Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Інженерна геодезія в дорожньому будівництві [Текст] : навчальний посібник / Кузьмін Валентин Іванович, Білятинський Олександр Антонович

Автори: Кузьмін Валентин Іванович; Білятинський Олександр АнтоновичPublication: Київ : Вища школа, 2006Description: 278 сторінок : ілюстрації ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-642-260-3.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 528.48:625.7(075.8)Subject - Topical Name: Геодезiя -- Навчальні посібники -- Інженерна геодезія УДК-теми: 528.48 Інженерно-геодезичні роботи. Спеціальні області застосування геодезії « 528.4 Польова зйомка.Землевпорядні роботи.Кадастрова зйомка.Топографія.Інженерно-геодезичні роботи. « 528 Геодезiя.Картографiя.Топографо-геодезичні роботи.Фотограмметрія.Дистанційне зондування « 52 Астрономiя. Астрофiзика. Космiчнi дослiдження. Геодезiя « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Викладено теоретичні положення інженерної геодезії у дорожньому будівництві, методи вимірювання і перевірок роботи приладів. Розглянуто питання теорії похибок вимірів, опрацювання й оцінювання точності результатів, а також цифрові прилади, за допомогою яких проводять інженерно-геодезичні роботи. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів» та «Мости і транспортні тунелі».
   
   
Зміст:
Передмова ....... З
Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ ........5
Розділ 1. Загальні відомості і поняття .........6
1.1. Інженерна геодезія, її зміст і задачі........6
1.2. Стислі історичні відомості про розвиток і становлення геодезії як науки........7
1.3. Форма і розміри Землі .......9
Розділ 2. Топографічні плани і карти.......13
2.1. Метод проекцій, що застосовується під час побудови планів і карт.......13
2.2. Масштаби планів і карт.........14
2.3. Зображення рельєфу і ситуації місцевості на картах і планах ........16
2.4. Побудова водозбірного басейну і вимірювання його площі .......19
2.5. Визначення на плані позначок точок і ухилів ліній........ 24
Розділ 3. Визначення положень точок на картах і планах ........ 27
3.1. Система географічних координат........... 27
3.2. Система плоских зональних координат.......... 28
Розділ 4. Орієнтування ліній ........ 33
4.1. Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути....... 33
4.2. Румби....... 37
Розділ 5. Елементи теорії похибок вимірів.......39
5.1. Класифікація похибок вимірів .........39
5.2. Статистичні властивості випадкових похибок ........40
5.3. Середнє арифметичне з результатів вимірювань — найточніша оцінка значення вимірюваної величини........ 40
5.4. Середня квадратична похибка одного виміру....... 42
5.5. Нормальний закон розподілу випадкових похибок вимірів ....... 46
5.6. Середня квадратична похибка функцій результатів вимірювань........ 49
5.7. Середня квадратична похибка середнього арифметичного з результатів вимірювань ..... 53
5.8. Середня квадратична похибка функції загального вигляду від кількох незалежних змінних.... 54
5.9. Приклади обчислення середніх квадратичних похибок функцій....... 55
Розділ 6. Теодолітне знімання ........ 60
6.1. Зміст і призначення теодолітного знімання у дорожньому будівництві …… 60
6.2. Рекогносціювання місцевості, вибір місць закладання і закріплення вершин теодолітного полігона.........61
6.3. Вимірювання довжин ліній полігона......... 62
6.4. Фактори, що впливають на точність вимірювань горизонтальних кутів..… 75
6.5. Будова теодолітів....... 80
6.6. Перевірки та юстирування теодолітів........ 83
6.7. Методика вимірювання горизонтального кута на точці теодолітного полігона........90
6.8. Вимірювання вертикальних кутів ......... 91
6.9. Прив’язка полігона до опорних пунктів державної або місцевої геодезичної мережі........ 97
6.10. Знімання ситуації місцевості ....... 97
6.11. Опрацювання результатів кутових вимірів у теодолітних полігонах .....101
6.12. Пряма й обернена геодезичні задачі .......105
6.13. Зрівнювання прирощень координат у теодолітних полігонах......... 107
6.14. Обчислення у відомості координат точок полігона ........110
6.15. Складання плану теодолітного знімання........112
6.16. Накопичення похибок лінійних і кутових вимірів у теодолітних полігонах........115
Розділ 7. Тахеометричне знімання .........118
7.1. Принципова схема тахеометричного знімання. Загальні зауваження......118
7.2. Метод тригонометричного нівелювання.........120
7.3. Створення висотної основи тахеометричного знімання методом тригонометричного нівелювання........121
7.4. Зрівнювання перевищень і обчислення висотних позначок точок полігона........123
7.5. Нитковий віддалемір, його будова і точність.......126
7.6. Визначення горизонтальних проекцій похилих відстаней, виміряних віддалеміром......127
7.7. Знімання ситуації і рельєфу. Робота на станції........128
7.8. Опрацювання результатів тахеометричного знімання .......131
7.9. Побудова плану теодолітно-тахеометричного знімання ...... 132
Частина 2. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИШУКУВАНЬ, ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ .....135
Розділ 8. Вишукування і детальне розмічування траси автомобільної дороги......136
8.1. Траса автомобільної дороги, її геометричні елементи.......136
8.2. Геометричні елементи колової кривої.......137
8.3. Задання початкового напрямку траси....... 138
8.4. Метод контролю задання напрямків ліній траси .......142
8.5. Детальне розмічування траси ......143
8.6. Обчислення пікетажних положень точок траси....... 147
8.7. Відомість прямих, кривих і кутів повороту.......... 152
8.8. Побудова плану траси ........152
Розділ 9. Геометричне нівелювання .......153
9.1. Основний принцип і способи геометричного нівелювання.......153
9.2. Будова та основні характеристики нівелірів НЗ і Н -ЗК ...... 154
9.3. Перевірка та юстирування нівелірів НЗ і Н -ЗК ......157
9.4. Нівелірні рейки......160
Розділ 10. Нівелювання траси автомобільної дороги.......162
10.1. Основні похибки нівелювання ...... 162
10.2. Вибір місць для встановлення нівеліра. Прив’язка траси до реперів нівелірної мережі.....163
10.3. Нівелювання сполучних і проміжних точок траси. Робота на станції..……. 165
10.4. Журнал нівелювання.........168
10.5. Контроль нівелювання траси ........ 172
10.6. Зрівнювання перевищень і обчислення позначок сполучних і проміжних точок ......173
10.7. Побудова поздовжнього і поперечного профілів автомобільної дороги ……175
10.8. Проектування проектної лінії поздовжнього профілю автомобільної дороги ........178
10.9. Визначення положень точок нульових робіт ........181
10.10. Визначення висоти підвісу лінії електропередач (ЛЕП) .....184
Розділ 11. Інженерно-геодезичні роботи під час будівництва автомобільних доріг......187
11.1. Винесення на натуру проектної лінії поздовжнього профілю дороги....187
11.2. Розмічування і винесення на натуру поперечного профілю земляного полотна дороги в насипу, виїмці, на косогорі.......189
11.3. Детальне розмічування колової кривої методом прямокутних координат від тангенсів......192
11.4. Винесення пікетів на криву.......194
11.5. Розмічування поперечних профілів траси на заокругленні.......195
11.6. Детальне розмічування колової кривої методом кутів і хорд........196
11.7. Детальне розмічування колової кривої методом подовжених хорд .....197
11.8. Короткі відомості про перехідні криві........199
11.9. Обчислення елементів заокруглення з перехідними кривими......201
11.10. Детальне розмічування заокруглення з перехідними кривими методом прямокутних координат від тангенсів і дотичних....202
11.11. Детальне розмічування заокруглення з перехідними кривими методом кутів і хорд...... 204
11.12. Детальне розмічування заокруглення з недоступною вершиною кута повороту траси ....209
11.13. Геометричні елементи вертикальних кривих.......210
11.14. Розрахунок вихідних даних для детального розмічування вертикальних кривих ......211
11.15. Детальне розмічування вертикальних кривих......... 213
11.16. Детальне розмічування вертикальної кривої, суміщеної з горизонтальним заокругленням…….215
11.17. Віражі на заокругленнях автомобільних доріг....... 216
11.18. Нові моделі конструкцій віражів........220
11.19. Обчислення даних для розмічування і вертикального планування віражу.......228
11.20. Розмічування і вертикальне планування віражів на заокругленнях автомобільних доріг.... 235
11.21. Конструювання, розмічування і вертикальне планування віражів на заокругленнях, суміщених із вертикальними кривими.....237
Розділ 12. Вертикальне планування промислових, будівельних та інших майданчиків .......243
12.1. Загальні зауваження........ 243
12.2. Нівелювання майданчика по квадратах ........ 244
12.3. Складання проекту вертикального планування майданчика під горизонтальну проектну площину, що проходить на заданій позначці .....246
12.4. Вертикальне планування майданчика під горизонтальну проектну площину, що проходить на заданій позначці......... 251
12.5. Складання проекту вертикального планування майданчика під горизонтальну проектну площину за умови балансу земляних робіт.......252
12.6. Складання проекту вертикального планування майданчика під похилу проектну площину, що проходить через точку із заданою позначкою і має заданий проектний ухил ......254
12.7. Складання проекту вертикального планування майданчика під похилу проектну площину із заданим проектним ухилом за умови балансу земляних робіт........256
12.8. Вертикальне планування майданчика теодолітом.........259
Розділ 13. Короткі відомості про геодезичні опорні мережі .........265
13.1. Головні принципи організації геодезичних робіт .......265
13.2. Короткі відомості про тріангуляцію, трилатерацію, полігонометрію.......266
13.3. Державні геодезичні мережі........ 268
13.4. Закріплення пунктів геодезичних мереж ...... 270
13.5. Геодезичні мережі місцевого значення..........270
Список рекомендованої і використаної літератури ...... 273
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532098
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532099
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532100
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532101
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532109
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532110
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532103
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532104
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532105
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532106
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532108
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01333965 (Browse shelf(Opens below)) Available 01333965
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532097
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532102
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 528/К893 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0532107

Передмова ....... З
Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ ........5
Розділ 1. Загальні відомості і поняття .........6
1.1. Інженерна геодезія, її зміст і задачі........6
1.2. Стислі історичні відомості про розвиток і становлення геодезії як науки........7
1.3. Форма і розміри Землі .......9
Розділ 2. Топографічні плани і карти.......13
2.1. Метод проекцій, що застосовується під час побудови планів і карт.......13
2.2. Масштаби планів і карт.........14
2.3. Зображення рельєфу і ситуації місцевості на картах і планах ........16
2.4. Побудова водозбірного басейну і вимірювання його площі .......19
2.5. Визначення на плані позначок точок і ухилів ліній........ 24
Розділ 3. Визначення положень точок на картах і планах ........ 27
3.1. Система географічних координат........... 27
3.2. Система плоских зональних координат.......... 28
Розділ 4. Орієнтування ліній ........ 33
4.1. Дирекційний кут, істинний і магнітний азимути....... 33
4.2. Румби....... 37
Розділ 5. Елементи теорії похибок вимірів.......39
5.1. Класифікація похибок вимірів .........39
5.2. Статистичні властивості випадкових похибок ........40
5.3. Середнє арифметичне з результатів вимірювань — найточніша оцінка значення вимірюваної величини........ 40
5.4. Середня квадратична похибка одного виміру....... 42
5.5. Нормальний закон розподілу випадкових похибок вимірів ....... 46
5.6. Середня квадратична похибка функцій результатів вимірювань........ 49
5.7. Середня квадратична похибка середнього арифметичного з результатів вимірювань ..... 53
5.8. Середня квадратична похибка функції загального вигляду від кількох незалежних змінних.... 54
5.9. Приклади обчислення середніх квадратичних похибок функцій....... 55
Розділ 6. Теодолітне знімання ........ 60
6.1. Зміст і призначення теодолітного знімання у дорожньому будівництві …… 60
6.2. Рекогносціювання місцевості, вибір місць закладання і закріплення вершин теодолітного полігона.........61
6.3. Вимірювання довжин ліній полігона......... 62
6.4. Фактори, що впливають на точність вимірювань горизонтальних кутів..… 75
6.5. Будова теодолітів....... 80
6.6. Перевірки та юстирування теодолітів........ 83
6.7. Методика вимірювання горизонтального кута на точці теодолітного полігона........90
6.8. Вимірювання вертикальних кутів ......... 91
6.9. Прив’язка полігона до опорних пунктів державної або місцевої геодезичної мережі........ 97
6.10. Знімання ситуації місцевості ....... 97
6.11. Опрацювання результатів кутових вимірів у теодолітних полігонах .....101
6.12. Пряма й обернена геодезичні задачі .......105
6.13. Зрівнювання прирощень координат у теодолітних полігонах......... 107
6.14. Обчислення у відомості координат точок полігона ........110
6.15. Складання плану теодолітного знімання........112
6.16. Накопичення похибок лінійних і кутових вимірів у теодолітних полігонах........115
Розділ 7. Тахеометричне знімання .........118
7.1. Принципова схема тахеометричного знімання. Загальні зауваження......118
7.2. Метод тригонометричного нівелювання.........120
7.3. Створення висотної основи тахеометричного знімання методом тригонометричного нівелювання........121
7.4. Зрівнювання перевищень і обчислення висотних позначок точок полігона........123
7.5. Нитковий віддалемір, його будова і точність.......126
7.6. Визначення горизонтальних проекцій похилих відстаней, виміряних віддалеміром......127
7.7. Знімання ситуації і рельєфу. Робота на станції........128
7.8. Опрацювання результатів тахеометричного знімання .......131
7.9. Побудова плану теодолітно-тахеометричного знімання ...... 132
Частина 2. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИШУКУВАНЬ, ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ .....135
Розділ 8. Вишукування і детальне розмічування траси автомобільної дороги......136
8.1. Траса автомобільної дороги, її геометричні елементи.......136
8.2. Геометричні елементи колової кривої.......137
8.3. Задання початкового напрямку траси....... 138
8.4. Метод контролю задання напрямків ліній траси .......142
8.5. Детальне розмічування траси ......143
8.6. Обчислення пікетажних положень точок траси....... 147
8.7. Відомість прямих, кривих і кутів повороту.......... 152
8.8. Побудова плану траси ........152
Розділ 9. Геометричне нівелювання .......153
9.1. Основний принцип і способи геометричного нівелювання.......153
9.2. Будова та основні характеристики нівелірів НЗ і Н -ЗК ...... 154
9.3. Перевірка та юстирування нівелірів НЗ і Н -ЗК ......157
9.4. Нівелірні рейки......160
Розділ 10. Нівелювання траси автомобільної дороги.......162
10.1. Основні похибки нівелювання ...... 162
10.2. Вибір місць для встановлення нівеліра. Прив’язка траси до реперів нівелірної мережі.....163
10.3. Нівелювання сполучних і проміжних точок траси. Робота на станції..……. 165
10.4. Журнал нівелювання.........168
10.5. Контроль нівелювання траси ........ 172
10.6. Зрівнювання перевищень і обчислення позначок сполучних і проміжних точок ......173
10.7. Побудова поздовжнього і поперечного профілів автомобільної дороги ……175
10.8. Проектування проектної лінії поздовжнього профілю автомобільної дороги ........178
10.9. Визначення положень точок нульових робіт ........181
10.10. Визначення висоти підвісу лінії електропередач (ЛЕП) .....184
Розділ 11. Інженерно-геодезичні роботи під час будівництва автомобільних доріг......187
11.1. Винесення на натуру проектної лінії поздовжнього профілю дороги....187
11.2. Розмічування і винесення на натуру поперечного профілю земляного полотна дороги в насипу, виїмці, на косогорі.......189
11.3. Детальне розмічування колової кривої методом прямокутних координат від тангенсів......192
11.4. Винесення пікетів на криву.......194
11.5. Розмічування поперечних профілів траси на заокругленні.......195
11.6. Детальне розмічування колової кривої методом кутів і хорд........196
11.7. Детальне розмічування колової кривої методом подовжених хорд .....197
11.8. Короткі відомості про перехідні криві........199
11.9. Обчислення елементів заокруглення з перехідними кривими......201
11.10. Детальне розмічування заокруглення з перехідними кривими методом прямокутних координат від тангенсів і дотичних....202
11.11. Детальне розмічування заокруглення з перехідними кривими методом кутів і хорд...... 204
11.12. Детальне розмічування заокруглення з недоступною вершиною кута повороту траси ....209
11.13. Геометричні елементи вертикальних кривих.......210
11.14. Розрахунок вихідних даних для детального розмічування вертикальних кривих ......211
11.15. Детальне розмічування вертикальних кривих......... 213
11.16. Детальне розмічування вертикальної кривої, суміщеної з горизонтальним заокругленням…….215
11.17. Віражі на заокругленнях автомобільних доріг....... 216
11.18. Нові моделі конструкцій віражів........220
11.19. Обчислення даних для розмічування і вертикального планування віражу.......228
11.20. Розмічування і вертикальне планування віражів на заокругленнях автомобільних доріг.... 235
11.21. Конструювання, розмічування і вертикальне планування віражів на заокругленнях, суміщених із вертикальними кривими.....237
Розділ 12. Вертикальне планування промислових, будівельних та інших майданчиків .......243
12.1. Загальні зауваження........ 243
12.2. Нівелювання майданчика по квадратах ........ 244
12.3. Складання проекту вертикального планування майданчика під горизонтальну проектну площину, що проходить на заданій позначці .....246
12.4. Вертикальне планування майданчика під горизонтальну проектну площину, що проходить на заданій позначці......... 251
12.5. Складання проекту вертикального планування майданчика під горизонтальну проектну площину за умови балансу земляних робіт.......252
12.6. Складання проекту вертикального планування майданчика під похилу проектну площину, що проходить через точку із заданою позначкою і має заданий проектний ухил ......254
12.7. Складання проекту вертикального планування майданчика під похилу проектну площину із заданим проектним ухилом за умови балансу земляних робіт........256
12.8. Вертикальне планування майданчика теодолітом.........259
Розділ 13. Короткі відомості про геодезичні опорні мережі .........265
13.1. Головні принципи організації геодезичних робіт .......265
13.2. Короткі відомості про тріангуляцію, трилатерацію, полігонометрію.......266
13.3. Державні геодезичні мережі........ 268
13.4. Закріплення пунктів геодезичних мереж ...... 270
13.5. Геодезичні мережі місцевого значення..........270
Список рекомендованої і використаної літератури ...... 273

Викладено теоретичні положення інженерної геодезії у дорожньому будівництві, методи вимірювання і перевірок роботи приладів. Розглянуто питання теорії похибок вимірів, опрацювання й оцінювання точності результатів, а також цифрові прилади, за допомогою яких проводять інженерно-геодезичні роботи. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів» та «Мости і транспортні тунелі».

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha