Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Координаційна хімія [Текст] : підручник / Скопенко Віктор Васильович, Савранський Леонід Ісакович

Автори: Скопенко Віктор Васильович; Савранський Леонід ІсаковичEdition Statement: 2-ге видання, перероблене і доповненеPublication: Київ : Либідь, 2004Description: 424 сторінки : ілюстрації ; 25 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 3 формат (висота > 23-31 см)ISBN: 966-06-0319-3.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 544.142.3(075.8)Subject - Topical Name: Хімія -- Навчальні посібники -- Фізична хімія -- Хімічний зв'язок УДК-теми: 544.14 Хімічний зв'язок « 544.1 Хімічна структура речовини « 544 Фізична хімія « 54 1. Кристалографiя. Мiнералогiя « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У підручнику викладено основні поняття координаційної хімії, методи синтезу ко-ординаційних сполук різних класів, механізми реакцій, кінетику і термодинаміку реакцій комплексоутворення в розчинах, металокомплексний каталіз. Розглянуто реакції комплексоутворення на поверхні та в гетерогенних середовищах. Викладено сучасні уявлення про будову координаційних сполук і методи її дослідження. Наведено приклади синтезу супрамолекулярних багатоядерних координаційних сполук і наноматеріалів, сучасні дані з дизайну матеріалів з необхідною кристалічною будовою і властивостями. Розглянуто також застосування координаційних сполук.
    Для студентів вищих навчальних закладів.
   
Зміст:
Глава 1. КООРДИНАЦІЙНА ХІМІЯ - ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ХІМІЇ......3
1.1. Три етапи розвитку координаційної хімії .....4
1.2. Основні поняття й означення .....10
1.3. Номенклатура комплексів і координаційних сполук ....17
Контрольні запитання та завдання ....21
Література ....22
Глава 2. МЕТОДИ СИНТЕЗУ, ВЛАСТИВОСТІ
ТА СИСТЕМАТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ....23
2.1. Реакції і методи синтезу координаційних сполук....24
2.2. Правила перетворення координаційних сполук.....29
2.3. Взаємний вплив координованих груп ....32
2.4. Систематика координаційних сполук....37
2.4.1. Одноядерні сполуки з позитивним ступенем окиснення
центрального атома......39
2.4.2. Багатоядерні сполуки ....41
2.4.3. Сполуки зі зв’язками метал—метал .....49
2.4.4. Циклічні сполуки....52
2.4.5. Сполуки, що містять л-зв’язки....60
2.4.6. Координаційні сполуки, що містять координовані 02, М2, Н2......62
2.4.7. Сполуки з нульовим і негативним ступенями окиснення
центральних атомів....65
2.4.8. Сполуки з аніоном як центром координації.....67
2.4.9. Супрамолекулярні координаційні сполуки ....68
2.4.10. Координаційні полімери ....86
2.4.11. Дендримери.....89
2.4.12. Мономолекулярні та багатошарові плівки....96
2.4.13. Координаційні сполуки на поверхні твердого тіла....97
Контрольні запитання та завдання....106
Література....108
Глава 3. БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК....109
3.1. Просторова інтерпретація координаційних чисел.....110
3.2. Ізомерія.......121
3.3. Методи дослідження просторової будови координаційних
сполук......126
3.3.1. Експериментальні методи визначення просторової будови
координаційних сполук ......126
3.3.2. Теоретичні методи дослідження просторової будови
комплексів......132
3.4. Теорія властивостей координаційних сполук.....142
3.4.1. Основні поняття, що характеризують будову координаційних
сполук......143
3.4.2. Властивості координаційних сполук у наближенні теорії
кристалічного поля......156
3.4.3. Властивості координаційних сполук у наближенні методу
молекулярних орбіталей ......173
3.4.4. Вібронна взаємодія. Ефект Яна—Теллера.......187
3.4.5. Реакційна здатність координаційних сполук і взаємний вплив
лігандів......190
3.4.6. Вплив релятивістських ефектів на властивості координаційних
сполук важких металів......191
3.4.7. Принципи ізоелектронної й ізолобальної аналогії .....197
3.4.8. Магнітні властивості координаційних сполук.....199
3.4.9. Рентгенівські, рентгеноелектронні й фотоелектронні спектри
координаційних сполук......214
3.4.10. Електронні спектри координаційних сполук.....218
3.4.11. у-Резонансні спектри координаційних сполук.....232
3.4.12. Магніторезонансні спектри координаційних сполук ....236
Контрольні запитання та завдання ....256
Література ....258
Глава 4. КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ...258
4.1. Обмін молекул розчинника в сольватокомплексах....260
4.2. Утворення комплексів у розчинах ....269
4.2.1. Заміщення молекул розчинника у внутрішній сфері
монодентатними лігандами.....269
4.2.2. Заміщення молекул розчинника у внутрішній сфері
полідентатними лігандами ...274
4.2.3. Вплив кислотності розчинів на реакції комплексоутворення .....281
4.3. Взаємний вплив лігандів у реакціях комплексоутворення......285
4.4. Реакції окиснення—відновлення ....286
4.4.1. Реакції окиснення—відновлення з перенесенням електрона....286
4.4.2. Реакції окиснення—відновлення з перенесенням атомів.....289
4.4.3. Огляд експериментальних даних з кінетики реакцій
окиснення—відновлення .....290
4.5. Металокомплексний каталіз....292
4.5.1 Реакції та механізми металокомплексного каталізу....298
Контрольні запитання та завдання....305
Література....306
Глава 5. ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ......307
5.1. Основні поняття й означення.......308
5.1.1. Деякі властивості комплексоутворювальних систем ....308
5.1.2. Визначення складу комплексів, що утворюються....309
5.1.3. Дисоціація комплексів у розчинах.....312
5.2. Термодинамічна характеристика реакцій утворення
і перетворення комплексів у гомогенних системах....314
5.3. Реакції самоскладання...326
комплекси ....328
5.5. Вплив центральних атомів на властивості комплексів ....333
5.6. Склад і будова лігандів та властивості комплексів.....338
Контрольні запитання та завдання .......351
Література ......352
Глава 6. ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА РЕАКЦІЇ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ......353
6.1. Гомогенні системи.....354
6.1.1. Вплив електролітів на реакції у розчинах.....354
6.1.2. Вплив розчинників на реакції комплексоутворення.....363
6.2. Гетерогенні системи......377
6.2.1. Реакції комплексоутворення на поверхні твердого тіла......378
6.2.2. Реакції комплексоутворення у двофазних системах
рідина—рідина......381
6.2.3. Реакції комплексоутворення у псевдогетерогенних рідких
системах....383
Контрольні запитання та завдання.....387
Література ....388
Глава 7. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ....389
7.1. Хімічний аналіз....390
7.2. Кольорова металургія та металургія рідкісних металів....392
7.3. Розділення близьких за властивостями металів ....393
7.4. Координаційні сполуки в органічному синтезі та в різних
каталітичних реакціях ....397
7.5. Координаційні сполуки в живих організмах...399
7.6. Координаційні сполуки в новітніх технологіях....401
7.6.1. Фотохімічні процеси і молекулярні прилади .....403
7.6.2. Альтернативні джерела, консервація і збереження енергії....403
7.6.3. Зберігання й обробка інформації....410
7.6.4. Сенсори ......411
Контрольні запитання та завдання .....417
Література.....418
Додаток. Назви поширених лігандів ......419
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523686
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523687
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523693
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523676
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523677
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523678
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523679
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523680
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523681
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523682
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523683
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523684
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523685
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523690
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523691
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523692
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523694
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 544.142/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0542085
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01329526 (Browse shelf(Opens below)) Available 01329526
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523688
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/С443 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0523689

Глава 1. КООРДИНАЦІЙНА ХІМІЯ - ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ХІМІЇ......3
1.1. Три етапи розвитку координаційної хімії .....4
1.2. Основні поняття й означення .....10
1.3. Номенклатура комплексів і координаційних сполук ....17
Контрольні запитання та завдання ....21
Література ....22
Глава 2. МЕТОДИ СИНТЕЗУ, ВЛАСТИВОСТІ
ТА СИСТЕМАТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ....23
2.1. Реакції і методи синтезу координаційних сполук....24
2.2. Правила перетворення координаційних сполук.....29
2.3. Взаємний вплив координованих груп ....32
2.4. Систематика координаційних сполук....37
2.4.1. Одноядерні сполуки з позитивним ступенем окиснення
центрального атома......39
2.4.2. Багатоядерні сполуки ....41
2.4.3. Сполуки зі зв’язками метал—метал .....49
2.4.4. Циклічні сполуки....52
2.4.5. Сполуки, що містять л-зв’язки....60
2.4.6. Координаційні сполуки, що містять координовані 02, М2, Н2......62
2.4.7. Сполуки з нульовим і негативним ступенями окиснення
центральних атомів....65
2.4.8. Сполуки з аніоном як центром координації.....67
2.4.9. Супрамолекулярні координаційні сполуки ....68
2.4.10. Координаційні полімери ....86
2.4.11. Дендримери.....89
2.4.12. Мономолекулярні та багатошарові плівки....96
2.4.13. Координаційні сполуки на поверхні твердого тіла....97
Контрольні запитання та завдання....106
Література....108
Глава 3. БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК....109
3.1. Просторова інтерпретація координаційних чисел.....110
3.2. Ізомерія.......121
3.3. Методи дослідження просторової будови координаційних
сполук......126
3.3.1. Експериментальні методи визначення просторової будови
координаційних сполук ......126
3.3.2. Теоретичні методи дослідження просторової будови
комплексів......132
3.4. Теорія властивостей координаційних сполук.....142
3.4.1. Основні поняття, що характеризують будову координаційних
сполук......143
3.4.2. Властивості координаційних сполук у наближенні теорії
кристалічного поля......156
3.4.3. Властивості координаційних сполук у наближенні методу
молекулярних орбіталей ......173
3.4.4. Вібронна взаємодія. Ефект Яна—Теллера.......187
3.4.5. Реакційна здатність координаційних сполук і взаємний вплив
лігандів......190
3.4.6. Вплив релятивістських ефектів на властивості координаційних
сполук важких металів......191
3.4.7. Принципи ізоелектронної й ізолобальної аналогії .....197
3.4.8. Магнітні властивості координаційних сполук.....199
3.4.9. Рентгенівські, рентгеноелектронні й фотоелектронні спектри
координаційних сполук......214
3.4.10. Електронні спектри координаційних сполук.....218
3.4.11. у-Резонансні спектри координаційних сполук.....232
3.4.12. Магніторезонансні спектри координаційних сполук ....236
Контрольні запитання та завдання ....256
Література ....258
Глава 4. КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ...258
4.1. Обмін молекул розчинника в сольватокомплексах....260
4.2. Утворення комплексів у розчинах ....269
4.2.1. Заміщення молекул розчинника у внутрішній сфері
монодентатними лігандами.....269
4.2.2. Заміщення молекул розчинника у внутрішній сфері
полідентатними лігандами ...274
4.2.3. Вплив кислотності розчинів на реакції комплексоутворення .....281
4.3. Взаємний вплив лігандів у реакціях комплексоутворення......285
4.4. Реакції окиснення—відновлення ....286
4.4.1. Реакції окиснення—відновлення з перенесенням електрона....286
4.4.2. Реакції окиснення—відновлення з перенесенням атомів.....289
4.4.3. Огляд експериментальних даних з кінетики реакцій
окиснення—відновлення .....290
4.5. Металокомплексний каталіз....292
4.5.1 Реакції та механізми металокомплексного каталізу....298
Контрольні запитання та завдання....305
Література....306
Глава 5. ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ......307
5.1. Основні поняття й означення.......308
5.1.1. Деякі властивості комплексоутворювальних систем ....308
5.1.2. Визначення складу комплексів, що утворюються....309
5.1.3. Дисоціація комплексів у розчинах.....312
5.2. Термодинамічна характеристика реакцій утворення
і перетворення комплексів у гомогенних системах....314
5.3. Реакції самоскладання...326
комплекси ....328
5.5. Вплив центральних атомів на властивості комплексів ....333
5.6. Склад і будова лігандів та властивості комплексів.....338
Контрольні запитання та завдання .......351
Література ......352
Глава 6. ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА РЕАКЦІЇ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ......353
6.1. Гомогенні системи.....354
6.1.1. Вплив електролітів на реакції у розчинах.....354
6.1.2. Вплив розчинників на реакції комплексоутворення.....363
6.2. Гетерогенні системи......377
6.2.1. Реакції комплексоутворення на поверхні твердого тіла......378
6.2.2. Реакції комплексоутворення у двофазних системах
рідина—рідина......381
6.2.3. Реакції комплексоутворення у псевдогетерогенних рідких
системах....383
Контрольні запитання та завдання.....387
Література ....388
Глава 7. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ....389
7.1. Хімічний аналіз....390
7.2. Кольорова металургія та металургія рідкісних металів....392
7.3. Розділення близьких за властивостями металів ....393
7.4. Координаційні сполуки в органічному синтезі та в різних
каталітичних реакціях ....397
7.5. Координаційні сполуки в живих організмах...399
7.6. Координаційні сполуки в новітніх технологіях....401
7.6.1. Фотохімічні процеси і молекулярні прилади .....403
7.6.2. Альтернативні джерела, консервація і збереження енергії....403
7.6.3. Зберігання й обробка інформації....410
7.6.4. Сенсори ......411
Контрольні запитання та завдання .....417
Література.....418
Додаток. Назви поширених лігандів ......419

У підручнику викладено основні поняття координаційної хімії, методи синтезу ко-ординаційних сполук різних класів, механізми реакцій, кінетику і термодинаміку реакцій комплексоутворення в розчинах, металокомплексний каталіз. Розглянуто реакції комплексоутворення на поверхні та в гетерогенних середовищах. Викладено сучасні уявлення про будову координаційних сполук і методи її дослідження. Наведено приклади синтезу супрамолекулярних багатоядерних координаційних сполук і наноматеріалів, сучасні дані з дизайну матеріалів з необхідною кристалічною будовою і властивостями. Розглянуто також застосування координаційних сполук.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha