Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Загальний курс фізики [Текст] : у 3 томах : навчальний посібник для студентів технічних і педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів. Том 3 : Оптика. Квантова фізика / Кучерук Іван Митрофанович, Горбачук Іван Тихонович ; за редакцією І. М. Кучерука

Набір: Загальний курс фізики : у 3 томах : навчальний посібник для студентів технічних і педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів. — Київ : Техніка.
Автори: Кучерук Іван Митрофанович; Горбачук Іван ТихоновичВторинна відповідальність: редактор Кучерука І. М.Edition Statement: 2-ге видання, виправленеPublication: Київ : Техніка, 2006Description: 520 сторінок : ілюстраціяLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-575-009-7.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53(075.8) + 535(075.8) + 530.135(075.8)Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники -- Оптика -- Навчальні посібники -- Квантова фізика УДК-теми: 53[075.8] Фізика. Навчальні посібники для вузів « 53[075] Фізика. Навчальні посібники. Шкільні підручники. Підручники для студентів « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки535 Оптика « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки530.13 Симетрія та закон збереження « 530 Теоретичні основи фізики « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У навчальному посібнику систематично викладено основи оптики та квантової фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять оптики та квантової фізики. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Зміст:
Частина 1. ОПТИКА .....З
Розділ 1. Основні властивості світла та його характеристики.......10
§ 1.1. Електромагнітна теорія світла. Природне і поляризоване світло.....10
§ 1.2. Оптичний спектр. Монохроматичність світла......12
§ 1.3. Енергія, потужність, імпульс і момент імпульсу світлових хвиль.......14
§ 1.4 Квантові властивості світла. Поняття про фотони. Хвильові і корпускулярні властивості світла......16
§ 1.5. Основні фотометричні величини.......17
§ 1.6. Джерела світла.......25
Розділ 2. Геометрична оптика.......26
§ 2.1. Основні поняття й означення. Принцип Ферма. Правило знаків......26
§ 2.2. Відбивання і заломлення світла на плоскій межі поділу середовищ. Повне відбивання....32
§ 2.3. Заломлення і відбивання променів сферичною поверхнею. Теорема Лагранжа - Гельмгольца…35
§ 2.4. Тонка лінза......40
§ 2.5. Товста лінза........44
§ 2.6. Обмеження світлових пучків. Діафрагми.......49
§ 2 7. Освітленість зображення. Світлосила........53
§ 2.8. Аберації оптичних систем......55
§ 2.9. Око як оптична система.......62
§ 2.10. Оптичні прилади......64
§ 2.11. Волоконна оптика......71
§ 2.12. Атмосферна рефракція. Міражі......73
Розділ 3. Інтерференція світла.......76
§ 3.1.1 Накладання світлових хвиль. Принцин суперпозиції........76
§ 3.2. Методи одержання когерентних пучків світла поділом хвильовою фронту.....81
§ 3.3. Просторова і часова когерентність. Довжина когерентності......86
§ 3.4. Методи одержання когерентних пучків світла поділом амплітуди......90
§ 3.5. Багатопроменева інтерференція......97
§ 3.6. Застосування інтерференції в науці і техніці. Інтерферометри.........101
§ 3.7. Стоячі світлові хвилі.......105
Розділ 4. Дифракція світла ......109
§ 4.1. Означення дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля......109
§ 4.2. Дифракційні явища Френеля........119
§ 4.3. Дифракція Фраунгофера......122
§ 4.4. Дифракційні гратки.......127
§ 4.5. Роздільна здатність телескопа і мікроскопа.......143
§ 4.6. Поняття про голографію.......146
Розділ 5. Поляризація світла ......151
§ 5.1 Природне і поляризоване світло. Поляризація світла при відбиванні і заломленні на межі поділу однорідних за ізотропних оптичних середовищ.....151
§ 5.2. Подвійне заломлення променів.....155
§ 5.3. Хвильові поверхні в кристалах. Одновісні кристали.......157
§ 5.4. Поляризатори і аналізатори ......161
§ 5.5. Еліптична і колова поляризації......164
§ 5.6. Аналіз поляризованого світла......168
§ 5.7. Інтерференція поляризованого світла......171
§ 5.8. Штучна анізотропія......176
§ 5.9. Повертання площини коливань електричного вектора.....180
Розділ 6. Дисперсія і поглинання світла .......184
§ 6.1. Нормальна і аномальна дисперсії світла........184
§ 6.2. Електронна теорія дисперсії і поглинання світла......190
§ 6.3. Фазова і групова швидкості світла.......198
§ 6.4 Дисперсія призми. Спектральні прилади. Спектральний аналіз.......200
§ 6.5. Поглинання світла.......203
§ 6.6. Кольори тіл......205
§ 6.7. Випромінювання Вавилова - Черенкова.....206
§ 6.8. Поняття про нелінійну оптику.......207
Розділ 7. Розсіяння світла .....211
§ 7.1. Розсіяння світла в оптично неоднорідному середовищі.......211
§ 7.2. Молекулярне розсіяння світла.......214
§ 7.3. Розсіяння Мандельштама - Бріллюена......217
§ 7.4. Оптичні явища, зумовлені розсіянням світла в атмосфері (денне світло, райдуга, гало, вінці)......219
Розділ 8. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності.....222
§ 8.1. Швидкість світла. Методи вимірювання швидкості світла.....222
§ 8.2. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності.....225
§ 8.3. Ефект Доплера........234
Частина 2. КВАНТОВА ФІЗИКА .......238
Розділ 9. Фотоелектричний ефект. Тиск світла ......239
§ 9.1. Закони фотоелектричного ефекту........239
§ 9.2. Квантова теорія фотоефекту........241
§ 9.3. Фотоелементи та їх застосування......245
§ 9.4. Фотонна теорія світла. Маса та імпульс фотона. Досліди Боте та Вавилова.....247
§ 9.5. Тиск світла. Досліди Лебедева.....250
Розділ 10. Рентгенівське випромінювання ......252
§ 10.1. Природа та одержання рентгенівського випромінювання. Гальмівне і характеристичне рентгенівське випромінювання та його спектри......252
§ 10.2. Ефект Комптона........255
§ 10.3. Поглинання і розсіяння рентгенівського випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання........257
Розділ 11. Теплове випромінювання......260
§ 11.1. Рівноважне випромінювання та його характеристики. Закон Кірхгофа.......260
§ 11.2. Закон Стефана - Больцмана. Закон Віна. Формула Релея - Джинса......264
§ 11.3. Формула Планка........267
§ 11.4. Оптична пірометрія........269
Розділ 12. Хвильові властивості речовин........272
§ 12.1. Хвилі де Бройля. Досліди Девіссона і Джермера......272
§ 12.2. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.......277
§ 12.3. Рівняння Шредінгера. Принцип суперпозиції......283
§ 12.4. Частинка в нескінченно глибокій одновимірній потенціальній ямі......286
§ 12.5. Гармонічний осцилятор.....289
§ 12.6. Проходження частинки крізь потенціальний бар’єр.......291
Розділ 13. Будова атомів і молекул.........294
§ 13.1. Спектральні серії випромінювання атомів водню.......294
§ 13.2. Дослід Резерфорда......296
§ 13.3. Постулати Бора. Принцип відповідності........300
§ 13.4. Дослід Франка і Герца.......304
§ 13.5. Квантування енергії, моменту імпульсу і проекції моменту імпульсу. Спін електрона. Досліди Штерна і Герлаха......305
§ 13.6 Принцип Паулі. Електронні шари складних атомів. Періодична система елементів Менделеева......312
§ 13.7. Застосування квантової теорії до багатоелектронних атомів........316
§ 13.8. Природа характеристичного рентгенівського випромінювання. Закон Мозлі….319
§ 13.9. Поняття про хімічний зв’язок і валентність. Будова молекул. Молекулярні спектри....321
§ 13.10. Комбінаційне розсіяння світла........324
§ 13.11. Люмінесценція........327
§ 13.12. Спонтанне та індуковане випромінювання.......330
§ 13.13. Квантові генератори (лазери) та їх застосування......332
Розділ 14. Предмет фізики твердого тіла ......338
§ 14.1. Типи зв’язків структурних одиниць у твердих тілах.....338
§ 14.2. Утворення енергетичних зон у кристалах.......341
§ 14.3. Рівняння Шредінгера для електрона у кристалі.......348
§ 14.4. Поняття про квантові статистики. Функція розподілу Фермі - Дірака.....354
§ 14.5. Модель вільних електронів та її застосування до металів.......361
§ 14.6. Квантова теорія теплоємності твердих тіл.......365
§ 14.7. Поняття про квазічастинки. Теплопровідність твердих тіл........371
§ 14 8. Квантові явища при низьких температурах. Надпровідність. Надплинність .....377
Розділ 15. Фізика атомного ядра ........383
§ 15.1. Експериментальні методи ядерної фізики.......383
§ 15.2. Прискорювачі заряджених частинок........384
§ 15.3. Методи спостереження і реєстрації мікрочастинок.......395
§ 15.4.Склад ядра. Заряд і масове число ядра......401
§ 15.5. Енергія зв’язку ядер. Дефект маси ядра.......404
§ 15.6. Момент імпульсу і магнітний момент ядра.......407
§ 15.7. Ядерні сили.......410
§ 15.8. Моделі атомного ядра.......416
§ 15.9. Радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду......421
§ 15.10. Правила зміщення і радіоактивні сім’ї .....427
§ 15.11. Альфа-розпад......429
§ 15.12. Бета-розпад.......433
§ 15.13. Гама-випромінювання. Ефект Мессбауера.....442
§ 15.14. Загальні відомості про ядерні реакції......446
§ 15.15. Ядерні реакції........452
§ 15.16. Штучна радіоактивність.......456
§ 15.17. Трансуранові елементи.......458
§ 15 18. Реакції поділу важких ядер. Ланцюгова реакція ядер......463
§ 15.19. Реакції термоядерного синтезу......472
Розділ 16. Елементарні частинки ......480
§ 16.1. Загальні відомості про елементарні частики.......480
§ 16.2. Класифікація елементарних частинок........483
§ 16.3. Фундаментальні взаємодії.......486
§ 16.4. Закони збереження у фізиці елементарних частинок.......490
§ 16.5. Кваркова модель адронів.......501
Іменний покажчик.......509
Предметний покажчик ......511
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

This record has many physical items (119). View all the physical items.

Частина 1. ОПТИКА .....З
Розділ 1. Основні властивості світла та його характеристики.......10
§ 1.1. Електромагнітна теорія світла. Природне і поляризоване світло.....10
§ 1.2. Оптичний спектр. Монохроматичність світла......12
§ 1.3. Енергія, потужність, імпульс і момент імпульсу світлових хвиль.......14
§ 1.4 Квантові властивості світла. Поняття про фотони. Хвильові і корпускулярні властивості світла......16
§ 1.5. Основні фотометричні величини.......17
§ 1.6. Джерела світла.......25
Розділ 2. Геометрична оптика.......26
§ 2.1. Основні поняття й означення. Принцип Ферма. Правило знаків......26
§ 2.2. Відбивання і заломлення світла на плоскій межі поділу середовищ. Повне відбивання....32
§ 2.3. Заломлення і відбивання променів сферичною поверхнею. Теорема Лагранжа - Гельмгольца…35
§ 2.4. Тонка лінза......40
§ 2.5. Товста лінза........44
§ 2.6. Обмеження світлових пучків. Діафрагми.......49
§ 2 7. Освітленість зображення. Світлосила........53
§ 2.8. Аберації оптичних систем......55
§ 2.9. Око як оптична система.......62
§ 2.10. Оптичні прилади......64
§ 2.11. Волоконна оптика......71
§ 2.12. Атмосферна рефракція. Міражі......73
Розділ 3. Інтерференція світла.......76
§ 3.1.1 Накладання світлових хвиль. Принцин суперпозиції........76
§ 3.2. Методи одержання когерентних пучків світла поділом хвильовою фронту.....81
§ 3.3. Просторова і часова когерентність. Довжина когерентності......86
§ 3.4. Методи одержання когерентних пучків світла поділом амплітуди......90
§ 3.5. Багатопроменева інтерференція......97
§ 3.6. Застосування інтерференції в науці і техніці. Інтерферометри.........101
§ 3.7. Стоячі світлові хвилі.......105
Розділ 4. Дифракція світла ......109
§ 4.1. Означення дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля......109
§ 4.2. Дифракційні явища Френеля........119
§ 4.3. Дифракція Фраунгофера......122
§ 4.4. Дифракційні гратки.......127
§ 4.5. Роздільна здатність телескопа і мікроскопа.......143
§ 4.6. Поняття про голографію.......146
Розділ 5. Поляризація світла ......151
§ 5.1 Природне і поляризоване світло. Поляризація світла при відбиванні і заломленні на межі поділу однорідних за ізотропних оптичних середовищ.....151
§ 5.2. Подвійне заломлення променів.....155
§ 5.3. Хвильові поверхні в кристалах. Одновісні кристали.......157
§ 5.4. Поляризатори і аналізатори ......161
§ 5.5. Еліптична і колова поляризації......164
§ 5.6. Аналіз поляризованого світла......168
§ 5.7. Інтерференція поляризованого світла......171
§ 5.8. Штучна анізотропія......176
§ 5.9. Повертання площини коливань електричного вектора.....180
Розділ 6. Дисперсія і поглинання світла .......184
§ 6.1. Нормальна і аномальна дисперсії світла........184
§ 6.2. Електронна теорія дисперсії і поглинання світла......190
§ 6.3. Фазова і групова швидкості світла.......198
§ 6.4 Дисперсія призми. Спектральні прилади. Спектральний аналіз.......200
§ 6.5. Поглинання світла.......203
§ 6.6. Кольори тіл......205
§ 6.7. Випромінювання Вавилова - Черенкова.....206
§ 6.8. Поняття про нелінійну оптику.......207
Розділ 7. Розсіяння світла .....211
§ 7.1. Розсіяння світла в оптично неоднорідному середовищі.......211
§ 7.2. Молекулярне розсіяння світла.......214
§ 7.3. Розсіяння Мандельштама - Бріллюена......217
§ 7.4. Оптичні явища, зумовлені розсіянням світла в атмосфері (денне світло, райдуга, гало, вінці)......219
Розділ 8. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності.....222
§ 8.1. Швидкість світла. Методи вимірювання швидкості світла.....222
§ 8.2. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності.....225
§ 8.3. Ефект Доплера........234
Частина 2. КВАНТОВА ФІЗИКА .......238
Розділ 9. Фотоелектричний ефект. Тиск світла ......239
§ 9.1. Закони фотоелектричного ефекту........239
§ 9.2. Квантова теорія фотоефекту........241
§ 9.3. Фотоелементи та їх застосування......245
§ 9.4. Фотонна теорія світла. Маса та імпульс фотона. Досліди Боте та Вавилова.....247
§ 9.5. Тиск світла. Досліди Лебедева.....250
Розділ 10. Рентгенівське випромінювання ......252
§ 10.1. Природа та одержання рентгенівського випромінювання. Гальмівне і характеристичне рентгенівське випромінювання та його спектри......252
§ 10.2. Ефект Комптона........255
§ 10.3. Поглинання і розсіяння рентгенівського випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання........257
Розділ 11. Теплове випромінювання......260
§ 11.1. Рівноважне випромінювання та його характеристики. Закон Кірхгофа.......260
§ 11.2. Закон Стефана - Больцмана. Закон Віна. Формула Релея - Джинса......264
§ 11.3. Формула Планка........267
§ 11.4. Оптична пірометрія........269
Розділ 12. Хвильові властивості речовин........272
§ 12.1. Хвилі де Бройля. Досліди Девіссона і Джермера......272
§ 12.2. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.......277
§ 12.3. Рівняння Шредінгера. Принцип суперпозиції......283
§ 12.4. Частинка в нескінченно глибокій одновимірній потенціальній ямі......286
§ 12.5. Гармонічний осцилятор.....289
§ 12.6. Проходження частинки крізь потенціальний бар’єр.......291
Розділ 13. Будова атомів і молекул.........294
§ 13.1. Спектральні серії випромінювання атомів водню.......294
§ 13.2. Дослід Резерфорда......296
§ 13.3. Постулати Бора. Принцип відповідності........300
§ 13.4. Дослід Франка і Герца.......304
§ 13.5. Квантування енергії, моменту імпульсу і проекції моменту імпульсу. Спін електрона. Досліди Штерна і Герлаха......305
§ 13.6 Принцип Паулі. Електронні шари складних атомів. Періодична система елементів Менделеева......312
§ 13.7. Застосування квантової теорії до багатоелектронних атомів........316
§ 13.8. Природа характеристичного рентгенівського випромінювання. Закон Мозлі….319
§ 13.9. Поняття про хімічний зв’язок і валентність. Будова молекул. Молекулярні спектри....321
§ 13.10. Комбінаційне розсіяння світла........324
§ 13.11. Люмінесценція........327
§ 13.12. Спонтанне та індуковане випромінювання.......330
§ 13.13. Квантові генератори (лазери) та їх застосування......332
Розділ 14. Предмет фізики твердого тіла ......338
§ 14.1. Типи зв’язків структурних одиниць у твердих тілах.....338
§ 14.2. Утворення енергетичних зон у кристалах.......341
§ 14.3. Рівняння Шредінгера для електрона у кристалі.......348
§ 14.4. Поняття про квантові статистики. Функція розподілу Фермі - Дірака.....354
§ 14.5. Модель вільних електронів та її застосування до металів.......361
§ 14.6. Квантова теорія теплоємності твердих тіл.......365
§ 14.7. Поняття про квазічастинки. Теплопровідність твердих тіл........371
§ 14 8. Квантові явища при низьких температурах. Надпровідність. Надплинність .....377
Розділ 15. Фізика атомного ядра ........383
§ 15.1. Експериментальні методи ядерної фізики.......383
§ 15.2. Прискорювачі заряджених частинок........384
§ 15.3. Методи спостереження і реєстрації мікрочастинок.......395
§ 15.4.Склад ядра. Заряд і масове число ядра......401
§ 15.5. Енергія зв’язку ядер. Дефект маси ядра.......404
§ 15.6. Момент імпульсу і магнітний момент ядра.......407
§ 15.7. Ядерні сили.......410
§ 15.8. Моделі атомного ядра.......416
§ 15.9. Радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду......421
§ 15.10. Правила зміщення і радіоактивні сім’ї .....427
§ 15.11. Альфа-розпад......429
§ 15.12. Бета-розпад.......433
§ 15.13. Гама-випромінювання. Ефект Мессбауера.....442
§ 15.14. Загальні відомості про ядерні реакції......446
§ 15.15. Ядерні реакції........452
§ 15.16. Штучна радіоактивність.......456
§ 15.17. Трансуранові елементи.......458
§ 15 18. Реакції поділу важких ядер. Ланцюгова реакція ядер......463
§ 15.19. Реакції термоядерного синтезу......472
Розділ 16. Елементарні частинки ......480
§ 16.1. Загальні відомості про елементарні частики.......480
§ 16.2. Класифікація елементарних частинок........483
§ 16.3. Фундаментальні взаємодії.......486
§ 16.4. Закони збереження у фізиці елементарних частинок.......490
§ 16.5. Кваркова модель адронів.......501
Іменний покажчик.......509
Предметний покажчик ......511

У навчальному посібнику систематично викладено основи оптики та квантової фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять оптики та квантової фізики. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha