Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Основи екології [Текст] : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков ; Міністерство освіти і науки України

Автори: Білявський Георгій Олексійович (1935-); Фурдуй Ростислав Сергійович (1933-2012) ; Костіков Ігор Юрійович (1960-)Publication: Київ : Либідь, 2004Description: 406, [1] сторінка : таблиці, карти ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0289-8.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 504(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінки 404-405 (44 назви).Subject - Topical Name: Екологія -- Підручники УДК-теми: 504 Загроза навколишньому середовищу « 50 Загальні відомості про математичні та природничі науки « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. Для студентів вищих навчальних закладів.
Зміст:
Найважливіші етапи світового екологічного руху.....З
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ ПРО ДОВКІЛЛЯ.....5
Глава 1. Людство в навколишньому середовищі.....6
§ 1.1. Еволюція взаємин людини й природи.....6
§ 1.2. Основні фактори деградації довкілля.....10
§ 1.3. Екологічні катастрофи.....24
§ 1.4. Духовна криза.....32
§ 1.5. Нова філософія життя.....38
§ 1.6. Сучасна екологія.....44
Глава 2. Біоекологія......53
§ 2.1. Загальне уявлення про біосферу.....53
§ 2.2. Походження й еволюція біосфери.....57
§ 2.3. Функціонування біосфери.....66
§ 2.4. Біогеоценози - елементарні одиниці біосфери.....80
§2.5. Види, популяції та середовище.....91
§ 2.6. Основні екологічні закони.....99
§ 2.7. Ноосфера.....101
§ 2.8. Біорізноманітність і її збереження.....111
Глава 3. Геоекологія......127
§ 3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля».....127
§ 3.2. Атмосфера.....130
§ 3.3. Гідросфера.....148
§ 3.4. Літосфера.....161
Глава 4. Техноекологія.....176
§ 4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю.....176
§ 4.2. Енергетика.....190
§ 4.3. Промисловість.....213
§ 4.4. Сільське господарство.....221
§ 4.5. Транспорт.....225
§ 4.6. Військова діяльність.....228
§ 4.7. Наукова діяльність.....237
Глава 5. Соціоекологія.....254
§ 5.1. Правила й закони соціоекології.....254
§ 5.2. Екологічна освіта.....256
§ 5.3. Економіка природокористування.....260
§ 5.4. Правові засади природокористування.....267
§ 5.5. Культура й релігія.....281
§ 5.6. Урбоекологія.....286
Глава 6. Екологія людини.....291
§ 6.1. Здоров’я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші.....291
§ 6.2. Здоров’я та його критерії.....294
§ 6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища.....296
§ 6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини.....299
§ 6.5. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини.....304
§ 6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини.....307
РОЗДІЛ II. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ.....327
Глава 7. Природно-соціальні особливості.....328
§ 7.1. Загальні відомості про природні умови.....328
§ 7.2. Традиції природокористування.....335
§ 7.3. Причини розвитку екологічної кризи.....339
§ 7.4. Джерела забруднення довкілля.....341
§ 7.5. Основні наслідки екологічної кризи.....353
Глава 8. Екологічний стан окремих регіонів України.....359
§ 8.1. Загальна характеристика.....359
§ 8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів.....366
§ 8.3. Донецько-Придніпровський регіон.....371
§ 8.4. Українське Полісся.....372
§ 8.5. Українські Карпати.....374
Глава 9. Наслідки екологічних катастроф.....376
§ 9.1. Природні екологічні катастрофи.....376
§ 9.2. Антропогенні екологічні катастрофи.....378
§ 9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС.....379
Глава 10. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку.....382
§ 10.1. Головні підсумки XX століття.....382
§ 10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку.....384
Стратегія й тактика виживання людства.....387
Нові тенденції цивілізаційного розвитку.....387
Шляхи виживання людства.....398
Список рекомендованої літератури.....404
Item type: Книга

This record has many physical items (128). View all the physical items.

Бібліографія: сторінки 404-405 (44 назви)

Найважливіші етапи світового екологічного руху.....З
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ ПРО ДОВКІЛЛЯ.....5
Глава 1. Людство в навколишньому середовищі.....6
§ 1.1. Еволюція взаємин людини й природи.....6
§ 1.2. Основні фактори деградації довкілля.....10
§ 1.3. Екологічні катастрофи.....24
§ 1.4. Духовна криза.....32
§ 1.5. Нова філософія життя.....38
§ 1.6. Сучасна екологія.....44
Глава 2. Біоекологія......53
§ 2.1. Загальне уявлення про біосферу.....53
§ 2.2. Походження й еволюція біосфери.....57
§ 2.3. Функціонування біосфери.....66
§ 2.4. Біогеоценози - елементарні одиниці біосфери.....80
§2.5. Види, популяції та середовище.....91
§ 2.6. Основні екологічні закони.....99
§ 2.7. Ноосфера.....101
§ 2.8. Біорізноманітність і її збереження.....111
Глава 3. Геоекологія......127
§ 3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля».....127
§ 3.2. Атмосфера.....130
§ 3.3. Гідросфера.....148
§ 3.4. Літосфера.....161
Глава 4. Техноекологія.....176
§ 4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю.....176
§ 4.2. Енергетика.....190
§ 4.3. Промисловість.....213
§ 4.4. Сільське господарство.....221
§ 4.5. Транспорт.....225
§ 4.6. Військова діяльність.....228
§ 4.7. Наукова діяльність.....237
Глава 5. Соціоекологія.....254
§ 5.1. Правила й закони соціоекології.....254
§ 5.2. Екологічна освіта.....256
§ 5.3. Економіка природокористування.....260
§ 5.4. Правові засади природокористування.....267
§ 5.5. Культура й релігія.....281
§ 5.6. Урбоекологія.....286
Глава 6. Екологія людини.....291
§ 6.1. Здоров’я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші.....291
§ 6.2. Здоров’я та його критерії.....294
§ 6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища.....296
§ 6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини.....299
§ 6.5. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини.....304
§ 6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини.....307
РОЗДІЛ II. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ.....327
Глава 7. Природно-соціальні особливості.....328
§ 7.1. Загальні відомості про природні умови.....328
§ 7.2. Традиції природокористування.....335
§ 7.3. Причини розвитку екологічної кризи.....339
§ 7.4. Джерела забруднення довкілля.....341
§ 7.5. Основні наслідки екологічної кризи.....353
Глава 8. Екологічний стан окремих регіонів України.....359
§ 8.1. Загальна характеристика.....359
§ 8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів.....366
§ 8.3. Донецько-Придніпровський регіон.....371
§ 8.4. Українське Полісся.....372
§ 8.5. Українські Карпати.....374
Глава 9. Наслідки екологічних катастроф.....376
§ 9.1. Природні екологічні катастрофи.....376
§ 9.2. Антропогенні екологічні катастрофи.....378
§ 9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС.....379
Глава 10. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку.....382
§ 10.1. Головні підсумки XX століття.....382
§ 10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку.....384
Стратегія й тактика виживання людства.....387
Нові тенденції цивілізаційного розвитку.....387
Шляхи виживання людства.....398
Список рекомендованої літератури.....404

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. Для студентів вищих навчальних закладів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha