Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Теоретична механіка. Кінематика. Методи і задачі [Текст] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей ВНЗ / Токар Анатолій Максимович

Автор: Токар Анатолій МаксимовичPublication: Київ : Либідь, 2001Description: 416 сторінка : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0099-2.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 531.1(075.8)Bibliography: Бібліографія: с. 409 (10 назв).Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники -- Загальна механiка -- Навчальні посібники -- Кінематика УДК-теми: 531.1 Кінематика.Математико-механічна геометрія руху « 531 Загальна механiка. Механiка твердих та жорстких тiл « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У посібнику викладено основи кінематики — другої частини теоретичної механіки. Докладно висвітлено теорію рухів на підставі різних методів дослідження — векторного, графічного, аналітичного та методу проекцій. Розглянуто застосування теорії до розв’язування задач кінематики механізмів. Наведено певні аналітичні формули, передбачені для програмування задач на електронно-обчислювальних машинах, а також індивідуальні розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів. Для студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти.
Зміст:
Передмова ...... З
Вступ ...... 4
Глава 1. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ.......7
§ 1. Закон інерції. Прямолінійний рівномірний рух ...... 7
§ 2. Вільне падіння матеріальної точки поблизу Землі як прямолінійний рівнозмінний рух. Другий закон Ньютона ….. 11
§ 3. Довільний прямолінійний рух......15
Глава 2. КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ.....20
§ 4. Рівномірний і рівнозмінний рух по колу.......20
§ 5. Довільний рух по колу. Швидкість і прискорення як векторні величини.....22
§ 6. Рух по довільній кривій. Вектори миттєвої швидкості й миттєвого прискорення ......28
§ 7. Визначення положення матеріальної точки в декартовій (прямокутній) системі координат. Визначення швидкості і прискорення..... 38
§ 8. Криволінійний рівномірний і рівнозмінний рух ......49
§ 9. Криволінійний рух матеріальної точки в полі сталої сили тяжіння Землі як наслідок накладання
двох прямолінійних рухів — рівномірного й рівнозмінного....51
Глава 3. ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА.....58
§ 10. Вільне падіння тіл. Центр ваги тіла....59
§ 11. Теорема про поступальний рух абсолютно твердого тіла .....63
Глава 4. ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ОСІ ....71
§ 12. Рівномірний і рівнозмінний обертальний рух навколо нерухомої осі.......72
§ ІЗ. Довільний обертальний рух абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі. Кутова швидкість
і кутове прискорення ......79
§ 14. Лінійна швидкість, дотичне, доцентрове і повне прискорення матеріальної точки абсолютно
твердого тіла під час обертального руху навколо нерухомої осі .......91
§ 15. Прямокутні складові (проекції) швидкості й прискорення матеріальної частинки абсолютно
твердого тіла по осях рухомої і нерухомої декартових систем координат......97
Глава 5. СКЛАДНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПРИ НАЙПРОСТІШИХ ПЕРЕНОСНИХ РУХАХ 3 (ПОСТУПАЛЬНОМУ І ОБЕРТАЛЬНОМУ) НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ОСІ ......105
§ 16. Абсолютний рух як поєднання відносного і переносного рухів ...... 108
§ 17. Теорема про абсолютну швидкість і абсолютне прискорення матеріальної точки в разі переносного поступального руху.......111
§ 18. Теорема про абсолютну швидкість і абсолютне прискорення матеріальної точки у разі переносного обертального руху навколо нерухомої осі ..... 124
Глава  6. ВЕКТОРНИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА.... 143
§ 19. Плоскопаралельний рух абсолютно твердого тіла як рух плоскої фігури у власній площині...145
§ 20. Теореми про швидкість і прискорення точок тіла .....150
§ 21. Миттєвий центр швидкостей і миттєвий центр прискорень плоскої фігури ......170
Глава 7. ГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА... 185
§ 22. Лінійний масштаб і масштаби швидкостей і прискорень......185
§ 23. Графічний метод визначення кутових і лінійних швидкостей і прискорень у разі плоскопаралельного руху за допомогою побудови відповідних планів ....189
§ 24. Графічний метод визначення кутових, лінійних швидкостей і прискорень за допомогою
відповідних миттєвих центрів .....201
Глава 8. АНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ й ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА .... 204
§ 25. Визначення швидкості та прискорення матеріальних частинок абсолютно твердого тіла в системі декартових координат ......204
§ 26. Рівняння рухомої і нерухомої центроїд ......207
Глава 9. ГЕОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА ...... 213
§ 27. Теореми про кінцеве переміщення плоскої фігури в разі її плоскопаралельного руху. Миттєвий центр обертання та миттєвий центр швидкостей.....213
§ 28. Рухома і нерухома центроїди......226
Глава 10. СКЛАДНИЙ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИЙ РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА ... 234
§ 29. Додавання двох видів плоскопаралельного руху навколо миттєвих паралельних осей в однакових напрямах із різними за модулямм кутовими швидкостями....234
§ З0. Теорема про три миттєві центри швидкостей (центри обертання)....... 237
§ 31. Додавання двох видів плоскопаралельного руху навколо миттєвих осей з протилежними напрямами і з різними за модулями кутовими швидкостями....... 243
§ 32. Пара обертань......246
Глава 11. РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ТОЧКИ ......252
§ 33. Визначення положення тіла з однією нерухомою точкою за допомогою кутів Ейлера...... 252
§ 34. Визначення швидкостей і прискорень точок тіла..... 259
§ 35. Розклад руху абсолютно твердого тіла з однією
нерухомою точкою на три види обертального руху — нутацію, прецесію і власне обертання.
Кутова швидкість і кутове прискорення .......265
§ 36. Додавання двох видів руху абсолютно твердого тіла з однією нерухомою точкою (навколо осей,шо перетинаються)......287
Глава 12. ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА...... 295
§ 37. Розклад руху абсолютно твердого тіла на поступальний із полюсом і обертальний навколо миттєвої осі, шо проходить через полюс. Рівняння загального випадку руху......... 296
§ 38. Швидкість і прискорення точок тіла. Теорема Коріоліса........302
Глава 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ КІНЕМАТИКИ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ......328
§ 39. Графічне дослідження кінематики кривошипно-шатунного механізму. Плани швидкостей і прискорень......328
§ 40. Побудова плану швидкостей і плану прискорень для багатоланкового механізму ........ 343
§ 41. Векторне (геометричне) визначення лінійних, кутових швидкостей і прискорень кривошипно-шатунного механізму....... 352
§ 42. Метод проекцій визначення кінематичних величин кривошипно-шатунного механізму ..... 361
§ 43. Аналітичне визначення лінійних, кутових швидкостей і прискорень кривошипно-шатунного механізму.....366
§ 44. Метод проекцій. Визначення кінематичних величин багатоланкового механізму ........380
§ 45. Аналітичне визначення кінематичних величин багатоланкового механізму .....388
§ 46. Геометричне визначення кінематичних величин багатоланкового механізму ......400
Список рекомендованої літератури…… 409
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0626460
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00003
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00004
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00005
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00006
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00007
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00008
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00009
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00010
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00011
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00012
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00013
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00014
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00015
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00016
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00017
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00019
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00020
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00021
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00022
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00023
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00024
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00025
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00026
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00027
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00028
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00029
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00030
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00031
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00032
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00033
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00034
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00035
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00036
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00037
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00038
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00039
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00040
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00041
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00042
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00043
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00044
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00045
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00046
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00047
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01323076 (Browse shelf(Opens below)) Available 01323076
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 531/Т51 (Browse shelf(Opens below)) Available K3989-00002

Бібліографія: с. 409 (10 назв)

Передмова ...... З
Вступ ...... 4
Глава 1. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ.......7
§ 1. Закон інерції. Прямолінійний рівномірний рух ...... 7
§ 2. Вільне падіння матеріальної точки поблизу Землі як прямолінійний рівнозмінний рух. Другий закон Ньютона ….. 11
§ 3. Довільний прямолінійний рух......15
Глава 2. КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ.....20
§ 4. Рівномірний і рівнозмінний рух по колу.......20
§ 5. Довільний рух по колу. Швидкість і прискорення як векторні величини.....22
§ 6. Рух по довільній кривій. Вектори миттєвої швидкості й миттєвого прискорення ......28
§ 7. Визначення положення матеріальної точки в декартовій (прямокутній) системі координат. Визначення швидкості і прискорення..... 38
§ 8. Криволінійний рівномірний і рівнозмінний рух ......49
§ 9. Криволінійний рух матеріальної точки в полі сталої сили тяжіння Землі як наслідок накладання
двох прямолінійних рухів — рівномірного й рівнозмінного....51
Глава 3. ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА.....58
§ 10. Вільне падіння тіл. Центр ваги тіла....59
§ 11. Теорема про поступальний рух абсолютно твердого тіла .....63
Глава 4. ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ОСІ ....71
§ 12. Рівномірний і рівнозмінний обертальний рух навколо нерухомої осі.......72
§ ІЗ. Довільний обертальний рух абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі. Кутова швидкість
і кутове прискорення ......79
§ 14. Лінійна швидкість, дотичне, доцентрове і повне прискорення матеріальної точки абсолютно
твердого тіла під час обертального руху навколо нерухомої осі .......91
§ 15. Прямокутні складові (проекції) швидкості й прискорення матеріальної частинки абсолютно
твердого тіла по осях рухомої і нерухомої декартових систем координат......97
Глава 5. СКЛАДНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПРИ НАЙПРОСТІШИХ ПЕРЕНОСНИХ РУХАХ 3 (ПОСТУПАЛЬНОМУ І ОБЕРТАЛЬНОМУ) НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ОСІ ......105
§ 16. Абсолютний рух як поєднання відносного і переносного рухів ...... 108
§ 17. Теорема про абсолютну швидкість і абсолютне прискорення матеріальної точки в разі переносного поступального руху.......111
§ 18. Теорема про абсолютну швидкість і абсолютне прискорення матеріальної точки у разі переносного обертального руху навколо нерухомої осі ..... 124
Глава  6. ВЕКТОРНИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА.... 143
§ 19. Плоскопаралельний рух абсолютно твердого тіла як рух плоскої фігури у власній площині...145
§ 20. Теореми про швидкість і прискорення точок тіла .....150
§ 21. Миттєвий центр швидкостей і миттєвий центр прискорень плоскої фігури ......170
Глава 7. ГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА... 185
§ 22. Лінійний масштаб і масштаби швидкостей і прискорень......185
§ 23. Графічний метод визначення кутових і лінійних швидкостей і прискорень у разі плоскопаралельного руху за допомогою побудови відповідних планів ....189
§ 24. Графічний метод визначення кутових, лінійних швидкостей і прискорень за допомогою
відповідних миттєвих центрів .....201
Глава 8. АНАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ й ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА .... 204
§ 25. Визначення швидкості та прискорення матеріальних частинок абсолютно твердого тіла в системі декартових координат ......204
§ 26. Рівняння рухомої і нерухомої центроїд ......207
Глава 9. ГЕОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНОГО РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА ...... 213
§ 27. Теореми про кінцеве переміщення плоскої фігури в разі її плоскопаралельного руху. Миттєвий центр обертання та миттєвий центр швидкостей.....213
§ 28. Рухома і нерухома центроїди......226
Глава 10. СКЛАДНИЙ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИЙ РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА ... 234
§ 29. Додавання двох видів плоскопаралельного руху навколо миттєвих паралельних осей в однакових напрямах із різними за модулямм кутовими швидкостями....234
§ З0. Теорема про три миттєві центри швидкостей (центри обертання)....... 237
§ 31. Додавання двох видів плоскопаралельного руху навколо миттєвих осей з протилежними напрямами і з різними за модулями кутовими швидкостями....... 243
§ 32. Пара обертань......246
Глава 11. РУХ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ТОЧКИ ......252
§ 33. Визначення положення тіла з однією нерухомою точкою за допомогою кутів Ейлера...... 252
§ 34. Визначення швидкостей і прискорень точок тіла..... 259
§ 35. Розклад руху абсолютно твердого тіла з однією
нерухомою точкою на три види обертального руху — нутацію, прецесію і власне обертання.
Кутова швидкість і кутове прискорення .......265
§ 36. Додавання двох видів руху абсолютно твердого тіла з однією нерухомою точкою (навколо осей,шо перетинаються)......287
Глава 12. ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК РУХУ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА...... 295
§ 37. Розклад руху абсолютно твердого тіла на поступальний із полюсом і обертальний навколо миттєвої осі, шо проходить через полюс. Рівняння загального випадку руху......... 296
§ 38. Швидкість і прискорення точок тіла. Теорема Коріоліса........302
Глава 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ КІНЕМАТИКИ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ......328
§ 39. Графічне дослідження кінематики кривошипно-шатунного механізму. Плани швидкостей і прискорень......328
§ 40. Побудова плану швидкостей і плану прискорень для багатоланкового механізму ........ 343
§ 41. Векторне (геометричне) визначення лінійних, кутових швидкостей і прискорень кривошипно-шатунного механізму....... 352
§ 42. Метод проекцій визначення кінематичних величин кривошипно-шатунного механізму ..... 361
§ 43. Аналітичне визначення лінійних, кутових швидкостей і прискорень кривошипно-шатунного механізму.....366
§ 44. Метод проекцій. Визначення кінематичних величин багатоланкового механізму ........380
§ 45. Аналітичне визначення кінематичних величин багатоланкового механізму .....388
§ 46. Геометричне визначення кінематичних величин багатоланкового механізму ......400
Список рекомендованої літератури…… 409

У посібнику викладено основи кінематики — другої частини теоретичної механіки. Докладно висвітлено теорію рухів на підставі різних методів дослідження — векторного, графічного, аналітичного та методу проекцій. Розглянуто застосування теорії до розв’язування задач кінематики механізмів. Наведено певні аналітичні формули, передбачені для програмування задач на електронно-обчислювальних машинах, а також індивідуальні розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи студентів. Для студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha