Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Тепломасообмін [Текст] : підручник / Лабай Володимир Йосифович

Автор: Лабай Володимир ЙосифовичВторинна відповідальність: М-во освіти і науки УкраїниPublication: Львів : Тріада Плюс, 2004Description: 260 сторінок : ілюстрації ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.ISBN: 5-7763-8829-5.УДК: 536.24(075.8)
Зміст:
→ Передмова....7
    Вступ .....8
    Частина перша
    ТЕПЛООБМІН
    Розділ перши й. Основні поняття і визначення.....9
    1.1. Способи перенесення теплоти.....9
    1.2. Кількісні характеристики перенесення теплоти.....11
    1.3. Теплові баланси.....11
    Розділ другий. Теплопровідність.....13
    2.1. Основний закон теплопровідності Фур’є.....13
    2.2. Коефіцієнт теплопровідності.....15
          2.2.1. Коефіцієнт теплопровідності газів.....15
          2.2.2. Коефіцієнт теплопровідності рідин.....19
          2.2.3. Коефіцієнт теплопровідності твердих тіл, зокрема
    будівельних матеріалів .....21
    2.3. Дпференційне рівняння теплопровідності .....23
    2.4. Умови однозначності.....27
    2.5. Перенесення теплоти теплопровідністю за стаціонарного
    режиму.....29
          2.5.1. Однорідна плоска стінка....29
          2.5.2. Багатошарова плоска стінка.....32
          2.5.3. Однорідна циліндрична стінка..... 34
          2.5.4. Багатошарова циліндрична стінка.....36
    Розділ третій. Конвективннй теплообмін (тепловіддача) ....37
    3.1. Основний закон конвективного теплообміну Ньютона-Ріхмана.....37
    3.2. Коефіцієнт тепловіддачі та основні фактори, які впливають
    на нього.....38
          3.2.1. Поняття про вільну і вимушену конвекції......39
          3.2.2. Ламінарний і турбулентний режими течії. Фізична суть
    числа Рейнольдса.....41
    3.3. Поняття про гідродинамічний і тепловий приграничні шари.....42
    3.4. Система диференційних рівнянь конвективного теплообміну....46
          3.4.1. Дпференційне рівняння нерозривності руху.....47
          3.4.2. Дпференційне рівняння енергії, або конвективного
    теплообміну Фур’є-Кірхгофа .....48
          3.4.3. Дпференційне рівняння руху рідини Нав’є-Стокса..... 51
    3.5. Застосування теорії подібності для вивчення процесів
    тепловіддачі.....53
          3.5.1. Константи подібності.....53
          3.5.2. Числа (критерії) подібності.... 55
          3.5.3. Рівняння подібності.....58
    3.6. Поняття про метод аналізу розмірностей та його застосування
    для отримання рівнянь подібності ......60
    3.7. Експериментальний метод отримання критеріальних рівнянь
    тепловіддачі.....62
    Розділ четвертий. Розрахункові залежності для
    визначення коефіцієнтів тепловіддачі.....63
    4.1. Тепловіддача під час вільної (природної) конвекції .... 64
          4.1.1. Вільна конвекція в необмеженому просторі.... 64
    4.1.2. Вільна конвекція в замкнутому обмеженому просторі .....67
    4.1.3. Природна конвекція між вільною плоскою поверхнею води
    і повітрям ..... 69
    4.2. Тепловіддача під час вимушеного руху теплоносія....70
    4.2.1. Тепловіддача під час поздовжнього обтікання пластини ....70
    4.2.2. Тепловіддача між вільною плоскою поверхнею води і
    повітрям.....72
    4.2.3. Тепловіддача з поверхні краплин води до повітря .....74
    4.2.4. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в прямих трубах
    або каналах та змійовиках ....76
    4.2.5. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в кільцевому
    каналі теплообмінника типу “труба в трубі”...... 78
    4.2.6. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в міжтрубному
    просторі пучка гладких труб кожухотрубного теплообмінника...79
    4.2.7. Тепловіддача під час обтікання пучка труб з поперечними
    ребрами....84
    4.3. Тепловіддача під час зміни агрегатного стану речовини ....87
    4.3.1. Тепловіддача під час кипіння....87
    4.3.2. Тепловіддача під час конденсації пари....92
    4.4. Числові значення коефіцієнта тепловіддачі....98
    Розділ п'ятий. Променевий теплообмін...99
    5.1. Описання процесу і основні визначення....99
    5.2. Основні закони променевого теплообміну ....101
    5.2.1. Закон Планка....101
    5.2.2. Закон Віна ....102
    5.2.3. Закон Стефана-Больцмана ....103
    5.2.4. Закон Кірхгофа ...104
    5.2.5. Закон Ламберта....107
    5.3. Теплообмін випромінюванням системи тіл з
    плоскопаралельними поверхнями в прозорому середовищі....108
    5.4. Променевий теплообмін між тілами в замкнутому просторі.....110
    5.5. Променевий теплообмін між двома поверхнями, які довільно
    розташовані в просторі. Коефіцієнт опромінення тіла, або кутовий коефіцієнт випромінювання.....113
    5.6. Використання екранів для захисту від випромінювання....114
    5.7. Теплове випромінювання газів....116
    Розділ шостий. Теплопередача....118
    6.1. Складний теплообмін як сукупна одночасна дія
    теплопровідності, конвекції і випромінювання....118
    6.2. Теплопередача за сталих температур теплоносіїв....122
    6.2.1. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
    розділяючу їх плоску стінку.....122
    6.2.2. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
    розділяючу їх циліндричну стінку ....127
    6.3. Способи інтенсифікації теплопередачі.....133
    6.4. Теплова ізоляція....138
    6.4.1. Розрахунок товщини шару теплоізоляції для
    багатошарової плоскої стінки....138
    6.4.2. Розрахунок товщини теплоізоляції для технологічного
    обладнання...140
    6.4.3. Вибір товщини шару теплоізолятора для трубопроводів... 143
    Розділ сьомий. Основи теплового розрахунку
    теплообмінних апаратів....146
    7.1. Типи теплообмінних апаратів.....146
    7.1.1. Рекуперативні теплообмінні апарати.....146
    7.1.2. Регенеративні теплообмінні апарати......148
    7.1.3. Змішувальні теплообмінні апарати.....148
    7.2. Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
    рекуперативного типу ....150
    7.3. Види теплових розрахунків теплообмінників .....156
    Частина друга
    МАСООБМІН
    Розділ восьмий. Основні поняття і визначення ....163
    8.1. Способи перенесення маси....163
    8.2. Кількісні характеристики перенесення маси....164
    8.3. Масовий (матеріальний) баланс....165
    Розділ дев'ятий. Молекулярна дифузія...166
    9.1. Перший закон молекулярної дифузії Фіка...166
    9.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії....167
    9.2.1. Коефіцієнт молекулярної дифузії газу в газі.....168
    9.2.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії газів або краплинних
    рідин в рідинах....170
    9.3. Стаціонарна одномірна молекулярна дифузія...172
    Розділ десятий. Конвективний масообмін (масовіддача).... 176
    10.1. Основний закон конвектнвної масовіддачі....176
    10.2. Коефіцієнт масовіддачі та основні фактори, які
    впливають на нього ....178
    10.3. Поняття про дифузійний приграничний шар.....180
    10.4. Диференційне рівняння конвективного масообміну в
    рухомому середовищі....181
    10.5. Подібність процесів перенесення маси...185
    10.6. Аналогія між перенесенням маси і теплоти.....190
    Розділ одинадцятий. Розрахункові залежності для
    визначення коефіцієнтів масовіддачі....192
    11.1. Масовіддача під час природної конвекції між вільною
    плоскою поверхнею води і повітрям....192
    11.2. Масовіддача під час вимушеної конвекції.....194
    11.2.1. Масовіддача між вільною плоскою поверхнею води і
    повітрям....194
    11.2.2. Масовіддача з поверхні краплин води до повітря....197
    Додатки...203
    Список літератури...244
    Алфавітно-предметний покажчик....247
   
Анотація:
    Викладені основні положення вчення про теплопровідність, конвективний теплообмін, теплообмін за фазових перетворень, теплообмін випромінюванням, теплопередачу, молекулярну і конвективну дифузії. Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому - масообмінних.
    Розрахований на студентів теплотехнічних спеціальностей політехнічних і будівельних ВНЗ. Підручник може бути використаний викладачами технікумів, коледжів і професійно- технічних училищ як методичний посібник та інженерами-теплотехніками як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.
   
Bibliography: Бібліографія: сторінки 244-246 (46 назв).УДК-теми: 536.24 Теплопередача. Теплообмін. Перенесення теплоти « 536.2 Теплопровідність.Теплопередача « 536 Теплота. Термодинамiка « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGo Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639977
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0626435
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0625034
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0622994
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0619356
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0610845
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0598684
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0590822
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00023
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00024
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00025
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00026
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00027
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00001
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00003
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00004
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00005
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00006
Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL)

Про абонемент відділу абонементів навчальної літератури.

 

Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2023 K4149-00007
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00008
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00009
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00010
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00011
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00012
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00013
Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2023 K4149-00014
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00015
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2014 00:00 K4149-00016
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00017
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00018
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00019
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00020
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0567946
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0567947
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0562926
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0539712
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00030
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00031
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00032
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00033
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00035
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00036
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00038
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536.24(075.8)/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00039
Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)
Фонд відділу книгозберігання
01329310 (Browse shelf(Opens below)) Available 01329310
Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)
Фонд відділу книгозберігання
IST05405 (Browse shelf(Opens below)) Available IST05405
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00034
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00037
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
536/Л12 (Browse shelf(Opens below)) Available K4149-00002

Бібліографія: сторінки 244-246 (46 назв)

Передмова....7
Вступ .....8
Частина перша
ТЕПЛООБМІН
Розділ перши й. Основні поняття і визначення.....9
1.1. Способи перенесення теплоти.....9
1.2. Кількісні характеристики перенесення теплоти.....11
1.3. Теплові баланси.....11
Розділ другий. Теплопровідність.....13
2.1. Основний закон теплопровідності Фур’є.....13
2.2. Коефіцієнт теплопровідності.....15
2.2.1. Коефіцієнт теплопровідності газів.....15
2.2.2. Коефіцієнт теплопровідності рідин.....19
2.2.3. Коефіцієнт теплопровідності твердих тіл, зокрема
будівельних матеріалів .....21
2.3. Дпференційне рівняння теплопровідності .....23
2.4. Умови однозначності.....27
2.5. Перенесення теплоти теплопровідністю за стаціонарного
режиму.....29
2.5.1. Однорідна плоска стінка....29
2.5.2. Багатошарова плоска стінка.....32
2.5.3. Однорідна циліндрична стінка..... 34
2.5.4. Багатошарова циліндрична стінка.....36
Розділ третій. Конвективннй теплообмін (тепловіддача) ....37
3.1. Основний закон конвективного теплообміну Ньютона-Ріхмана.....37
3.2. Коефіцієнт тепловіддачі та основні фактори, які впливають
на нього.....38
3.2.1. Поняття про вільну і вимушену конвекції......39
3.2.2. Ламінарний і турбулентний режими течії. Фізична суть
числа Рейнольдса.....41
3.3. Поняття про гідродинамічний і тепловий приграничні шари.....42
3.4. Система диференційних рівнянь конвективного теплообміну....46
3.4.1. Дпференційне рівняння нерозривності руху.....47
3.4.2. Дпференційне рівняння енергії, або конвективного
теплообміну Фур’є-Кірхгофа .....48
3.4.3. Дпференційне рівняння руху рідини Нав’є-Стокса..... 51
3.5. Застосування теорії подібності для вивчення процесів
тепловіддачі.....53
3.5.1. Константи подібності.....53
3.5.2. Числа (критерії) подібності.... 55
3.5.3. Рівняння подібності.....58
3.6. Поняття про метод аналізу розмірностей та його застосування
для отримання рівнянь подібності ......60
3.7. Експериментальний метод отримання критеріальних рівнянь
тепловіддачі.....62
Розділ четвертий. Розрахункові залежності для
визначення коефіцієнтів тепловіддачі.....63
4.1. Тепловіддача під час вільної (природної) конвекції .... 64
4.1.1. Вільна конвекція в необмеженому просторі.... 64
4.1.2. Вільна конвекція в замкнутому обмеженому просторі .....67
4.1.3. Природна конвекція між вільною плоскою поверхнею води
і повітрям ..... 69
4.2. Тепловіддача під час вимушеного руху теплоносія....70
4.2.1. Тепловіддача під час поздовжнього обтікання пластини ....70
4.2.2. Тепловіддача між вільною плоскою поверхнею води і
повітрям.....72
4.2.3. Тепловіддача з поверхні краплин води до повітря .....74
4.2.4. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в прямих трубах
або каналах та змійовиках ....76
4.2.5. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в кільцевому
каналі теплообмінника типу “труба в трубі”...... 78
4.2.6. Тепловіддача під час течії рідини (газу) в міжтрубному
просторі пучка гладких труб кожухотрубного теплообмінника...79
4.2.7. Тепловіддача під час обтікання пучка труб з поперечними
ребрами....84
4.3. Тепловіддача під час зміни агрегатного стану речовини ....87
4.3.1. Тепловіддача під час кипіння....87
4.3.2. Тепловіддача під час конденсації пари....92
4.4. Числові значення коефіцієнта тепловіддачі....98
Розділ п'ятий. Променевий теплообмін...99
5.1. Описання процесу і основні визначення....99
5.2. Основні закони променевого теплообміну ....101
5.2.1. Закон Планка....101
5.2.2. Закон Віна ....102
5.2.3. Закон Стефана-Больцмана ....103
5.2.4. Закон Кірхгофа ...104
5.2.5. Закон Ламберта....107
5.3. Теплообмін випромінюванням системи тіл з
плоскопаралельними поверхнями в прозорому середовищі....108
5.4. Променевий теплообмін між тілами в замкнутому просторі.....110
5.5. Променевий теплообмін між двома поверхнями, які довільно
розташовані в просторі. Коефіцієнт опромінення тіла, або кутовий коефіцієнт випромінювання.....113
5.6. Використання екранів для захисту від випромінювання....114
5.7. Теплове випромінювання газів....116
Розділ шостий. Теплопередача....118
6.1. Складний теплообмін як сукупна одночасна дія
теплопровідності, конвекції і випромінювання....118
6.2. Теплопередача за сталих температур теплоносіїв....122
6.2.1. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
розділяючу їх плоску стінку.....122
6.2.2. Теплопередача між двома рідинами (газами) через
розділяючу їх циліндричну стінку ....127
6.3. Способи інтенсифікації теплопередачі.....133
6.4. Теплова ізоляція....138
6.4.1. Розрахунок товщини шару теплоізоляції для
багатошарової плоскої стінки....138
6.4.2. Розрахунок товщини теплоізоляції для технологічного
обладнання...140
6.4.3. Вибір товщини шару теплоізолятора для трубопроводів... 143
Розділ сьомий. Основи теплового розрахунку
теплообмінних апаратів....146
7.1. Типи теплообмінних апаратів.....146
7.1.1. Рекуперативні теплообмінні апарати.....146
7.1.2. Регенеративні теплообмінні апарати......148
7.1.3. Змішувальні теплообмінні апарати.....148
7.2. Тепловий розрахунок теплообмінних апаратів
рекуперативного типу ....150
7.3. Види теплових розрахунків теплообмінників .....156
Частина друга
МАСООБМІН
Розділ восьмий. Основні поняття і визначення ....163
8.1. Способи перенесення маси....163
8.2. Кількісні характеристики перенесення маси....164
8.3. Масовий (матеріальний) баланс....165
Розділ дев'ятий. Молекулярна дифузія...166
9.1. Перший закон молекулярної дифузії Фіка...166
9.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії....167
9.2.1. Коефіцієнт молекулярної дифузії газу в газі.....168
9.2.2. Коефіцієнт молекулярної дифузії газів або краплинних
рідин в рідинах....170
9.3. Стаціонарна одномірна молекулярна дифузія...172
Розділ десятий. Конвективний масообмін (масовіддача).... 176
10.1. Основний закон конвектнвної масовіддачі....176
10.2. Коефіцієнт масовіддачі та основні фактори, які
впливають на нього ....178
10.3. Поняття про дифузійний приграничний шар.....180
10.4. Диференційне рівняння конвективного масообміну в
рухомому середовищі....181
10.5. Подібність процесів перенесення маси...185
10.6. Аналогія між перенесенням маси і теплоти.....190
Розділ одинадцятий. Розрахункові залежності для
визначення коефіцієнтів масовіддачі....192
11.1. Масовіддача під час природної конвекції між вільною
плоскою поверхнею води і повітрям....192
11.2. Масовіддача під час вимушеної конвекції.....194
11.2.1. Масовіддача між вільною плоскою поверхнею води і
повітрям....194
11.2.2. Масовіддача з поверхні краплин води до повітря....197
Додатки...203
Список літератури...244
Алфавітно-предметний покажчик....247

Викладені основні положення вчення про теплопровідність, конвективний теплообмін, теплообмін за фазових перетворень, теплообмін випромінюванням, теплопередачу, молекулярну і конвективну дифузії. Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому - масообмінних.
Розрахований на студентів теплотехнічних спеціальностей політехнічних і будівельних ВНЗ. Підручник може бути використаний викладачами технікумів, коледжів і професійно- технічних училищ як методичний посібник та інженерами-теплотехніками як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Share

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha