Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Основи екології [Текст] : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков ; Міністерство освіти і науки України

Автори: Білявський Георгій Олексійович (1935-); Фурдуй Ростислав Сергійович (1933-2012) ; Костіков Ігор Юрійович (1960-)Publication: Київ : Либідь, 2004Description: 406, [1] сторінка : таблиці, карти ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0289-8.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 504(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінки 404-405 (44 назви).Subject - Topical Name: Екологія -- Підручники УДК-теми: 504 Загроза навколишньому середовищу « 50 Загальні відомості про математичні та природничі науки « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. Для студентів вищих навчальних закладів.
Зміст:
Найважливіші етапи світового екологічного руху.....З
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ ПРО ДОВКІЛЛЯ.....5
Глава 1. Людство в навколишньому середовищі.....6
§ 1.1. Еволюція взаємин людини й природи.....6
§ 1.2. Основні фактори деградації довкілля.....10
§ 1.3. Екологічні катастрофи.....24
§ 1.4. Духовна криза.....32
§ 1.5. Нова філософія життя.....38
§ 1.6. Сучасна екологія.....44
Глава 2. Біоекологія......53
§ 2.1. Загальне уявлення про біосферу.....53
§ 2.2. Походження й еволюція біосфери.....57
§ 2.3. Функціонування біосфери.....66
§ 2.4. Біогеоценози - елементарні одиниці біосфери.....80
§2.5. Види, популяції та середовище.....91
§ 2.6. Основні екологічні закони.....99
§ 2.7. Ноосфера.....101
§ 2.8. Біорізноманітність і її збереження.....111
Глава 3. Геоекологія......127
§ 3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля».....127
§ 3.2. Атмосфера.....130
§ 3.3. Гідросфера.....148
§ 3.4. Літосфера.....161
Глава 4. Техноекологія.....176
§ 4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю.....176
§ 4.2. Енергетика.....190
§ 4.3. Промисловість.....213
§ 4.4. Сільське господарство.....221
§ 4.5. Транспорт.....225
§ 4.6. Військова діяльність.....228
§ 4.7. Наукова діяльність.....237
Глава 5. Соціоекологія.....254
§ 5.1. Правила й закони соціоекології.....254
§ 5.2. Екологічна освіта.....256
§ 5.3. Економіка природокористування.....260
§ 5.4. Правові засади природокористування.....267
§ 5.5. Культура й релігія.....281
§ 5.6. Урбоекологія.....286
Глава 6. Екологія людини.....291
§ 6.1. Здоров’я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші.....291
§ 6.2. Здоров’я та його критерії.....294
§ 6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища.....296
§ 6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини.....299
§ 6.5. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини.....304
§ 6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини.....307
РОЗДІЛ II. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ.....327
Глава 7. Природно-соціальні особливості.....328
§ 7.1. Загальні відомості про природні умови.....328
§ 7.2. Традиції природокористування.....335
§ 7.3. Причини розвитку екологічної кризи.....339
§ 7.4. Джерела забруднення довкілля.....341
§ 7.5. Основні наслідки екологічної кризи.....353
Глава 8. Екологічний стан окремих регіонів України.....359
§ 8.1. Загальна характеристика.....359
§ 8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів.....366
§ 8.3. Донецько-Придніпровський регіон.....371
§ 8.4. Українське Полісся.....372
§ 8.5. Українські Карпати.....374
Глава 9. Наслідки екологічних катастроф.....376
§ 9.1. Природні екологічні катастрофи.....376
§ 9.2. Антропогенні екологічні катастрофи.....378
§ 9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС.....379
Глава 10. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку.....382
§ 10.1. Головні підсумки XX століття.....382
§ 10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку.....384
Стратегія й тактика виживання людства.....387
Нові тенденції цивілізаційного розвитку.....387
Шляхи виживання людства.....398
Список рекомендованої літератури.....404
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

This record has many physical items (128). View all the physical items.

Бібліографія: сторінки 404-405 (44 назви)

Найважливіші етапи світового екологічного руху.....З
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ ПРО ДОВКІЛЛЯ.....5
Глава 1. Людство в навколишньому середовищі.....6
§ 1.1. Еволюція взаємин людини й природи.....6
§ 1.2. Основні фактори деградації довкілля.....10
§ 1.3. Екологічні катастрофи.....24
§ 1.4. Духовна криза.....32
§ 1.5. Нова філософія життя.....38
§ 1.6. Сучасна екологія.....44
Глава 2. Біоекологія......53
§ 2.1. Загальне уявлення про біосферу.....53
§ 2.2. Походження й еволюція біосфери.....57
§ 2.3. Функціонування біосфери.....66
§ 2.4. Біогеоценози - елементарні одиниці біосфери.....80
§2.5. Види, популяції та середовище.....91
§ 2.6. Основні екологічні закони.....99
§ 2.7. Ноосфера.....101
§ 2.8. Біорізноманітність і її збереження.....111
Глава 3. Геоекологія......127
§ 3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля».....127
§ 3.2. Атмосфера.....130
§ 3.3. Гідросфера.....148
§ 3.4. Літосфера.....161
Глава 4. Техноекологія.....176
§ 4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю.....176
§ 4.2. Енергетика.....190
§ 4.3. Промисловість.....213
§ 4.4. Сільське господарство.....221
§ 4.5. Транспорт.....225
§ 4.6. Військова діяльність.....228
§ 4.7. Наукова діяльність.....237
Глава 5. Соціоекологія.....254
§ 5.1. Правила й закони соціоекології.....254
§ 5.2. Екологічна освіта.....256
§ 5.3. Економіка природокористування.....260
§ 5.4. Правові засади природокористування.....267
§ 5.5. Культура й релігія.....281
§ 5.6. Урбоекологія.....286
Глава 6. Екологія людини.....291
§ 6.1. Здоров’я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші.....291
§ 6.2. Здоров’я та його критерії.....294
§ 6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища.....296
§ 6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини.....299
§ 6.5. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини.....304
§ 6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини.....307
РОЗДІЛ II. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ.....327
Глава 7. Природно-соціальні особливості.....328
§ 7.1. Загальні відомості про природні умови.....328
§ 7.2. Традиції природокористування.....335
§ 7.3. Причини розвитку екологічної кризи.....339
§ 7.4. Джерела забруднення довкілля.....341
§ 7.5. Основні наслідки екологічної кризи.....353
Глава 8. Екологічний стан окремих регіонів України.....359
§ 8.1. Загальна характеристика.....359
§ 8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів.....366
§ 8.3. Донецько-Придніпровський регіон.....371
§ 8.4. Українське Полісся.....372
§ 8.5. Українські Карпати.....374
Глава 9. Наслідки екологічних катастроф.....376
§ 9.1. Природні екологічні катастрофи.....376
§ 9.2. Антропогенні екологічні катастрофи.....378
§ 9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС.....379
Глава 10. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку.....382
§ 10.1. Головні підсумки XX століття.....382
§ 10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку.....384
Стратегія й тактика виживання людства.....387
Нові тенденції цивілізаційного розвитку.....387
Шляхи виживання людства.....398
Список рекомендованої літератури.....404

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. Для студентів вищих навчальних закладів.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha