Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Промислова електроніка [Текст] : підручник / В. С. Руденко, В. Я. Ромашко, В. В. Трифонюк

Автори: Руденко Володимир Семенович; Ромашко Володимир Якович ; Трифонюк Віктор ВасильовичPublication: Київ : Либідь, 1993Description: 431, [1] сторінка : схеми ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 5-325-00332-1.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 621.38(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінка 428 (33 назви).Subject - Topical Name: Промислова електронiка -- Підручники УДК-теми: 621.38 Електронiка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок « 621.3 Електрика. Електротехнiка « 621 Загальне машинобудування. Ядерна технологiя. Електротехнiка. Машинобудування в цілому « 62 Машинобудування. Техніка в цілому « 6 Прикладнi науки. Медицина. ТехнологiяOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У підручнику розглянуто принципи будови напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем, їх конструктивні особливості, фізичні процеси, що в них протікають. Висвітлено питання підсилення, генерації, формування і перетворення параметрів безперервних, імпульсних та цифрових електричних сигналів. Описано пристрої силової промислової електроніки, призначені для комутації електричних кіл постійного та змінного струму, а також перетворення параметрів електричної енергії.
    Для студентів технічних вузів.
Зміст:
Передмова.....З
Частина 1. ПРИЛАДИ І КОМПОНЕНТИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.....4
Розділ 1. Напівпровідникові прилади.....4
1.1. Загальна характеристика напівпровідникових приладів.....4
1.2. Провідність напівпровідників.....4
1.3. Електронно-дірковий перехід.....8
1.4. Напівпровідникові діоди.....12
1.5. Біполярні транзистори.....19
1.6. Польові транзистори......30
1.7. Тиристори.....35
Розділ 2. Інтегральні мікросхеми.....39
2.1. Пленарна технологія.....39
2.2. Основні терміни і визначення в мікроелектроніці.....43
2.3. Система умовних позначень інтегральних мікросхем.....45
2.4. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми.....46
2.5. Тонкоплівкові гібридні інтегральні мікросхеми.....61
2.6. Товстоплівкові гібридні інтегральні мікросхеми.....69
2.7. Дискретні навісні компоненти.....71
2.8. Корпуси інтегральних мікросхем.....73
Розділ 3. Оптоелектронні елементи та системи.....77
3.1. Особливості оптоелектроніки.....78
3.2. Джерела (випромінювачі) світла.....80
3.3. Фотоприймачі.....86
3.4. Оптичні лінії зв’язку.....93
3.5. Оптоелектронні індикатори.....97
3.6. Оптрони.....103
Частина 2. ІНФОРМАЦІЙНА ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА.....109
Розділ 4. Електронні підсилювачі.....109
4.1. Класифікація та структурні схеми підсилювачів.....109
4.2. Основні характеристики підсилювачів.....111
4.3. Режим роботи підсилювального каскаду.....115
4.4. Зворотний зв’язок у підсилювачах.....117
Розділ 5. Базові елементи лінійних інтегральних підсилювачів.....121
5.1. Особливості аналогової інтегральної схемотехніки.....121
5.2. Методи забезпечення і стабілізація режиму роботи транзисторного каскаду підсилення.....122
5.3. Елементарні каскади підсилення.....126
5.4. Складений транзистор.....134
5.5. Диференційні каскади підсилення.....135
5.6. Каскади зсуву рівнів напруг.....143
5.7. Вибіркові каскади підсилення.....145
5.8. Вихідні каскади підсилення.....149
Розділ 6. Операційні підсилювачі.....152
6.1. Призначення та основні властивості операційних підсилювачів.....152
6.2. Передавальні характеристики операційних підсилювачів.....154
6.3. Структурні схеми операційних підсилювачів.....156
6.4. Операційні підсилювачі загального призначення.....157
6.5. Операційні підсилювачі окремого застосування.....163
6.6. Найважливіші показники операційних підсилювачів.....167
6.7. Інвертуюче, неінвертуюче та диференційне ввімкнення операційних підсилювачів.....168
6.8. Розв’язуючі пристрої на стандартних операційних підсилювачах.....171
Розділ 7. Генератори гармонічних коливань.....174
7.1. Класифікація та призначення генераторів гармонічних коливань.....174
7.2. Умови самозбудження автогенераторів.....175
7.3. LC -автогенератори.....177
7.4. RC -автогенератори.....179
7.5. Стабілізація частоти вихідних коливань в автогенераторах.....182
Розділ 8. Імпульсні пристрої на інтегральних мікросхемах.....183
8.1. Особливості імпульсного режиму електронних пристроїв.....183
8.2. Ключовий режим роботи біполярних транзисторів.....186
8.3. Імпульсний режим роботи операційних підсилювачів. Компаратори.....189
8.4. Диференціюючі та інтегруючі ланцюжки.....192
8.5. Електронні ключі.....196
8.6. Автоколивальні мультивібратори.....201
8.7. Загальмовані мультивібратори.....208
8.8. Блокінг-генератори.....213
8.9. Генератори лінійно-змінної напруги.....219
Розділ 9. Цифрові елементи та пристрої.....224
9.1. Загальна характеристика цифрових логічних інтегральних мікросхем.....224
9.2. Схеми цифрових логічних елементів.....228
9.3. Тригери.....234
9.4. Імпульсні генератори на логічних елементах та тригерах.....246
9.5. Лічильники імпульсів.....254
9.6. Регістри.....259
9.7. Дешифратори.....262
9.8. Імпульсні генератори на оптронних перемикачах.....264
Розділ 10. Мікропроцесори та мікроЕОМ.....269
10.1. Основні структури мікропроцесорів.....269
10.2. Структура мікроЕОМ і її інформаційний зміст.....273
10.3. Функціональна схема мікропроцесора.....
10.4. Основні типи сучасних мікропроцесорних комплектів і області їх застосування.....278
Частина 3. СИЛОВА ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА.....280
Розділ 11. Силова електроніка і галузі її застосування.....280
11.1. Електронний ключ - базовий елемент силової електроніки.....280
11.2. Основні типи силових електронних ключів.....282
11.3. Вузли примусової комутації тиристорів.....289
11.4. Керовані ключі з двосторонньою провідністю.....298
11.5. Загальна структура силових електронних пристроїв.....302
11.6. Головні області застосування силових електронних пристроїв.....304
11.6.1. Пристрої для безконтактної комутації кіл постійного і змінного струму.....305
11.6.2. Електронні реле.....307
11.6.3. Пристрої захисту споживачів електричної енергії.....309
11.6.4. Накопичувані електромагнітної енергії.....310
11.6.5. Пристрої плавного вмикання (формувачі перехідного процесу).....311
11.6.6. Регулятори потужності.....313
11.6.7. Силові інформаційні пристрої.....318
11.6.8. Перетворювачі параметрів електричної енергії.....323
Розділ 12. Перетворювачі, ведені мережею.....326
12.1. Випрямлячі.....329
12.1.1 Однофазні випрямлячі.....329
12.1.2. Робота випрямлячів на різні види навантажень.....335
12.1.3. Багатофазні випрямлячі.....339
12.1.4. Керовані випрямлячі.....346
12.2. Інвертори, ведені мережею.....351
12.3. Регулятори змінної напруги.....353
12.4. Безпосередні перетворювачі частоти.....359
12.5. Системи керування перетворювачів, ведених мережею.....361
Розділ 13. Фільтруючі та стабілізуючі пристрої.....365
13.1. Згладжувальні фільтри.....365
13.1.1. Згладжувальні фільтри на реактивних елементах (пасивні фільтри).....366
13.1.2. Згладжувальні фільтри на підсилювальних елементах (активні фільтри).....368
13.2. Стабілізатори.....370
13.2.1. Параметричні стабілізатори.....371
13.2.2. Компенсаційні стабілізатори.....372
13.3. Роль і місце фільтруючих та стабілізуючих пристроїв у перетворювальній техніці.....374
Розділ 14. Автономні перетворювачі.....375
14.1. Імпульсні перетворювачі постійної напруги.....375
14.1.1. Принцип імпульсного регулювання..... 376
14.1.2. Основні схеми силового кола імпульсних регуляторів постійної напруги.....378
14.1.3. Однотактні перетворювачі напруги.....380
14.1.4. Реверсивні імпульсні регулятори постійної напруги.....383
14.2. Автономні інвертори.....385
14.2.1. Автономні інвертори на повнівстю керованих приладах.....387
14.2.2. Автономні інвертори струму.....389
14.2.3. Автономні резонансні інвертори.....391
14.2.4. Автономні інвертори напруги.....393
14.2.5. Багатофазні інвертори.....395
14.2.6. Основні способи регулювання вихідної напруги інверторів.....399
14.2.7. Покращання гармонічного складу вихідної напруги інвертора.....401
14.3. Системи керування автономних перетворювачів.....404
14.3.1. Системи керування імпульсних перетворювачів.....405
14.3.2. Імпульсні стабілізатори.....406
14.3.3. Системи керування автономних інверторів.....408
Розділ 15. Перетворювальні системи.....411
15.1. Багаточарункові перетворювальні системи.....411
15.2. Багатоланкові перетворювальні системи.....419
15.2.1. Перетворювач постійної напруги з проміжною ланкою змінного струму.....420
15.2.2. Перетворювач частоти змінного струму з проміжною ланкою постійного струму.....420
15.2.3. Системи електроживлення.....421
15.3. Системи керування.....425
Список рекомендованої літератури.....426
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484533
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 18/11/1993 00:00 NR0484542
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484552
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484532
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2019 00:00 NR0484543
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484546
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484541
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484539
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484529
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484530
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484531
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484534
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484535
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484536
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484537
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 621.38(075.8)/Р83 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0484538
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01308806 (Browse shelf(Opens below)) Available 01308806

Бібліографія: сторінка 428 (33 назви)

Передмова.....З
Частина 1. ПРИЛАДИ І КОМПОНЕНТИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.....4
Розділ 1. Напівпровідникові прилади.....4
1.1. Загальна характеристика напівпровідникових приладів.....4
1.2. Провідність напівпровідників.....4
1.3. Електронно-дірковий перехід.....8
1.4. Напівпровідникові діоди.....12
1.5. Біполярні транзистори.....19
1.6. Польові транзистори......30
1.7. Тиристори.....35
Розділ 2. Інтегральні мікросхеми.....39
2.1. Пленарна технологія.....39
2.2. Основні терміни і визначення в мікроелектроніці.....43
2.3. Система умовних позначень інтегральних мікросхем.....45
2.4. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми.....46
2.5. Тонкоплівкові гібридні інтегральні мікросхеми.....61
2.6. Товстоплівкові гібридні інтегральні мікросхеми.....69
2.7. Дискретні навісні компоненти.....71
2.8. Корпуси інтегральних мікросхем.....73
Розділ 3. Оптоелектронні елементи та системи.....77
3.1. Особливості оптоелектроніки.....78
3.2. Джерела (випромінювачі) світла.....80
3.3. Фотоприймачі.....86
3.4. Оптичні лінії зв’язку.....93
3.5. Оптоелектронні індикатори.....97
3.6. Оптрони.....103
Частина 2. ІНФОРМАЦІЙНА ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА.....109
Розділ 4. Електронні підсилювачі.....109
4.1. Класифікація та структурні схеми підсилювачів.....109
4.2. Основні характеристики підсилювачів.....111
4.3. Режим роботи підсилювального каскаду.....115
4.4. Зворотний зв’язок у підсилювачах.....117
Розділ 5. Базові елементи лінійних інтегральних підсилювачів.....121
5.1. Особливості аналогової інтегральної схемотехніки.....121
5.2. Методи забезпечення і стабілізація режиму роботи транзисторного каскаду підсилення.....122
5.3. Елементарні каскади підсилення.....126
5.4. Складений транзистор.....134
5.5. Диференційні каскади підсилення.....135
5.6. Каскади зсуву рівнів напруг.....143
5.7. Вибіркові каскади підсилення.....145
5.8. Вихідні каскади підсилення.....149
Розділ 6. Операційні підсилювачі.....152
6.1. Призначення та основні властивості операційних підсилювачів.....152
6.2. Передавальні характеристики операційних підсилювачів.....154
6.3. Структурні схеми операційних підсилювачів.....156
6.4. Операційні підсилювачі загального призначення.....157
6.5. Операційні підсилювачі окремого застосування.....163
6.6. Найважливіші показники операційних підсилювачів.....167
6.7. Інвертуюче, неінвертуюче та диференційне ввімкнення операційних підсилювачів.....168
6.8. Розв’язуючі пристрої на стандартних операційних підсилювачах.....171
Розділ 7. Генератори гармонічних коливань.....174
7.1. Класифікація та призначення генераторів гармонічних коливань.....174
7.2. Умови самозбудження автогенераторів.....175
7.3. LC -автогенератори.....177
7.4. RC -автогенератори.....179
7.5. Стабілізація частоти вихідних коливань в автогенераторах.....182
Розділ 8. Імпульсні пристрої на інтегральних мікросхемах.....183
8.1. Особливості імпульсного режиму електронних пристроїв.....183
8.2. Ключовий режим роботи біполярних транзисторів.....186
8.3. Імпульсний режим роботи операційних підсилювачів. Компаратори.....189
8.4. Диференціюючі та інтегруючі ланцюжки.....192
8.5. Електронні ключі.....196
8.6. Автоколивальні мультивібратори.....201
8.7. Загальмовані мультивібратори.....208
8.8. Блокінг-генератори.....213
8.9. Генератори лінійно-змінної напруги.....219
Розділ 9. Цифрові елементи та пристрої.....224
9.1. Загальна характеристика цифрових логічних інтегральних мікросхем.....224
9.2. Схеми цифрових логічних елементів.....228
9.3. Тригери.....234
9.4. Імпульсні генератори на логічних елементах та тригерах.....246
9.5. Лічильники імпульсів.....254
9.6. Регістри.....259
9.7. Дешифратори.....262
9.8. Імпульсні генератори на оптронних перемикачах.....264
Розділ 10. Мікропроцесори та мікроЕОМ.....269
10.1. Основні структури мікропроцесорів.....269
10.2. Структура мікроЕОМ і її інформаційний зміст.....273
10.3. Функціональна схема мікропроцесора.....
10.4. Основні типи сучасних мікропроцесорних комплектів і області їх застосування.....278
Частина 3. СИЛОВА ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА.....280
Розділ 11. Силова електроніка і галузі її застосування.....280
11.1. Електронний ключ - базовий елемент силової електроніки.....280
11.2. Основні типи силових електронних ключів.....282
11.3. Вузли примусової комутації тиристорів.....289
11.4. Керовані ключі з двосторонньою провідністю.....298
11.5. Загальна структура силових електронних пристроїв.....302
11.6. Головні області застосування силових електронних пристроїв.....304
11.6.1. Пристрої для безконтактної комутації кіл постійного і змінного струму.....305
11.6.2. Електронні реле.....307
11.6.3. Пристрої захисту споживачів електричної енергії.....309
11.6.4. Накопичувані електромагнітної енергії.....310
11.6.5. Пристрої плавного вмикання (формувачі перехідного процесу).....311
11.6.6. Регулятори потужності.....313
11.6.7. Силові інформаційні пристрої.....318
11.6.8. Перетворювачі параметрів електричної енергії.....323
Розділ 12. Перетворювачі, ведені мережею.....326
12.1. Випрямлячі.....329
12.1.1 Однофазні випрямлячі.....329
12.1.2. Робота випрямлячів на різні види навантажень.....335
12.1.3. Багатофазні випрямлячі.....339
12.1.4. Керовані випрямлячі.....346
12.2. Інвертори, ведені мережею.....351
12.3. Регулятори змінної напруги.....353
12.4. Безпосередні перетворювачі частоти.....359
12.5. Системи керування перетворювачів, ведених мережею.....361
Розділ 13. Фільтруючі та стабілізуючі пристрої.....365
13.1. Згладжувальні фільтри.....365
13.1.1. Згладжувальні фільтри на реактивних елементах (пасивні фільтри).....366
13.1.2. Згладжувальні фільтри на підсилювальних елементах (активні фільтри).....368
13.2. Стабілізатори.....370
13.2.1. Параметричні стабілізатори.....371
13.2.2. Компенсаційні стабілізатори.....372
13.3. Роль і місце фільтруючих та стабілізуючих пристроїв у перетворювальній техніці.....374
Розділ 14. Автономні перетворювачі.....375
14.1. Імпульсні перетворювачі постійної напруги.....375
14.1.1. Принцип імпульсного регулювання..... 376
14.1.2. Основні схеми силового кола імпульсних регуляторів постійної напруги.....378
14.1.3. Однотактні перетворювачі напруги.....380
14.1.4. Реверсивні імпульсні регулятори постійної напруги.....383
14.2. Автономні інвертори.....385
14.2.1. Автономні інвертори на повнівстю керованих приладах.....387
14.2.2. Автономні інвертори струму.....389
14.2.3. Автономні резонансні інвертори.....391
14.2.4. Автономні інвертори напруги.....393
14.2.5. Багатофазні інвертори.....395
14.2.6. Основні способи регулювання вихідної напруги інверторів.....399
14.2.7. Покращання гармонічного складу вихідної напруги інвертора.....401
14.3. Системи керування автономних перетворювачів.....404
14.3.1. Системи керування імпульсних перетворювачів.....405
14.3.2. Імпульсні стабілізатори.....406
14.3.3. Системи керування автономних інверторів.....408
Розділ 15. Перетворювальні системи.....411
15.1. Багаточарункові перетворювальні системи.....411
15.2. Багатоланкові перетворювальні системи.....419
15.2.1. Перетворювач постійної напруги з проміжною ланкою змінного струму.....420
15.2.2. Перетворювач частоти змінного струму з проміжною ланкою постійного струму.....420
15.2.3. Системи електроживлення.....421
15.3. Системи керування.....425
Список рекомендованої літератури.....426

У підручнику розглянуто принципи будови напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем, їх конструктивні особливості, фізичні процеси, що в них протікають. Висвітлено питання підсилення, генерації, формування і перетворення параметрів безперервних, імпульсних та цифрових електричних сигналів. Описано пристрої силової промислової електроніки, призначені для комутації електричних кіл постійного та змінного струму, а також перетворення параметрів електричної енергії.
Для студентів технічних вузів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha