Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Основи інженерної геодезії [Текст] : навчальний посібник / Тартачинський Роман Максимович ; Державний університет "Львівська політехніка"

Автор: Тартачинський Роман МаксимовичВторинна відповідальність: Державний університет "Львівська політехніка"Publication: Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 1999Description: 183 сторінки : ілюстрації ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 528.48(075.8)Subject - Topical Name: Геодезiя -- Навчальні посібники -- Інженерна геодезія УДК-теми: 528.48 Інженерно-геодезичні роботи. Спеціальні області застосування геодезії « 528.4 Польова зйомка.Землевпорядні роботи.Кадастрова зйомка.Топографія.Інженерно-геодезичні роботи. « 528 Геодезiя.Картографiя.Топографо-геодезичні роботи.Фотограмметрія.Дистанційне зондування « 52 Астрономiя. Астрофiзика. Космiчнi дослiдження. Геодезiя « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Навчальний посібник складено відповідно до навчального плану і робочої програми з курсу "Основи інженерної геодезії" для студентів базового напрямку 6.070900 "Геодезія, картографія та землевпорядкування". В навчальному посібнику викладені основні поняття про предмет і науковотехнічні завдання інженерної геодезії, її зв’язок з іншими дисциплінами, особливості інженерно-геодезичних робіт при будівництві та експлуатації інженерних споруд, зроблено короткий огляд розвитку інженерної геодезії та її перспективи. Розглянуті планові і висотні інженерно-геодезичні мережі, їх види і призначення, вимоги до точності. Значне місце в цих розділах відведене питанням проектування мереж і оцінці їх точності. Наведені розрахунки точності кутових, лінійних і висотних вимірювань. В інших розділах викладені методи планових і висотних розмічувальних робіт, їх технологія, методи геодезичного контролю за встановленням 8 проектне положення будівельних конструкцій і технологічного обладнання, зміст виконавчих зйомок, основні поняття про спостереження за деформаціями споруд. Теоретичні обгрунтування, технологічні процеси, способи і методи робіт ілюстровані відповідними таблицями, рисунками та прикладами.
Зміст:
Вступ......З
Предмет і науково-технічне завдання інженерної геодезії.......З
Особливості інженерно-геодезичних робіт....... 4
Зв’язок курсу інженерної геодезії з іншими курсами спеціальності.......5
Короткий огляд розвитку інженерної геодезії і її перспективи........5
Основні положення створення Державної геодезичної мережі України.......8
1. Опорні планові інженерно-геодезичні мережі........ 13
1.1. Призначення і види інженерно-геодезичних мереж, вимоги до їх точності........13
1.2. Принципи розрахунку точності інженерно-геодезичних мереж і кількості ступенів їх розвитку……21
1.3. Проектування інженерно-геодезичних мереж тріангуляції.......25
1.4. Оцінка точності запроектованих мереж тріангуляції...........26
1.5. Особливості вимірювання кутів і довжин ліній в інженерно-геодезичній тріангуляції.......31
1.6. Види і схеми мереж інженерної полігонометрії.........36
1.7. Оцінка точності проектів полігонометричних ходів........37
1.8. Оцінка точності проектів полігонометричних мереж........42
1.9. Загальні принципи розрахунку точності кутових і лінійних вимірювань в полігонометрії46
1.10. Розрахунок точності кутових вимірювань....... 47
1.11. Основні принципи розрахунку точності лінійних вимірювань......53
1.12. Розрахунок точності лінійних вимірювань в полігонометрії.......54
1.13. Розрахунок точності вимірювань при посередньому визначенні довжин ліній....58
1.14. Паралактичний метод вимірювання ліній і його точність......63
1.15. Проектування і розрахунок точності мереж трилатерації......71
1.16. Застосування і розрахунок точності лінійно-кутових побудов....77
1.17. Проектування і побудова будівельної сітки.......84
1.18. Оцінка точності проекту будівельної сітки.......93
1.19. Вирівнювання вимірів і визначення координат пунктів будівельних сіток......100
1.20. Вибір системи координат і поверхні, на яку проектується інженерно-геодезичні мережі.… 102
2. Висотні інженерно-геодезичні мережі........105
2.1. Призначення і вимоги до точності висотних мереж.......105
2.2. Нівелірні знаки.........107
2.3. Системи висот......... 107
2.4. Складання проектів нівелірних мереж і оцінка їх точності.....108
2.5. Особливості нівелювання при створенні висотних інженерно-геодезичних мереж ....112
3. Геодезичні розмічувальні роботи.......113
3.1. Загальні принципи розмічувальних робіт........113
3.2. Вимоги до точності розмічувальних робіт.......115
3.3. Елементи геодезичних розмічувальних робіт.........119
3.4. Способи винесення в натуру основних осей споруд......126
4. Технологія геодезичних розмічувальних робіт.......138
4.1. Геодезична підготовка проекту.........138
4.2. Розмітка і закріплення основних осей .........140
4.3. Детальне розмічування котлованів і фундаментів.........145
4.4. Розмічування комунікацій.........148
5. Геодезичні роботи при монтажі конструкцій і технологічного обладнання......148
5.1. Геодезична підготовка до монтажних робіт.......148
5.2. Способи геодезичного контролю за плановим встановленням і вивіренням конструкцій....151
5.3. Способи встановлення конструкцій по висоті.......152
5.4. Способи встановлення і контролю вертикальності конструкцій……156
6. Виконавчі зйомки........161
6.1. Поняття про виконавчі зйомки........161
6.2. Виконавчі генеральні плани.........162
7. Спостереження за деформаціями споруд........ 163
7.1. Загальні відомості про деформації споруд........163
7.2. Організація спостережень за деформаціями споруд......165
7.3. Визначення осідань споруд.......165
7.4. Методи визначення горизонтальних зміщень споруд........169
7.5. Спостереження за кренами і тріщинами споруд.......183
7.6. Спостереження за зсувами.......176
Список літератури........178
Item type: Книга

This record has many physical items (108). View all the physical items.

Вступ......З
Предмет і науково-технічне завдання інженерної геодезії.......З
Особливості інженерно-геодезичних робіт....... 4
Зв’язок курсу інженерної геодезії з іншими курсами спеціальності.......5
Короткий огляд розвитку інженерної геодезії і її перспективи........5
Основні положення створення Державної геодезичної мережі України.......8
1. Опорні планові інженерно-геодезичні мережі........ 13
1.1. Призначення і види інженерно-геодезичних мереж, вимоги до їх точності........13
1.2. Принципи розрахунку точності інженерно-геодезичних мереж і кількості ступенів їх розвитку……21
1.3. Проектування інженерно-геодезичних мереж тріангуляції.......25
1.4. Оцінка точності запроектованих мереж тріангуляції...........26
1.5. Особливості вимірювання кутів і довжин ліній в інженерно-геодезичній тріангуляції.......31
1.6. Види і схеми мереж інженерної полігонометрії.........36
1.7. Оцінка точності проектів полігонометричних ходів........37
1.8. Оцінка точності проектів полігонометричних мереж........42
1.9. Загальні принципи розрахунку точності кутових і лінійних вимірювань в полігонометрії46
1.10. Розрахунок точності кутових вимірювань....... 47
1.11. Основні принципи розрахунку точності лінійних вимірювань......53
1.12. Розрахунок точності лінійних вимірювань в полігонометрії.......54
1.13. Розрахунок точності вимірювань при посередньому визначенні довжин ліній....58
1.14. Паралактичний метод вимірювання ліній і його точність......63
1.15. Проектування і розрахунок точності мереж трилатерації......71
1.16. Застосування і розрахунок точності лінійно-кутових побудов....77
1.17. Проектування і побудова будівельної сітки.......84
1.18. Оцінка точності проекту будівельної сітки.......93
1.19. Вирівнювання вимірів і визначення координат пунктів будівельних сіток......100
1.20. Вибір системи координат і поверхні, на яку проектується інженерно-геодезичні мережі.… 102
2. Висотні інженерно-геодезичні мережі........105
2.1. Призначення і вимоги до точності висотних мереж.......105
2.2. Нівелірні знаки.........107
2.3. Системи висот......... 107
2.4. Складання проектів нівелірних мереж і оцінка їх точності.....108
2.5. Особливості нівелювання при створенні висотних інженерно-геодезичних мереж ....112
3. Геодезичні розмічувальні роботи.......113
3.1. Загальні принципи розмічувальних робіт........113
3.2. Вимоги до точності розмічувальних робіт.......115
3.3. Елементи геодезичних розмічувальних робіт.........119
3.4. Способи винесення в натуру основних осей споруд......126
4. Технологія геодезичних розмічувальних робіт.......138
4.1. Геодезична підготовка проекту.........138
4.2. Розмітка і закріплення основних осей .........140
4.3. Детальне розмічування котлованів і фундаментів.........145
4.4. Розмічування комунікацій.........148
5. Геодезичні роботи при монтажі конструкцій і технологічного обладнання......148
5.1. Геодезична підготовка до монтажних робіт.......148
5.2. Способи геодезичного контролю за плановим встановленням і вивіренням конструкцій....151
5.3. Способи встановлення конструкцій по висоті.......152
5.4. Способи встановлення і контролю вертикальності конструкцій……156
6. Виконавчі зйомки........161
6.1. Поняття про виконавчі зйомки........161
6.2. Виконавчі генеральні плани.........162
7. Спостереження за деформаціями споруд........ 163
7.1. Загальні відомості про деформації споруд........163
7.2. Організація спостережень за деформаціями споруд......165
7.3. Визначення осідань споруд.......165
7.4. Методи визначення горизонтальних зміщень споруд........169
7.5. Спостереження за кренами і тріщинами споруд.......183
7.6. Спостереження за зсувами.......176
Список літератури........178

Навчальний посібник складено відповідно до навчального плану і робочої програми з курсу "Основи інженерної геодезії" для студентів базового напрямку 6.070900 "Геодезія, картографія та землевпорядкування". В навчальному посібнику викладені основні поняття про предмет і науковотехнічні завдання інженерної геодезії, її зв’язок з іншими дисциплінами, особливості інженерно-геодезичних робіт при будівництві та експлуатації інженерних споруд, зроблено короткий огляд розвитку інженерної геодезії та її перспективи. Розглянуті планові і висотні інженерно-геодезичні мережі, їх види і призначення, вимоги до точності. Значне місце в цих розділах відведене питанням проектування мереж і оцінці їх точності. Наведені розрахунки точності кутових, лінійних і висотних вимірювань. В інших розділах викладені методи планових і висотних розмічувальних робіт, їх технологія, методи геодезичного контролю за встановленням 8 проектне положення будівельних конструкцій і технологічного обладнання, зміст виконавчих зйомок, основні поняття про спостереження за деформаціями споруд. Теоретичні обгрунтування, технологічні процеси, способи і методи робіт ілюстровані відповідними таблицями, рисунками та прикладами.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha