Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27-28 квіт. 2017 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ун-т М. Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) [та ін.] ; [відп. за вип. І. Й. Яремко]

Аналітичні одиниці:
Забезпечення системи управління підприємством із застосуванням сучасних інформаційних технологій / Барановська С. П. — 2017. — С. 19.
Формування індикаторів оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємництва / Бець М. Т. — 2017. — С. 20-21.
Ключові проблеми роботи українських банків у соціальних мережах Facebook і Twitter / Бондаренко Л. П. — 2017. — С. 24.
Особливості обліку похідних цінних паперів та інструментів хеджування у портфелі банку / Борщук І. В. — 2017. — С. 25.
Становлення та розвиток бухгалтерського обліку / Вербицька Г. Л. — 2017. — С. 34-35.
Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в організаціях некомерційного сектору економіки / Височан О. О. — 2017. — С. 38-39.
Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / Віблий П. І., Бондаренко Л. П., Ільчук П. Г. — 2017. — С. 40.
Інвестування інноваційних процесів / Віблий П. І., Іванчо С. В. — 2017. — С. 41.
Соціальне підприємництво: аналіз доцільності створення та перспектив розвитку в Україні / Воскресенська Т. І. — 2017. — С. 57-58.
Проблемні аспекти консолідації фінансової звітності / Воськало В. І., Воськало Н. М. — 2017. — С. 59.
Передумови та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу / Глушко О. В. — 2017. — С. 65-66.
Інформаційне забезпечення обліку витрат на маркетинг промислового підприємства / Грицай О. І. — 2017. — С. 75-76.
Інформаційна система стратегічного обліку: проблеми формування / Гуцайлюк З. В. — 2017. — С. 77-78.
Контролінг в системі управління торговельними підприємствами / Данько Т. І. — 2017. — С. 83-84.
Розвиток аудиту енергозбереження в Україні / Демків Н. І., Полякова Л. М. — 2017. — С. 85-86.
Практика обліково-аналітичного забезпечення комунального енергоменеджменту / Дзюбіна А. В., Копець Г. Р., Галаз Л. В. — 2017. — С. 93.
Обліково-аналітичне забезпечення збалансованості грошових потоків / Дзьоба Н. Б. — 2017. — С. 94.
Проблеми адаптування бухгалтерського обліку України до законодавства ЄС в умовах євроінтеграції / Дорош О. І., Струк М. А. — 2017. — С. 97.
Особливості використання методів та ухвалення управлінських рішень під час реалізації фандрайзингових проектів / Жежуха В. Й., Стасів Н. В. — 2017. — С. 103-104.
Проблеми і перспективи використання енергоаудиту в кризових умовах господарювання / Завербний А. С. — 2017. — С. 107-108.
Інформаційно-облікові системи та бази даних в українській митниці: проблеми і перспективи розвитку в умовах євроінтеграції / Завербний А. С., Багнюк С. М. — 2017. — С. 109-110.
Стандартизування бухгалтерського обліку в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи / Завербний А. С., Ільницький В. С. — 2017. — С. 111.
Асиметрія інформації у процесі реалізації інноваційного проекту / Загородній А. Г., Бабінська С. Я. — 2017. — С. 112-113.
Принципи податкового планування / Загородній А. Г., Оліховський В. Я. — 2017. — С. 114-115.
Організація бухгалтерського обліку документального підтвердження доходів та витрат, що враховуються при оподаткуванні підприємств / Карп'як Я. С. — 2017. — С. 130-131.
Кредитоспроможність підприємства: еволюція механізму її оцінювання / Кіндрацька Г. І. — 2017. — С. 132-133.
Аналіз маркетингової стратегії вартісно-орієнтованого підприємства на різних етапах життєвого циклу / Коваль З. О. — 2017. — С. 136-137.
Вплив процесів сучасності на формування економічного потенціалу підприємств / Коваль Л. В. — 2017. — С. 138-139.
Обліково-аналітичне забезпечення енергоменеджменту бюджетних установ / Копець Г. Р., Рачинська Г. В., Урікова О. М. — 2017. — С. 143.
Особливості інформаційного забезпечення маркетингових рішень у сучасних умовах / Косар Н. С., Кузьо Н. Є. — 2017. — С. 145.
Діагностика толінгових операцій за пріоритетними мотивами вітчизняних переробних підприємств / Коць І. І. — 2017. — С. 148-149.
Перспективи розвитку обліку соціальної відповідальності промислового підприємства / Крикавський Є. В., Якимишин Л. Я. — 2017. — С. 150-151.
Оцінювання стратегічного рівня малих підприємств / Кулиняк Ю. І. — 2017. — С. 160-161.
Підходи до оцінки та управління інтелектуальною власністю вищими навчальними закладами / Кучма М. І., Старко І. Є. — 2017. — С. 165-166.
Розвиток облікових функцій / Левик І. С. — 2017. — С. 168-169.
Методи облікової оцінки: концепція німецької наукової школи ХІХ ст. / Лемішовська О. С. — 2017. — С. 172-173.
Суб'єкти державного контролю в Україні / Литвиненко Н. О. — 2017. — С. 174.
Модифікація завдань бухгалтерського обліку відповідно до інформаційних потреб управління якістю / Луцюк І. В. — 2017. — С. 179-180.
Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання та запобігання ризиків формування системи кластеризації національної економіки в умовах інноваційного розвитку / Маслак О. О., Дорошкевич К. О. — 2017. — С. 183-184.
Уніфікація фінансового виміру діагностики неплатоспроможності та банкрутства підприємств в умовах європейської інтеграції / Мельник О. Г., Адамів М. Є. — 2017. — С. 187-188.
Сутнісні аспекти обліку об'єктів права інтелектуальної власності як основи інтелектуального капіталу / Микитюк Н. О. — 2017. — С. 189-190.
Проблеми фінансової звітності кредитних спілок / Мохняк В. С. — 2017. — С. 191.
Управління матеріальними ресурсами бюджетної установи / Нашкерська М. М. — 2017. — С. 195-196.
Проблеми організації безготівкових розрахунків на підприємстві / Ольшанська М. В., Димид К. Т. — 2017. — С. 198-199.
Оцінка вартості підприємства як показник діяльності підприємства / Ольшанська М. В., Галас С. М. — 2017. — С. 200-201.
Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку в онлайн-торгівлі / Плотніченко І. Б. — 2017. — С. 214-215.
Переваги й недоліки обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємств із використанням інформаційних технологій / Псуй М. С., Вільховецький В. І. — 2017. — С. 223-224.
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств на ринках ЄС / Руда М. В. — 2017. — С. 231-232.
Проблемні аспекти формування облікової політики / Руда Т. П. — 2017. — С. 233-234.
Вплив розвитку інформаційної інфраструктури на конкурентоспроможність підприємництва / Русин-Гриник Р. Р. — 2017. — С. 235.
Критерії результативності машинобудівних підприємств / Рябкова О. В. — 2017. — С. 236-237.
Класифікація необоротних активів промислового підприємства та її використання при формуванні показників фінансової звітності / Сажинець С. Й. — 2017. — С. 240-241.
Meaning of international accounting organizations in globalization process / Stanasyuk Natalia, Mirzoieva Diana. — 2017. — С. 250-251.
International accounting certification programs / Станасюк Н. С., Шпілька О. С. — 2017. — C. 252-253.
Витрати на поліпшення основних засобів машинобудівних підприємств / Стельмах Х. П. — 2017. — С. 254-255.
Чинники впливу на ризики взаємовідносин промислового підприємства з науково-дослідними організаціями / Тесак О. В. — 2017. — С. 260.
Якісні характеристики обліково-звітної інформації / Тивончук О. І. — 2017. — С. 261-262.
Аналіз та ідентифікування резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / Фарат О. В. — 2017. — С. 263-264.
Інтелектуальний краудсорсинг як сучасний інструмент формування інтелектуального потенціалу обліково-аналітичних працівників підприємства / Холявка Л. Ю., Кривецький І. О. — 2017. — С. 269-270.
Експрес-контроль необхідності запровадження дій підсистем антикризового управління підприємством / Хома І. Б. — 2017. — С. 271-272.
Бюджетування в системі управління виробничими витратами підприємства / Хом'як Р. Л. — 2017. — С. 275-276.
Економічна діагностика як елемент системи управління діяльністю торговельного підприємства / Яворська Н. П., Мацук В. М. — 2017. — С. 297-298.
Структурування управлінської звітності підприємства / Ясінська А. І., Демків Н. І. — 2017. — С. 299-300.
Вторинна відповідальність: Яремко відп. за вип. І. Й.
Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Ун-т М. Кюрі-Склодовської (м. Люблін ; Польща)
Publication: Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017Description: 308 с. : табл., схемиLanguage: українська.Country: Україна.ISBN: 978-966-941-041-2.УДК: 657.1(063) + 658.1(063) + 005.14(063)Bibliography: Бібліогр. в кінці доп..УДК-теми: 657.1 Бухгалтерські методи, системи. Бухгалтерські операції « 657 Бухгалтерiя. Бухгалтерський облiк. Рахiвництво « 65 Органiзацiя та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії « 6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя658 Організація комерційних та приватних підприємств. Організація торгівлі « 65 Органiзацiя та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії « 6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя005.1 Теорія управління « 005 Управління. Менеджмент « 00 Загальнi питання науки i культури « 0 Загальний вiддiл Item type: Збірник
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Читальний зал наукової літератури (CHZNAUK)
Фонд відділу книгозберігання
658(063)/О-176 (Browse shelf(Opens below)) Available IST13297

Бібліогр. в кінці доп.

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha