Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Фізичні основи електронної техніки [Текст] : навчальний посібник / В. Вуйцик, З. Готра, В. Каліта, І. Лопатинський, З. Микитюк, Є. Петрикова, І. Петрович, Є. Потенцкі, П. Сваста, С. Слосарчик ; за редакцією З. Готри ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"

Автор(и): Вуйцік Вальдемар Чеславович ; Готра Зенон Юрійович (1942-) ; Каліта Влодзімеж ; Лопатинський Іван Євстахович (1944-) ; Микитюк Зіновій Матвійович (1944-) ; Петрикова Єлена ; Петрович Ігор ; Потенцкі Єжи ; Сваста Пауль ; Слосарчик СтаніславВторинна відповідальність: редактор Готри Зенон Юрійович (1942-)
       Організація, під егідою якої видано Національний університет "Львівська політехніка"
Publication: Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002Description: 636 сторінок : ілюстрації, таблиці, графіки ; 24,5 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 3 формат (висота > 23-31 см)ISBN: 966-553-220-0.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 621.38(075.8)Provenance note:
Дар Миськів Олесі
[Інв. № NR0662878]
Bibliography: Бібліографія: сторінки 633-636 (51 назва).Subject - Topical Name: Електроніка -- Навчальні посібники УДК-теми: 621.38 Електронiка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок « 621.3 Електрика. Електротехнiка « 621 Загальне машинобудування. Ядерна технологiя. Електротехнiка. Машинобудування в цілому « 62 Машинобудування. Техніка в цілому « 6 Прикладнi науки. Медицина. ТехнологiяАнотація:
    У навчальному посібнику розглянуто фізичну суть, теоретичні основи явищ і ефектів у матеріалах електронної техніки. Подано якісну та кількісну оцінку процесів фізичних явищ квантової механіки, фізики твердого тіла, емісійної та газорозрядної електроніки, описано елементи та базові структури твердотільної електроніки і структур на основі рідких кристалів/
    Посібник призначений для студентів і аспірантів спеціальності базового напряму "Електроніка".
Зміст:
ВСТУП.....7
Розділ 1. МІКРОЧАСТИНКИ.....9
1.1. Класифікація і основні властивості.....9
1.2. Закони збереження при взаємодіях елементарних частинок.....10
1.3. Електрон і його властивості.....11
1.4. Протон і нейтрон.....14
1.5. Залежність маси від швидкості. Співвідношення між масою та енергією.....16
1.6. Фотонна теорія світла Ейнштейна. Лінійчаті спектри.....20
1.7. Ефект Комптона.....28
1.8. Експериментальні та теоретичні передумови квантової механіки.....31
Розділ 2. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ.....37
2.1. Хвильова функція.....37
2.2. Хвильове рівняння Шредінгера.....38
2.3. Стаціонарні стани. Амплітудне та часове рівняння Шредінгера.....40
2.4. Електрон у глибокій потенціальній ямі.....43
2.5. Прямокутна потенціальна яма з безмежно високими стінками. Дискретність енергетичних станів.....47
2.6. Проходження мікрочастинки через потенціальний бар'єр.....53
2.7. Проходження мікрочастинки через бар'єр скінченної ширини. Тунельний ефект.....56
2.8. Квантово-механічний лінійний гармонічний осцилятор.....59
Розділ 3. ОСНОВНІ ДАНІ МАТЕРІАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ.....63
3.1. Невироджені і вироджені системи. Класична і квантова статистика.....63
3.2. Короткі відомості з кінетичної теорії газів.....64
3.3. Газове середовище електронних приладів.....69
3.4. Кристалічна структура твердих тіл. Реальні кристали.....80
3.5. Реальні кристали. Дефекти кристалічної ґратки.....86
3.6. Коливання кристалічної ґратки. Фонони.....91
3.7. Енергія електронів у кристалі.....102
3.8. Електричні властивості твердих тіл.....115
3.9. Електрони провідності і дірки провідності.....119
3.10. Енергетичні рівні дефектів і домішок у напівпровідниках.....122
3.11. Густина енергетичних рівнів. Статистика електронів і дірок.....127
Розділ 4. ЯВИЩА І ЕФЕКТИ В МАТЕРІАЛАХ ЕЛЕКТРОНІКИ.....143
4.1. Електропровідність у твердих тілах.....143
4.2. Розсіяння носіїв заряду в твердих тілах.....150
4.3. Розсіяння носія заряду в кристалі.....154
4.4. Термоелектричні явища.....157
4.5. Ефект Холла.....167
4.6. Гальваномагнітні і термомагнітні явища.....175
4.7. Процеси дифузії. Співвідношения Ейнштейна.....179
4.8. Поглинання світла в напівпровідниках і діелектриках.....183
4.9. Фотопровідність у напівпровідника і діелектриках.....192
Розділ 5. ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ ТА КВАНТОВОЇ ТЕОРІЇ РУХУ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ПОЛЯХ.....206
5.1. Закономірності руху електрона в полях.....206
5.2. Рух електрона в однорідному електричному полі.....208
5.3. Рух електрона в однорідному магнітному полі.....212
5.4. Рух електронів у схрещених однорідних електричному та магнітному полях.....216
5.5. Рух електронів у неоднорідних осесиметричних електричному та магнітному полях.....218
5.6. Характер руху електронів та іонів в газах. Класифікація газових розрядів.....225
5.7. Несамостійний розряд. Явище газового підсилення.....228
5.8. Умова виникнення самостійного розряду. Закон Пашена.....233
5.9. Розвиток розряду, накопичення зарядів у міжелектродному просторі.....237
5.10. Танючий і дуговий розряди.....243
5.11. Плазма газового розряду.....248
5.12. Іскровий, коронний і високочастотний розряди.....261
Розділ 6. ЯВИЩА НА МЕЖАХ РОЗДІЛУ СЕРЕДОВИЩ.....271
6.1. Явища на межі твердого тіла.....271
6.2. Основні види емісії.....276
6.3. Контакт метал-метал.....296
6.4. Контакт метал-напівпровідник.....299
6.5. Контакт напівпровідник-напівпровідник.....305
Розділ 7. ФІЗИКА ВАКУУМНИХ ТА ГАЗОНАПОВНЕНИХ ПРИЛАДІВ.....324
7.1. Використання тліючого та дугового розрядів у приладах електроніки.....324
7.2. Фізичні явища в плазмі.....331
7.3. Електронні лінзи як основа електронних приладів.....344
Розділ 8. ЕЛЕМЕНТИ ТА БАЗОВІ СТРУКТУРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ.....361
8.1. Напівпровідникові діоди.....361
8.2. Біполярні транзистори.....366
8.3. Активні елементи інтегральних схем.....382
8.4. Транзистор системи метал-діелектрик-напівпровідник.....384
8.5. Польові транзистори та прилади з зарядовим зв'язком.....390
Розділ 9. ЕЛЕКТРООПТИЧНІ ЕФЕКТИ В РІДКИХ КРИСТАЛАХ.....395
9.1. Класифікація рідких кристалів.....395
9.2. Основні електрофізичні параметри рідких кристалів.....400
9.3. Комірка та оріснтація молекул рідких кристалів для дослідження електрооптичних ефектів.....405
9.4. Теорія деформації рідких кристалів та електрооптичні ефекти В НИХ.....411
9.5. Властивості сегнетоелектричних рідких кристалів.....421
Розділ 10. ОПТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ.....440
10.1. Класифікація волоконних світловодів.....440
10.2. Ступінчасті світловоди.....442
10.3. Аналіз ходу променів у ступінчастих світловодах.....444
10.4. Градієнтні світловоди.....445
10.5. Прямокутні світловоди.....452
10.6. Розповсюдження світла в ступінчастих світловодах.....456
10.7. Розповсюдження світла в градієнтних світловодах.....460
10.8. Відносний показник світлопропускання.....468
Розділ 11. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.....470
11.1. Енергетичний стан атомів.....470
11.2. Магнітні моменти атомів.....476
11.3. Енергетичний стан молекул.....479
11.4. Спонтанні та індуковані переходи в квантових системах.....489
11.5. Взаємодія квантових систем електромагнітним полем.....491
11.6. Характеристика спектральної лінії.....497
11.7. Моделі квантових систем.....504
11.8. Оптичні резонатори.....510
11.9. Світлові хвилі.....522
11.10. Когерентність світлових хвиль.....527
Розділ 12. ОПТИЧНІ ЯВИЩА У ТВЕРДИХ ТІЛАХ.....533
12.1. Відбивання світла від поверхні.....534
12.2. Поглинання світла твердим тілом.....538
12.3. Оптична генерація вільних носіїв заряду.....544
12.4. Оптичне випромінювання твердих тіл.....546
12.5. Види фотоприймачів та їх основні характеристики.....549
12.6 Фоторезистори.....556
12.7. Фотодіоди.....575
12.8. Лавинний фотодіод.....596
12.9. Фототранзистори.....603
12.10. Види джерел випромінювання. Основні характеристики.....614
ЛІТЕРАТУРА.....633
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Ф505 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0662878
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Ф505 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516943
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Ф505 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0521664
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Ф505 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516942
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01323348 (Browse shelf(Opens below)) Available 01323348
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання IST04561 (Browse shelf(Opens below)) Available IST04561
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Ф505 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0516944

NR0662878 Дар Миськів Олесі

Бібліографія: сторінки 633-636 (51 назва)

ВСТУП.....7
Розділ 1. МІКРОЧАСТИНКИ.....9
1.1. Класифікація і основні властивості.....9
1.2. Закони збереження при взаємодіях елементарних частинок.....10
1.3. Електрон і його властивості.....11
1.4. Протон і нейтрон.....14
1.5. Залежність маси від швидкості. Співвідношення між масою та енергією.....16
1.6. Фотонна теорія світла Ейнштейна. Лінійчаті спектри.....20
1.7. Ефект Комптона.....28
1.8. Експериментальні та теоретичні передумови квантової механіки.....31
Розділ 2. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ.....37
2.1. Хвильова функція.....37
2.2. Хвильове рівняння Шредінгера.....38
2.3. Стаціонарні стани. Амплітудне та часове рівняння Шредінгера.....40
2.4. Електрон у глибокій потенціальній ямі.....43
2.5. Прямокутна потенціальна яма з безмежно високими стінками. Дискретність енергетичних станів.....47
2.6. Проходження мікрочастинки через потенціальний бар'єр.....53
2.7. Проходження мікрочастинки через бар'єр скінченної ширини. Тунельний ефект.....56
2.8. Квантово-механічний лінійний гармонічний осцилятор.....59
Розділ 3. ОСНОВНІ ДАНІ МАТЕРІАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ.....63
3.1. Невироджені і вироджені системи. Класична і квантова статистика.....63
3.2. Короткі відомості з кінетичної теорії газів.....64
3.3. Газове середовище електронних приладів.....69
3.4. Кристалічна структура твердих тіл. Реальні кристали.....80
3.5. Реальні кристали. Дефекти кристалічної ґратки.....86
3.6. Коливання кристалічної ґратки. Фонони.....91
3.7. Енергія електронів у кристалі.....102
3.8. Електричні властивості твердих тіл.....115
3.9. Електрони провідності і дірки провідності.....119
3.10. Енергетичні рівні дефектів і домішок у напівпровідниках.....122
3.11. Густина енергетичних рівнів. Статистика електронів і дірок.....127
Розділ 4. ЯВИЩА І ЕФЕКТИ В МАТЕРІАЛАХ ЕЛЕКТРОНІКИ.....143
4.1. Електропровідність у твердих тілах.....143
4.2. Розсіяння носіїв заряду в твердих тілах.....150
4.3. Розсіяння носія заряду в кристалі.....154
4.4. Термоелектричні явища.....157
4.5. Ефект Холла.....167
4.6. Гальваномагнітні і термомагнітні явища.....175
4.7. Процеси дифузії. Співвідношения Ейнштейна.....179
4.8. Поглинання світла в напівпровідниках і діелектриках.....183
4.9. Фотопровідність у напівпровідника і діелектриках.....192
Розділ 5. ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ ТА КВАНТОВОЇ ТЕОРІЇ РУХУ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ПОЛЯХ.....206
5.1. Закономірності руху електрона в полях.....206
5.2. Рух електрона в однорідному електричному полі.....208
5.3. Рух електрона в однорідному магнітному полі.....212
5.4. Рух електронів у схрещених однорідних електричному та магнітному полях.....216
5.5. Рух електронів у неоднорідних осесиметричних електричному та магнітному полях.....218
5.6. Характер руху електронів та іонів в газах. Класифікація газових розрядів.....225
5.7. Несамостійний розряд. Явище газового підсилення.....228
5.8. Умова виникнення самостійного розряду. Закон Пашена.....233
5.9. Розвиток розряду, накопичення зарядів у міжелектродному просторі.....237
5.10. Танючий і дуговий розряди.....243
5.11. Плазма газового розряду.....248
5.12. Іскровий, коронний і високочастотний розряди.....261
Розділ 6. ЯВИЩА НА МЕЖАХ РОЗДІЛУ СЕРЕДОВИЩ.....271
6.1. Явища на межі твердого тіла.....271
6.2. Основні види емісії.....276
6.3. Контакт метал-метал.....296
6.4. Контакт метал-напівпровідник.....299
6.5. Контакт напівпровідник-напівпровідник.....305
Розділ 7. ФІЗИКА ВАКУУМНИХ ТА ГАЗОНАПОВНЕНИХ ПРИЛАДІВ.....324
7.1. Використання тліючого та дугового розрядів у приладах електроніки.....324
7.2. Фізичні явища в плазмі.....331
7.3. Електронні лінзи як основа електронних приладів.....344
Розділ 8. ЕЛЕМЕНТИ ТА БАЗОВІ СТРУКТУРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ.....361
8.1. Напівпровідникові діоди.....361
8.2. Біполярні транзистори.....366
8.3. Активні елементи інтегральних схем.....382
8.4. Транзистор системи метал-діелектрик-напівпровідник.....384
8.5. Польові транзистори та прилади з зарядовим зв'язком.....390
Розділ 9. ЕЛЕКТРООПТИЧНІ ЕФЕКТИ В РІДКИХ КРИСТАЛАХ.....395
9.1. Класифікація рідких кристалів.....395
9.2. Основні електрофізичні параметри рідких кристалів.....400
9.3. Комірка та оріснтація молекул рідких кристалів для дослідження електрооптичних ефектів.....405
9.4. Теорія деформації рідких кристалів та електрооптичні ефекти В НИХ.....411
9.5. Властивості сегнетоелектричних рідких кристалів.....421
Розділ 10. ОПТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ.....440
10.1. Класифікація волоконних світловодів.....440
10.2. Ступінчасті світловоди.....442
10.3. Аналіз ходу променів у ступінчастих світловодах.....444
10.4. Градієнтні світловоди.....445
10.5. Прямокутні світловоди.....452
10.6. Розповсюдження світла в ступінчастих світловодах.....456
10.7. Розповсюдження світла в градієнтних світловодах.....460
10.8. Відносний показник світлопропускання.....468
Розділ 11. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.....470
11.1. Енергетичний стан атомів.....470
11.2. Магнітні моменти атомів.....476
11.3. Енергетичний стан молекул.....479
11.4. Спонтанні та індуковані переходи в квантових системах.....489
11.5. Взаємодія квантових систем електромагнітним полем.....491
11.6. Характеристика спектральної лінії.....497
11.7. Моделі квантових систем.....504
11.8. Оптичні резонатори.....510
11.9. Світлові хвилі.....522
11.10. Когерентність світлових хвиль.....527
Розділ 12. ОПТИЧНІ ЯВИЩА У ТВЕРДИХ ТІЛАХ.....533
12.1. Відбивання світла від поверхні.....534
12.2. Поглинання світла твердим тілом.....538
12.3. Оптична генерація вільних носіїв заряду.....544
12.4. Оптичне випромінювання твердих тіл.....546
12.5. Види фотоприймачів та їх основні характеристики.....549
12.6 Фоторезистори.....556
12.7. Фотодіоди.....575
12.8. Лавинний фотодіод.....596
12.9. Фототранзистори.....603
12.10. Види джерел випромінювання. Основні характеристики.....614
ЛІТЕРАТУРА.....633

У навчальному посібнику розглянуто фізичну суть, теоретичні основи явищ і ефектів у матеріалах електронної техніки. Подано якісну та кількісну оцінку процесів фізичних явищ квантової механіки, фізики твердого тіла, емісійної та газорозрядної електроніки, описано елементи та базові структури твердотільної електроніки і структур на основі рідких кристалів/
Посібник призначений для студентів і аспірантів спеціальності базового напряму "Електроніка".

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha