Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Українська мова і ділове мовлення [Текст] : навчальний посібник / Н. Я. Потелло ; Міжрегіональна академія управління персоналом

Автор: Потелло Ніна ЯківнаВторинна відповідальність: Організація, під егідою якої видано Міжрегіональна академія управління персоналом (Київ)Edition Statement: 4 видання, виправленеPublication: Київ : МАУП, 2001Description: 254, [1] сторінка : таблиці ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-608-073-7.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 811.161.2(075.8) + 651(075.8)
Зміст:
→ ВІД АВТОРА.....З
    ПЕРША ЧАСТИНА
    ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ПУНКТУАЦІЯ
    ФОНЕТИКА. ГРАФІКА.....4
    Український алфавіт.....4
    Звуки мови.....6
    Основні звуки української мови.....7
    Фонетичний запис.....8
    Склад.....9
    Наголос.....9
    Голосні звуки.....10
    Вимова звуків [е], [и], [о] в різних позиціях.....11
    Передавання на письмі голосних звуків.....15
    Класифікація приголосних звуків.....15
    Уподібнення приголосних звуків за способом утворення.....17
    Дзвінкі та глухі приголосні звуки.....17
    М’які та тверді приголосні звуки.....19
    Вживання м’якого знака.....21
    Вживання апострофа.....23
    Подовжені приголосні звуки.....24
    Передавання на письмі змінених приголосних звуків. Спрощення груп приголосних.....25
    Чергування звуків.....27
    ОСНОВНІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОЕПІЇ.....34
    ОРФОГРАФІЯ.....36
    Принципи українського правопису.....36
    Правопис префіксів.....37
    Правопис складних іменників.....38
    Правопис складних прикметників.....39
    Вживання великої літери.....41
    Правила переносу частин слова.....43
    Правопис -і- та -и- в основах іншомовних слів.....44
    ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ.....45
    МОРФОЛОГІЯ: САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
    ІМЕННИК.....48
    Рід іменників.....49
    Число іменників.....52
    Відмінки іменників.....53
    Відмінювання іменників.....55
    Правопис прізвищ, імен та по батькові.....67
    Деякі складні випадки відмінювання прізвищ.....69
    ПРИКМЕТНИК.....71
    Якісні прикметники.....71
    Відносні прикметники.....74
    Присвійні прикметники.....75
    Відмінювання прикметників.....77
    Числівник.....79
    Кількісні числівники, їх зв’язок з іменниками.....81
    Дробові числівники.....84
    Збірні числівники.....85
    Порядкові числівники.....86
    ЗАЙМЕННИК.....89
    Розряди займенників за значенням.....90
    Особові займенники.....90
    Зворотний займенник.....91
    Питально-відносні займенники.....92
    Неозначені займенники.....92
    Заперечні займенники.....93
    Означальні займенники.....93
    Вказівні займенники.....94
    Присвійні займенники......95
    Дієслово.....98
    Дві основи дієслова.....98
    Види дієслів......100
    Пqзexiднi і неперехідні дієслова.....102
    Зворотні дієслова.....103
    Способи дієслів.....104
    Час дієслів.....105
    Дієвідмінювання дієслів.....106
    Безособові дієслова.....109
    ДІЄПРИКМЕТНИК.....111
    Активні і пасивні дієприкметники.....112
    Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.....114
    ДІЄПРИСЛІВНИК......117
    Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу.....117
    Дієприслівники доконаного і недоконаного виду минулого часу.....118
    Перехід дієприслівників у прислівники.....118
    ПРИСЛІВНИК.....119
    Групи прислівників за значенням.....120
    Ступені порівняння прислівників.....121
    МОРФОЛОГІЯ: СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК
    ПРИЙМЕННИК.....123
    Вживання прийменників з відмінковими формами інших слів.....124
    СПОЛУЧНИК.....127
    ЧАСТКА.....131
    Модальні (фразові) частки.....132
    Правопис часток......133
    Заперечні частки не і ні.....133
    ВИГУК.....135
    ДРУГА ЧАСТИНА
    СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВИ
    СТИЛІСТИКА.....138
    Художній стиль.....139
    Науковий стиль.....140
    Публіцистичний стиль.....142
    Розмовний стиль.....143
    Офіційно-діловий стиль.....144
    МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА.....150
    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МОВНИХ ЗАСОБІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ.....154
    Особливості ділового мовлення.....155
    Термін у діловому папері.....155
    Суржик.....157
    Синоніми в діловому мовленні.....157
    Пароніми в діловому мовленні.....159
    ГРАМАТИЧНА ФОРМА ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ.....160
    Складні випадки керування у службових документах.....162
    Прийменник “по” у діловому стилі.....163
    Графічні скорочення.....164
    Синтаксичні структури діловедення.....165
    Синтаксичні особливості ділових паперів.....166
    Короткий словник ділової мови.....167
    ТРЕТЯ ЧАСТИНА
    ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
    Види документів та правила їх оформлення (загальний огляд).....182
    Способи викладу матеріалу в документі.....186
    Правила написання тексту документа.....186
    ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ
    ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ.....189
    Положення.....189
    Статут.....190
    Інструкція.....190
    Правила 191
    РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ.....191
    Постанова.....191
    Розпорядження.....192
    Наказ.....194
    Вказівка.....199
    ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ.....200
    Акт.....200
    Протокол.....202
    Довідка.....205
    Доповідна записка.....206
    Пояснювальна записка.....207
    Лист службовий.....207
    Телеграма.....211
    Телефонограма.....213
    ДОГОВІР.....213
    ІНШІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ.....215
    Доручення.....215
    Розписка.....218
    Трудова угода.....218
    Трудова книжка.....220
    Заява.....220
    Накладна.....223
    Наряд.....223
    Запрошення.....224
    Таблиця.....225
    Витяг з протоколу.....226
    Відомість.....226
    Заява на відкриття рахунку.....28
    Оголошення.....229
    Список.....231
    Автобіографія.....231
    Характеристика.....232
    ДОДАТКИ.....234
    СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....250
Анотація:
    Цей навчальний посібник розрахований на всіх, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення.
Bibliography: Бібліографія: сторінка 250 (21 назва).Subject - Topical Name: Українська мова -- Навчальні посібники | Ділове мовлення -- Навчальні посібники УДК-теми: 65 Органiзацiя та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії « 6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя811.161.2 Українська мова « 811.161 Східнослов'янські мови « 811.16 Слов'янські мови « 811.1 Індоєвропейські мови в цілому « 811.1/.2 Індоєвропейські мови « 811 Мови « 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови « 8 Мовознавство. Художня лiтература. ЛiтературознавствоOnline Resources:LibraryGo Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 811.161.2(075.8)/П641 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0507363
Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01322140 (Browse shelf(Opens below)) Available 01322140

Бібліографія: сторінка 250 (21 назва)

ВІД АВТОРА.....З
ПЕРША ЧАСТИНА
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ПУНКТУАЦІЯ
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА.....4
Український алфавіт.....4
Звуки мови.....6
Основні звуки української мови.....7
Фонетичний запис.....8
Склад.....9
Наголос.....9
Голосні звуки.....10
Вимова звуків [е], [и], [о] в різних позиціях.....11
Передавання на письмі голосних звуків.....15
Класифікація приголосних звуків.....15
Уподібнення приголосних звуків за способом утворення.....17
Дзвінкі та глухі приголосні звуки.....17
М’які та тверді приголосні звуки.....19
Вживання м’якого знака.....21
Вживання апострофа.....23
Подовжені приголосні звуки.....24
Передавання на письмі змінених приголосних звуків. Спрощення груп приголосних.....25
Чергування звуків.....27
ОСНОВНІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОЕПІЇ.....34
ОРФОГРАФІЯ.....36
Принципи українського правопису.....36
Правопис префіксів.....37
Правопис складних іменників.....38
Правопис складних прикметників.....39
Вживання великої літери.....41
Правила переносу частин слова.....43
Правопис -і- та -и- в основах іншомовних слів.....44
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ.....45
МОРФОЛОГІЯ: САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
ІМЕННИК.....48
Рід іменників.....49
Число іменників.....52
Відмінки іменників.....53
Відмінювання іменників.....55
Правопис прізвищ, імен та по батькові.....67
Деякі складні випадки відмінювання прізвищ.....69
ПРИКМЕТНИК.....71
Якісні прикметники.....71
Відносні прикметники.....74
Присвійні прикметники.....75
Відмінювання прикметників.....77
Числівник.....79
Кількісні числівники, їх зв’язок з іменниками.....81
Дробові числівники.....84
Збірні числівники.....85
Порядкові числівники.....86
ЗАЙМЕННИК.....89
Розряди займенників за значенням.....90
Особові займенники.....90
Зворотний займенник.....91
Питально-відносні займенники.....92
Неозначені займенники.....92
Заперечні займенники.....93
Означальні займенники.....93
Вказівні займенники.....94
Присвійні займенники......95
Дієслово.....98
Дві основи дієслова.....98
Види дієслів......100
Пqзexiднi і неперехідні дієслова.....102
Зворотні дієслова.....103
Способи дієслів.....104
Час дієслів.....105
Дієвідмінювання дієслів.....106
Безособові дієслова.....109
ДІЄПРИКМЕТНИК.....111
Активні і пасивні дієприкметники.....112
Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.....114
ДІЄПРИСЛІВНИК......117
Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу.....117
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду минулого часу.....118
Перехід дієприслівників у прислівники.....118
ПРИСЛІВНИК.....119
Групи прислівників за значенням.....120
Ступені порівняння прислівників.....121
МОРФОЛОГІЯ: СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК
ПРИЙМЕННИК.....123
Вживання прийменників з відмінковими формами інших слів.....124
СПОЛУЧНИК.....127
ЧАСТКА.....131
Модальні (фразові) частки.....132
Правопис часток......133
Заперечні частки не і ні.....133
ВИГУК.....135
ДРУГА ЧАСТИНА
СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВИ
СТИЛІСТИКА.....138
Художній стиль.....139
Науковий стиль.....140
Публіцистичний стиль.....142
Розмовний стиль.....143
Офіційно-діловий стиль.....144
МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА.....150
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МОВНИХ ЗАСОБІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ.....154
Особливості ділового мовлення.....155
Термін у діловому папері.....155
Суржик.....157
Синоніми в діловому мовленні.....157
Пароніми в діловому мовленні.....159
ГРАМАТИЧНА ФОРМА ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ.....160
Складні випадки керування у службових документах.....162
Прийменник “по” у діловому стилі.....163
Графічні скорочення.....164
Синтаксичні структури діловедення.....165
Синтаксичні особливості ділових паперів.....166
Короткий словник ділової мови.....167
ТРЕТЯ ЧАСТИНА
ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
Види документів та правила їх оформлення (загальний огляд).....182
Способи викладу матеріалу в документі.....186
Правила написання тексту документа.....186
ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ.....189
Положення.....189
Статут.....190
Інструкція.....190
Правила 191
РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ.....191
Постанова.....191
Розпорядження.....192
Наказ.....194
Вказівка.....199
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ.....200
Акт.....200
Протокол.....202
Довідка.....205
Доповідна записка.....206
Пояснювальна записка.....207
Лист службовий.....207
Телеграма.....211
Телефонограма.....213
ДОГОВІР.....213
ІНШІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ.....215
Доручення.....215
Розписка.....218
Трудова угода.....218
Трудова книжка.....220
Заява.....220
Накладна.....223
Наряд.....223
Запрошення.....224
Таблиця.....225
Витяг з протоколу.....226
Відомість.....226
Заява на відкриття рахунку.....28
Оголошення.....229
Список.....231
Автобіографія.....231
Характеристика.....232
ДОДАТКИ.....234
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....250

Цей навчальний посібник розрахований на всіх, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha