Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Філософія [Текст] : експериментальний навчальний посібник : у 2 частинах. Частина 1 : Світова філософія: фундаментальні проблеми філософії / Міністерство освіти України, Державний університет "Львівська політехніка", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства ; [авторський колектив: В. Петрушенко та ін.; відповідальний редактор А. Ф. Барвінський]

Набір: Філософія.
Автор(и): Петрушенко Віктор Леонтійович (1946-)Вторинна відповідальність: відповідальний редактор Барвінський А. Ф.
       Організація, під егідою якої видано Державний університет "Львівська політехніка" Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства
Publication: Львів : Інтелект, 1998Description: 266 cторінок : ілюстрації ; 30 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 1(075.8)Provenance note:
Дар Громової О. І.
[Інв. № IST15246]
Bibliography: Бібліографія в кінці розділів.Subject - Topical Name: Філософія -- Навчальні посібники УДК-теми: 1 Фiлософiя. Психологiя « 1 Фiлософськi наукиАнотація:
    У стислій конспективній формі із широким використанням наочно-демонстративного матеріалу простежено еволюцію філософської думки людства (передусім європейської), дослiджено зародження та розвиток вихідних ідей людського самоусвідомлення і світоосмислення. Із використанням сучасних даних філософії та науки окреслено зміст основних філософських проблем (буття, людина, свідомість, пізнання та ін.). Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, на тих, хто вивчає філософію самостійно та цікавиться сучасним станом філософської проблематики.
Зміст:
ПЕРЕДМОВА.....3
РОЗДІЛ 1.....5
ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ДЖЕРЕЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ
1.1. Світогляд і філософія.....7
1.2. Особливості філософського мислення.....12
1.3. Структура філософського знання.....16
Висновки.....20
Література.....20
РОЗДІЛ 2.....21
ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
2.1. Особливості східного та західного типів філософування.....23
2.2. Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.....25
2.3. Значення філософії Стародавньго Сходу.....31
Література.....33
РОЗДІЛ З.....35
АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
3.1. Поняття античної філософії, етапи її розвитку та особливості.....37
3.2. Розвиток ідей у натурфілософських /"фізичних"/ школах Стародавної Греції.....39
3.3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії.....43
3.4. Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники.....47
Висновки.....49
Література.....49
РОЗДІЛ 4.....51
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
4.1. Зміни у світогляді при переході від античності до європейського Середньовіччя.....53
4.2. Вихiднi ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя.....55
4.3. Схоластика містика як провідні напрями середньовічної філософії.....59
Висновки.....64
Література.....64
РОЗДІЛ 5.....65
ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ
5.1 Поняття "Вiдроження" та характерні риси духовного життя цієї доби.....67
5.2. Провідні напрями філософування: гуманiстичний антропологізм, неоплатонізм і натурфілософія.....69
5.3. Натурфілософські ідеї пізнього Відродження.....74
Висновки.....78
Література.....79
РОЗДІЛ 6.....81
ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
6.1. Особливості розвитку духовних процесів у XVII-XVIII ст.....83
6.2. Методологічні пошуки Ф. Бекона та Р. Декарта.....85
6.3. Теорія пізнання Т. Г. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм П. Бейля та Д. Юма.....88
6.4. Б. Спіноза та Г. Лейбніц - тотожність та відмінність учення про субстанцію.....91
6.5. Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі.....94
Висновки.....96
Література.....97
РОЗДІЛ 7.....99
НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
7.1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської фiлософiї.....101
7.2. Іммануїл Кант - засновник німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта.....103
7.3. Філософські ідеї І. Г. Фіхте та Ф. В. Й. Шеллінґа.....107
7.4. Філософія Геґеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.....109
7.5. Антропологічний принцип філософії Л. Фейербаха.....113
Висновки.....114
Література.....115
РОЗДІЛ 8.....117
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС В ЄВРОПІ XIX СТ.: ПЕРЕХІД ВІД КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
8.1.Зміна парадигм філософського мислення в XIX - на поч. ХХ ст.....119
8.2. Вихiднi ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора.....121
8.3. Ідеї розробки "наукової філософії" в европейській філософії XIX ст.....123
8.4. Ф. Ніцше та ідеї "філософського життя".....126
Висновки.....127
Література.....128
РОЗДІЛ 9......129
ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ ХХ СТ.
9.1. Сучасна духовна ситуація і філософська парадигма.....131
9.2. Антропологічні напрями сучасної зарубіжної філософії.....132
9.3. Сцієнтистські напрями в зарубiжнiй філософії ХХ ст.....140
Висновки.....146
Література.....146
РОЗДІЛ 10.....147
ПРОБЛЕМИ БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ
10.1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття......149
10.2. Проблеми буття в історико-філософському окресленні. Категорiальнi визначення буття.....153
10.3. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття.....158
Висновки.....162
Література.....162
РОЗДІЛ 11.....163
ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
11.1. Особливості становища людини у світі. Проблематичність людського буття.....165
11.2. Діяльність та екзистенцали людського буття.....169
11.3. Сутнісні сили людини та багатство и проявів.....171
11.4. Співвідношення понять "людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність". Вихiднi цінності людського буття.....173
11.5. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.....176 Висновки.....180
Література.....180
РОЗДІЛ 12.....181
СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
12.1. Проблема онтологічного статусу свідомості та її сутнісні ознаки.....183
12.2. Проблема походження свiдомостi.....186
12.3 Iдеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова.....190
12.4. Структура та функци свiдомостi.....193
Висновки.....196
Література.....196
РОЗДІЛ 13.....197
ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ
13.1. Поняття пізнання та його види.....199
13.2. Рівні і форми пізнання.....202
13.3. Проблема істини в пізнанні. Істина та якісні характеристики знання.....206
13.4. Методи і форми наукового пізнання.....208
13.5. Людина і пізнання. Істина і правда.....210
Висновки.....211
Література....212
РОЗДІЛ 14.....213
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
14.1. Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування проблематики.....215
14.2. Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.....221
14.3. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя та їх взаємозв'язок.....226
Висновки.....227
Література.....228
РОЗДІЛ 15.....229
КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
15.1. Культура як сукупність цінностей, створених людством.....231
15.2. Взаємозв'язок культури та цивілізації.....233
15.3. Національні культури та культура загальнолюдська.....235
15.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.....238
Висновки......240
Література.....240
РОЗДІЛ 16.....241
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
16.1. Предмет, проблеми та історія філософії науки і техніки.....243
16.2. Поняття науки, технiки i технології.....245
16.3. Зв'язок розвитку науки і техніки з розвитком суспільства.....252
16.4. Проблема оцінки впливу техніки на розвиток суспільства.....254
16.5. Особливості історичного розвитку науки і техніки.....257
Висновки.....262
Література.....262
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання IST15246 (Browse shelf(Opens below)) Available IST15246

IST15246 Дар Громової О. І.

Бібліографія в кінці розділів

ПЕРЕДМОВА.....3
РОЗДІЛ 1.....5
ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ДЖЕРЕЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ
1.1. Світогляд і філософія.....7
1.2. Особливості філософського мислення.....12
1.3. Структура філософського знання.....16
Висновки.....20
Література.....20
РОЗДІЛ 2.....21
ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
2.1. Особливості східного та західного типів філософування.....23
2.2. Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.....25
2.3. Значення філософії Стародавньго Сходу.....31
Література.....33
РОЗДІЛ З.....35
АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
3.1. Поняття античної філософії, етапи її розвитку та особливості.....37
3.2. Розвиток ідей у натурфілософських /"фізичних"/ школах Стародавної Греції.....39
3.3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії.....43
3.4. Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники.....47
Висновки.....49
Література.....49
РОЗДІЛ 4.....51
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
4.1. Зміни у світогляді при переході від античності до європейського Середньовіччя.....53
4.2. Вихiднi ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя.....55
4.3. Схоластика містика як провідні напрями середньовічної філософії.....59
Висновки.....64
Література.....64
РОЗДІЛ 5.....65
ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ
5.1 Поняття "Вiдроження" та характерні риси духовного життя цієї доби.....67
5.2. Провідні напрями філософування: гуманiстичний антропологізм, неоплатонізм і натурфілософія.....69
5.3. Натурфілософські ідеї пізнього Відродження.....74
Висновки.....78
Література.....79
РОЗДІЛ 6.....81
ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
6.1. Особливості розвитку духовних процесів у XVII-XVIII ст.....83
6.2. Методологічні пошуки Ф. Бекона та Р. Декарта.....85
6.3. Теорія пізнання Т. Г. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм П. Бейля та Д. Юма.....88
6.4. Б. Спіноза та Г. Лейбніц - тотожність та відмінність учення про субстанцію.....91
6.5. Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі.....94
Висновки.....96
Література.....97
РОЗДІЛ 7.....99
НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
7.1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської фiлософiї.....101
7.2. Іммануїл Кант - засновник німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта.....103
7.3. Філософські ідеї І. Г. Фіхте та Ф. В. Й. Шеллінґа.....107
7.4. Філософія Геґеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.....109
7.5. Антропологічний принцип філософії Л. Фейербаха.....113
Висновки.....114
Література.....115
РОЗДІЛ 8.....117
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС В ЄВРОПІ XIX СТ.: ПЕРЕХІД ВІД КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
8.1.Зміна парадигм філософського мислення в XIX - на поч. ХХ ст.....119
8.2. Вихiднi ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора.....121
8.3. Ідеї розробки "наукової філософії" в европейській філософії XIX ст.....123
8.4. Ф. Ніцше та ідеї "філософського життя".....126
Висновки.....127
Література.....128
РОЗДІЛ 9......129
ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ ХХ СТ.
9.1. Сучасна духовна ситуація і філософська парадигма.....131
9.2. Антропологічні напрями сучасної зарубіжної філософії.....132
9.3. Сцієнтистські напрями в зарубiжнiй філософії ХХ ст.....140
Висновки.....146
Література.....146
РОЗДІЛ 10.....147
ПРОБЛЕМИ БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ
10.1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття......149
10.2. Проблеми буття в історико-філософському окресленні. Категорiальнi визначення буття.....153
10.3. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття.....158
Висновки.....162
Література.....162
РОЗДІЛ 11.....163
ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
11.1. Особливості становища людини у світі. Проблематичність людського буття.....165
11.2. Діяльність та екзистенцали людського буття.....169
11.3. Сутнісні сили людини та багатство и проявів.....171
11.4. Співвідношення понять "людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність". Вихiднi цінності людського буття.....173
11.5. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.....176 Висновки.....180
Література.....180
РОЗДІЛ 12.....181
СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
12.1. Проблема онтологічного статусу свідомості та її сутнісні ознаки.....183
12.2. Проблема походження свiдомостi.....186
12.3 Iдеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова.....190
12.4. Структура та функци свiдомостi.....193
Висновки.....196
Література.....196
РОЗДІЛ 13.....197
ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ
13.1. Поняття пізнання та його види.....199
13.2. Рівні і форми пізнання.....202
13.3. Проблема істини в пізнанні. Істина та якісні характеристики знання.....206
13.4. Методи і форми наукового пізнання.....208
13.5. Людина і пізнання. Істина і правда.....210
Висновки.....211
Література....212
РОЗДІЛ 14.....213
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
14.1. Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування проблематики.....215
14.2. Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.....221
14.3. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя та їх взаємозв'язок.....226
Висновки.....227
Література.....228
РОЗДІЛ 15.....229
КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
15.1. Культура як сукупність цінностей, створених людством.....231
15.2. Взаємозв'язок культури та цивілізації.....233
15.3. Національні культури та культура загальнолюдська.....235
15.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.....238
Висновки......240
Література.....240
РОЗДІЛ 16.....241
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
16.1. Предмет, проблеми та історія філософії науки і техніки.....243
16.2. Поняття науки, технiки i технології.....245
16.3. Зв'язок розвитку науки і техніки з розвитком суспільства.....252
16.4. Проблема оцінки впливу техніки на розвиток суспільства.....254
16.5. Особливості історичного розвитку науки і техніки.....257
Висновки.....262
Література.....262

У стислій конспективній формі із широким використанням наочно-демонстративного матеріалу простежено еволюцію філософської думки людства (передусім європейської), дослiджено зародження та розвиток вихідних ідей людського самоусвідомлення і світоосмислення. Із використанням сучасних даних філософії та науки окреслено зміст основних філософських проблем (буття, людина, свідомість, пізнання та ін.). Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, на тих, хто вивчає філософію самостійно та цікавиться сучасним станом філософської проблематики.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha