Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Сучасне українське ділове мовлення [Текст] : навчальний посібник / Зубков Микола Григорович

Автор: Зубков Микола ГригоровичPublication: Харків : Торсінг, 2001Description: 381 сторінка ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-7661-78-4.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 811.161.2(075.8) + 651(075.8)Subject - Topical Name: Мовознавство | Українська мова | Ділова українська мова УДК-теми: 811.161.2 « 811.161.2 Українська мова « 811.161 Східнослов'янські мови « 811.16 Слов'янські мови « 811.1 Індоєвропейські мови в цілому « 811.1/.2 Індоєвропейські мови « 811 Мови « 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови « 8 Мовознавство. Художня лiтература. ЛiтературознавствоOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних до-кументів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцен¬тують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.
    Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення, культури управління, види спілкування тощо. Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словоспо-лучень за державним стандартом України; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою «ґ» (загальні та власні назви); імена й імена по батькові, географічні власні назви.
    Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.
   
Зміст:
Передмова.....8
Вступ.....9
Роль і значення мови в суспільному житті....9
Українська мова серед інших мов світу.....9
Функції мови....12
Мовна норма.....15
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.....17
Офіційно-діловий стиль.....26
Розділ І Мова документів
Загальні вимоги до укладання та оформлення.....32
Документ та його функції.....32
Критерії класифікації документів.....34
Вимоги до укладання та оформлення документів..... 39
Оформлення сторінки.....41
Текст і його оформлення.....41
Скорочування слів і словосполучень.....47
Стандартизація ділового тексту.....53
Реквізити ділових паперів.....55
Дата....56
Індекс.....57
Заголовок до тексту....58
Адресат ....58
Гриф затвердження.....59
Резолюція.....60
Віза.....60
Підпис.....61
Терміни та їх місце в діловому мовленні..... 63
Професійна лексика.....64
Використання неологізмів та запозичень....65
Розділ II Документування в управлінській
діяльності
Організаційні документи....67
Розпорядчі документи.....69
Накази..... 69
Витяги з наказів ..... 74
Розпорядження....76
Довідково-інформаційні документи....77
Акти..... 77
Відгуки .....81
Висновки......83
Довідки.....85
Службові записки....87
Запрошення (повідомлення) .....91
Звіти.....94
Оголошення (об’яви)......96
Плани ....99
Протоколи.....100
Витяг із протоколу.....105
Службові листи (офіційна кореспонденція).....106
Списки. Переліки.....115
Документи з кадрово-контрактових питань.....118
Автобіографії....118
Резюме.....120
Заяви.....122
Характеристики.....126
Особисті офіційні документи .....128
Доручення.....128
Розписки .....131
Розділ III Орфографія
Літери Г, Ґ......134
Позначення м’якості приголосних.....135
Уживання апострофа....137
Подвоєння приголосних ...139
Подовження приголосних.....140
Спрощення приголосних.....141
Зміни приголосних при їх збігу.....142
Чергування приголосних...144
Чергування голосних.....146
Позиційні евфонічні чергування.....149
Розрізнення и та і .....151
Правопис префіксів.....153
Правопис суфіксів.....155
Іменникові суфікси.....155
Прикметникові та дієприкметникові суфікси......158
Дієслівні суфікси.....162
Складні випадки правопису слів іншомовного походження.....163
Правопис голосних.....163
Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження ...166
Передавання на письмі іншомовних власних назв......168
Правила правопису іншомовних прізвищ
та географічних назв .....170
Розділ IV Морфологія і правопис
Іменник....175
Таблиця відмінкових закінчень іменників І відміни ......175
Таблиця відмінкових закінчень іменників чоловічого роду
II відміни.....176
Закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку
однини залежно від їх значення.....176
Давальний відмінок однини.....180
Орудний відмінок однини.....180
Кличний відмінок однини.....181
Таблиця відмінкових закінчень іменників середнього роду
II відміни....182
Таблиця відмінкових закінчень іменників III відміни.....183
Відмінювання іменників IV відміни....183
Відмінювання множинних іменників.....184
Форми невідмінюваних іменників....185 .
Особливості використання іменників у ділових паперах.....186
Прикметник.....193
Ступені порівняння якісних прикметників.....193
Творення відносних прикметників.....195
Творення і вживання присвійних прикметників.....196
Повні та короткі прикметники.....197
Відмінювання прикметників....197
Особливості використання прикметників у ділових паперах ...198
Граматичні форми власних назв .....201
Українські прізвища, імена та імена по батькові.....201
Складні випадки написання та відмінювання українських
прізвищ .....205
Правопис імен....207
Особливості творення та відмінювання форм по батькові.....208
Географічні назви.....210
Особливості узгодження географічних та інших назв
з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні.....211
Правопис складних слів ....212
Числівник...218
Написання числівників і відчислівникових слів....218
Відмінювання числівників.....219
Зв’язок числівника з іменником.....222
Особливості використання числівників у ділових паперах ....225
Займенник....230
Відмінювання займенників.....231
Особливості використання займенників у ділових паперах......235
Дієслово.....239
Перехідні й неперехідні дієслова.....239
Види дієслова......240
Змінювання дієслів у теперішньому часі та майбутньому
часі доконаного виду.....241
Творення форм майбутнього часу недоконаного виду....244
Творення форм наказового способу.....244
Безособові дієслова....245
Безособова предикативна форма на -но, -то .....246
Дієприкметник.....247
Творення і правопис дієприкметників.....247
Відмінювання і вживання дієприкметників .....250
Дієприслівник......251
Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах .... 252
Труднощі перекладу процесових понять......258
Дія.....258
Назва дії.....258
Наслідок дії....259
Прислівники (складні)....265
Прийменники(складні)....270
Чергування прийменників з, із, зі (зо).....270
Особливості використання прийменників у ділових паперах ...271
Сполучник....281
Частки ....283
Класифікація часток за значенням....283
Написання часток не, ні....284
Словотворчі та модальні частки....288
Розділ V Графіка
Написання великої літери....290
Правила переносу....297
Розділ VI Усне ділове мовлення
Основи культури мовлення ...299
Культура усного ділового мовлення...300
Види усного спілкування...302
Ділова нарада...302
Види нарад ....302
Усне публічне мовлення...303
Види і жанри публічних виступів....305
Підготовка тексту виступу....309
Ділова бесіда .....310
Культура управління ...312
Телефонне ділове спілкування....315
Ділове спілкування....317
Синтаксис усного й писемного ділового мовлення ....318
Додаток 1
Відмінності слововживання іменників....323
Відмінності слововживання прикметників...325
Відмінності слововживання дієслівних форм ....328
Додаток 2
Словничок скорочених слів та словосполучень....334
Додаток З
Російсько-український словничок типових мовних зворотів.....344
Додаток 4
Слова з літерою Ґ (загальні назви) ....359
Антропоніми з літерою Ґ....363
Додаток 5
Словничок власних географічних назв.....365
Додаток 6
Чоловічі імена та імена по батькові....370
Жіночі імена....378
Список використаної літератури.....380
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/З-913 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0507435
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/З-913 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0507436
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01322153 (Browse shelf(Opens below)) Available 01322153

Передмова.....8
Вступ.....9
Роль і значення мови в суспільному житті....9
Українська мова серед інших мов світу.....9
Функції мови....12
Мовна норма.....15
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.....17
Офіційно-діловий стиль.....26
Розділ І Мова документів
Загальні вимоги до укладання та оформлення.....32
Документ та його функції.....32
Критерії класифікації документів.....34
Вимоги до укладання та оформлення документів..... 39
Оформлення сторінки.....41
Текст і його оформлення.....41
Скорочування слів і словосполучень.....47
Стандартизація ділового тексту.....53
Реквізити ділових паперів.....55
Дата....56
Індекс.....57
Заголовок до тексту....58
Адресат ....58
Гриф затвердження.....59
Резолюція.....60
Віза.....60
Підпис.....61
Терміни та їх місце в діловому мовленні..... 63
Професійна лексика.....64
Використання неологізмів та запозичень....65
Розділ II Документування в управлінській
діяльності
Організаційні документи....67
Розпорядчі документи.....69
Накази..... 69
Витяги з наказів ..... 74
Розпорядження....76
Довідково-інформаційні документи....77
Акти..... 77
Відгуки .....81
Висновки......83
Довідки.....85
Службові записки....87
Запрошення (повідомлення) .....91
Звіти.....94
Оголошення (об’яви)......96
Плани ....99
Протоколи.....100
Витяг із протоколу.....105
Службові листи (офіційна кореспонденція).....106
Списки. Переліки.....115
Документи з кадрово-контрактових питань.....118
Автобіографії....118
Резюме.....120
Заяви.....122
Характеристики.....126
Особисті офіційні документи .....128
Доручення.....128
Розписки .....131
Розділ III Орфографія
Літери Г, Ґ......134
Позначення м’якості приголосних.....135
Уживання апострофа....137
Подвоєння приголосних ...139
Подовження приголосних.....140
Спрощення приголосних.....141
Зміни приголосних при їх збігу.....142
Чергування приголосних...144
Чергування голосних.....146
Позиційні евфонічні чергування.....149
Розрізнення и та і .....151
Правопис префіксів.....153
Правопис суфіксів.....155
Іменникові суфікси.....155
Прикметникові та дієприкметникові суфікси......158
Дієслівні суфікси.....162
Складні випадки правопису слів іншомовного походження.....163
Правопис голосних.....163
Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження ...166
Передавання на письмі іншомовних власних назв......168
Правила правопису іншомовних прізвищ
та географічних назв .....170
Розділ IV Морфологія і правопис
Іменник....175
Таблиця відмінкових закінчень іменників І відміни ......175
Таблиця відмінкових закінчень іменників чоловічого роду
II відміни.....176
Закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку
однини залежно від їх значення.....176
Давальний відмінок однини.....180
Орудний відмінок однини.....180
Кличний відмінок однини.....181
Таблиця відмінкових закінчень іменників середнього роду
II відміни....182
Таблиця відмінкових закінчень іменників III відміни.....183
Відмінювання іменників IV відміни....183
Відмінювання множинних іменників.....184
Форми невідмінюваних іменників....185 .
Особливості використання іменників у ділових паперах.....186
Прикметник.....193
Ступені порівняння якісних прикметників.....193
Творення відносних прикметників.....195
Творення і вживання присвійних прикметників.....196
Повні та короткі прикметники.....197
Відмінювання прикметників....197
Особливості використання прикметників у ділових паперах ...198
Граматичні форми власних назв .....201
Українські прізвища, імена та імена по батькові.....201
Складні випадки написання та відмінювання українських
прізвищ .....205
Правопис імен....207
Особливості творення та відмінювання форм по батькові.....208
Географічні назви.....210
Особливості узгодження географічних та інших назв
з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні.....211
Правопис складних слів ....212
Числівник...218
Написання числівників і відчислівникових слів....218
Відмінювання числівників.....219
Зв’язок числівника з іменником.....222
Особливості використання числівників у ділових паперах ....225
Займенник....230
Відмінювання займенників.....231
Особливості використання займенників у ділових паперах......235
Дієслово.....239
Перехідні й неперехідні дієслова.....239
Види дієслова......240
Змінювання дієслів у теперішньому часі та майбутньому
часі доконаного виду.....241
Творення форм майбутнього часу недоконаного виду....244
Творення форм наказового способу.....244
Безособові дієслова....245
Безособова предикативна форма на -но, -то .....246
Дієприкметник.....247
Творення і правопис дієприкметників.....247
Відмінювання і вживання дієприкметників .....250
Дієприслівник......251
Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах .... 252
Труднощі перекладу процесових понять......258
Дія.....258
Назва дії.....258
Наслідок дії....259
Прислівники (складні)....265
Прийменники(складні)....270
Чергування прийменників з, із, зі (зо).....270
Особливості використання прийменників у ділових паперах ...271
Сполучник....281
Частки ....283
Класифікація часток за значенням....283
Написання часток не, ні....284
Словотворчі та модальні частки....288
Розділ V Графіка
Написання великої літери....290
Правила переносу....297
Розділ VI Усне ділове мовлення
Основи культури мовлення ...299
Культура усного ділового мовлення...300
Види усного спілкування...302
Ділова нарада...302
Види нарад ....302
Усне публічне мовлення...303
Види і жанри публічних виступів....305
Підготовка тексту виступу....309
Ділова бесіда .....310
Культура управління ...312
Телефонне ділове спілкування....315
Ділове спілкування....317
Синтаксис усного й писемного ділового мовлення ....318
Додаток 1
Відмінності слововживання іменників....323
Відмінності слововживання прикметників...325
Відмінності слововживання дієслівних форм ....328
Додаток 2
Словничок скорочених слів та словосполучень....334
Додаток З
Російсько-український словничок типових мовних зворотів.....344
Додаток 4
Слова з літерою Ґ (загальні назви) ....359
Антропоніми з літерою Ґ....363
Додаток 5
Словничок власних географічних назв.....365
Додаток 6
Чоловічі імена та імена по батькові....370
Жіночі імена....378
Список використаної літератури.....380

Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних до-кументів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцен¬тують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.
Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення, культури управління, види спілкування тощо. Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словоспо-лучень за державним стандартом України; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою «ґ» (загальні та власні назви); імена й імена по батькові, географічні власні назви.
Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha