Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік

Автори: Корягін Максим Вікторович; Чік Марія ЮріївнаEdition Statement: 2 видання, стереотипнеPublication: Київ : Алерта, 2017Description: 620 сторінок ; 21 см : таблиціLanguage: українська.Country: Україна.ISBN: 978-617-566-222-9.УДК: 657:001.891(075.8)
Зміст:
→ РОЗДІЛ 1.
    НАУКА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
    Тема 1. Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності
    1.1. Визначення процесу пізнання.....10
    1.2. Рівні процесу пізнання.....13
    1.3. Форми та елементи процесу пізнання.....23
    1.4. Типи процесу пізнання.....З0
    1.5. Генезис процесу пізнання.....34
    Контрольні запитання.....40
    Тести для самоконтролю.....40
    Практичні завдання.....44
    Рекомендована основна література.....45
    Рекомендована додаткова література....45
    Тема 2. Поняття науки і наукової діяльності
    2.1. Знання як основа науки і наукової діяльності.....46
    2.2. Визначення, характеристика науки та її види.....53
    2.3. Наука як сукупність знань.....63
    2.4. Характеристика, суб’єкти та об’єкти науки як діяльності.....69
    Контрольні запитання.....74
    Тести.....74
    Практичні завдання.....78
    Рекомендована основна література.....79
    Рекомендована додаткова література.....79
    Тема З. Історія розвитку науки та наукознавства
    3.1. Причини, історичні етапи та періоди розвитку науки.....80
    3.2. Наукові революції та їх наслідки.....88
    3.3. Суть, характеристика та історія розвитку наукознавства.....93
    Контрольні запитання.....99
    Тести.....99
    Практичні завдання.....103
    Рекомендована основна література.....103
    Рекомендована додаткова література.....104
    Тема 4. Класифікація наук та регулювання наукової діяльності
    4.1. Передумови, принципи та ознаки класифікації наук.....105
    4.2. Регулювання наукової діяльності в Україні.....113
    4.3. Регулювання наукової діяльності за кордоном.....118
    Контрольні запитання.....122
    Тести.....122
    Практичні завдання.....126
    Рекомендована основна література.....126
    Рекомендована додаткова література.....127
    РОЗДІЛ 2.
    НАУКОВІ КАДРИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ПІДГОТОВКА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
    Тема 5. Історичний екскурс до питання підготовки наукових кадрів
    5.1. Ґенеза зародження вищої школи.....128
    5.2. Історія формування та розвитку рівнів освіти.....136
    5.3. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань.....142
    5.4. Наука і освіта в Україні у ХІХ-ХХ ст.....148
    Контрольні запитання.....153
    Тести.....154
    Практичні завдання.....158
    Рекомендована основна література.....158
    Рекомендована додаткова література.....158
    Тема 6. Підготовка та кваліфікація наукових кадрів в Україні
    6.1. Характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.....160
    6.2. Наукові ступені та вчені звання.....167
    6.3. Класифікація вищих навчальних закладів та їх організаційна структура.....177
    Контрольні запитання.....184
    Тести.....184
    Практичні завдання.....189
    Рекомендована основна література.....189
    Рекомендована додаткова література.....190
    РОЗДІЛ З.
    ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
    Тема 7. Бухгалтерський облік у системі наук
    7.1. Особливості становлення бухгалтерського обліку як науки.....192
    7.2. Характеристика облікових теорій.....203
    7.3. Поняття, види та значення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку.....207
    7.4. Сучасні тематики бухгалтерських наукових досліджень.....212
    Контрольні запитання.....217
    Тести.....217
    Практичні завдання.....222
    Рекомендована основна література.....223
    Рекомендована додаткова література.....223
    Тема 8. Наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку
    8.1. Загальний порядок та програма проведення наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку.....225
    8.2. Основні види наукових робіт у галузі бухгалтерського обліку.....229
    8.3. Підходи до успішного здійснення наукового дослідження. Оцінка ефективності наукових досліджень.....247
    Контрольні запитання.....250
    Тести.....251
    Практичні завдання.....255
    Рекомендована основна література.....256
    Рекомендована додаткова література.....256
    Тема 9. Наукова ідея, напрям і тема бухгалтерського наукового дослідження
    9.1. Наукові ідеї в бухгалтерських дослідженнях та їх класифікація.....258
    9.2. Гіпотеза наукового дослідження.....261
    9.3. Напрям наукового дослідження.....264
    9.4. Поняття та класифікація наукових проблем.....269
    9.5. Методика ознайомлення зі станом обраної для наукового дослідження проблеми.....274
    9.6. Порядок вибору теми наукового дослідження.....278
    Контрольні запитання.....284
    Тести.....284
    Практичні завдання.....288
    Рекомендована основна література.....289
    Рекомендована додаткова література.....289
    Тема 10. Порядок визначення об’єкта, актуальності, мети і завдань наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку
    10.1. Об’єкт і предмет наукового дослідження.....291
    10.2. Актуальність і новизна наукового дослідження.....295
    10.3. Мета і завдання дослідження.....302
    Контрольні запитання.....309
    Тести.....309
    Практичні завдання.....314
    Рекомендована основна література.....314
    Рекомендована додаткова література.....314
    Тема 11. План бухгалтерського наукового дослідження
    11.1. План наукової роботи: поняття і види.....315
    11.2. Порядок складання плану наукової роботи у галузі бухгалтерського обліку.....320
    11.3. План окремих видів бухгалтерських наукових робіт.....326
    Контрольні запитання.....334
    Тести.....334
    Практичні завдання.....339
    Рекомендована основна література.....339
    Рекомендована додаткова література.....339
    Тема 12. Інформаційне забезпечення бухгалтерських наукових досліджень
    12.1. Визначення та класифікація інформації.....340
    12.2. Джерела інформації в бухгалтерських наукових дослідженнях.....347
    12.3. Методика пошуку джерел наукової інформації.....354
    12.4. Аналіз, інтерпретація та узагальнення наукової інформації.....363
    Контрольні запитання.....373
    Тести.....374
    Практичні завдання.....378
    Рекомендована основна література.....379
    Рекомендована додаткова література.....379
    Тема 13. Методика проведення бухгалтерських наукових досліджень
    13.1. Порядок накопичення наукових фактів та їх використання.....380
    13.2. Загальноприйняті методи наукових досліджень.....384
    13.3. Методи бухгалтерського наукового дослідження та порядок їх вибору.....392
    Контрольні запитання.....404
    Тести.....405
    Практичні завдання.....409
    Рекомендована основна література.....409
    Рекомендована додаткова література.....409
    Тема 14. Оформлення результатів бухгалтерських наукових досліджень
    14.1. Вимоги до тексту бухгалтерської наукової роботи.....410
    14.2. Порядок формування окремих елементів наукової роботи.....415
    14.3. Оформлення списку використаних джерел.....422
    Контрольні запитання.....427
    Тести.....428
    Практичні завдання.....432
    Рекомендована основна література.....432
    Рекомендована додаткова література.....433
    РОЗДІЛ 4.
    ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ОКРЕМИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
    Тема 15. Методика підготовки тез наукової доповіді
    15.1. Загальні вимоги до тез наукової доповіді.....435
    15.2. Типи тез, класифікація способів та алгоритм їх написання.....437
    15.3. Приклад написання тез наукової доповіді у галузі бухгалтерського обліку.....441
    15.4. Методика підготовки доповіді на конференції.....449
    Контрольні запитання.....453
    Тести.....453
    Практичні завдання.....458
    Рекомендована основна література.....458
    Рекомендована додаткова література.....458
    Тема 16. Порядок написання наукової статті
    16.1. Поняття та сучасні види наукових статей.....460
    16.2. Методика написання наукової статті.....464
    16.3. Окремі вимоги до написання наукової статті.....474
    16.4. Опублікування наукової статті.....476
    16.5. Основні помилки при написанні наукової статті.....478
    Контрольні запитання.....482
    Тести.....482
    Практичні завдання.....486
    Рекомендована основна література.....487
    Рекомендована додаткова література.....487
    РОЗДІЛ 5. ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    Тема 17. Критерії оцінювання науковості
    17.1. Теоретичне розкриття критеріїв науковості.....489
    17.2. Проблеми оцінювання наукової діяльності.....490
    17.3. Показники оцінювання науковості.....492
    17.4. Наукометричні бази даних.....496
    17.5. Електронні наукові публікації в системі наукометрії.....501
    Контрольні запитання.....505
    Тести.....505
    Практичні завдання.....510
    Рекомендована основна література.....511
    Рекомендована додаткова література.....511
    Тема 18. Етика наукової діяльності
    18.1. Поняття та основні складові етики наукової діяльності.....512
    18.2. Основні принципи та норми етики науки.....520
    18.3. Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності студентів.....524
    18.4. Плагіат та засоби його пошуку.....527
    Контрольні запитання.....530
    Тести.....531
    Практичні завдання.....535
    Рекомендована основна література.....536
    Рекомендована додаткова література.....536
    Тема 19. Бухгалтерські наукові школи
    19.1. Поняття та характеристика бухгалтерських наукових шкіл.....537
    19.2. Італійська школа бухгалтерського обліку.....542
    19.3. Французька школа бухгалтерського обліку.....546
    19.4. Німецька школа бухгалтерського обліку.....550
    19.5. Англо-американська школа бухгалтерського обліку.....553
    19.6. Російська облікова школа.....558
    19.7. Українська облікова школа.....563
    Контрольні запитання.....568
    Тести.....569
    Практичні завдання.....573
    Рекомендована основна література.....573
    Рекомендована додаткова література.....573
    ДОДАТКИ
    Додаток 1.....574
    Додаток 2.....576
    Додаток 3.....580
    Додаток 4.....582
    Додаток 5.....585
    Додаток 6.....590
    Додаток 7.....603
    Додаток 8.....609
    ОСНОВНА ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.....612
Анотація:
    У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Висвітлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів. Подано методику підготовки тез наукової доповіді та написання наукової статті. Наведено вимоги до етики наукової діяльності, критерії оцінювання науковості роботи вченого. Проаналізовано досягнення бухгалтерських наукових шкіл різних країн.
    Призначений для аспірантів, наукових працівників, викладачів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку.
Bibliography: Містить бібліографію.Subject - Topical Name: Наукові дослідження -- Навчальні посібники УДК-теми: 657 Бухгалтерiя. Бухгалтерський облiк. Рахiвництво « 65 Органiзацiя та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії « 6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя001.891 Наукові дослідження [Методи дослідження] « 001.89 Організація наукової та науково-дослідної роботи « 001.8 Методологія « 001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці « 00 Загальнi питання науки i культури « 0 Загальний вiддiл Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)
Фонд відділу соціально-економічної літератури
657/К709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639743
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)
Фонд відділу соціально-економічної літератури
657/К709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639739
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)
Фонд відділу соціально-економічної літератури
657/К709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639740
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)
Фонд відділу соціально-економічної літератури
657/К709 (Browse shelf(Opens below)) на скануванні NR0639741
Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL)
Фонд відділу соціально-економічної літератури
657/К709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639742

Містить бібліографію

РОЗДІЛ 1.
НАУКА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
Тема 1. Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності
1.1. Визначення процесу пізнання.....10
1.2. Рівні процесу пізнання.....13
1.3. Форми та елементи процесу пізнання.....23
1.4. Типи процесу пізнання.....З0
1.5. Генезис процесу пізнання.....34
Контрольні запитання.....40
Тести для самоконтролю.....40
Практичні завдання.....44
Рекомендована основна література.....45
Рекомендована додаткова література....45
Тема 2. Поняття науки і наукової діяльності
2.1. Знання як основа науки і наукової діяльності.....46
2.2. Визначення, характеристика науки та її види.....53
2.3. Наука як сукупність знань.....63
2.4. Характеристика, суб’єкти та об’єкти науки як діяльності.....69
Контрольні запитання.....74
Тести.....74
Практичні завдання.....78
Рекомендована основна література.....79
Рекомендована додаткова література.....79
Тема З. Історія розвитку науки та наукознавства
3.1. Причини, історичні етапи та періоди розвитку науки.....80
3.2. Наукові революції та їх наслідки.....88
3.3. Суть, характеристика та історія розвитку наукознавства.....93
Контрольні запитання.....99
Тести.....99
Практичні завдання.....103
Рекомендована основна література.....103
Рекомендована додаткова література.....104
Тема 4. Класифікація наук та регулювання наукової діяльності
4.1. Передумови, принципи та ознаки класифікації наук.....105
4.2. Регулювання наукової діяльності в Україні.....113
4.3. Регулювання наукової діяльності за кордоном.....118
Контрольні запитання.....122
Тести.....122
Практичні завдання.....126
Рекомендована основна література.....126
Рекомендована додаткова література.....127
РОЗДІЛ 2.
НАУКОВІ КАДРИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ПІДГОТОВКА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
Тема 5. Історичний екскурс до питання підготовки наукових кадрів
5.1. Ґенеза зародження вищої школи.....128
5.2. Історія формування та розвитку рівнів освіти.....136
5.3. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань.....142
5.4. Наука і освіта в Україні у ХІХ-ХХ ст.....148
Контрольні запитання.....153
Тести.....154
Практичні завдання.....158
Рекомендована основна література.....158
Рекомендована додаткова література.....158
Тема 6. Підготовка та кваліфікація наукових кадрів в Україні
6.1. Характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.....160
6.2. Наукові ступені та вчені звання.....167
6.3. Класифікація вищих навчальних закладів та їх організаційна структура.....177
Контрольні запитання.....184
Тести.....184
Практичні завдання.....189
Рекомендована основна література.....189
Рекомендована додаткова література.....190
РОЗДІЛ З.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 7. Бухгалтерський облік у системі наук
7.1. Особливості становлення бухгалтерського обліку як науки.....192
7.2. Характеристика облікових теорій.....203
7.3. Поняття, види та значення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку.....207
7.4. Сучасні тематики бухгалтерських наукових досліджень.....212
Контрольні запитання.....217
Тести.....217
Практичні завдання.....222
Рекомендована основна література.....223
Рекомендована додаткова література.....223
Тема 8. Наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку
8.1. Загальний порядок та програма проведення наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку.....225
8.2. Основні види наукових робіт у галузі бухгалтерського обліку.....229
8.3. Підходи до успішного здійснення наукового дослідження. Оцінка ефективності наукових досліджень.....247
Контрольні запитання.....250
Тести.....251
Практичні завдання.....255
Рекомендована основна література.....256
Рекомендована додаткова література.....256
Тема 9. Наукова ідея, напрям і тема бухгалтерського наукового дослідження
9.1. Наукові ідеї в бухгалтерських дослідженнях та їх класифікація.....258
9.2. Гіпотеза наукового дослідження.....261
9.3. Напрям наукового дослідження.....264
9.4. Поняття та класифікація наукових проблем.....269
9.5. Методика ознайомлення зі станом обраної для наукового дослідження проблеми.....274
9.6. Порядок вибору теми наукового дослідження.....278
Контрольні запитання.....284
Тести.....284
Практичні завдання.....288
Рекомендована основна література.....289
Рекомендована додаткова література.....289
Тема 10. Порядок визначення об’єкта, актуальності, мети і завдань наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку
10.1. Об’єкт і предмет наукового дослідження.....291
10.2. Актуальність і новизна наукового дослідження.....295
10.3. Мета і завдання дослідження.....302
Контрольні запитання.....309
Тести.....309
Практичні завдання.....314
Рекомендована основна література.....314
Рекомендована додаткова література.....314
Тема 11. План бухгалтерського наукового дослідження
11.1. План наукової роботи: поняття і види.....315
11.2. Порядок складання плану наукової роботи у галузі бухгалтерського обліку.....320
11.3. План окремих видів бухгалтерських наукових робіт.....326
Контрольні запитання.....334
Тести.....334
Практичні завдання.....339
Рекомендована основна література.....339
Рекомендована додаткова література.....339
Тема 12. Інформаційне забезпечення бухгалтерських наукових досліджень
12.1. Визначення та класифікація інформації.....340
12.2. Джерела інформації в бухгалтерських наукових дослідженнях.....347
12.3. Методика пошуку джерел наукової інформації.....354
12.4. Аналіз, інтерпретація та узагальнення наукової інформації.....363
Контрольні запитання.....373
Тести.....374
Практичні завдання.....378
Рекомендована основна література.....379
Рекомендована додаткова література.....379
Тема 13. Методика проведення бухгалтерських наукових досліджень
13.1. Порядок накопичення наукових фактів та їх використання.....380
13.2. Загальноприйняті методи наукових досліджень.....384
13.3. Методи бухгалтерського наукового дослідження та порядок їх вибору.....392
Контрольні запитання.....404
Тести.....405
Практичні завдання.....409
Рекомендована основна література.....409
Рекомендована додаткова література.....409
Тема 14. Оформлення результатів бухгалтерських наукових досліджень
14.1. Вимоги до тексту бухгалтерської наукової роботи.....410
14.2. Порядок формування окремих елементів наукової роботи.....415
14.3. Оформлення списку використаних джерел.....422
Контрольні запитання.....427
Тести.....428
Практичні завдання.....432
Рекомендована основна література.....432
Рекомендована додаткова література.....433
РОЗДІЛ 4.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ОКРЕМИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
Тема 15. Методика підготовки тез наукової доповіді
15.1. Загальні вимоги до тез наукової доповіді.....435
15.2. Типи тез, класифікація способів та алгоритм їх написання.....437
15.3. Приклад написання тез наукової доповіді у галузі бухгалтерського обліку.....441
15.4. Методика підготовки доповіді на конференції.....449
Контрольні запитання.....453
Тести.....453
Практичні завдання.....458
Рекомендована основна література.....458
Рекомендована додаткова література.....458
Тема 16. Порядок написання наукової статті
16.1. Поняття та сучасні види наукових статей.....460
16.2. Методика написання наукової статті.....464
16.3. Окремі вимоги до написання наукової статті.....474
16.4. Опублікування наукової статті.....476
16.5. Основні помилки при написанні наукової статті.....478
Контрольні запитання.....482
Тести.....482
Практичні завдання.....486
Рекомендована основна література.....487
Рекомендована додаткова література.....487
РОЗДІЛ 5. ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 17. Критерії оцінювання науковості
17.1. Теоретичне розкриття критеріїв науковості.....489
17.2. Проблеми оцінювання наукової діяльності.....490
17.3. Показники оцінювання науковості.....492
17.4. Наукометричні бази даних.....496
17.5. Електронні наукові публікації в системі наукометрії.....501
Контрольні запитання.....505
Тести.....505
Практичні завдання.....510
Рекомендована основна література.....511
Рекомендована додаткова література.....511
Тема 18. Етика наукової діяльності
18.1. Поняття та основні складові етики наукової діяльності.....512
18.2. Основні принципи та норми етики науки.....520
18.3. Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності студентів.....524
18.4. Плагіат та засоби його пошуку.....527
Контрольні запитання.....530
Тести.....531
Практичні завдання.....535
Рекомендована основна література.....536
Рекомендована додаткова література.....536
Тема 19. Бухгалтерські наукові школи
19.1. Поняття та характеристика бухгалтерських наукових шкіл.....537
19.2. Італійська школа бухгалтерського обліку.....542
19.3. Французька школа бухгалтерського обліку.....546
19.4. Німецька школа бухгалтерського обліку.....550
19.5. Англо-американська школа бухгалтерського обліку.....553
19.6. Російська облікова школа.....558
19.7. Українська облікова школа.....563
Контрольні запитання.....568
Тести.....569
Практичні завдання.....573
Рекомендована основна література.....573
Рекомендована додаткова література.....573
ДОДАТКИ
Додаток 1.....574
Додаток 2.....576
Додаток 3.....580
Додаток 4.....582
Додаток 5.....585
Додаток 6.....590
Додаток 7.....603
Додаток 8.....609
ОСНОВНА ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.....612

У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Висвітлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів. Подано методику підготовки тез наукової доповіді та написання наукової статті. Наведено вимоги до етики наукової діяльності, критерії оцінювання науковості роботи вченого. Проаналізовано досягнення бухгалтерських наукових шкіл різних країн.
Призначений для аспірантів, наукових працівників, викладачів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Share

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha