Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Тепломасообмін [Текст] : підручник / Лабай Володимир Йосифович

Автор: Лабай Володимир ЙосифовичВторинна відповідальність: М-во освіти і науки УкраїниPublication: Львів : Тріада Плюс, 2004Description: 260 сторінок : ілюстрації ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 5-7763-8829-5.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 536.24(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінки 244-246 (46 назв).УДК-теми: 536.24 Теплопередача. Теплообмін. Перенесення теплоти « 536.2 Теплопровідність.Теплопередача « 536 Теплота. Термодинамiка « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Викладені основні положення вчення про теплопровідність, конвективний теплообмін, теплообмін за фазових перетворень, теплообмін випромінюванням, теплопередачу, молекулярну і конвективну дифузії. Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому - масообмінних.
    Розрахований на студентів теплотехнічних спеціальностей політехнічних і будівельних ВНЗ. Підручник може бути використаний викладачами технікумів, коледжів і професійно- технічних училищ як методичний посібник та інженерами-теплотехніками як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.
   
Зміст:
Передмова....7
Вступ .....8
Частина перша
ТЕПЛООБМІН
Розділ перши й. Основні поняття і визначення.....9
1.1. Способи перенесення теплоти.....9
1.2. Кількісні характеристики перенесення теплоти.....11
1.3. Теплові баланси.....11
Розділ другий. Теплопровідність.....13
2.1. Основний закон теплопровідності Фур’є.....13
2.2. Коефіцієнт теплопровідності.....15
2.2.1. Коефіцієнт теплопровідності газів.....15
2.2.2. Коефіцієнт теплопровідності рідин.....19
2.2.3. Коефіцієнт теплопровідності твердих тіл, зокрема
будівельних матеріалів .....21
2.3. Дпференційне рівняння теплопровідності .....23
2.4. Умови однозначності.....27
2.5. Перенесення теплоти теплопровідністю за стаціонарного
режиму.....29
2.5.1. Однорідна плоска стінка....29
2.5.2. Багатошарова плоска стінка.....32
2.5.3. Однорідна циліндрична стінка..... 34
2.5.4. Багатошарова циліндрична стінка.....36
Розділ третій. Конвективннй теплообмін (тепловіддача) ....37
3.1. Основний закон конвективного теплообміну Ньютона-Ріхмана.....37
3.2. Коефіцієнт тепловіддачі та основні фактори, які впливають
на нього.....38
3.2.1. Поняття про вільну і вимушену конвекції......39
3.2.2. Ламінарний і турбулентний режими течії. Фізична суть
числа Рейнольдса.....41
3.3. Поняття про гідродинамічний і тепловий приграничні шари.....42
3.4. Система диференційних рівнянь конвективного теплообміну....46
3.4.1. Дпференційне рівняння нерозривності руху.....47
3.4.2. Дпференційне рівняння енергії, або конвективного
теплообміну Фур’є-Кірхгофа .....48
3.4.3. Дпференційне рівняння руху рідини Нав’є-Стокса..... 51
3.5. Застосування теорії подібності для вивчення процесів
тепловіддачі.....53
3.5.1. Константи подібності.....53
3.5.2. Числа (критерії) подібності.... 55
3.5.3. Рівняння подібності.....58
3.6. Поняття про метод аналізу розмірностей та його застосування
для отримання рівнянь подібності ......60
3.7. Експериментальний метод отримання критеріальних рівнянь
тепловіддачі.....62
Розділ четвертий. Розрахункові залежності для
визначення коефіцієнтів тепловіддачі.....63
4.1. Тепловіддача під час вільної (природної) конвекції .... 64
4.1.1. Вільна конвекція в необмеженому просторі.... 64
4.1.2. Вільна конвекція в замкнутому обмеженому просторі .....67
4.1.3. Природна конвекція між вільною плоскою поверхнею води
і повітрям ..... 69
4.2. Тепловіддача під час вимушеного руху теплоносія....70
4.2.1. Тепловіддача під час поздовжнього обтікання пластини ....70
4.2.2. Тепловіддача між вільною плоскою поверхнею води і
повітрям.....72
4.2.3. Тепловіддача з поверхні краплин води до повітря .....74
4.2.4. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в прямих трубах
або каналах та змійовиках ....76
4.2.5. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в кільцевому
каналі теплообмінника типу “труба в трубі”...... 78
4.2.6. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в міжтрубному
просторі пучка гладких труб кожухотрубного теплообмінника...79
4.2.7. Тепловіддача під час обтікання пучка труб з поперечними
ребрами....84
4.3. Тепловіддача під час зміни агрегатного стану речовини ....87
4.3.1. Тепловіддача під час кипіння....87
4.3.2. Тепловіддача під час конденсації пари....92
4.4. Числові значення коефіцієнта тепловіддачі....98
Розділ п'ятий. Променевий теплообмін...99
5.1. Описання процесу і основні визначення....99
5.2. Основні закони променевого теплообміну ....101
5.2.1. Закон Планка....101
5.2.2. Закон Віна ....102
5.2.3. Закон Стефана-Больцмана ....103
5.2.4. Закон Кірхгофа ...104
5.2.5. Закон Ламберта....107
5.3. Теплообмін випромінюванням системи тіл з
плоскопаралельними поверхнями в прозорому середовищі....108
5.4. Променевий теплообмін між тілами в замкнутому просторі.....110
5.5. Променевий теплообмін між двома поверхнями, які довільно
розташовані в просторі. Коефіцієнт опромінення тіла, або кутовий коефіцієнт випромінювання.....113
5.6. Використання екранів для захисту від випромінювання....114
5.7. Теплове випромінювання газів....116
Розділ шостий. Теплопередача....118
6.1. Складний теплообмін як сукупна одночасна дія
теплопровідності, конвекції і випромінювання....118
6.2. Теплопередача за сталих температур теплоносіїв....122
6.2.1. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
розділяючу їх плоску стінку.....122
6.2.2. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
розділяючу їх циліндричну стінку ....127
6.3. Способи інтенсифікації теплопередачі.....133
6.4. Теплова ізоляція....138
6.4.1. Розрахунок товщини шару теплоізоляції для
багатошарової плоскої стінки....138
6.4.2. Розрахунок товщини теплоізоляції для технологічного
обладнання...140
6.4.3. Вибір товщини шару теплоізолятора для трубопроводів... 143
Розділ сьомий. Основи теплового розрахунку
теплообмінних апаратів....146
7.1. Типи теплообмінних апаратів.....146
7.1.1. Рекуперативні теплообмінні апарати.....146
7.1.2. Регенеративні теплообмінні апарати......148
7.1.3. Змішувальні теплообмінні апарати.....148
7.2. Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
рекуперативного типу ....150
7.3. Види теплових розрахунків теплообмінників .....156
Частина друга
МАСООБМІН
Розділ восьмий. Основні поняття і визначення ....163
8.1. Способи перенесення маси....163
8.2. Кількісні характеристики перенесення маси....164
8.3. Масовий (матеріальний) баланс....165
Розділ дев'ятий. Молекулярна дифузія...166
9.1. Перший закон молекулярної дифузії Фіка...166
9.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії....167
9.2.1. Коефіцієнт молекулярної дифузії газу в газі.....168
9.2.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії газів або краплинних
рідин в рідинах....170
9.3. Стаціонарна одномірна молекулярна дифузія...172
Розділ десятий. Конвективний масообмін (масовіддача).... 176
10.1. Основний закон конвектнвної масовіддачі....176
10.2. Коефіцієнт масовіддачі та основні фактори, які
впливають на нього ....178
10.3. Поняття про дифузійний приграничний шар.....180
10.4. Диференційне рівняння конвективного масообміну в
рухомому середовищі....181
10.5. Подібність процесів перенесення маси...185
10.6. Аналогія між перенесенням маси і теплоти.....190
Розділ одинадцятий. Розрахункові залежності для
визначення коефіцієнтів масовіддачі....192
11.1. Масовіддача під час природної конвекції між вільною
плоскою поверхнею води і повітрям....192
11.2. Масовіддача під час вимушеної конвекції.....194
11.2.1. Масовіддача між вільною плоскою поверхнею води і
повітрям....194
11.2.2. Масовіддача з поверхні краплин води до повітря....197
Додатки...203
Список літератури...244
Алфавітно-предметний покажчик....247
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639977
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0626435
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0625034
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2024 NR0622994
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0619356
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0610845
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0598684
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0590822
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00023
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00024
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00025
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00026
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00027
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00001
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00003
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00004
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00005
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00006
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00007
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00008
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00009
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00010
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00011
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00012
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00013
 Книга Книга Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 29/02/2024 K4149-00014
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00015
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2014 00:00 K4149-00016
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00017
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00018
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00019
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00020
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0567946
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0567947
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0562926
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0539712
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00030
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00031
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00032
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00033
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00035
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00036
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00038
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00039
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01329310 (Browse shelf(Opens below)) Available 01329310
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання IST05405 (Browse shelf(Opens below)) Available IST05405
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00034
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00037
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00002

Бібліографія: сторінки 244-246 (46 назв)

Передмова....7
Вступ .....8
Частина перша
ТЕПЛООБМІН
Розділ перши й. Основні поняття і визначення.....9
1.1. Способи перенесення теплоти.....9
1.2. Кількісні характеристики перенесення теплоти.....11
1.3. Теплові баланси.....11
Розділ другий. Теплопровідність.....13
2.1. Основний закон теплопровідності Фур’є.....13
2.2. Коефіцієнт теплопровідності.....15
2.2.1. Коефіцієнт теплопровідності газів.....15
2.2.2. Коефіцієнт теплопровідності рідин.....19
2.2.3. Коефіцієнт теплопровідності твердих тіл, зокрема
будівельних матеріалів .....21
2.3. Дпференційне рівняння теплопровідності .....23
2.4. Умови однозначності.....27
2.5. Перенесення теплоти теплопровідністю за стаціонарного
режиму.....29
2.5.1. Однорідна плоска стінка....29
2.5.2. Багатошарова плоска стінка.....32
2.5.3. Однорідна циліндрична стінка..... 34
2.5.4. Багатошарова циліндрична стінка.....36
Розділ третій. Конвективннй теплообмін (тепловіддача) ....37
3.1. Основний закон конвективного теплообміну Ньютона-Ріхмана.....37
3.2. Коефіцієнт тепловіддачі та основні фактори, які впливають
на нього.....38
3.2.1. Поняття про вільну і вимушену конвекції......39
3.2.2. Ламінарний і турбулентний режими течії. Фізична суть
числа Рейнольдса.....41
3.3. Поняття про гідродинамічний і тепловий приграничні шари.....42
3.4. Система диференційних рівнянь конвективного теплообміну....46
3.4.1. Дпференційне рівняння нерозривності руху.....47
3.4.2. Дпференційне рівняння енергії, або конвективного
теплообміну Фур’є-Кірхгофа .....48
3.4.3. Дпференційне рівняння руху рідини Нав’є-Стокса..... 51
3.5. Застосування теорії подібності для вивчення процесів
тепловіддачі.....53
3.5.1. Константи подібності.....53
3.5.2. Числа (критерії) подібності.... 55
3.5.3. Рівняння подібності.....58
3.6. Поняття про метод аналізу розмірностей та його застосування
для отримання рівнянь подібності ......60
3.7. Експериментальний метод отримання критеріальних рівнянь
тепловіддачі.....62
Розділ четвертий. Розрахункові залежності для
визначення коефіцієнтів тепловіддачі.....63
4.1. Тепловіддача під час вільної (природної) конвекції .... 64
4.1.1. Вільна конвекція в необмеженому просторі.... 64
4.1.2. Вільна конвекція в замкнутому обмеженому просторі .....67
4.1.3. Природна конвекція між вільною плоскою поверхнею води
і повітрям ..... 69
4.2. Тепловіддача під час вимушеного руху теплоносія....70
4.2.1. Тепловіддача під час поздовжнього обтікання пластини ....70
4.2.2. Тепловіддача між вільною плоскою поверхнею води і
повітрям.....72
4.2.3. Тепловіддача з поверхні краплин води до повітря .....74
4.2.4. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в прямих трубах
або каналах та змійовиках ....76
4.2.5. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в кільцевому
каналі теплообмінника типу “труба в трубі”...... 78
4.2.6. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в міжтрубному
просторі пучка гладких труб кожухотрубного теплообмінника...79
4.2.7. Тепловіддача під час обтікання пучка труб з поперечними
ребрами....84
4.3. Тепловіддача під час зміни агрегатного стану речовини ....87
4.3.1. Тепловіддача під час кипіння....87
4.3.2. Тепловіддача під час конденсації пари....92
4.4. Числові значення коефіцієнта тепловіддачі....98
Розділ п'ятий. Променевий теплообмін...99
5.1. Описання процесу і основні визначення....99
5.2. Основні закони променевого теплообміну ....101
5.2.1. Закон Планка....101
5.2.2. Закон Віна ....102
5.2.3. Закон Стефана-Больцмана ....103
5.2.4. Закон Кірхгофа ...104
5.2.5. Закон Ламберта....107
5.3. Теплообмін випромінюванням системи тіл з
плоскопаралельними поверхнями в прозорому середовищі....108
5.4. Променевий теплообмін між тілами в замкнутому просторі.....110
5.5. Променевий теплообмін між двома поверхнями, які довільно
розташовані в просторі. Коефіцієнт опромінення тіла, або кутовий коефіцієнт випромінювання.....113
5.6. Використання екранів для захисту від випромінювання....114
5.7. Теплове випромінювання газів....116
Розділ шостий. Теплопередача....118
6.1. Складний теплообмін як сукупна одночасна дія
теплопровідності, конвекції і випромінювання....118
6.2. Теплопередача за сталих температур теплоносіїв....122
6.2.1. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
розділяючу їх плоску стінку.....122
6.2.2. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
розділяючу їх циліндричну стінку ....127
6.3. Способи інтенсифікації теплопередачі.....133
6.4. Теплова ізоляція....138
6.4.1. Розрахунок товщини шару теплоізоляції для
багатошарової плоскої стінки....138
6.4.2. Розрахунок товщини теплоізоляції для технологічного
обладнання...140
6.4.3. Вибір товщини шару теплоізолятора для трубопроводів... 143
Розділ сьомий. Основи теплового розрахунку
теплообмінних апаратів....146
7.1. Типи теплообмінних апаратів.....146
7.1.1. Рекуперативні теплообмінні апарати.....146
7.1.2. Регенеративні теплообмінні апарати......148
7.1.3. Змішувальні теплообмінні апарати.....148
7.2. Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
рекуперативного типу ....150
7.3. Види теплових розрахунків теплообмінників .....156
Частина друга
МАСООБМІН
Розділ восьмий. Основні поняття і визначення ....163
8.1. Способи перенесення маси....163
8.2. Кількісні характеристики перенесення маси....164
8.3. Масовий (матеріальний) баланс....165
Розділ дев'ятий. Молекулярна дифузія...166
9.1. Перший закон молекулярної дифузії Фіка...166
9.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії....167
9.2.1. Коефіцієнт молекулярної дифузії газу в газі.....168
9.2.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії газів або краплинних
рідин в рідинах....170
9.3. Стаціонарна одномірна молекулярна дифузія...172
Розділ десятий. Конвективний масообмін (масовіддача).... 176
10.1. Основний закон конвектнвної масовіддачі....176
10.2. Коефіцієнт масовіддачі та основні фактори, які
впливають на нього ....178
10.3. Поняття про дифузійний приграничний шар.....180
10.4. Диференційне рівняння конвективного масообміну в
рухомому середовищі....181
10.5. Подібність процесів перенесення маси...185
10.6. Аналогія між перенесенням маси і теплоти.....190
Розділ одинадцятий. Розрахункові залежності для
визначення коефіцієнтів масовіддачі....192
11.1. Масовіддача під час природної конвекції між вільною
плоскою поверхнею води і повітрям....192
11.2. Масовіддача під час вимушеної конвекції.....194
11.2.1. Масовіддача між вільною плоскою поверхнею води і
повітрям....194
11.2.2. Масовіддача з поверхні краплин води до повітря....197
Додатки...203
Список літератури...244
Алфавітно-предметний покажчик....247

Викладені основні положення вчення про теплопровідність, конвективний теплообмін, теплообмін за фазових перетворень, теплообмін випромінюванням, теплопередачу, молекулярну і конвективну дифузії. Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому - масообмінних.
Розрахований на студентів теплотехнічних спеціальностей політехнічних і будівельних ВНЗ. Підручник може бути використаний викладачами технікумів, коледжів і професійно- технічних училищ як методичний посібник та інженерами-теплотехніками як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha