Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : підручник : у 2 частинах, 5 книгах. Частина 1, Книга 1 : Загальні основи курсу / Піскунов В. Г., Сіпетов В. С., Шевченко В. Д., Присяжнюк В. К. ; за редакцією В. Г. Піскунова

Автор(и): Сіпетов В. С. ; Піскунов В. Г. ; Шевченко В. Д. ; Присяжнюк В. К.Вторинна відповідальність: редактор Піскунова В. Г.Publication: Київ : Вища школа, 1994Description: 204 сторінки : ілюстрації ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 5-11-004300-0.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 539.3/8(075.8)Subject - Topical Name: Фізика -- Навчальні посібники -- Опір матеріалів Online Resources:LibraryGoАнотація:
    Викладено загальні положення, гіпотези та принципи курсу, що вивчається. Наведено дані щодо його експериментальних основ. Розглянуто загальні співвідношення напруженого та деформованого станів деформівного твердого тіла, його фізичні моделі, питання оцінки міцності та основи механіки руйнування.
    Для студентів будівельних і транспортних спеціальностей вузів.
   
Зміст:
Передмова .....5
Вступ...7
Глава 1. Загальні положення і поняття...11
1.1. Опір матеріалів — наука про міцність...11
1.2. Об’єкти розрахунку ...13
1.3. Зовнішні сили, класифікація їх ...17
1.4. Основні гіпотези науки про опір матеріалів і принципи розрахунку ...20
1.5. Внутрішні сили і напруження....24
1.6. Стани опору бруса ....28
Глава 2. Опір розтяганню і стисканню ...31
2.1. Закон Гука ....32
2.2. Напруження в стержні ....36
2.3. Деформації стержня ....43
2.4. Механічні випробування ....49
2.5. Розрахунки на міцність і жорсткість .... 61
Глава 3. Напружений стан тіла ....68
3.1. Напруження в точці тіла....68
3.2. Головні напруження ....76
3.3. Об’ємний напружений стан ....85
3.4. Плоский напружений стан....91
3.5. Лінійний напружений стан і його узагальнення....101
3.6. Графічний аналіз напруженого стану (круг Мора)....105
Глава 4. Деформований стан тіла....111
4.1. Переміщення і деформації....112
4.2. Співвідношення деформованого стану ....115
4.3. Залежності між деформаціями і переміщеннями....119
4.4. Деформації і жорсткі повороти ...122
4.5. Умови сумісності деформацій і однозначності переміщень ...126
4.6. Лінійні й нелінійні співвідношення для деформацій ....130
Глава 5. Фізичні моделі деформівного твердого тіла ....133
5.1. Лінійно-пружна модель. Узагальнений закон Гука ....133
5.2. Деякі форми закону Гука для ізотропного тіла.....143
5.3. Закон Гука для анізотропних тіл...151
5.4. Нелінійно-пружна модель і моделі пластичності...159
5.5. Моделі повзучості ....167
5.6. Потенціальна енергія деформації пружного тіла....172
Глава 6. Міцність і руйнування деформівного твердого тіла...177
6.1. Класичні теорії міцності ....178
6.2. Поверхні граничного опору ....184
6.3. Узагальнені теорії міцності ...189
6.4. Крихке руйнування...197
Список рекомендованої літератури .....204
Item type: Книга

This record has many physical items (116). View all the physical items.

Передмова .....5
Вступ...7
Глава 1. Загальні положення і поняття...11
1.1. Опір матеріалів — наука про міцність...11
1.2. Об’єкти розрахунку ...13
1.3. Зовнішні сили, класифікація їх ...17
1.4. Основні гіпотези науки про опір матеріалів і принципи розрахунку ...20
1.5. Внутрішні сили і напруження....24
1.6. Стани опору бруса ....28
Глава 2. Опір розтяганню і стисканню ...31
2.1. Закон Гука ....32
2.2. Напруження в стержні ....36
2.3. Деформації стержня ....43
2.4. Механічні випробування ....49
2.5. Розрахунки на міцність і жорсткість .... 61
Глава 3. Напружений стан тіла ....68
3.1. Напруження в точці тіла....68
3.2. Головні напруження ....76
3.3. Об’ємний напружений стан ....85
3.4. Плоский напружений стан....91
3.5. Лінійний напружений стан і його узагальнення....101
3.6. Графічний аналіз напруженого стану (круг Мора)....105
Глава 4. Деформований стан тіла....111
4.1. Переміщення і деформації....112
4.2. Співвідношення деформованого стану ....115
4.3. Залежності між деформаціями і переміщеннями....119
4.4. Деформації і жорсткі повороти ...122
4.5. Умови сумісності деформацій і однозначності переміщень ...126
4.6. Лінійні й нелінійні співвідношення для деформацій ....130
Глава 5. Фізичні моделі деформівного твердого тіла ....133
5.1. Лінійно-пружна модель. Узагальнений закон Гука ....133
5.2. Деякі форми закону Гука для ізотропного тіла.....143
5.3. Закон Гука для анізотропних тіл...151
5.4. Нелінійно-пружна модель і моделі пластичності...159
5.5. Моделі повзучості ....167
5.6. Потенціальна енергія деформації пружного тіла....172
Глава 6. Міцність і руйнування деформівного твердого тіла...177
6.1. Класичні теорії міцності ....178
6.2. Поверхні граничного опору ....184
6.3. Узагальнені теорії міцності ...189
6.4. Крихке руйнування...197
Список рекомендованої літератури .....204

Викладено загальні положення, гіпотези та принципи курсу, що вивчається. Наведено дані щодо його експериментальних основ. Розглянуто загальні співвідношення напруженого та деформованого станів деформівного твердого тіла, його фізичні моделі, питання оцінки міцності та основи механіки руйнування.
Для студентів будівельних і транспортних спеціальностей вузів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha