Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Культура слова. Мовностилістичні поради [Текст] : навчальний посібник / Пономарів Олександр Данилович ; [головний редактор С. В. Головко]

Автор: Пономарів Олександр ДаниловичВторинна відповідальність: редактор Головко С. В.Edition Statement: 2 видання, стереотипнеPublication: Київ : Либідь, 2001Description: 239 сторінок ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0192-1.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 811.161.2(075.8)Subject - Topical Name: Українська мова -- Навчальні посібники УДК-теми: 811.161.2 Українська мова « 811.161 Східнослов'янські мови « 811.16 Слов'янські мови « 811.1 Індоєвропейські мови в цілому « 811.1/.2 Індоєвропейські мови « 811 Мови « 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови « 8 Мовознавство. Художня лiтература. ЛiтературознавствоOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.
Contents note:
ПОРАДНИК НА ЩОДЕНЬ (Іван Дзюба )........З
ВСТУП .....7
ФОНЕТИКА Й ВИМОВА ......16
Вимовні норми ....... 16
Випадні звуки ......22
Чергування о, е з і .....23
Запорізька (не Запорозька) Січ ......24
НАГОЛОС ......26
ЛЕКСИКА ....... 33
Синонімічне багатство української мови ........33
Багаточисленний, малочисленний чи численний, нечисленний......36
Баня, маківка, склепіння, шатро, а не купол .....37
Барва і фарба ........37
Безпечний і безжурний, безтурботний, недбалий …38
Бібліотека, книгозбірня ........38
Бігун, біженець, утікач........38
Близько, біля........39
Блюдо й страва.......40
Вагання і коливання.......40
Вантаж, а не груз........40
Варто і досить.......41
Великдень, Пасха, Трійця.......41
Великий та крупний.......42
Веслування і гребля.......43
Визволення і звільнення........43
Виняток і виключення........44
Вираз і вислів......44
Вищий, нижчий, а не вищестоящий, нижчестоящий.....45
Відміняти (відмінювати) і скасовувати......45
Відтак, потім, після того.......46
Вітрило, парус........46
Вояк, солдат.......47
Вродливий (уродливий) і потворний ......48
Гадати і ворожити.......48
Галузь, царина, ділянка, область......49
Головка і качан.......50
Грецький горіх чи волоський горіх......50
Громада і община......50
Дев’яносто і дев’ятдесят......51
Доля і частка ......51
Древній чи стародавній, прадавній, предковічний та ін........52
Дурний і поганий........53
Дякуючи і завдяки......53
Займатися і працювати, робити, навчатися...... 54
Заставляти і змушувати, примушувати, силувати …..54
Збігатися, зіставляти, а не співпадати, співставляти…..55
Звертатися і поводитися.......55
Здібний і здатний.......56
Змінювати (зміняти) і зраджувати........56
Інакодумець, а не інакомислячий......57
Кепкувати і жартувати.......57
Лише і тільки.........58
Любий і будь-який, усякий.......58
Масло і олія.......59
Місто і містяни (замість городяни)......59
Навчальний, а не учбовий, виш, а не вуз.....60
Наказувати і карати.........60
Накалятися, закалятися і розпалюватися, гартуватися.......61
Наречений і жених...............................................................................61
Незаможний, малозабезпечений, низькооплачуваний, а не малоімущий......62
Незважаючи і не дивлячись..........62
Одержувати, отримувати, діставати, здобувати, набувати.......63
Останні і (всі) інші, решта........63
Палац, палацовий і двірець, двірцевий.........64
Пара і пар..........64
Парубок, а не холостяк.......65
Підодіяльник чи підковдра........65
Площа і майдан.........65
Позитивний, додатний, ствердний і негативний, від’ємний, заперечний....67
Поступ і хода........68
Поширювати і розповсюджувати.........68
Пристрасний, безпристрасний і небезсторонній, безсторонній .......69
Річище і русло.......69
Робочий і робітничий........70
Родина, сім’я, сімейство.......70
Розв’язувати і вирішувати........71
Свійський і домашній.........71
Скарб і майно.........71
Скарбниця, державна скарбниця, а не казна, казначейство........72
Складати і становити ........73
Спілка і союз.........73
Стакан, підстаканник чи склянка, підсклянник.............74
Суперечність, а не протиріччя...........75
Суспільство, громада, товариство, світ.....75
Торкатися і рушати........76
Тривати і продовжуватися.....77
Цукор і сахар......77
Часопис, журнал і газета......77
Що і який, котрий......78
Відроджувані синоніми......79
Привабливість і підступність паронімів........80
Банкрот чи банкрут....82
Болільник чи вболівальник (уболівальник)..... 83
Вид і краєвид........84
Вихідний і висхідний.......85
Військовий і воєнний.......85
Гречанка (турчанка, німка) чи грекиня (туркеня, німкеня)......86
Гривня і гривна......86
Данець, данка, данський, а не датчанин, датчанка, датський........87
Дивний і дивовижний..........87
Дощовий і дощовитий..........88
Духівництво і духовенство.........88
Жертовний, а не жертвенний........89
Житловий і жилий........89
Завдання і задача.........90
Загальний, а не всезагальний........90
Звичайно і зазвйчай........91
Замерзнути і змерзнути......92
Змішаний і мішаний.......92
Знімання, знімальний, а не зйомка, зйомочний.......92
Зрівняти і порівняти........93
Індійці й індіанці .....93
Італійський та італьський ...... 94
Казармовий, фірмовий, а не казармений, фірмений ......94
Казка і каска ....... 94
Кампанія і компанія ........ 95
Качка і хитавиця........ 95
Ласиця, самиця, палиця, полиця, а не ласка, самка, палка, полка........96
Людний і людяний.........96
Міркування і розмірковування.......97
Морквяний, а не морковний........97
Належність, а не приналежність.......97
Натхнений, недоторканий, нездійснений і натхненний, недоторканний, нездійсненний ....98
Оаза і оазис......99
Особа і лице.....99
Особовий і особистий.......99
Пам’ятка і пам’ятник....100
Поверховий і поверхневий.....100
Пожежник і пожежний .....101
Попит і пропонування (а не пропозиція)........102
Постачальник, а не поставщик........102
Приморозки і заморозки..........103
Причинний і причиновий........103
Просвітитель чи просвітник?........104
Рублевий, а не рубльовий........105
Свідоцтво і свідчення........105
Усмішка і посмішка........106
Утаємничений (втаємничений) і таємничий.......106
Фатальний, а не роковий.......106
Чотириногий, а не четвероногий.......107
Якович, Яківна, а не Яковлевич, Яковлівна.......108
Міжмовна паронімія.........108
Особові імена та прізвища......109
Про термінологію........116
Дещо з ономастики........118
Відтопонімічні назви.......122
Про астрономічні назви.........124
Лексика іншомовного походження.......125
Невмотивовані росіянізми......129
Про мову реклами....134
Найпоширеніші помилки слововживання.........137
ФРАЗЕОЛОГІЯ.........138
А хура й досі там,а віз і нині там.........144
Впадати (а не кидатися) воко (очі, вічі).....144
Грати роль і відігравати роль.........144
Гривня і копійка........145
Давати згоду, схвалювати, підтримувати, погоджуватися, а не давати добро....145
Давати спокій, а не залишати в спокої........146
Довкілля, навколишнє, довколишнє (а не оточуюче) середовище......146
Доводити до відома, а не ставити у відомість....146
Завдавати удару, а не наносити удар....147
Здавати собі справу (а не звіт)..............................................147
З дощу та під ринву та ін. (а не тільки з вогню та в полум’я)......147
Знічев’я, а не від нічого робити.............148
Квартира з усіма вигодами (не зручностями).........148
Мати рацію, а не бути правим.......148
Моя хата скраю, а не моє діло сторона.......150
На тобі, небоже (а не Боже) ,що мені негоже....150
Не в тім’я битий, а не не ликом шитий..........151
Робити внесок і вносити вклад.......151
Сміятися на кутні. Кутній (а не корінний) зуб....152
Становити інтерес і представляти інтереси......152
Тягар (а не вантаж) обов’язків........152
Форми вітання й прощання.......153
Фразеологічні й нефразеологічні відповідники рос. следовать......153
Як учитель, а не в якості учителя........154
МОРФОЛОГІЯ І СИНТАКСИС.........156
Активні та пасивні дієприкметники..........156
Словотворчі та відмінкові особливості......159
Батькові — давальний відмінок, батьку! — кличний відмінок……159
Біблійний, міліційний (а не біблейський, міліцейський).........160
Біль — болю (а не болі) і біль — білі............161
Болгари — болгар, але поляки — поляків, кияни — киян, але одесити — одеситів.....161
Бубон — бубна, але бюлетень — бюлетеня....... 161
Буряківник, картопляр, кукурудзівник, лісівник, луківник, рисівн........ик, рослинник, садівник, хмеляр, а не буряковод і под. ....... 162
Вісь, осі (не вісі ) ...... 162
Віче — іменник відмінюваний...... 163
Два студента, два чоловіки і два чоловіка ...... 163
Діяч і діячка, кореспондент і кореспондентка, лікар і лікарка, поет і поетка, поетеса…….164
Золоте (не золоті) колосся........165
Кахлі, меблі, а не кахель, мебля......165
Кличний відмінок .........167
Морфологічні варіанти.........170
Компостувати, а не компостирувати........170
Малина й полуниці, ожина й суниці, смородина й порічки......170
Міць, родовий відмінок моці, а не міці.......172
Нежить — нежитю (не нежиті)........172
Очі, очима (не очами); плечі, плечима (не плечами)….172
Пан, пані, панна, добродій, добродійка, товариш, товаришка......173
Чорнило, а не чорнила.......174
Шевченків край — Шевченкового (не Шевченкова) краю.......175
Безособові й активні конструкції...... 175
Вибір синтаксичної побудови.......176
В Україні і на Україні......176
Дні й місяці......177
Згідно з опитуванням, а не згідно опитування......178
Конструкції з прийменником по ........ 178
Котра година?.......179
На адресу і за адресою......181
Фонеми Г та Ґ ......182
РОЗДУМИ Й КОМЕНТАРІ......200
Незалежна держава й державна мова .....200
Зоря нашої мови .......208
Невичерпність мовних скарбів.......212
«КаСки» з «телерадіокАмпанії»........217
Граматичні й неграматичні думки про Україну.........221
Непереконливі репліки запальних роздумів..........228
ПІСЛЯСЛОВО......232
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0632400
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0512384
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516803
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516804
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516805
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516806
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516593
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 811.161.2(075.8)/П563 (Browse shelf(Opens below)) Available 01322635

ПОРАДНИК НА ЩОДЕНЬ (Іван Дзюба )........З
ВСТУП .....7
ФОНЕТИКА Й ВИМОВА ......16
Вимовні норми ....... 16
Випадні звуки ......22
Чергування о, е з і .....23
Запорізька (не Запорозька) Січ ......24
НАГОЛОС ......26
ЛЕКСИКА ....... 33
Синонімічне багатство української мови ........33
Багаточисленний, малочисленний чи численний, нечисленний......36
Баня, маківка, склепіння, шатро, а не купол .....37
Барва і фарба ........37
Безпечний і безжурний, безтурботний, недбалий …38
Бібліотека, книгозбірня ........38
Бігун, біженець, утікач........38
Близько, біля........39
Блюдо й страва.......40
Вагання і коливання.......40
Вантаж, а не груз........40
Варто і досить.......41
Великдень, Пасха, Трійця.......41
Великий та крупний.......42
Веслування і гребля.......43
Визволення і звільнення........43
Виняток і виключення........44
Вираз і вислів......44
Вищий, нижчий, а не вищестоящий, нижчестоящий.....45
Відміняти (відмінювати) і скасовувати......45
Відтак, потім, після того.......46
Вітрило, парус........46
Вояк, солдат.......47
Вродливий (уродливий) і потворний ......48
Гадати і ворожити.......48
Галузь, царина, ділянка, область......49
Головка і качан.......50
Грецький горіх чи волоський горіх......50
Громада і община......50
Дев’яносто і дев’ятдесят......51
Доля і частка ......51
Древній чи стародавній, прадавній, предковічний та ін........52
Дурний і поганий........53
Дякуючи і завдяки......53
Займатися і працювати, робити, навчатися...... 54
Заставляти і змушувати, примушувати, силувати …..54
Збігатися, зіставляти, а не співпадати, співставляти…..55
Звертатися і поводитися.......55
Здібний і здатний.......56
Змінювати (зміняти) і зраджувати........56
Інакодумець, а не інакомислячий......57
Кепкувати і жартувати.......57
Лише і тільки.........58
Любий і будь-який, усякий.......58
Масло і олія.......59
Місто і містяни (замість городяни)......59
Навчальний, а не учбовий, виш, а не вуз.....60
Наказувати і карати.........60
Накалятися, закалятися і розпалюватися, гартуватися.......61
Наречений і жених...............................................................................61
Незаможний, малозабезпечений, низькооплачуваний, а не малоімущий......62
Незважаючи і не дивлячись..........62
Одержувати, отримувати, діставати, здобувати, набувати.......63
Останні і (всі) інші, решта........63
Палац, палацовий і двірець, двірцевий.........64
Пара і пар..........64
Парубок, а не холостяк.......65
Підодіяльник чи підковдра........65
Площа і майдан.........65
Позитивний, додатний, ствердний і негативний, від’ємний, заперечний....67
Поступ і хода........68
Поширювати і розповсюджувати.........68
Пристрасний, безпристрасний і небезсторонній, безсторонній .......69
Річище і русло.......69
Робочий і робітничий........70
Родина, сім’я, сімейство.......70
Розв’язувати і вирішувати........71
Свійський і домашній.........71
Скарб і майно.........71
Скарбниця, державна скарбниця, а не казна, казначейство........72
Складати і становити ........73
Спілка і союз.........73
Стакан, підстаканник чи склянка, підсклянник.............74
Суперечність, а не протиріччя...........75
Суспільство, громада, товариство, світ.....75
Торкатися і рушати........76
Тривати і продовжуватися.....77
Цукор і сахар......77
Часопис, журнал і газета......77
Що і який, котрий......78
Відроджувані синоніми......79
Привабливість і підступність паронімів........80
Банкрот чи банкрут....82
Болільник чи вболівальник (уболівальник)..... 83
Вид і краєвид........84
Вихідний і висхідний.......85
Військовий і воєнний.......85
Гречанка (турчанка, німка) чи грекиня (туркеня, німкеня)......86
Гривня і гривна......86
Данець, данка, данський, а не датчанин, датчанка, датський........87
Дивний і дивовижний..........87
Дощовий і дощовитий..........88
Духівництво і духовенство.........88
Жертовний, а не жертвенний........89
Житловий і жилий........89
Завдання і задача.........90
Загальний, а не всезагальний........90
Звичайно і зазвйчай........91
Замерзнути і змерзнути......92
Змішаний і мішаний.......92
Знімання, знімальний, а не зйомка, зйомочний.......92
Зрівняти і порівняти........93
Індійці й індіанці .....93
Італійський та італьський ...... 94
Казармовий, фірмовий, а не казармений, фірмений ......94
Казка і каска ....... 94
Кампанія і компанія ........ 95
Качка і хитавиця........ 95
Ласиця, самиця, палиця, полиця, а не ласка, самка, палка, полка........96
Людний і людяний.........96
Міркування і розмірковування.......97
Морквяний, а не морковний........97
Належність, а не приналежність.......97
Натхнений, недоторканий, нездійснений і натхненний, недоторканний, нездійсненний ....98
Оаза і оазис......99
Особа і лице.....99
Особовий і особистий.......99
Пам’ятка і пам’ятник....100
Поверховий і поверхневий.....100
Пожежник і пожежний .....101
Попит і пропонування (а не пропозиція)........102
Постачальник, а не поставщик........102
Приморозки і заморозки..........103
Причинний і причиновий........103
Просвітитель чи просвітник?........104
Рублевий, а не рубльовий........105
Свідоцтво і свідчення........105
Усмішка і посмішка........106
Утаємничений (втаємничений) і таємничий.......106
Фатальний, а не роковий.......106
Чотириногий, а не четвероногий.......107
Якович, Яківна, а не Яковлевич, Яковлівна.......108
Міжмовна паронімія.........108
Особові імена та прізвища......109
Про термінологію........116
Дещо з ономастики........118
Відтопонімічні назви.......122
Про астрономічні назви.........124
Лексика іншомовного походження.......125
Невмотивовані росіянізми......129
Про мову реклами....134
Найпоширеніші помилки слововживання.........137
ФРАЗЕОЛОГІЯ.........138
А хура й досі там,а віз і нині там.........144
Впадати (а не кидатися) воко (очі, вічі).....144
Грати роль і відігравати роль.........144
Гривня і копійка........145
Давати згоду, схвалювати, підтримувати, погоджуватися, а не давати добро....145
Давати спокій, а не залишати в спокої........146
Довкілля, навколишнє, довколишнє (а не оточуюче) середовище......146
Доводити до відома, а не ставити у відомість....146
Завдавати удару, а не наносити удар....147
Здавати собі справу (а не звіт)..............................................147
З дощу та під ринву та ін. (а не тільки з вогню та в полум’я)......147
Знічев’я, а не від нічого робити.............148
Квартира з усіма вигодами (не зручностями).........148
Мати рацію, а не бути правим.......148
Моя хата скраю, а не моє діло сторона.......150
На тобі, небоже (а не Боже) ,що мені негоже....150
Не в тім’я битий, а не не ликом шитий..........151
Робити внесок і вносити вклад.......151
Сміятися на кутні. Кутній (а не корінний) зуб....152
Становити інтерес і представляти інтереси......152
Тягар (а не вантаж) обов’язків........152
Форми вітання й прощання.......153
Фразеологічні й нефразеологічні відповідники рос. следовать......153
Як учитель, а не в якості учителя........154
МОРФОЛОГІЯ І СИНТАКСИС.........156
Активні та пасивні дієприкметники..........156
Словотворчі та відмінкові особливості......159
Батькові — давальний відмінок, батьку! — кличний відмінок……159
Біблійний, міліційний (а не біблейський, міліцейський).........160
Біль — болю (а не болі) і біль — білі............161
Болгари — болгар, але поляки — поляків, кияни — киян, але одесити — одеситів.....161
Бубон — бубна, але бюлетень — бюлетеня....... 161
Буряківник, картопляр, кукурудзівник, лісівник, луківник, рисівн........ик, рослинник, садівник, хмеляр, а не буряковод і под. ....... 162
Вісь, осі (не вісі ) ...... 162
Віче — іменник відмінюваний...... 163
Два студента, два чоловіки і два чоловіка ...... 163
Діяч і діячка, кореспондент і кореспондентка, лікар і лікарка, поет і поетка, поетеса…….164
Золоте (не золоті) колосся........165
Кахлі, меблі, а не кахель, мебля......165
Кличний відмінок .........167
Морфологічні варіанти.........170
Компостувати, а не компостирувати........170
Малина й полуниці, ожина й суниці, смородина й порічки......170
Міць, родовий відмінок моці, а не міці.......172
Нежить — нежитю (не нежиті)........172
Очі, очима (не очами); плечі, плечима (не плечами)….172
Пан, пані, панна, добродій, добродійка, товариш, товаришка......173
Чорнило, а не чорнила.......174
Шевченків край — Шевченкового (не Шевченкова) краю.......175
Безособові й активні конструкції...... 175
Вибір синтаксичної побудови.......176
В Україні і на Україні......176
Дні й місяці......177
Згідно з опитуванням, а не згідно опитування......178
Конструкції з прийменником по ........ 178
Котра година?.......179
На адресу і за адресою......181
Фонеми Г та Ґ ......182
РОЗДУМИ Й КОМЕНТАРІ......200
Незалежна держава й державна мова .....200
Зоря нашої мови .......208
Невичерпність мовних скарбів.......212
«КаСки» з «телерадіокАмпанії»........217
Граматичні й неграматичні думки про Україну.........221
Непереконливі репліки запальних роздумів..........228
ПІСЛЯСЛОВО......232

У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha