Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища [Текст] : навчальний посібник / П. І. Ковальчук

Автор: Ковальчук Павло ІвановичPublication: Київ : Либідь, 2003Description: 206, [1] сторінка : ілюстрації ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0225-1.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 504(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінка 205 (21 назва).Subject - Topical Name: Екологія -- Навчальні посібники -- Загроза навколишньому середовищу УДК-теми: 504 Загроза навколишньому середовищу « 50 Загальні відомості про математичні та природничі науки « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Описано системні підходи до моделювання, прогнозування і оптимізації стану навколишнього середовища з позицій соціоеколого-економічних критеріїв гармонійної взаємодії природи й суспільства. Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, збереження ґрунтів, раціонального природокористування із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації, побудови ієрархічних експертно-логічних систем, імітаційно-оптимізаційного моделювання, теорії багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень в умовах невизначеності.
    Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Зміст:
Передмова.....3
Глава 1. Роль системного аналізу в гармонізації суспільства й природи
1.1. Еволюція природних систем і соціоекологічне моделювання.....5
1.2. Основні поняття й етапи системного аналізу.....9
1.3. Методологічні питання системного підходу.....11
1.4. Індуктивні методи системного моделювання й прогнозування стану довкілля.....14
Глава 2. Методи моделювання довкілля за даними натурних спостережень
2.1. Моделювання стану довкілля на принципах самоорганізації.....22
2.2. Моделювання екологічних процесів на основі ідентифікації сплайн-функцій.....26
2.3. Ієрархічні системи аналізу стану довкілля та прийняття рішень.....31
Глава 3. Моделювання і прогнозування стану водних екосистем
3.1. Постановка задачі соціоекологічного моделювання і прогнозування.....37
3.2. Теоретичні моделі та їх скінченно-різницеві аналоги.....39
3.3. Схема спостережень та ідентифікація рівнянь динаміки забруднень у річках.....44
3.4. Довгострокове прогнозування забруднення водоймищ.....48
3.5. Приклади моделювання й прогнозування полів забруднення водоймищ.....52
Глава 4. Моделювання, прогнозування та охорона повітряного басейну
4.1. Соціоекологічні задачі захисту повітряного басейну від забруднення.....64
4.2. Моделювання процесу забруднення повітря промисловими джерелами.....70
4.3. Моделювання процесу забруднення повітря автотранспортом.....79
Глава 5. Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на ґрунти
5.1. Соціоекологічна роль ґрунтів і завдання їх збереження.....90
5.2. Математичне моделювання і прогнозування хімічного забруднення ґрунтів.....92
5.3. Моделювання й прогнозування антропогенного впливу пестицидів і радіонуклідів.....97
5.4. Моделювання впливу на грунти меліоративних процесів.....105
5.5. Оптимізація параметрів технологій поливу дощуванням.....110
5.6. Система прийняття рішень для раціонального водокористування при зрошенні.....122
Глава 6. Моделювання функцій продуктивності сільськогосподарських культур
6.1. Концептуальні передумови моделювання.....127
6.2. Математичні моделі «врожайність—динаміка вологості фунту».....128
6.3. Стохастичні моделі врожайності для нормування водоспоживання.....135
6.4. Моделі функцій «урожайність—полив» при зрошенні мінералізованою водою.....140
6.5. Критерії оцінки ефективності продуційних процесів.....142
Глава 7. Імітаційно-оптимізаційні моделі прийняття рішень
7.1. Імітаційне моделювання природно-технічних систем.....148
7.2. Імітаційно-оптимізаційне моделювання стану довкілля.....150
7.3. Ієрархія систем в імітаційно-оптимізаційному моделюванні.....155
7.4. Оптимізація соціоекологічних систем в умовах невизначеності.....158
7.5. Приклади побудови імітаційно-оптимізаційних моделей.....163
Глава 8. Системні моделі багатокритеріальної оптимізації
8.1. Багатоцільові оцінки в системній експертизі проектів.....172
8.2. Системне моделювання в умовах невизначеності.....176
8.3. Системна модель раціонального водокористування в басейні Дніпра.....178
Глава 9. Системний підхід до раціонального нормування водних ресурсів
9.1. Задачі раціонального нормування водних ресурсів у зрошуваному землеробстві......186
9.2. Моделі техніко-економічного обгрунтування зрошувальних норм.....187
9.3. Системи прийняття рішень для обгрунтування водозабезпеченості норм.....190
Список рекомендованої літератури.....205
Item type: Книга List(s) this item appears in: Проблеми екології та захисту довкілля під час військових дій | «Людство в навколишньому середовищі» (До дня охорони навколишнього середовища)

This record has many physical items (117). View all the physical items.

Бібліографія: сторінка 205 (21 назва)

Передмова.....3
Глава 1. Роль системного аналізу в гармонізації суспільства й природи
1.1. Еволюція природних систем і соціоекологічне моделювання.....5
1.2. Основні поняття й етапи системного аналізу.....9
1.3. Методологічні питання системного підходу.....11
1.4. Індуктивні методи системного моделювання й прогнозування стану довкілля.....14
Глава 2. Методи моделювання довкілля за даними натурних спостережень
2.1. Моделювання стану довкілля на принципах самоорганізації.....22
2.2. Моделювання екологічних процесів на основі ідентифікації сплайн-функцій.....26
2.3. Ієрархічні системи аналізу стану довкілля та прийняття рішень.....31
Глава 3. Моделювання і прогнозування стану водних екосистем
3.1. Постановка задачі соціоекологічного моделювання і прогнозування.....37
3.2. Теоретичні моделі та їх скінченно-різницеві аналоги.....39
3.3. Схема спостережень та ідентифікація рівнянь динаміки забруднень у річках.....44
3.4. Довгострокове прогнозування забруднення водоймищ.....48
3.5. Приклади моделювання й прогнозування полів забруднення водоймищ.....52
Глава 4. Моделювання, прогнозування та охорона повітряного басейну
4.1. Соціоекологічні задачі захисту повітряного басейну від забруднення.....64
4.2. Моделювання процесу забруднення повітря промисловими джерелами.....70
4.3. Моделювання процесу забруднення повітря автотранспортом.....79
Глава 5. Моделювання і прогнозування антропогенного впливу на ґрунти
5.1. Соціоекологічна роль ґрунтів і завдання їх збереження.....90
5.2. Математичне моделювання і прогнозування хімічного забруднення ґрунтів.....92
5.3. Моделювання й прогнозування антропогенного впливу пестицидів і радіонуклідів.....97
5.4. Моделювання впливу на грунти меліоративних процесів.....105
5.5. Оптимізація параметрів технологій поливу дощуванням.....110
5.6. Система прийняття рішень для раціонального водокористування при зрошенні.....122
Глава 6. Моделювання функцій продуктивності сільськогосподарських культур
6.1. Концептуальні передумови моделювання.....127
6.2. Математичні моделі «врожайність—динаміка вологості фунту».....128
6.3. Стохастичні моделі врожайності для нормування водоспоживання.....135
6.4. Моделі функцій «урожайність—полив» при зрошенні мінералізованою водою.....140
6.5. Критерії оцінки ефективності продуційних процесів.....142
Глава 7. Імітаційно-оптимізаційні моделі прийняття рішень
7.1. Імітаційне моделювання природно-технічних систем.....148
7.2. Імітаційно-оптимізаційне моделювання стану довкілля.....150
7.3. Ієрархія систем в імітаційно-оптимізаційному моделюванні.....155
7.4. Оптимізація соціоекологічних систем в умовах невизначеності.....158
7.5. Приклади побудови імітаційно-оптимізаційних моделей.....163
Глава 8. Системні моделі багатокритеріальної оптимізації
8.1. Багатоцільові оцінки в системній експертизі проектів.....172
8.2. Системне моделювання в умовах невизначеності.....176
8.3. Системна модель раціонального водокористування в басейні Дніпра.....178
Глава 9. Системний підхід до раціонального нормування водних ресурсів
9.1. Задачі раціонального нормування водних ресурсів у зрошуваному землеробстві......186
9.2. Моделі техніко-економічного обгрунтування зрошувальних норм.....187
9.3. Системи прийняття рішень для обгрунтування водозабезпеченості норм.....190
Список рекомендованої літератури.....205

Описано системні підходи до моделювання, прогнозування і оптимізації стану навколишнього середовища з позицій соціоеколого-економічних критеріїв гармонійної взаємодії природи й суспільства. Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, збереження ґрунтів, раціонального природокористування із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації, побудови ієрархічних експертно-логічних систем, імітаційно-оптимізаційного моделювання, теорії багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень в умовах невизначеності.
Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha