застосування аналогій....189
15.3. Інтегральні залежності й аналогії .....192
Глава 16. Складний опір ....199
16.1. Косе згинання....200
16.2. Згинання з розтяганням (стисканням) .....206
16.3. Згинання з крученням.... 217
16.4. Згинання з розтяганням (стисканням) плоского кривого їруса ....223
Глава 17. Кручення і згинання тонкостінних стержнів .....229
17.1. Секторіальні характеристики поперечних перерізів.....229
17.2. Центр кручення і секторіальна нульова точка....233
17.3. Нормальні й дотичні напруження при обмеженому крученні
стержнів відкритого профілю....237
17.4. Диференціальне рівняння обмеженого кручення .....242
17.5. Опір тонкостінних стержнів при інших навантаженнях....243
Глава 18. Розрахунок композитних брусів....244
18.1. Залежності між напруженнями і деформаціями для середовища з порами ....244
18.2. Шаруваті бруси симетричного поперечного перерізу.....246
18.3. Шаруваті бруси несиметричного за висотою поперечного перерізу .....261
Глава 19. Стійкість стиснутих стержнів і поздовжньо-поперечне вгинання .....267
19.1. Стійка і нестійка пружна рівновага....267
19.2. Задача Ейлера про стійкість стиснутих стержнів у пружній стадії .....269
19.3. Вплив умов закріплення стержня на значення критичної
сили ....271
19.4. Критичні напруження ....273
19.5. Практичні методи розрахунку стиснутих стержнів на стійкість ....276
19.6. Розрахунок на стійкість складених стержнів....285
19.7. Поздовжнє згинання стиснутого стержня при наявності
евсцентриситета....287
19.8. Енергетичний метод визначення критичної сили....289
19.9. Поздовжньо-поперечне згинання .....290
Глава 20. Динамічні задачі ....291
20.1. Піднімання вантажу з прискоренням ....292
20.2. Напруження в обертових тілах ....294
20.3. Розрахунки при ударних навантаженнях....296
20.4. Коливання механічних систем...302
Глава 21. Розрахунки на МІЦНІСТЬ при напруженнях, що змінюються в часі....308
21.1. Цикли напружень і їхні характеристики....309
21.2. Границя витривалості. Крива втомленості ....310
21.3. Діаграми граничних напружень....312
21.4. Фактори, що впливають на границю витривалості ...314
21.5. Розрахунки на міцність при циклічній зміні напружень...317
Глава 22. Розрахунок конструкцій з урахуванням пластичних деформацій ....320
22.1. Основні поняття...320
22.2. Розрахунки при розтяганні й стисканні ...322
22.3. Розрахунки стержнів круглого перерізу при крученні....324
22.4. Розрахунки при плоскому згинанні....328
Список рекомендованої літератури.....333

Викладено положення курсу щодо опору одновимірного тіла — бруса. Наведено методи розрахунку на міцність і жорсткість при простому та складному опорі, а також при динамічних навантаженнях. Розглянуто питання стійкості, пластичного деформування. Застосовано математичні аналогії для силових та деформаційних факторів. Розглянуто розрахунки композитних і тонкостінних стержнів.
Для студентів будівельних і транспортних спеціальностей вузів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha