Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : підручник для студентів електротехнічних спеціальних вищих навчальних закладів / Поліщук Є. С., Дорожовець М. М., Яцук В. О., Ванько В. М., Бойко Т. Г. ; за редакцією Є. С. Поліщука ; Національний університет "Львівська політехніка"

Автор(и): Дорожовець М. М. ; Поліщук Є. С. ; Яцук В. О. ; Ванько В. М. ; Бойко Т. Г.Вторинна відповідальність: редактор Поліщук Є. С.
       Організація, під егідою якої видано Національний університет "Львівська політехніка"
Publication: Львів : Бескид Біт, 2003Description: 544 сторінки : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 3 формат (висота > 23-31 см)ISBN: 966-96071-8-3.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53.08(075.8) + 006.91(075.8)Subject - Topical Name: Метрологія -- Навчальні посібники -- Вимірювальна техніка УДК-теми: 53.08 Основні принципи та теорія вимірювання і розробки вимірювальних приладів.Методи вимірювання « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У підручнику викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювань електричних та неелектричних величин. Може бути посібником з дисциплін “Вимірювання електричних і магнітних величин”, “Опрацювання похибок результатів вимірювань” та “Методи і засоби вимірювань неелектричних величин” для студентів спеціальності “Метрологія і вимірювальна техніка”. Може бути корисним для інженерно-технічних працівників у галузі вимірювальної техніки.
   
   
Зміст:
ПЕРЕДМОВА.....З
Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ......5
Розділ 1. МЕТРОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ВИМІРЮВАННЯ (Є. С. Поліщук).......5
1.1. Загальні відомості про метрологію.......5
1.2. Метрологія, її розділи та функції.......7
Розділ 2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ВИМІРЮВАННЯ (Є. С. Поліщук)......10
2.1. Вихідні поняття та означення.....10
2.2. Одиниці фізичних величин.......14
2.3. Види та методи вимірювань....17
2.4. Планування та організація вимірювань.....21
Розділ 3. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (Є. С. Поліщук).......24
3.1. Класифікація засобів вимірювальної техніки.......24
3.2. Структура засобів вимірювань.....25
3.3. Параметри засобів вимірювань.....29
3.4. Державна система промислових приладів та засобів автоматизації......30
3.5. Основні статичні характеристики засобів вимірювальної техніки.......34
3.6. Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки........37
Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ТА ПОТРІБНОЇ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ (Є. С. Поліщук).....45
4.1. Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення......45
4.2. Нормування метрологічних характеристик.......49
4.3. Еталони одиниць фізичних величин....53
4.4. Державний метрологічний нагляд.....60
Розділ 5. ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАНЬ (М. М. Дорожовець)......62
5.1. Характеристики якості вимірювань.......62
5.2. Складові похибок вимірювань......64
5.3. Систематичні та випадкові похибки.......75
5.4. Основні характеристики сукупності випадкових похибок.....84
5.5. Динамічні похибки......88
5.6. Основні етапи опрацювання результатів вимірювань......91
5.7. Опрацювання результатів прямих вимірювань......102
5.8. Сумісне підсумовування систематичних та випадкових похибок......107
5.9. Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань.....108
5.10. Опрацювання результатів сумісних вимірювань. Вимірювання параметрів залежностей між фізичними величинами.....113
5.11. Опрацювання результатів сукупних вимірювань......117
Частина II. ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ .....120
Розділ 6. МІРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук, В. О. Яцук).....120
6.1. Міри електрорушійної сили та напруги......120
6.2. Міри електричного опору......128
6.3. Міри індуктивності та взаємної індуктивності......137
6.4. Міри ємності.....141
Розділ 7. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ (Є. С. Поліщук, В. М. Ванько, В. О. Яцук).....144
7.1. Вимірювальні трансформатори та індуктивні подільники......144
7.2. Вимірювальні підсилювачі....149
7.3. Функціональні та операційні перетворювачі......155
7.4. Компаратори електричних величин......164
Розділ 8. АНАЛОГОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко).....170
8.1. Загальні відомості.....170
8.2. Основні різновиди показувальних електромеханічних приладів....172
8.3. Реєструвальні прилади.....184
8.4. Електронно-променеві осцилографи......186
Розділ 9. ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Є. С. Поліщук, В. М. Ванько)....193
9.1. Загальні відомості.....193
9.2. Аналого-цифрове перетворення.....196
9.3. Основні метрологічні характеристики АЦП та цифрових приладів......204
9.4. Класифікація аналого-цифрових перетворень.......208
9.5. Цифро-аналогові перетворювачі......220
9.6. Основні структурні схеми цифрових засобів вимірювальної техніки.......222
9.7. Сучасний рівень метрологічних характеристик цифрових засобів вимірювання.......231
Розділ 10. ВИМІРЮВАЛЬНІ МОСТИ ТА ВИМІРЮВАЛЬНІ КОМПЕНСАТОРИ (Є. С. Поліщук)......234
10.1. Вимірювальні мости постійного струму..... 234
10.2. Мости змінного струму.......239
10.3. Компенсатори напруги постійного струму......242
10.4. Компенсатори напруги змінного струму.......246
Частина III. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН.......248
Розділ 11. ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ, НАПРУГИ ТА ЗАРЯДУ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко)......248
11.1. Загальні відомості......248
11.2. Вимірювання постійних струму та напруги.....249
11.3. Вимірювання змінних струму та напруги......252
11.4. Вимірювання електричних зарядів.......256
Розділ12. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ, ЕНЕРГІЇ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (Є. С. Поліщук, В. М. Ванько)......258
12.1. Загальні відомості......258
12.2. Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму.....259
12.3. Вимірювання активної та реактивної потужності в мережах трифазного змінного струму....266
12.4. Вимірювання енергії.....268
12.5. Вимірювання показників якості електроенергії.......269
12.6. Вимірювання частоти.....277
Розділ 13. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ (Є. С. Поліщук, В. О. Яцук).....280
13.1. Загальні відомості......280
13.2. Прямі та опосередковані вимірювання опорів.....281
13.3. Мостовий метод вимірювань опору......283
13.4. Особливості вимірювань опору ізоляції та опору заземлення......287
13.5. Вимірювання опору цифровими приладами......291
Розділ 14. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ (Є. С. Поліщук)....297
14.1. Особливості вимірювань складових комплексного електричного опору.....297
14.2. Вимірювання складових комплексного опору приладами прямого перетворення.....299
14.3. Перетворення параметрів комплексного опору в напругу....302
14.4. Мостові методи вимірювань параметрів R, L, С......304
Частина IV. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук).......310
Розділ 15. МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАНЬ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН......310
15.1. Фізичні основи магнітометрії.......310
15.2. Метрологічне забезпечення магнітних вимірювань.......318
Розділ 16. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ.....321
16.1. Індукційний метод вимірювань параметрів магнітного поля......321
16.2. Квантові магніторезонансні методи вимірювань параметрів магнітного поля.....325
16.3. Вимірювання параметрів магнітних полів методом компарування (опосередкованого порівняння).....327
Розділ 17. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ.....329
17.1. Магнітні параметри матеріалів.....329
17.2. Магнітні кола та досліджувані зразки......333
17.3. Вимірювання параметрів магнітних матеріалів......335
Частина V. ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН.......342
Розділ 18. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук)....342
18.1. Особливості електричних вимірювань неелектричних величин....342
18.2. Основні різновиди перетворювачів неелектричних величин.....345
18.3. Спряження первинних перетворювачів з електричними засобами вимірювань......349
18.4. Перетворювачі неелектричних величин з уніфікованим вихідним сигналом.....357
Розділ 19. ПЕРВИННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук).....362
19.1. Механічні пружні перетворювачі......362
19.2. Резистивні перетворювачі механічних величин......371
19.3. П’єзоелектричні перетворювачі.....382
19.4. Ємнісні перетворювачі......391
19.5. Електромагнітні перетворювачі......398
19.6. Теплові перетворювачі.....405
19.7. Електрохемічні перетворювачі......410
Розділ 20. ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ (Є. С. Поліщук)....419
20.1. Вимірювання лінійних та кутових розмірів....419
20.2. Вимірювання товщини шару покриття.....424
20.3. Вимірювання рівнів......426
20.4. Вимірювання відстаней між об’єктами......432
Розділ 21. ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ЗУСИЛЬ (Є. С. Поліщук)......435
21.1. Загальні відомості......435
21.2. Вимірювання механічних напружень.......436
21.3. Вимірювання механічних сил та тиску.....440
21.4. Вимірювання крутних моментів......443
Розділ 22. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТВЕРДИХ ТІЛ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко)......446
22.1. Загальні відомості......446
22.2. Вимірювання параметрів лінійного руху.....447
22.3. Вимірювання параметрів вібрацій.......450
22.4. Вимірювання параметрів обертового руху......456
22.5. Прилади з гіроскопічними перетворювачами......459
Розділ 23. ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ (Є. С. Поліщук)......463
23.1. Загальні відомості......463
23.2. Вимірювання витрат за перепадом тиску.....463
23.3. Витратоміри сталого перепаду тиску......466
23.4. Об’ємні методи вимірювання витрат.....468
23.5. Турбінні витратоміри......470
Розділ 24. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ (Є. С. Поліщук, В. О. Яцук)......472
24.1. Термометрія за допомогою терморезистивних перетворювачів......472
24.2. Термометрія за допомогою термоелектричних перетворювачів......476
24.3. Термошумовий та термочастотний методи вимірювань температури.....480
24.4. Цифрові вимірювачі температури.....481
24.5. Термометрія за випромінюванням тіла......484
Розділ 25. ВИМІРЮВАННЯ ХЕМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН (Є. С. Поліщук)......492
25.1. Загальні відомості......492
25.2. Вимірювання хемічного складу і концентрації рідини.....493
25.3. Вимірювання концентрації водневих іонів, pH-метрія.....496
25.4. Іонометрія, сучасний стан та перспективи......500
25.5. Аналіз складу газів......502
25.6. Вимірювання вологості......509
Розділ 26. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІАЦІЇ (Є. С. Поліщук)......513
26.1. Загальні відомості......513
26.2. Детектори радіації та їх застосування.......515
ДОДАТКИ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко).....521
Список літератури.....538
Item type: Книга

This record has many physical items (260). View all the physical items.

ПЕРЕДМОВА.....З
Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ......5
Розділ 1. МЕТРОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ВИМІРЮВАННЯ (Є. С. Поліщук).......5
1.1. Загальні відомості про метрологію.......5
1.2. Метрологія, її розділи та функції.......7
Розділ 2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ВИМІРЮВАННЯ (Є. С. Поліщук)......10
2.1. Вихідні поняття та означення.....10
2.2. Одиниці фізичних величин.......14
2.3. Види та методи вимірювань....17
2.4. Планування та організація вимірювань.....21
Розділ 3. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (Є. С. Поліщук).......24
3.1. Класифікація засобів вимірювальної техніки.......24
3.2. Структура засобів вимірювань.....25
3.3. Параметри засобів вимірювань.....29
3.4. Державна система промислових приладів та засобів автоматизації......30
3.5. Основні статичні характеристики засобів вимірювальної техніки.......34
3.6. Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки........37
Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ТА ПОТРІБНОЇ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ (Є. С. Поліщук).....45
4.1. Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення......45
4.2. Нормування метрологічних характеристик.......49
4.3. Еталони одиниць фізичних величин....53
4.4. Державний метрологічний нагляд.....60
Розділ 5. ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАНЬ (М. М. Дорожовець)......62
5.1. Характеристики якості вимірювань.......62
5.2. Складові похибок вимірювань......64
5.3. Систематичні та випадкові похибки.......75
5.4. Основні характеристики сукупності випадкових похибок.....84
5.5. Динамічні похибки......88
5.6. Основні етапи опрацювання результатів вимірювань......91
5.7. Опрацювання результатів прямих вимірювань......102
5.8. Сумісне підсумовування систематичних та випадкових похибок......107
5.9. Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань.....108
5.10. Опрацювання результатів сумісних вимірювань. Вимірювання параметрів залежностей між фізичними величинами.....113
5.11. Опрацювання результатів сукупних вимірювань......117
Частина II. ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ .....120
Розділ 6. МІРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук, В. О. Яцук).....120
6.1. Міри електрорушійної сили та напруги......120
6.2. Міри електричного опору......128
6.3. Міри індуктивності та взаємної індуктивності......137
6.4. Міри ємності.....141
Розділ 7. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ (Є. С. Поліщук, В. М. Ванько, В. О. Яцук).....144
7.1. Вимірювальні трансформатори та індуктивні подільники......144
7.2. Вимірювальні підсилювачі....149
7.3. Функціональні та операційні перетворювачі......155
7.4. Компаратори електричних величин......164
Розділ 8. АНАЛОГОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко).....170
8.1. Загальні відомості.....170
8.2. Основні різновиди показувальних електромеханічних приладів....172
8.3. Реєструвальні прилади.....184
8.4. Електронно-променеві осцилографи......186
Розділ 9. ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, Є. С. Поліщук, В. М. Ванько)....193
9.1. Загальні відомості.....193
9.2. Аналого-цифрове перетворення.....196
9.3. Основні метрологічні характеристики АЦП та цифрових приладів......204
9.4. Класифікація аналого-цифрових перетворень.......208
9.5. Цифро-аналогові перетворювачі......220
9.6. Основні структурні схеми цифрових засобів вимірювальної техніки.......222
9.7. Сучасний рівень метрологічних характеристик цифрових засобів вимірювання.......231
Розділ 10. ВИМІРЮВАЛЬНІ МОСТИ ТА ВИМІРЮВАЛЬНІ КОМПЕНСАТОРИ (Є. С. Поліщук)......234
10.1. Вимірювальні мости постійного струму..... 234
10.2. Мости змінного струму.......239
10.3. Компенсатори напруги постійного струму......242
10.4. Компенсатори напруги змінного струму.......246
Частина III. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН.......248
Розділ 11. ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ, НАПРУГИ ТА ЗАРЯДУ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко)......248
11.1. Загальні відомості......248
11.2. Вимірювання постійних струму та напруги.....249
11.3. Вимірювання змінних струму та напруги......252
11.4. Вимірювання електричних зарядів.......256
Розділ12. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ, ЕНЕРГІЇ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (Є. С. Поліщук, В. М. Ванько)......258
12.1. Загальні відомості......258
12.2. Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму.....259
12.3. Вимірювання активної та реактивної потужності в мережах трифазного змінного струму....266
12.4. Вимірювання енергії.....268
12.5. Вимірювання показників якості електроенергії.......269
12.6. Вимірювання частоти.....277
Розділ 13. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ (Є. С. Поліщук, В. О. Яцук).....280
13.1. Загальні відомості......280
13.2. Прямі та опосередковані вимірювання опорів.....281
13.3. Мостовий метод вимірювань опору......283
13.4. Особливості вимірювань опору ізоляції та опору заземлення......287
13.5. Вимірювання опору цифровими приладами......291
Розділ 14. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ (Є. С. Поліщук)....297
14.1. Особливості вимірювань складових комплексного електричного опору.....297
14.2. Вимірювання складових комплексного опору приладами прямого перетворення.....299
14.3. Перетворення параметрів комплексного опору в напругу....302
14.4. Мостові методи вимірювань параметрів R, L, С......304
Частина IV. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук).......310
Розділ 15. МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАНЬ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН......310
15.1. Фізичні основи магнітометрії.......310
15.2. Метрологічне забезпечення магнітних вимірювань.......318
Розділ 16. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ.....321
16.1. Індукційний метод вимірювань параметрів магнітного поля......321
16.2. Квантові магніторезонансні методи вимірювань параметрів магнітного поля.....325
16.3. Вимірювання параметрів магнітних полів методом компарування (опосередкованого порівняння).....327
Розділ 17. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ.....329
17.1. Магнітні параметри матеріалів.....329
17.2. Магнітні кола та досліджувані зразки......333
17.3. Вимірювання параметрів магнітних матеріалів......335
Частина V. ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН.......342
Розділ 18. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук)....342
18.1. Особливості електричних вимірювань неелектричних величин....342
18.2. Основні різновиди перетворювачів неелектричних величин.....345
18.3. Спряження первинних перетворювачів з електричними засобами вимірювань......349
18.4. Перетворювачі неелектричних величин з уніфікованим вихідним сигналом.....357
Розділ 19. ПЕРВИННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН (Є. С. Поліщук).....362
19.1. Механічні пружні перетворювачі......362
19.2. Резистивні перетворювачі механічних величин......371
19.3. П’єзоелектричні перетворювачі.....382
19.4. Ємнісні перетворювачі......391
19.5. Електромагнітні перетворювачі......398
19.6. Теплові перетворювачі.....405
19.7. Електрохемічні перетворювачі......410
Розділ 20. ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ (Є. С. Поліщук)....419
20.1. Вимірювання лінійних та кутових розмірів....419
20.2. Вимірювання товщини шару покриття.....424
20.3. Вимірювання рівнів......426
20.4. Вимірювання відстаней між об’єктами......432
Розділ 21. ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ЗУСИЛЬ (Є. С. Поліщук)......435
21.1. Загальні відомості......435
21.2. Вимірювання механічних напружень.......436
21.3. Вимірювання механічних сил та тиску.....440
21.4. Вимірювання крутних моментів......443
Розділ 22. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТВЕРДИХ ТІЛ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко)......446
22.1. Загальні відомості......446
22.2. Вимірювання параметрів лінійного руху.....447
22.3. Вимірювання параметрів вібрацій.......450
22.4. Вимірювання параметрів обертового руху......456
22.5. Прилади з гіроскопічними перетворювачами......459
Розділ 23. ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ (Є. С. Поліщук)......463
23.1. Загальні відомості......463
23.2. Вимірювання витрат за перепадом тиску.....463
23.3. Витратоміри сталого перепаду тиску......466
23.4. Об’ємні методи вимірювання витрат.....468
23.5. Турбінні витратоміри......470
Розділ 24. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ (Є. С. Поліщук, В. О. Яцук)......472
24.1. Термометрія за допомогою терморезистивних перетворювачів......472
24.2. Термометрія за допомогою термоелектричних перетворювачів......476
24.3. Термошумовий та термочастотний методи вимірювань температури.....480
24.4. Цифрові вимірювачі температури.....481
24.5. Термометрія за випромінюванням тіла......484
Розділ 25. ВИМІРЮВАННЯ ХЕМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН (Є. С. Поліщук)......492
25.1. Загальні відомості......492
25.2. Вимірювання хемічного складу і концентрації рідини.....493
25.3. Вимірювання концентрації водневих іонів, pH-метрія.....496
25.4. Іонометрія, сучасний стан та перспективи......500
25.5. Аналіз складу газів......502
25.6. Вимірювання вологості......509
Розділ 26. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІАЦІЇ (Є. С. Поліщук)......513
26.1. Загальні відомості......513
26.2. Детектори радіації та їх застосування.......515
ДОДАТКИ (Є. С. Поліщук, Т. Г. Бойко).....521
Список літератури.....538

У підручнику викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювань електричних та неелектричних величин. Може бути посібником з дисциплін “Вимірювання електричних і магнітних величин”, “Опрацювання похибок результатів вимірювань” та “Методи і засоби вимірювань неелектричних величин” для студентів спеціальності “Метрологія і вимірювальна техніка”. Може бути корисним для інженерно-технічних працівників у галузі вимірювальної техніки.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha