Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Лабораторний практикум з фізики [Текст] : навчальний посібник для всіх форм навчання. Частина 2 : Електрика і магнетизм / Андрейко А.М., Білинський Ю.М., Березіна В.О., Гасій Б.І., Дубельт С.П., Зачек І.Р., Ільчук Г.А., Крушельницька Т.Д., Лахоцький Т.В., Лобойко В.І., Лунь Ю.О., Омелян М.Ф., Романюк М.М., Середа В.М., Сороківський А.М., Юречко Р.Я., Ющук С.І. ; за редакцією І. Є. Лопатинського ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"

Автори: Андрейко А. М.; Білинський Ю. М. ; Березіна В. О. ; Гасій Б. І. ; Дубельт С. П. ; Зачек І. Р. ; Ільчук Г. А. ; Крушельницька Т. Д. ; Лахоцький Т. В. ; Лобойко В. І. ; Лунь Ю. О. ; Омелян М. Ф. ; Романюк М. М. ; Середа В. М. ; Сороківський А. М. ; Юречко Р. Я. ; Ющук С. І.Вторинна відповідальність: редактор Лопатинського І. Є.
       Організація, під егідою якої видано Національний університет "Львівська політехніка"
Publication: Львів : Видавництво Національний університету "Львівська політехніка", 2006Description: 204 сторінки : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 3 формат (висота > 23-31 см)ISBN: 966-553-575-7.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53(076.5)Bibliography: Бібліографія: с. 202 (7 назв).Subject - Topical Name: Фізика -- Навчальний посібник | Електрика -- Навчальний посібник | Магнетизм -- Навчальний посібник УДК-теми: 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGo
Contents note:
Вступ........7
Розділ 1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола....... 9
1. Будова і принцип роботи основних електровимірювальних приладів........11
1.1. Магнітоелектрична система.........11
1.2. Електромагнітна система.......12
1.3. Електродинамічна система.......14
1.4. Теплові прилади......16
1.5. Індукційна система......18
1.6. Вібраційна система.........20
1.7. Електростатична система.........20
1.8. Термоелектрична система...........21
1.9. Детекторна система........21
1.10. Дзеркальні гальванометри.........22
2. Ціна поділки та клас точності електровимірювальних приладів.........23
2.1. Чутливість вимірювальних приладів.......24
2.2. Ціна поділки шкали приладу.........24
2.3. Клас точності.......25
3. Шунти і додаткові опори.........27
3.1. Амперметри...........28
3.2. Вольтметри........29
3.3. Ватметри......31
4. Джерела струму.......31
4.1. Гальванічні елементи.......31
4.2. Акумулятори......34
5. Реостати, магазини опорів, потенціометри.......35
5.1. Реостат з ковзним контактом........35
5.2. Магазини опорів........37
5.3. Потенціометри, або подільники напруг.......38
6. Умовні позначення електричного кола........38
7. Основні та похідні одиниці вимірювання.........42
8. Правила, поради і вказівки.........46
8.1. Правила внутрішнього розпорядку в електричній лабораторії........ 46
8.2. Правила техніки безпеки.........47
8.3. Поради та вказівки до роботи в електричній лабораторії........ 47
8.4. Вказівки до оформлення звітів про виконання лабораторних робіт..........48
Розділ 2. Електростатика...........49
2.1. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона..........51
2.2. Напруженість електричного поля. Графічне зображення електричного
поля.........52
2.3. Теорема Остроградського-Гаусса та її застосування..........56
2.4. Електроємність провідника........59
2.5. Заряджання і розряджання конденсатора........60
Лабораторні роботи. Електростатика.......65
Лабораторна робота 1. Вивчення основних властивостей електростатичного
поля…….66
Лабораторна робота 1а. Моделювання електростатичного поля та вивчення
його властивостей........70
Лабораторна робота 2. Визначення електроємності конденсаторів і перевірка
законів електростатики…….77
Лабораторна робота 14. Вивчення процесів заряджання і розряджання
конденсатора через опір…… 82
Розділ 3. Постійний струм.......85
3.1. Електричний струм та його характеристики.........87
3.2. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників.......88
3.3. Розгалуження струму. Правила Кірхгофа......90
Лабораторні роботи ( постійний струм )........93
Лабораторна робота 3. Перевірка закону Ома для електричного кола постійного
Струму….94
Лабораторна робота 4. Визначення опору провідників за допомогою містка
постійного струму (містка Уітстона)...........97
Лабораторна робота 5. Перевірка правил Кірхгофа...........101
Лабораторна робота 8. Визначення електрорушійної сили джерела струму методом
компенсації.........104
Розділ 4. Термоелектричні явища, робота виходу..........109
4.1. Явище термоелектронної емісії.........111
4.2. Контактні явища.......112
4.3. Явище Зеєбека.........114
4.4. Явище Пельтьє.........115
4.5. Явище Томсона......116
Лабораторні роботи. Контактні явища та термоелектронна емісія........117
Лабораторна робота 7. Визначення роботи виходу електронів з металу за допомогою
явища термоелектронної емісії........118
Лабораторна робота 9. Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє...121
Розділ 5. Магнітні явища.........123
5.1. Магнітне поле........125
5.2. Дія магнітного поля на електричний струм. Закон Ампера......... 127
5.3. Магнітне поле постійного електричного струму. Закон Біо-Савара-Лапласа...... 128
5.4. Потік магнітної індукції..........130
5.5. Робота струму в магнітному полі.........131
5.6. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд........132
5.7. Ефект Холла.........133
5.8. Рух електрона в однорідному електричному і магнітному полях. Визначення питомого
заряду електрона....... 137
5.9. Явище електромагнітної індукції.......142
5.10. Явище самоіндукції. Індуктивність контуру.........143
5.11. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного пол...........144
Лабораторні роботи. Магнітні явища..........145
Лабораторна робота 10. Вивчення явища електромагнітної індукції..........146
Лабораторна робота 11. Визначення горизонтальної й вертикальної складових індукції
магнітного поля Землі за допомогою земного індуктора.........151
Лабораторна робота 20. Визначення питомого заряду електрона методом
магнетрона………156
Лабораторна робота 27. Дослідження властивостей напівпровідників методом ефекту
Холла……160
Розділ 6. Електромагнітні коливання. Коливальний контур...........163
6.1. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі...........165
6.2. Вимушені електромагнітні коливання.........169
Лабораторні роботи. Електромагнітні коливання........173
Лабораторна робота 16. Дослідження власних коливань у коливальному контурі….….174
Лабораторна робота 17. Вивчення вимушених електричних коливань у коливальному контурі.........177
Розділ 7. Змінний електричний струм........179
7.1. Коло змінного струму з активним опором.........182
7.2. Коло змінного струму з активним опором та індуктивністю …….183
7.3. Коло змінного струму з конденсатором.......186
7.4. Коло змінного струму з активним опором і ємністю.........188
7.5. Потужність у колі змінного струму........189
Лабораторні роботи. Змінний струм..........191
Лабораторна робота 13. Визначення коефіцієнта потужності і перевірка закону Ома
для кола змінного струму........192
Лабораторна робота 15. Перевірка закону Ома для електричного кола змінного струму
з R і С……….195
Лабораторна робота 12. Вивчення лічильника змінного струму.......199
Список літератури.........202
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 5.0 (1 votes)

This record has many physical items (1081). View all the physical items.

Бібліографія: с. 202 (7 назв)

Вступ........7
Розділ 1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола....... 9
1. Будова і принцип роботи основних електровимірювальних приладів........11
1.1. Магнітоелектрична система.........11
1.2. Електромагнітна система.......12
1.3. Електродинамічна система.......14
1.4. Теплові прилади......16
1.5. Індукційна система......18
1.6. Вібраційна система.........20
1.7. Електростатична система.........20
1.8. Термоелектрична система...........21
1.9. Детекторна система........21
1.10. Дзеркальні гальванометри.........22
2. Ціна поділки та клас точності електровимірювальних приладів.........23
2.1. Чутливість вимірювальних приладів.......24
2.2. Ціна поділки шкали приладу.........24
2.3. Клас точності.......25
3. Шунти і додаткові опори.........27
3.1. Амперметри...........28
3.2. Вольтметри........29
3.3. Ватметри......31
4. Джерела струму.......31
4.1. Гальванічні елементи.......31
4.2. Акумулятори......34
5. Реостати, магазини опорів, потенціометри.......35
5.1. Реостат з ковзним контактом........35
5.2. Магазини опорів........37
5.3. Потенціометри, або подільники напруг.......38
6. Умовні позначення електричного кола........38
7. Основні та похідні одиниці вимірювання.........42
8. Правила, поради і вказівки.........46
8.1. Правила внутрішнього розпорядку в електричній лабораторії........ 46
8.2. Правила техніки безпеки.........47
8.3. Поради та вказівки до роботи в електричній лабораторії........ 47
8.4. Вказівки до оформлення звітів про виконання лабораторних робіт..........48
Розділ 2. Електростатика...........49
2.1. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона..........51
2.2. Напруженість електричного поля. Графічне зображення електричного
поля.........52
2.3. Теорема Остроградського-Гаусса та її застосування..........56
2.4. Електроємність провідника........59
2.5. Заряджання і розряджання конденсатора........60
Лабораторні роботи. Електростатика.......65
Лабораторна робота 1. Вивчення основних властивостей електростатичного
поля…….66
Лабораторна робота 1а. Моделювання електростатичного поля та вивчення
його властивостей........70
Лабораторна робота 2. Визначення електроємності конденсаторів і перевірка
законів електростатики…….77
Лабораторна робота 14. Вивчення процесів заряджання і розряджання
конденсатора через опір…… 82
Розділ 3. Постійний струм.......85
3.1. Електричний струм та його характеристики.........87
3.2. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників.......88
3.3. Розгалуження струму. Правила Кірхгофа......90
Лабораторні роботи ( постійний струм )........93
Лабораторна робота 3. Перевірка закону Ома для електричного кола постійного
Струму….94
Лабораторна робота 4. Визначення опору провідників за допомогою містка
постійного струму (містка Уітстона)...........97
Лабораторна робота 5. Перевірка правил Кірхгофа...........101
Лабораторна робота 8. Визначення електрорушійної сили джерела струму методом
компенсації.........104
Розділ 4. Термоелектричні явища, робота виходу..........109
4.1. Явище термоелектронної емісії.........111
4.2. Контактні явища.......112
4.3. Явище Зеєбека.........114
4.4. Явище Пельтьє.........115
4.5. Явище Томсона......116
Лабораторні роботи. Контактні явища та термоелектронна емісія........117
Лабораторна робота 7. Визначення роботи виходу електронів з металу за допомогою
явища термоелектронної емісії........118
Лабораторна робота 9. Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє...121
Розділ 5. Магнітні явища.........123
5.1. Магнітне поле........125
5.2. Дія магнітного поля на електричний струм. Закон Ампера......... 127
5.3. Магнітне поле постійного електричного струму. Закон Біо-Савара-Лапласа...... 128
5.4. Потік магнітної індукції..........130
5.5. Робота струму в магнітному полі.........131
5.6. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд........132
5.7. Ефект Холла.........133
5.8. Рух електрона в однорідному електричному і магнітному полях. Визначення питомого
заряду електрона....... 137
5.9. Явище електромагнітної індукції.......142
5.10. Явище самоіндукції. Індуктивність контуру.........143
5.11. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного пол...........144
Лабораторні роботи. Магнітні явища..........145
Лабораторна робота 10. Вивчення явища електромагнітної індукції..........146
Лабораторна робота 11. Визначення горизонтальної й вертикальної складових індукції
магнітного поля Землі за допомогою земного індуктора.........151
Лабораторна робота 20. Визначення питомого заряду електрона методом
магнетрона………156
Лабораторна робота 27. Дослідження властивостей напівпровідників методом ефекту
Холла……160
Розділ 6. Електромагнітні коливання. Коливальний контур...........163
6.1. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі...........165
6.2. Вимушені електромагнітні коливання.........169
Лабораторні роботи. Електромагнітні коливання........173
Лабораторна робота 16. Дослідження власних коливань у коливальному контурі….….174
Лабораторна робота 17. Вивчення вимушених електричних коливань у коливальному контурі.........177
Розділ 7. Змінний електричний струм........179
7.1. Коло змінного струму з активним опором.........182
7.2. Коло змінного струму з активним опором та індуктивністю …….183
7.3. Коло змінного струму з конденсатором.......186
7.4. Коло змінного струму з активним опором і ємністю.........188
7.5. Потужність у колі змінного струму........189
Лабораторні роботи. Змінний струм..........191
Лабораторна робота 13. Визначення коефіцієнта потужності і перевірка закону Ома
для кола змінного струму........192
Лабораторна робота 15. Перевірка закону Ома для електричного кола змінного струму
з R і С……….195
Лабораторна робота 12. Вивчення лічильника змінного струму.......199
Список літератури.........202

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha