Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Опір матеріалів: розрахункові роботи [Текст] : навчальний посібник / Ковтун Віталій Васильович, Павлов Володимир Степанович, Дорофеев Олександр Анатолійович ; Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти, Технологічний університет Поділля

Автори: Ковтун Віталій Васильович; Павлов Володимир Степанович ; Дорофеев Олександр АнатолійовичВторинна відповідальність: Науково-методичний центр вищої освіти ; Технологічний університет ПоділляPublication: Львів : Афіша, 2002Description: 280 сторінок : ілюстрації ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: (966-95063-73-1).Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 539.3/8(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінка 274 (11 назв).Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники -- Опір матеріалів | Пружність -- Навчальні посібники -- Деформація УДК-теми: 539.3 Пружність.Деформація.Механіка деформівних тіл « 539 Фізична природа матерії « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У навчальному посібнику на типових прикладах показано порядок розрахунку бруса на міцність і жорсткість при простих деформаціях. Складний опір представлений косим згином, позацентровим розтягом-стиском, згином з крученням. В останньому випадку використано основні гіпотези міцності. Розглянуто визначення геометричних характеристик перерізів різної складності, особливості розрахунку елементів нероз'єм- них з'єднань сталевих і дерев'яних конструкцій. Наведено два способи розрахунку стиснутих стержнів на стійкість: методом поступових наближень і з використанням питомого радіуса інерції перерізу. На ряді прикладів проілюстровано метод Максвелла- Мора визначення переміщень у пружних системах. Значний об'єм книги присвячено розрахунку конструкцій при дії динамічних навантажень і змінних напружень.
    Кожний розділ містить у собі приклади розв'язання задач, задачі для самостійної роботи, завдання для розрахунково-проектувальних робіт та приклади їх виконання.
    Посібник розрахований на студентів вищих технічних навчальних закладів, у першу чергу на підготовку бакалаврів за фахом «Інженерна механіка».
   
Зміст:
Передмова..... 5
Розділ 1. Розтяг і стиск ....7
1.1. Основні теоретичні відомості...7
1.1.1. Побудова епюр внутрішніх зусиль.....7
1.1.2. Особливості епюри поздовжніх сил....8
1.1.3. Обчислення нормальних напружень у поперечних перерізах бруса.... 8
1.1.4. Побудова епюри нормальних напружень (епюри о).... 9
1.1.5. Співвідношення для обчислення деформацій бруса і переміщень його
перерізів .... 9
1.1.6. Врахування власної ваги бруса ...11
1.1.7. Побудова епюри переміщень перерізів бруса (епюри 8....11
1.1.8. Розрахунок на міцність.....12
1.1.9. Розрахунки на жорстокість...14
1.2. Практичні заняття....14
1.2.1. Контрольні запитання....14
1.2.2. Приклади розрахунків на розтяг і стиск..15
1.2.3. Задачі для самостійного розв'язання 22
1.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунки на міцність і жорсткість бруса при розтягу (стиску)».....27
Приклад виконання РПР....28
Розділ 2. Розрахунки на зріз і зминання...33
2.1. Основні теоретичні відомості....33
2.1.1. Розрахунок болтових і заклепкових з'єдн34
2.1.2. Розрахунок зварних з'єднань....35
2.1.3. Розрахунок з'єднань дерев'яних деталей...36
2.2. Практичні заняття....37
2.2.1. Контрольні запитання...37
2.2.2. Приклади розрахунків на зріз і зминання ....37
2.2.3. Задачі для самостійного розв'язання....43
Розділ 3. Геометричні характеристики перерізі...49
3.1. Основні теоретичні відомості.... 49
3.1.1. Геометричні характеристики, що використовуються в інженерних
розрахунках...49
3.1.2. Залежність між моментами інерції відносно паралельних осей, одні
з яких центральні ....51
3.1.3. Обчислення моментів інерції складних перерізів...52
3.1.4. Зміна моментів інерції при повороті координатних осей....52
3.1.5. Головні осі і головні моменти інерції.... 52
3.1.6. Часткові випадки визначення положення головних центральних осей....53
3.1.7. Визначення положення головних центральних осей і величини
головних центральних моментів інерції.... 54
3.2. Практичні заняття...56
3.2.1. Контрольні запитання...56
3.2.2. Приклади обчислення моментів інерції перерізів... 56
3.2.3. Задачі для самостійного розв'язання.... 63
3.3. Розрахунково-проектувальна робота «Дослідження геометричних характеристик плоских перерізів»....67
Приклад виконання РПР.....67
Розділ 4. Кручення ....73
4.1. Теоретичні відомості ....73
4.1.1. Загальні поняття.... 73
4.1.2. Основні залежності при крученні круглих брусів...74
4.1.3. Кручення брусів некруглого перерізу...76
4.1.4. Кручення тонкостінних профілів ...78
4.1.5. Розрахунки на кручення прямих брусів....81
4.1.6. Розрахунки циліндричних гвинтових пружин з малим кроком....81
4.2. Практичні заняття...83
4.2.1. Контрольні запитання...83
4.2.2. Приклади розв’язання задач.... 84
4.2.3. Задачі для самостійного розв'язання....92
4.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок прямих брусів
на кручення» ....96
Приклад виконання РПР...96
Розділ 5. Згин...103
5.1. Основні теоретичні відомості ....103
5.1.1. Загальні поняття...103
5.1.2. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів....104
5.1.3. Обчислення нормальних напружень...107
5.1.4. Розрахунки на міцність ...109
5.1.5. Розрахунки на жорсткість....110
5.2. Практичні заняття...112
5.2.1. Контрольні запитання..112
5.2.2. Приклади розв'язання задач...113
5.2.3. Задачі для самостійного розв'язання..122
5.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок статично визначуваних балок на міцність» ....125
Розділ 6. Стійкість стиснутих стержнів...127
6.1. Теоретичні відомості...127
6.1.1. Основні поняття...127
6.1.2. Розрахунки на стійкість...130
6.2. Практичні заняття...132
6.2.1. Контрольні запитання...132
6.2.2. Приклади розв'язання задач...133
6.2.3. Задачі для самостійного розв'язання...139
6.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок стиснутих стержнів
на стійкість»....142
Розділ 7. Визначення переміщень у пружних системах...145
7.1. Теоретичні відомості...145
7.1.1. Загальні поняття....145
7.1.2. Інтеграл переміщень Мора-Максвелла....145
7.1.3. Графоаналітичний метод...146
7.2. Практичні заняття....148
7.2.1. Контрольні запитання...148
7.2.2. Приклади обчислень переміщень за допомогою інтеграла Мора-Максвелла ....149
7.2.3. Приклади обчислень переміщень графоаналітичним методом
(за правилом Верещагіна)....150
7.2.4. Задачі для самостійного розв'язання...152
7.3. Розрахунково-проектувальна робота «Обчислення переміщень у пружних системах».....155
Розділ 8. Розрахунки на міцність у загальному випадку навантаження бруса (складний опір) .....157
8.1. Основні теоретичні відомості...157
8.1.1. Загальні положення...157
8.1.2. Косий згин...158
8.1.3. Позацентровий розтяг і стиск брусів великої жорсткості...160
8.1.4. Сумісна дія згину з крученням....161
8.2. Практичні заняття...164
8.2.1. Контрольні запитання...164
8.2.2. Приклади розв'язання задач....166
8.2.3. Задачі для самостійного розв’язання...174
8.3. Розрахунково-проектувальні роботи ...178
8.3.1. Розрахунки на міцність при косому згині ....178
8.3.2. Визначення вантажопідйомності позацентрово стиснутого стержня
великої жорсткості ....183
8.3.3. Розрахунок на міцність круглого вала при сумісній дії згину і кручення...192
Розділ 9. Розрахунки конструкцій на динамічні навантаження ....199
9.1. Основні теоретичні відомості....199
9.1.1. Загальні поняття....199
9.1.2. Види динамічних навантажень...199
9.1.3. Постійне динамічне навантаження...200
9.1.4. Ударне навантаження...201
9.1.5. Повторно-змінне навантаження. Коливання...204
9.2. Практичні заняття...207
9.2.1. Контрольні запитання...207
9.2.2. Приклади розв'язання задач ...208
9.2.3. Задачі для самостійного розв'язання...214
9.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок стержневих конструкцій при ударних навантаженнях»...220
Розділ 10. Розрахунки на міцність при змінних напруженнях ....225
10.1. Основні теоретичні положення ...225
10.1.1. Загальні поняття...225
10.1.2. Визначення границі витривалості матеріалу при симетричному циклі ...227
10.1.3. Вплив різних факторів на витривалість деталі...228
10.1.4. Визначення коефіцієнта запасу ...233
10.1.5. Розрахунки на міцність....236
10.2.1. Контрольні запитання...236
10.2.2. Приклади розв'язання задач...237
10.2.3. Задачі для самостійного розв'язання...244
10.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок валів на витривалість при згині з крученням» ...246
Приклад виконання РПР 10.3...247
Додатки ...255
Список літератури ...274
З м і с т....275
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/11/2021 NR0634698
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/8(075.8)/К568 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0517080
 Книга Книга Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/8(075.8)/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 29/02/2024 NR0530450
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 NR0517076
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0517077
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 NR0516800
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 NR0516801
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2020 00:00 NR0516802
 Книга Книга Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 29/02/2024 NR0516916
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 NR0516917
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 NR0516918
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/11/2021 NR0516919
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/6/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2020 00:00 NR0516920
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.3/8(075.8)/К568 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 28/02/2023 NR0517079
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01323276 (Browse shelf(Opens below)) Available 01323276
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.4/К568 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0517078
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 539.4/К568 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516915

Бібліографія: сторінка 274 (11 назв)

Передмова..... 5
Розділ 1. Розтяг і стиск ....7
1.1. Основні теоретичні відомості...7
1.1.1. Побудова епюр внутрішніх зусиль.....7
1.1.2. Особливості епюри поздовжніх сил....8
1.1.3. Обчислення нормальних напружень у поперечних перерізах бруса.... 8
1.1.4. Побудова епюри нормальних напружень (епюри о).... 9
1.1.5. Співвідношення для обчислення деформацій бруса і переміщень його
перерізів .... 9
1.1.6. Врахування власної ваги бруса ...11
1.1.7. Побудова епюри переміщень перерізів бруса (епюри 8....11
1.1.8. Розрахунок на міцність.....12
1.1.9. Розрахунки на жорстокість...14
1.2. Практичні заняття....14
1.2.1. Контрольні запитання....14
1.2.2. Приклади розрахунків на розтяг і стиск..15
1.2.3. Задачі для самостійного розв'язання 22
1.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунки на міцність і жорсткість бруса при розтягу (стиску)».....27
Приклад виконання РПР....28
Розділ 2. Розрахунки на зріз і зминання...33
2.1. Основні теоретичні відомості....33
2.1.1. Розрахунок болтових і заклепкових з'єдн34
2.1.2. Розрахунок зварних з'єднань....35
2.1.3. Розрахунок з'єднань дерев'яних деталей...36
2.2. Практичні заняття....37
2.2.1. Контрольні запитання...37
2.2.2. Приклади розрахунків на зріз і зминання ....37
2.2.3. Задачі для самостійного розв'язання....43
Розділ 3. Геометричні характеристики перерізі...49
3.1. Основні теоретичні відомості.... 49
3.1.1. Геометричні характеристики, що використовуються в інженерних
розрахунках...49
3.1.2. Залежність між моментами інерції відносно паралельних осей, одні
з яких центральні ....51
3.1.3. Обчислення моментів інерції складних перерізів...52
3.1.4. Зміна моментів інерції при повороті координатних осей....52
3.1.5. Головні осі і головні моменти інерції.... 52
3.1.6. Часткові випадки визначення положення головних центральних осей....53
3.1.7. Визначення положення головних центральних осей і величини
головних центральних моментів інерції.... 54
3.2. Практичні заняття...56
3.2.1. Контрольні запитання...56
3.2.2. Приклади обчислення моментів інерції перерізів... 56
3.2.3. Задачі для самостійного розв'язання.... 63
3.3. Розрахунково-проектувальна робота «Дослідження геометричних характеристик плоских перерізів»....67
Приклад виконання РПР.....67
Розділ 4. Кручення ....73
4.1. Теоретичні відомості ....73
4.1.1. Загальні поняття.... 73
4.1.2. Основні залежності при крученні круглих брусів...74
4.1.3. Кручення брусів некруглого перерізу...76
4.1.4. Кручення тонкостінних профілів ...78
4.1.5. Розрахунки на кручення прямих брусів....81
4.1.6. Розрахунки циліндричних гвинтових пружин з малим кроком....81
4.2. Практичні заняття...83
4.2.1. Контрольні запитання...83
4.2.2. Приклади розв’язання задач.... 84
4.2.3. Задачі для самостійного розв'язання....92
4.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок прямих брусів
на кручення» ....96
Приклад виконання РПР...96
Розділ 5. Згин...103
5.1. Основні теоретичні відомості ....103
5.1.1. Загальні поняття...103
5.1.2. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів....104
5.1.3. Обчислення нормальних напружень...107
5.1.4. Розрахунки на міцність ...109
5.1.5. Розрахунки на жорсткість....110
5.2. Практичні заняття...112
5.2.1. Контрольні запитання..112
5.2.2. Приклади розв'язання задач...113
5.2.3. Задачі для самостійного розв'язання..122
5.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок статично визначуваних балок на міцність» ....125
Розділ 6. Стійкість стиснутих стержнів...127
6.1. Теоретичні відомості...127
6.1.1. Основні поняття...127
6.1.2. Розрахунки на стійкість...130
6.2. Практичні заняття...132
6.2.1. Контрольні запитання...132
6.2.2. Приклади розв'язання задач...133
6.2.3. Задачі для самостійного розв'язання...139
6.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок стиснутих стержнів
на стійкість»....142
Розділ 7. Визначення переміщень у пружних системах...145
7.1. Теоретичні відомості...145
7.1.1. Загальні поняття....145
7.1.2. Інтеграл переміщень Мора-Максвелла....145
7.1.3. Графоаналітичний метод...146
7.2. Практичні заняття....148
7.2.1. Контрольні запитання...148
7.2.2. Приклади обчислень переміщень за допомогою інтеграла Мора-Максвелла ....149
7.2.3. Приклади обчислень переміщень графоаналітичним методом
(за правилом Верещагіна)....150
7.2.4. Задачі для самостійного розв'язання...152
7.3. Розрахунково-проектувальна робота «Обчислення переміщень у пружних системах».....155
Розділ 8. Розрахунки на міцність у загальному випадку навантаження бруса (складний опір) .....157
8.1. Основні теоретичні відомості...157
8.1.1. Загальні положення...157
8.1.2. Косий згин...158
8.1.3. Позацентровий розтяг і стиск брусів великої жорсткості...160
8.1.4. Сумісна дія згину з крученням....161
8.2. Практичні заняття...164
8.2.1. Контрольні запитання...164
8.2.2. Приклади розв'язання задач....166
8.2.3. Задачі для самостійного розв’язання...174
8.3. Розрахунково-проектувальні роботи ...178
8.3.1. Розрахунки на міцність при косому згині ....178
8.3.2. Визначення вантажопідйомності позацентрово стиснутого стержня
великої жорсткості ....183
8.3.3. Розрахунок на міцність круглого вала при сумісній дії згину і кручення...192
Розділ 9. Розрахунки конструкцій на динамічні навантаження ....199
9.1. Основні теоретичні відомості....199
9.1.1. Загальні поняття....199
9.1.2. Види динамічних навантажень...199
9.1.3. Постійне динамічне навантаження...200
9.1.4. Ударне навантаження...201
9.1.5. Повторно-змінне навантаження. Коливання...204
9.2. Практичні заняття...207
9.2.1. Контрольні запитання...207
9.2.2. Приклади розв'язання задач ...208
9.2.3. Задачі для самостійного розв'язання...214
9.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок стержневих конструкцій при ударних навантаженнях»...220
Розділ 10. Розрахунки на міцність при змінних напруженнях ....225
10.1. Основні теоретичні положення ...225
10.1.1. Загальні поняття...225
10.1.2. Визначення границі витривалості матеріалу при симетричному циклі ...227
10.1.3. Вплив різних факторів на витривалість деталі...228
10.1.4. Визначення коефіцієнта запасу ...233
10.1.5. Розрахунки на міцність....236
10.2.1. Контрольні запитання...236
10.2.2. Приклади розв'язання задач...237
10.2.3. Задачі для самостійного розв'язання...244
10.3. Розрахунково-проектувальна робота «Розрахунок валів на витривалість при згині з крученням» ...246
Приклад виконання РПР 10.3...247
Додатки ...255
Список літератури ...274
З м і с т....275

У навчальному посібнику на типових прикладах показано порядок розрахунку бруса на міцність і жорсткість при простих деформаціях. Складний опір представлений косим згином, позацентровим розтягом-стиском, згином з крученням. В останньому випадку використано основні гіпотези міцності. Розглянуто визначення геометричних характеристик перерізів різної складності, особливості розрахунку елементів нероз'єм- них з'єднань сталевих і дерев'яних конструкцій. Наведено два способи розрахунку стиснутих стержнів на стійкість: методом поступових наближень і з використанням питомого радіуса інерції перерізу. На ряді прикладів проілюстровано метод Максвелла- Мора визначення переміщень у пружних системах. Значний об'єм книги присвячено розрахунку конструкцій при дії динамічних навантажень і змінних напружень.
Кожний розділ містить у собі приклади розв'язання задач, задачі для самостійної роботи, завдання для розрахунково-проектувальних робіт та приклади їх виконання.
Посібник розрахований на студентів вищих технічних навчальних закладів, у першу чергу на підготовку бакалаврів за фахом «Інженерна механіка».

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha